Сандоз ГмбХ, Австрия

Список препаратов

Концентрат

РИКСАТОН

Сандоз ГмбХ, AT

10 мг/мл

Флак. 10 мл №2x1, 10 мл №3x1, 50 мл №1x1, 50 мл №2x1

Порошок

1 млн МО

Флак. №100x1

Раствор

БИНОКРИТ

Сандоз ГмбХ, AT

336 мкг/мл

84 мкг/мл

16,8 мкг/мл

Шпр. 0,5 мл (20 тис. МО) №1x1, 0,8 мл (8 тис. МО) №1x1, 0,75 мл (30 тис. МО) №1x1, 0,6 мл (6 тис. МО) №3x2, 0,8 мл (8 тис. МО) №3x2, 0,75 мл (30 тис. МО) №3x2, 0,4 мл (4 тис. МО) №3x2, 0,5 мл (20 тис. МО)) №3x2, 0,5 мл (1 тис. МО) №6x1, 1 мл(10 тис. МО) №1x1, 1 мл (40 тис. МО) №1x1, 1 мл (40 тис. МО) №3x2, 1 мл (10 тис. МО) №3x2, 1 мл (2 тис. МО) №6x1

ЗАРСИО

Сандоз ГмбХ, AT

48 млн ОД/0,5 мл

30 млн ОД/0,5 мл

Шпр. 0,5 мл №1x1, 0,5 мл №5x1

ОМНИТРОП

Сандоз ГмбХ, AT

5 мг/1,5 мл

10 мг/1,5 мл

Картр. 1,5 мл №1x1, 1,5 мл №5x1, 1,5 мл №10x1

ХАЙРИМОЗ

Сандоз ГмбХ, AT

50 мг/мл

Картр. влож. в шпр.-руч. 0,8 мл (40 мг) №1x1, 0,8 мл (40 мг) №2x1, 0,8 мл (40 мг) №6x1

Шпр. 0,8 мл (40 мг) №1x1, 0,8 мл (40 мг) №2x1, 0,8 мл (40 мг) №6x1

Шпр.-руч. 0,8 мл (40 мг) №1x1, 0,8 мл (40 мг) №2x1, 0,8 мл (40 мг) №6x1