J05AR11ЛАМІВУДИН, ТЕНОФОВІР ДИЗОПРОКСИЛ ТА ЕФАВІРЕНЗ

Rp.: Lamivudine, tenofovir disoproxil and efavirenz

Препаратів: 2

Список препаратів