Гетеро Лабз Лимитед, Индия

Список препаратов

Капсулы

ДЕПУЛОКСА

Гетеро Лабз Лимитед, IN

30 мг

60 мг

Блис. №7x4, №10x3

ФЛУКАП

Гетеро Лабз Лимитед, IN

75 мг

30 мг

45 мг

Блис. №10x1

Концентрат

БЛАЗТЕР - Н

Гетеро Лабз Лимитед, IN

4 мг/5 мл

Флак. 5 мл №1x1

ЗОЛТЕРО

Гетеро Лабз Лимитед, IN

4 мг/5 мл

Флак. 5 мл №1x1

ИРИТЕРО

Гетеро Лабз Лимитед, IN

20 мг/мл

Флак. 2 мл №1x1, 5 мл №1x1

ПАКЛИТЕРО

Гетеро Лабз Лимитед, IN

6 мг/мл

Флак. 16,7 мл №1x1, 5 мл №1x1, 50 мл №1x1

Лиофилизат

БЕНТЕРО

Гетеро Лабз Лимитед, IN

25 мг

100 мг

Флак. №1x1, №10x1

БОРТЕРО

Гетеро Лабз Лимитед, IN

3,5 мг

Флак. №1x1

ГЕМТЕРО

Гетеро Лабз Лимитед, IN

1 г

200 мг

Флак. №1x1

ПЕМЕТРО

Гетеро Лабз Лимитед, IN

100 мг

500 мг

Флак. №1x1

ЦИТОГЕМ

Гетеро Лабз Лимитед, IN

200 мг

1 г

Флак. №1x1

Раствор

10 мг/мл

Флак. 240 мл №1x1

ЛАМИВУДИН

Гетеро Лабз Лимитед, IN

10 мг/мл

Флак. 240 мл №1x1

Таблетки

АБАВИР

Гетеро Лабз Лимитед, IN

300 мг

Конт. №60x1

АБАКАВИР ЛАМИВУДИН

Гетеро Лабз Лимитед, IN

30 мг + 60 мг

Блис. №10x10

Конт. №30x1

АБАЛАМ

Гетеро Лабз Лимитед, IN

300 мг + 600 мг

Конт. №30x1

АНАСТРОЗОЛ

Гетеро Лабз Лимитед, IN

1 мг

Блис. №10x1, №10x3

БИКАЛУТАМИД

Гетеро Лабз Лимитед, IN

150 мг

50 мг

Блис. №10x1, №10x3

БИНФИН

Гетеро Лабз Лимитед, IN

5 мг

Блис. №15x2

ВАЛАЦИКЛОВИР-ГЕТЕРО

Гетеро Лабз Лимитед, IN

500 мг

Блис. №5x2, №6x5

ВАЛСАРТАН

Гетеро Лабз Лимитед, IN

320 мг

40 мг

160 мг

80 мг

Блис. №10x1

Конт. №30x1

ВИРДАК 60

Гетеро Лабз Лимитед, IN

60 мг

Конт. №28x1

ГЕПТАВИР 150

Гетеро Лабз Лимитед, IN

150 мг

№60x1

ДАНАВИР

Гетеро Лабз Лимитед, IN

400 мг

600 мг

Конт. №60x1

ИМАТЕРО

Гетеро Лабз Лимитед, IN

100 мг

400 мг

Блис. №10x1, №10x10

ЛАЗИН

Гетеро Лабз Лимитед, IN

5 мг

Блис. №10x1, №10x3

ЛАМИВУДИН/ ЗИДОВУДИН

Гетеро Лабз Лимитед, IN

300 мг + 150 мг

Конт. №60x1

ЛЕТРАМ

Гетеро Лабз Лимитед, IN

1000 мг

250 мг

500 мг

Блис. №10x3

ЛЕТРОЗОЛ

Гетеро Лабз Лимитед, IN

2,5 мг

Блис. №10x1, №10x3

ЛИНЕЗОЛИД-ГЕТЕРО

Гетеро Лабз Лимитед, IN

600 мг

Блис. №10x1, №10x6

ЛИНЕТЕРО

Гетеро Лабз Лимитед, IN

600 мг

Блис. №10x1

МОКСЕТЕРО

Гетеро Лабз Лимитед, IN

400 мг

Блис. №10x1

МОНТЕГЕН

Гетеро Лабз Лимитед, IN

10 мг

Блис. №10x3

ПАНТОПРАЗОЛ-ГЕТЕРО

Гетеро Лабз Лимитед, IN

20 мг

40 мг

Блис. №10x1, №10x3

СОФГЕН

Гетеро Лабз Лимитед, IN

400 мг

Конт. №28x1

СОФГЕН-Л

Гетеро Лабз Лимитед, IN

400 мг + 90 мг

Конт. №28x1

ТЕГРАД

Гетеро Лабз Лимитед, IN

50 мг

Блис. №10x8

Конт. №30x1

ТЕЛНОР

Гетеро Лабз Лимитед, IN

40 мг

80 мг

20 мг

Блис. №10x1, №10x3

ТЕНОФОВИРА ДИЗОПРОКСИЛА ФУМАРАТ

Гетеро Лабз Лимитед, IN

300 мг

Конт. №30x1

ТРАСТИВА

Гетеро Лабз Лимитед, IN

200 мг + 300 мг + 600 мг

Конт. №30x1

ЦЕТРИЛЕВ НЕО

Гетеро Лабз Лимитед, IN

5 мг

Блис. №10x1, №10x3, №10x10

ЭЗОМАПС

Гетеро Лабз Лимитед, IN

40 мг

20 мг

Блис. №7x2

ЭСТИВА 600

Гетеро Лабз Лимитед, IN

600 мг

Конт. №30x1