МНН лікарських засобів (INN) на літеру О | Сторінка 2

ОКТРЕОТИД

Rp.: OCTREOTIDE

Препаратів: 3

ОЛАНЗАПІН

Rp.: OLANZAPIN

Препаратів: 11

Нейрологія

Нейрологія
ОЛАПАРИБ

Rp.: OLAPARIB

Препаратів: 1

Препаратів: 6

Кардіологія

Кардіологія

Препаратів: 4

Препаратів: 9

ОЛОДАТЕРОЛ

Rp.: OLODATEROL

Препаратів: 1

Препаратів: 1

ОЛОПАТАДИН

Rp.: OLOPATADINE

Препаратів: 7

ОМАЛІЗУМАБ

Rp.: OMALIZUMAB

Препаратів: 1

ОМАН ВИСОКИЙ

Rp.: INULA HELENIUM

Препаратів: 2

ОМБІТАСВІР

Rp.: OMBITASVIR

Препаратів: 0

Препаратів: 1

ОМЕПРАЗОЛ

Rp.: OMEPRAZOLE

Препаратів: 26

Гастроентерологія

Гастроентерологія
ОМЕПРАЗОЛ + ДОМПЕРИДОН

Rp.: OMEPRAZOLE + DOMPERIDONE

Препаратів: 3

ОМОКОНАЗОЛ

Rp.: OMOCONAZOLE

Препаратів: 1

ОНДАНСЕТРОН

Rp.: ONDANSETRON

Препаратів: 12

ОРЛІСТАТ

Rp.: ORLISTATE

Препаратів: 3

Гастроентерологія

Гастроентерологія
ОРНІДАЗОЛ

Rp.: ORNIDAZOLE

Препаратів: 19

Антибіотики

Антибіотики

Препаратів: 2