МНН лікарських засобів (INN) на літеру Л

ЛАБЕТАЛОЛ

Rp.: LABETALOL

Препаратів: 0

Нейрологія

Нейрологія
ЛАКОСАМІД

Rp.: LACOSAMIDE

Препаратів: 2

Нейрологія

Нейрологія
ЛАКТУЛОЗА

Rp.: LACTULOSE

Препаратів: 9

Гастроентерологія

Гастроентерологія
ЛАМІВУДИН

Rp.: LAMIVUDINE

Препаратів: 12

Гастроентерологія

Гастроентерологія
ЛАМІВУДИН + АБАКАВІР

Rp.: LAMIVUDINE + ABACAVIR

Препаратів: 3

Препаратів: 1

ЛАМІВУДИН + СТАВУДИН

Rp.: LAMIVUDINE + STAVUDINE

Препаратів: 0

Препаратів: 2

ЛАМІНАРІЯ ЦУКРОВА

Rp.: LAMINARIA SACCHARINA

Препаратів: 0

ЛАМОТРИДЖИН

Rp.: LAMOTRIGINE

Препаратів: 10

Нейрологія

Нейрологія
ЛАНАТОЗИД С

Rp.: LANATOZIDE C

Препаратів: 1

ЛАНРЕОТИД

Rp.: LANREOTIDE

Препаратів: 3

ЛАНСОПРАЗОЛ

Rp.: LANSOPRAZOLE

Препаратів: 3

ЛАНСОПРАЗОЛ + ДОМПЕРИДОН

Rp.: LANSOPRAZOLE + DOMPERIDONE

Препаратів: 0

ЛАПАТИНІБ

Rp.: LAPATINIB

Препаратів: 0

Онкологія

Онкологія
ЛАРОНІДАЗА

Rp.: LARONIDASE

Препаратів: 1

ЛАТАНОПРОСТ

Rp.: LATANOPROST

Препаратів: 9

ЛАЦИДИПІН

Rp.: LACIDIPINE

Препаратів: 1

ЛЕВАМІЗОЛ

Rp.: LEVAMISOLE

Препаратів: 2

Антибіотики

Антибіотики
ЛЕВАНА

Rp.: LEVANA

Препаратів: 1

Нейрологія

Нейрологія