ПЕМБРОЛІЗУМАБ

Rp.: PEMBROLIZUMAB

Препаратів: 1

Опис діючої речовини (МНН, INN опис)

Показання:

Нерезектабельна або метастатична меланома у дорослих; локально прогресуючий або метастатичний недрібноклітинний рак легенів у дорослих.

Протипоказання:

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Інструкція:

Рекомендована доза — 2 мг/кг в/в протягом 30 хв 1 раз на 3 тиж. Тривалість лікування — до прогресування захворювання або розвитку неприйнятної токсичності.

Препарати з відповідною діючою речовиною

  • Дані про ефективність не надано

    Концентрат для приготування розчину для інфузій