Медак Гезельшафт фюр клинише Шпециальпрепарате мбХ, Германия

Список препаратов

Капсулы

ГИДРОКСИМОЧЕВИНА МЕДАК

Медак Гезельшафт фюр клинише Шпециальпрепарате мбХ, DE

500 мг

Блис. №10x10

ЛОМУСТИН МЕДАК

Медак Гезельшафт фюр клинише Шпециальпрепарате мбХ, DE

40 мг

Конт. №20x1

Концентрат

ИРИНОТЕКАН МЕДАК

Медак Гезельшафт фюр клинише Шпециальпрепарате мбХ, DE

20 мг/мл

Флак. 2 мл №1x1, 5 мл №1x1, 15 мл №1x1

КАРБОПЛАТИН МЕДАК

Медак Гезельшафт фюр клинише Шпециальпрепарате мбХ, DE

10 мг/мл

Флак. 5 мл №1x1, 15 мл №1x1, 45 мл №1x1, 60 мл №1x1, 100 мл №1x1

НАВИРЕЛ

Медак Гезельшафт фюр клинише Шпециальпрепарате мбХ, DE

10 мг/мл

Флак. 1 мл №1x1, 5 мл №1x1

ПАКЛИМЕДАК

Медак Гезельшафт фюр клинише Шпециальпрепарате мбХ, DE

6 мг/мл

Флак. стекл. 16,7 мл №1x1, 5 мл №1x1, 50 мл №1x1

ПАМИФОС

Медак Гезельшафт фюр клинише Шпециальпрепарате мбХ, DE

3 мг/мл

Флак. 5 мл №1x1, 10 мл №1x1, 20 мл №1x1, 30 мл №1x1

Порошок

ГЕМЦИТАБИН МЕДАК

Медак Гезельшафт фюр клинише Шпециальпрепарате мбХ, DE

1,5 г

1 г

200 мг

Флак. №1x1

ДАКАРБАЗИН МЕДАК

Медак Гезельшафт фюр клинише Шпециальпрепарате мбХ, DE

100 мг

200 мг

Флак. №10x1

ДАКАРБАЗИН МЕДАК

Медак Гезельшафт фюр клинише Шпециальпрепарате мбХ, DE

500 мг

1 г

Флак. №1x1

МЕДАКСА

Медак Гезельшафт фюр клинише Шпециальпрепарате мбХ, DE

150 мг

100 мг

50 мг

Флак. стекл. №1x1

СПЕКТРИЛА

Медак Гезельшафт фюр клинише Шпециальпрепарате мбХ, DE

10 тис. ОД

Флак. №1x1, №5x1

УРОКИНАЗА МЕДАК

Медак Гезельшафт фюр клинише Шпециальпрепарате мбХ, DE

1 млн МО

100 тис. МО

10 тис. МО

500 тис. МО

Флак. №1x1

Раствор

ЗОЛЕДРОНАТ МЕДАК

Медак Гезельшафт фюр клинише Шпециальпрепарате мбХ, DE

4 мг/100 мл

Флак. 100 мл №1x1

ЛЕВОФОЛИК

Медак Гезельшафт фюр клинише Шпециальпрепарате мбХ, DE

50 мг/мл

Флак. 1 мл №1x1, 1 мл №5x1, 4 мл №1x1, 4 мл №5x1, 9 мл №1x1, 9 мл №5x1

МЕТОДЖЕКТ

Медак Гезельшафт фюр клинише Шпециальпрепарате мбХ, DE

10 мг/мл

50 мг/мл

Шпр. 1,5 мл №1x1, 0,45 мл №1x1, 0,55 мл №1x1, 2,5 мл №1x1, 0,3 мл №1x1, 0,75 мл №1x1, 0,25 мл №1x1, 0,35 мл №1x1, 0,15 мл №1x1, 0,6 мл №1x1, 0,2 мл №1x1, 0,5 мл №1x1, 0,4 мл №1x1, 1 мл №1x1, 2 мл №1x1

СОДИОФОЛИН

Медак Гезельшафт фюр клинише Шпециальпрепарате мбХ, DE

50 мг/мл

Флак. 2 мл №1x1, 4 мл №1x1, 8 мл №1x1, 18 мл №1x1

ФЛЮОРОУРАЦИЛ МЕДАК

Медак Гезельшафт фюр клинише Шпециальпрепарате мбХ, DE

50 мг/мл

Флак. 5 мл №1x1, 10 мл №1x1, 20 мл №1x1, 100 мл №1x1

ЭПИРУБИЦИН МЕДАК

Медак Гезельшафт фюр клинише Шпециальпрепарате мбХ, DE

2 мг/мл

Флак. 5 мл №1x1, 10 мл №1x1, 25 мл №1x1, 50 мл №1x1, 100 мл №1x1

Таблетки

ЛЕФЛЮТАБ

Медак Гезельшафт фюр клинише Шпециальпрепарате мбХ, DE

10 мг

20 мг

Конт. №15x1, №30x1, №90x1

МЕТОТАБ

Медак Гезельшафт фюр клинише Шпециальпрепарате мбХ, DE

7,5 мг

2,5 мг

10 мг

Флак. №10x1, №30x1, №100x1