Бионорика СЕ, Германия

Список препаратов

Капли

БРОНХИПРЕТ

Бионорика СЕ, DE

Флак. с дозат. 50 мл №1x1, 100 мл №1x1

A

ИМУПРЕТ

Бионорика СЕ, DE

Флак. 100 мл №1x1

A

КАНЕФРОН H

Бионорика СЕ, DE

Флак. з кап. 100 мл №1x1

A

КЛИМАДИНОН

Бионорика СЕ, DE

Флак. 50 мл №1x1

A

МАСТОДИНОН

Бионорика СЕ, DE

Флак. 50 мл №1x1, 100 мл №1x1

A

СИНУПРЕТ

Бионорика СЕ, DE

Флак. 100 мл №1x1

A

ТОНЗИПРЕТ

Бионорика СЕ, DE

Флак. 30 мл №1x1, 50 мл №1x1

A

ЦИКЛОДИНОН

Бионорика СЕ, DE

Флак. 50 мл №1x1, 100 мл №1x1

A

Сироп

БРОНХИПРЕТ

Бионорика СЕ, DE

Флак. 50 мл №1x1, 100 мл №1x1

A

СИНУПРЕТ

Бионорика СЕ, DE

Флак. 100 мл №1x1

A

Таблетки

БРОНХИПРЕТ ТП

Бионорика СЕ, DE

Блис. №20x1, №25x2, №25x4

A

ИМУПРЕТ

Бионорика СЕ, DE

Блис. №25x2

A

КАНЕФРОН H

Бионорика СЕ, DE

Блис. №20x3

A

КЛИМАДИНОН

Бионорика СЕ, DE

Блис. №15x4

A

МАСТОДИНОН

Бионорика СЕ, DE

Блис. №20x3, №20x6

A

СИНУПРЕТ

Бионорика СЕ, DE

Блис. №25x2

A

СИНУПРЕТ ФОРТЕ

Бионорика СЕ, DE

Блис. №20x1, №25x2, №25x4

A

СИНУПРЕТ ЭКСТРАКТ

Бионорика СЕ, DE

Блис. №10x2, №10x4

A

ТОНЗИПРЕТ

Бионорика СЕ, DE

Блис. №25x2, №25x4

A

ЦИКЛОДИНОН

Бионорика СЕ, DE

Блис. №15x2, №15x4

A