АТХ класифікація лікарських засобів (АТC)

НЕРВОВА СИСТЕМА

ATX кодНазва

N01

Анестетики

N01A

Анестетики загальні

N01AA

Ефіри

N01AA01

Діетиловий ефір

N01AB

Галогенізовані гідрокарбони

N01AB02

Хлороформ

N01AF

Барбітурати

N01AH

Наркотичні анальгетики

N01AX

Інші загальні анестетики

N01AX13

Азоту закис

N01B

Анестетики місцеві

N01BA

Ефіри амінобензойної кислоти

N01BA03

Тетракаїн

N01BB

Аміди

N01BB04

Прилокаїн

N01BB08

Артикаїн

N01BB10

Левобупівакаїн

N01BB53

Мепівакаїн, комбінації

N02

Анальгетики

N02A

Опіоїди

N02AA

Алкалоїди опію природні

N02AA03

Гідроморфон

N02AB04

Тримеперидин

N02AC

Похідні дифенілпропіламіну

N02AC04

Декстропропоксифен

N02AC54

Декстропропоксифен, комбінації (виключаючи психолептики)

N02AE

Орипавіну похідні

N02AF

Морфіну похідні

N02AX

Інші опіоїди

N02AX52

Трамадол, комбінації

N02B

Інші анальгетики та антипіретики

N02BA

Саліцилова кислота й її похідні

N02BA05

Саліциламід

N02BA11

Дифлунісал

N02BA55

Саліциламід, комбінації (крім психолептиків)

N02BB

Піразолони

N02BB01

Феназон

N02BB03

Амінофеназон

N02BB04

Пропіфеназон

N02BB53

Амінофеназон в комбінації з іншими засобами (виключаючи психолептики)

N02BE

Аніліни

N02BE53

Фенацетин, комбінації без психолептиків

N02BG

Інші анальгетики і антипіретики

N02BG09

Метоксифлуран

N02C

Засоби, які застосовують при мігрені

N02CA

Алкалоїди ріжків

N02CA02

Ерготамін

N02CC

Стимулятори 5-HT1D серотонінових рецепторів

N02CX01

Пізотифен

N02CX10

Інші препарати**

N03

Протиепілептичні засоби

N03A

Протиепілептичні засоби

N03AA

Барбітурати та їх похідні

N03AB

Гідантоїну похідні

N03AD

Сукциніміду похідні

N03AD01

Етосуксимід

N03AE

Бензодіазепінів похідні

N03AF

Карбоксаміду похідні

N03AF04

Еслікарбазепін

N03AX

Протиепілептичні засоби інші

N04

Протипаркінсонічні засоби

N04A

Холіноблокатори центральні

N04AA

Третинні аміни

N04AA02

Біпериден

N04B

Допамінергічні препарати

N04BA

Допа та її похідні

N04BA01

Леводопа

N04BB

Адамантану похідні

N04BC09

Ротиготин

N04BD

Інгібітори моноамінооксидази типу B

N04BX

Допамінергічні засоби інші

N04BX02

Ентакапон

N05

Психолептики

N05A

Нейролептики (антипсихотики)

N05AA

Фенотіазини з диметиламінопропільною групою

N05AB

Фенотіазини з піперазиновою структурою

N05AB02

Флуфеназин

N05AC

Фенотіазини з піперидиновою структурою

N05AD

Бутирофенонів похідні

N05AD08

Дроперидол

N05AE

Індолу похідні

N05AF

Тіоксантену похідні

N05AH

Діазепіни, оксазепіни, тіазепіни та оксепіни

N05AL

Бензаміди

N05AN

Літій

N05AX

Інші нейролептики

N05B

Анксіолітики

N05BA

Бензодіазепіну похідні

N05BA02

Хлордіазепоксид

N05BA03

Медазепам

N05BA04

Оксазепам

N05BA23

Тофізопам

N05BB

Дифенілметану похідні

N05BE

Азаспіродеканедіону похідні

N05BX05

Мебікар

N05C

Снодійні та седативні засоби

N05CA

Барбітурати

N05CA10

Циклобарбітал

N05CB

Барбітурати, комбінації

N05CC

Альдегіди та їх похідні

N05CC01

Хлорал гідрат

N05CD02

Нітразепам

N05CD08

Мідазолам

N05CF

Бензодіазепіноподібні засоби

N05CF02

Золпідем

N05CH

Агоністи мелатонінових рецепторів

N05CM11

Броміди

N05CM20

Препарати собачої кропиви

N05CM50

Інші препарати, включаючи комбінації**

N05CX

Комбінації снодійних й седативних засобів (не враховуючи барбітурати)

N05CX07

Зопіклон, комбінації

N06

Психоаналептики

N06A

Антидепресанти

N06AA

Неселективні інгібітори зворотнього захоплення моноамінів

N06AA21

Мапротилін

N06AB

Селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну

N06AX

Інші антидепресанти

N06AX02

Триптофан

N06AX17

Мільнаципран

N06B

Психостимулятори, засоби, які застосовують при синдромі порушення уваги та гіперактивності, і ноотропи

N06BA

Симпатоміметики центральної дії

N06BC

Ксантинові похідні

N06BX02

Піритинол

N06BX20

Інші**

N06BX22

Гідролізати та деривати тканин**

N06BX23

Кислота гамма-амінобутирова (ГАМК) та її похідні**

N06BX53

Пірацетам, комбінації**

N06D

Засоби для лікування деменції

N06DA

Інгібітори холінестерази

N07

Інші засоби для лікування нервової системи

N07A

Парасимпатоміметики

N07AA03

Дистигміну бромід

N07AX

Інші парасимпатоміметики

N07B

Засоби для лікування адиктивних розладів

N07BA

Засоби для лікування нікотинової залежності

N07BA02

Бупропіон

N07BB05

Налмефен

N07BB10

Інші засоби**

N07BC

Засоби для лікування опіатної залежності

N07BC06

N07BC

N07C

Засоби для усунення головокружіння

N07CA05

Інші**

N07X

Інші засоби для лікування захворювань нервової системи

N07XX10

Різні препарати