АТХ класифікація лікарських засобів (АТC)

АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

ATX кодНазва

L01

Протипухлинні засоби

L01A

Алкілювальні засоби

L01AA

Азотистого іприту аналоги

L01AB

Алкілсульфонати

L01AB01

Бусульфан

L01AD

Нітрозосечовини похідні

L01AX

Інші алкілувальні засоби

L01B

Антиметаболіти

L01BA

Фолієвої кислоти аналоги

L01BB

Аналоги пурину

L01BB02

Меркаптопурин

L01BB03

Тіогуанін

L01BB04

Кладрибін

L01BC

Аналоги піримідину

L01C

Алкалоїди рослинного походження

L01CA

Алкалоїди барвінку та їх аналоги

L01CA01

Вінбластин

L01CB

Подофілотоксину похідні

L01CD

Таксани

L01CE

Інгібітори топоізомерази 1

L01CE01

Топотекан

L01CE02

Іринотекан

L01CE03

Етіринотекан пегол

L01CE04

Белотекан

L01CX

Інші рослинні алкалоїди й засоби природного походження

L01CX01

Трабектедин

L01CX10

Інші засоби**

L01D

Протипухлинні антибіотики й споріднені засоби

L01DA

Актиноміцини

L01DA01

Дактиноміцин

L01DB

Антрацикліни

L01DB02

Даунорубіцин

L01DC

Інші цитотоксичні антибіотики

L01DC03

Мітоміцин

L01E

Інгібітори протеїнкінази

L01EA

Інгібітори BCR-ABL тирозинкінази

L01EA01

Іматиніб

L01EA02

Дазатиніб

L01EA03

Нілотиніб

L01EA04

Бозутиніб

L01EA05

Понатиніб

L01EB

Інгібітори рецептора епідермального фактора росту (EGFR)

L01EB01

Гефітиніб

L01EB02

Ерлотиніб

L01EB03

Афатініб

L01EB04

Осимертиніб

L01EB05

Роцілетиніб

L01EB06

Ольмутиніб

L01EB07

Дакомітиніб

L01EB08

Ікотиніб

L01EC

Інгібітори серин-треонінкінази B-Raf (BRAF)

L01EC01

Вемурафеніб

L01EC02

Дабрафеніб

L01EC03

Енкорафеніб

L01ED

Інгібітори кінази анапластичної лімфоми (ALK)

L01ED01

Кризотиніб

L01ED02

Церитиніб

L01ED03

Алектиніб

L01ED04

Бригатиніб

L01ED05

Лорлатиніб

L01EE

Інгібітори мітоген-активованої протеїнкінази (MEK)

L01EE01

Траметиніб

L01EE02

Кобіметиніб

L01EE03

Бініметиніб

L01EF

Інгібітори циклін-залежної кінази (CDK)

L01EF01

Палбоцикліб

L01EF02

Рибоцикліб

L01EF03

Aбемацикліб

L01EG

Інгібітори кінази мішені рапаміцину у ссавців (mTOR)

L01EG01

Темсіролімус

L01EG02

Еверолімус

L01EG03

Ридафоролімус

L01EH

Інгібітори тирозинкінази рецептора 2 (HER2) епідермального фактора росту людини

L01EH01

Лапатиніб

L01EH02

Нератиніб

L01EJ

Інгібітори янус-асоційованої кінази (JAK)

L01EJ01

Руксолитиніб

L01EJ02

Федратиніб

L01EK

Інгібітори тирозинкінази рецептора фактора росту ендотелію судин (EGFR)

L01EK01

Акситиніб

L01EK02

Цедираніб

L01EK03

Тивозаніб

L01EL

Інгібітори тирозинкінази Брутона

L01EL01

Ібрутиніб

L01EL02

Акалабрутиніб

L01EM

Інгібітори фосфатидилинозитол-3-кінази

L01EM01

Іделалісіб

L01EM02

Копанлізиб

L01EM03

Алпелісиб

L01EX

Інші інгібітори протеїнкінази

L01EX01

Сунітиніб

L01EX02

Сорафеніб

L01EX03

Пазопаніб

L01EX04

Вандетаніб

L01EX05

Регорафеніб

L01EX06

Мазитиніб

L01EX07

Кабозантініб

L01EX08

Ленватиніб

L01EX09

Нінтеданіб

L01EX10

Мідостаурин

L01EX11

Квізартініб

L01EX12

Ларотректиніб

L01EX13

Гільтеритиніб

L01EX14

Ентректиніб

L01XA

Сполуки платини

L01XA05

Поліплатиллен

L01XB

Метилгідразини

L01XB01

Прокарбазин

L01XC04

Алемтузумаб

L01XD05

Темопорфін

L01XF

Ретиноїди для лікування раку

L01XF01

Третиноїн

L01XF02

Алітретиноїн

L01XF03

Бексаротен

L01XG

Інгібітори протеасоми

L01XG01

Бортезоміб

L01XG02

Карфілзоміб

L01XG03

Іксазоміб

L01XH

Інгібітори гістондеацетилази (HDAC)

L01XH01

Вориностат

L01XH02

Ромідеспін

L01XH03

Панобіностат

L01XH04

Беліностат

L01XH05

Ентіностат

L01XJ

Інгібітори шляху Hedgehog

L01XJ01

Вісмодегіб

L01XJ02

Сонідегіб

L01XJ03

Глаздегіб

L01XK

Інгібітори полі(АДФ-рибози)-полімерази (PARP)

L01XK01

Олапаріб

L01XK02

Нірапаріб

L01XK03

Рукапаріб

L01XK04

Талазопаріб

L01XX09

Мілтефосин

L01XX11

Естрамустин

L01XX38

Вориностат

L02

Засоби, які застосовуються для гормональної терапії

L02A

Гормони та їх похідні

L02AA

Естрогени

L02AA02

Естрадіол

L02AA03

Етинілестрадіол

L02AB

Прогестагени

L02AE

Аналоги гонадотропін-релізинг гормону

L02AE01

Бусерелін

L02AE05

Гістрелін

L02B

Гормонів антагоністи та їх аналоги

L02BA

Антиестрогени

L02BB

Антиандрогени

L02BG

Інгібітори ароматази

L02BX

Інші антагоністи гормонів та їм подібні засоби

L02BX02

Дегарелікс

L02BX03

Абіратерон

L03

Імуностимулятори

L03A

Імуностимулятори

L03AA

Колонієстимулювальні фактори

L03AB

Інтерферони

L03AB01

Інтерферон альфа, природний

L03AB03

Інтерферон гамма

L03AB04

Інтерферон альфа-2a

L03AB09

Інтерферон альфакон-1

L03AC

Інтерлейкіни

L03AC01

Альдеслейкін

L03AX05

Підотимод

L03AX12

Вакцина проти меланоми

L03AX14

Гістаміну дигідрохлорид

L04

Імуносупресанти

L04A

Імуносупресанти

L04AA

Імунодепресанти селективні

L04AA01

Циклоспорин

L04AA21

Ефалізумаб

L04AA31

Теріфлуномід

L04AB

Інгібітори фактору некрозу пухлини альфа (TNF-alfa)

L04AC

Інгібітори інтерлейкіну

L04AC01

Даклізумаб

L04AD

Інгібітори кальциневрину

L04AX

Імуносупресанти інші