АТХ класифікація лікарських засобів (АТC)

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

ATX кодНазва

C01

Засоби для лікування захворювань серця

C01A

Серцеві глікозиди

C01AA

Глікозиди наперстянки

C01AC

Глікозиди строфанта

C01AX04

Препарати конвалії**

C01B

Антиаритмічні засоби І та ІІІ класів

C01BA

Антиаритмічні засоби, Іa класу

C01BA02

Прокаїнамід

C01BB

Антиаритмічні засоби Іb класу

C01BC

Антиаритмічні засоби Іc класу

C01BD

Антиаритмічні засоби ІІІ класу

C01C

Кардіотонічні засоби неглікозидного походження

C01CA

Адренергічні та допамінергічні засоби

C01CA02

Ізопреналін

C01CA06

Фенілефрин

C01CE

Фосфодіестерази інгібітори

C01CX

Інші кардіотонічні засоби

C01CX08

Левосимендан

C01D

Вазодилататори для лікування захворювань серця

C01DA

Органічні нітрати

C01DA05

Пентаеритритилу тетранітрат

C01DX

Інші вазодилататори для лікування захворювань серця

C01DX06

Гексобендин

C01E

Інші препарати для лікування захворювань серця

C01EA

Простагландини

C01EB02

Камфора

C01EB14

Інозин**

C01EB16

Ібупрофен

C01EB20

Мельдоній

C02

Антигіпертензивні засоби

C02A

Антиадренергічні засоби центральної дії

C02AA

Раувольфії алкалоїди

C02AA02

Резерпін

C02AA52

Резерпін в комбінації з іншими препаратами

C02AB

Метилдопа

C02AB01

Метилдопа (лівообертальна)

C02AC

Агоністи імідазолінових рецепторів

C02B

Антиадренергічні засоби, гангліоблокатори

C02C

Антиадренергічні засоби периферійної дії

C02CA

Антагоністи альфа-адренорецепторів

C02CA01

Празозин

C02CA07

Пророксан

C02D

Засоби, які впливають на тонус гладких м’язів артеріол

C02DB

Гідразинофталазинові похідні

C02DB01

Дигідралазин

C02DD

Нітрофериціаніду похідні

C02DD01

Нітропрусид

C02K

Інші антигіпертензивні засоби

C02KX

Інші антигіпертензивні засоби

C02KX05

Ріоцигуат

C02L

Гіпотензивні препарати в комбінації з діуретиками

C02LA

Раувольфії алкалоїди в комбінації з діуретиками

C03

Діуретики

C03A

Помірноактивні діуретики, тіазиди

C03AA

Тіазиди, прості

C03B

Помірноактивні діуретики, крім тіазидів

C03BA

Сульфонаміди, прості

C03BA03

Клопамід

C03BX10

Інші діуретики, в тому числі рослинного походження**

C03C

Високоактивні діуретики

C03CA

Сульфаніламідні діуретики

C03CC

Похідні арилоцтової кислоти

C03CC01

Етакринова кислота

C03D

Калійзберігальні діуретики

C03DA

Альдостерону антагоністи

C03DB

Інші калійзберігальні діуретики

C03DB01

Амілорид

C03DB02

Триамтерен

C03E

Комбінація діуретиків та калійзберігальних засобів

C03EA

Помірноактивні діуретики та калійзберігальні засоби

C03EB

Високоактивні діуретики та калійзберігальні засоби

C04

Периферійні вазодилататори

C04A

Периферійні вазодилататори

C04AA

2-аміно-1-фенілетанолу похідні

C04AC

Нікотинова кислота та її похідні

C04AD

Пурини

C04AD04

Етофіліну нікотинат

C04AE

Маткових рожок алкалоїди

C04AE04

Дигідроергокристин

C04AX02

Феноксибензамін

C04AX11

Бенциклан

C04AX31

Бендазол**

C04AX51

Бендазол, комбінації**

C05

Ангіопротектори

C05A

Засоби для лікування геморою та анальних тріщин для місцевого застосування

C05AA01

Гідрокортизон

C05AA04

Преднізолон

C05AA05

Бетаметазон

C05AA08

Флуокортолон

C05AD04

Цинхокаїн

C05AX05

Трибенозид

C05B

Засоби для лікування варикозного розширення вен

C05BA

Гепарин або гепариноїди для місцевого застосування

C05BA01

Гепариноїди органічні

C05BA04

Пентозану полісульфат натрію

C05BB

Склерозувальні засоби для місцевого введення

C05C

Засоби, які стабілізують капіляри

C05CX10

Різні препарати**

C05CX51

Есцин, комбінації**

C07

Бета-адреноблокатори

C07A

Бета-адреноблокатори

C07AA

Бета-адреноблокатори неселективні

C07AB

Бета-адреноблокатори селективні

C07AB57

Бісопролол, комбінації

C07AG

Альфа- та бета-адреноблокатори

C07AG01

Лабетолол

C07B

Бета-адреноблокатори та тіазиди

C07BB

Бета-адреноблокатори селективні та тіазиди

C07BB02

Метопролол та тіазиди

C07BB07

Бісопролол та тіазиди

C07C

Бета-адреноблокатори та інші діуретики

C07CB

Бета-адреноблокатори селективні в комбінації з іншими діуретиками

C07F

Бета-адреноблокатори та інші антигіпертензивні засоби

C07FB

Бета-адреноблокатори селективні в комбінації з іншими гіпотензивними засобами

C07FB02

Метопролол та інші антигіпертензивні засоби

C07FX

Бета-адреноблокатори, інші комбінації

C08

Блокатори кальцієвих каналів

C08C

Блокатори кальцієвих каналів селективні з переважним впливом на судини

C08CA

Дигідропіридинові похідні

C08CA14

Цилнідипін

C08D

Блокатори кальцієвих каналів селективні з переважним впливом серце

C08DA

Похідні фенілалкіламіну

C08DB

Похідні бензотіазепінів

C08G

Блокатори кальцієвих каналів та діуретики

C08GA

Блокатори кальцієвих каналів та діуретики

C09

Засоби, які впливають на ренін-ангіотензинову систему

C09A

Інгібітори ангіотензинперетворювального фермента (АПФ)

C09AA

Блокатори АПФ

C09AA07

Беназеприл

C09AA10

Трандолаприл

C09AA11

Спіраприл

C09AA13

Моексиприл

C09B

Інгібітори ангіотензинперетворювального фермента (АПФ), комбінації

C09BA

Інгібітори АПФ та діуретики

C09BB

Інгібітори АПФ та блокатори кальцієвих каналів

C09BX

Інгібітори АПФ, інші комбінації

C09C

Антагоністи ангіотензину ІІ, прості

C09CA

Антагоністи ангіотензину ІІ

C09D

Антагоністи ангіотензину ІІ, комбінації

C09DA

Антагоністи ангіотензину ІІ та діуретики

C09DA02

Епросартан та діуретики

C09DB

Антагоністи ангіотензину ІІ та блокатори кальцієвих каналів

C09DX

Антагоністи ангіотензину ІІ, інші комбінації

C09X

Інші засоби, що впливають на ренін-ангіотензинову систему

C09XA

Інгібітори реніну

C09XA02

Аліскірен

C09XA52

Аліскірен та гідрохлоротіазид

C10

Гіполіпідемічні засоби

C10A

Гіпохолестеринемічні та гіпотригліцеридемічні препарати

C10AA

Інгібітори ГМГ КоА-редуктази

C10AA02

Ловастатин

C10AA03

Правастатин

C10AB

Фібрати

C10AB04

Гемфіброзил

C10AC

Секвестранти жовчних кислот

C10AC01

Колестирамін

C10B

Гіполіпідемічні комбіновані засоби

C10BA

Комбінації різних ліпідних модифікаторів

C10BA02

Симвастатин та езетиміб

C10BX

Засоби, що модифікують ліпіди, у поєднанні з іншими препаратами