Трастузумаб емтанзинL01XC14

Опис діючої речовини (МНН, INN опис)

Показання:

HER2-позитивний неоперабельний місцевопоширений або метастатичний рак молочної залози (монотерапія) у дорослих пацієнтів, які раніше отримували лікування трастузумабом і таксаном у режимі монотерапії або в комбінації. Також ці пацієнти отримували попередню терапію з приводу місцево поширеного або метастатичного раку молочної залози або рецидив захворювання у них розвинувся протягом 6 міс. після завершення ад’ювантної терапії.

Протипоказання:

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Інструкція:

Рекомендована доза — 3,6 мг/кг в/в інфузійно кожні 3 тиж. (21-денний цикл) до прогресування захворювання або розвитку неприйнятної токсичності. Початкову дозу вводять у вигляді 90-хв в/в інфузії. Необхідно спостерігати за станом пацієнта під час проведення інфузії та принаймні впродовж 90 хв після введення початкової дози. У разі доброї переносимості попередніх інфузій, наступні дози можна вводити у вигляді 30-хв інфузії. Не можна вводити препарат в/в струминно або у вигляді болюсної ін’єкції.

Список препаратів

Порошок

КАДСІЛА

Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, CH

100 мг

Флак. №1x1