L03AA14ЛІПЕГФІЛГРАСТИМ

Rp.: Lipegfilgrastim

Препаратів: 2

Список препаратів

  • Дані про ефективність не надано

    Розчин для ін’єкцій