МНН лікарських засобів (INN) на літеру Д

Препаратів: 1

Нейрологія

Нейрологія
ДАБРАФЕНІБ

Rp.: DABRAFENIB

Препаратів: 1

ДАЗАТИНІБ

Rp.: DASATINIB

Препаратів: 1

ДАКАРБАЗИН

Rp.: DACARBAZINE

Препаратів: 2

ДАКЛІЗУМАБ*

Rp.: DACLIZUMAB

Препаратів: 0

ДАКТИНОМІЦИН

Rp.: DACTINOMYCIN

Препаратів: 0

ДАЛАРГІН*

Rp.: DALARGIN

Препаратів: 2

ДАЛТЕПАРИН НАТРІЮ

Rp.: DALTEPARIN SODIUM

Препаратів: 3

Кардіологія

Кардіологія
ДАНАЗОЛ

Rp.: DANAZOL

Препаратів: 0

ДАПАГЛІФЛОЗИН

Rp.: DAPAGLIFLOZIN

Препаратів: 1

ДАПОКСЕТИН

Rp.: DAPOXETINE

Препаратів: 5

ДАПТОМІЦИН

Rp.: DAPTOMYCIN

Препаратів: 0

Антибіотики

Антибіотики
ДАРАТУМУМАБ

Rp.: DARATUMUMAB

Препаратів: 1

Препаратів: 1

ДАРУНАВІР

Rp.: DARUNAVIR

Препаратів: 3

Антибіотики

Антибіотики

Препаратів: 1

ДАСАБУВІР

Rp.: DASABUVIR

Препаратів: 1

ДАУНОРУБІЦИН

Rp.: DAUNORUBICIN

Препаратів: 0

ДЕГАРЕЛІКС

Rp.: DEGARELIX

Препаратів: 0

Онкологія

Онкологія
ДЕЗЛОРАТАДИН

Rp.: DESLORATADINE

Препаратів: 31