ТРАСТУЗУМАБ ЕМТАНЗИН (ЕМТАНСИН)

Rp.: TRASTUZUMAB EMTANSINE

Препаратів: 1

Опис діючої речовини (МНН, INN опис)

Показання:

HER2-позитивний неоперабельний місцевопоширений або метастатичний рак молочної залози (монотерапія) у дорослих пацієнтів, які раніше отримували лікування трастузумабом і таксаном у режимі монотерапії або в комбінації. Також ці пацієнти отримували попередню терапію з приводу місцево поширеного або метастатичного раку молочної залози або рецидив захворювання у них розвинувся протягом 6 міс. після завершення ад’ювантної терапії.

Протипоказання:

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Інструкція:

Рекомендована доза — 3,6 мг/кг в/в інфузійно кожні 3 тиж. (21-денний цикл) до прогресування захворювання або розвитку неприйнятної токсичності. Початкову дозу вводять у вигляді 90-хв в/в інфузії. Необхідно спостерігати за станом пацієнта під час проведення інфузії та принаймні впродовж 90 хв після введення початкової дози. У разі доброї переносимості попередніх інфузій, наступні дози можна вводити у вигляді 30-хв інфузії. Не можна вводити препарат в/в струминно або у вигляді болюсної ін’єкції.

Препарати з відповідною діючою речовиною

 • Дані про ефективність не надано

  Порошок для приготування концентрату для приготування розчину для інфузій

  • Rp

   КАДСІЛА®
   КАДСІЛА®

   Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд

   від 59425.00 грн

   100 мг

   Флак. 1x1

   від 59425.00 грн