Автори довідника Rx index

Автори-укладачі

Зупанець Ігор Альбертович

Зупанець Ігор Альбертович

Доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НФаУ

Черних Валентин Петрович

Черних Валентин Петрович

Академік НАН України, почесний ректор НФаУ, радник ректора, доктор фармацевтичних наук, доктор хімічних наук, професор кафедри органічної хімії

Тарасенко Ольга Олександрівна

Тарасенко Ольга Олександрівна

Кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НФаУ

Котвіцька Ольга Анатоліївна

Котвіцька Ольга Анатоліївна

Доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Національного Фармацевтичного Університету

Попов Сергій Борисович

Попов Сергій Борисович

Доктор медичних наук, професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного Фармацевтичного Університету

Безугла Наталія Петрівна

Безугла Наталія Петрівна

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры клинической фармакологии и клинической фармации НФаУ

Косяченко Костянтин Леонідович

Косяченко Костянтин Леонідович

Доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри організації та економіки фармації НМУ ім. О. О. Богомольця

Зайченко Ганна Володимирівна

Зайченко Ганна Володимирівна

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології НМУ ім. О. О. Богомольця

Чабан Олег Сезонтович

Чабан Олег Сезонтович

Доктор медичних наук, завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії медико-психологічного факультету НМУ ім. О. О. Богомольця, академік Академії Наук Вищої Освіти України.

Бойко Анатолій Іванович

Савич Сергій Анатолійович

Цховребашвілі Микола Анатолійович

Прудкий Євген Петрович

Усенко Віталій Олександрович

Рецензенти:

Коваленко Володимир Миколайович

Коваленко Володимир Миколайович

Доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, віце-президент НАМН України, директор ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України

Рудик Юрій Степанович

Рудик Юрій Степанович

Доктор медичних наук, професор, завідувач відділом клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань ДУ “Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України”