L01XC18ПЕМБРОЛІЗУМАБ

Rp.: Pembrolizumab

Препаратів: 1

Список препаратів

  • Дані про ефективність не надано

    Концентрат для приготування розчину для інфузій