МНН лікарських засобів (INN) на літеру Д

Препаратів 1

Препаратів 1

НейрологіяНейрологія

ДАБРАФЕНІБ

Rp.: DABRAFENIB

Препаратів 1

ДАЗАТИНІБ

Rp.: DASATINIB

Препаратів 1

ДАКАРБАЗИН

Rp.: DACARBAZINE

Препаратів 2

Препаратів 2

ОнкологіяОнкологія

ДАКЛІЗУМАБ*

Rp.: DACLIZUMAB

Препаратів 0

Препаратів 0

ДАКТИНОМІЦИН

Rp.: DACTINOMYCIN

Препаратів 0

Препаратів 0

ДАЛАРГІН*

Rp.: DALARGIN

Препаратів 2

Препаратів 2

ДАЛТЕПАРИН НАТРІЮ

Rp.: DALTEPARIN SODIUM

Препаратів 3

Препаратів 3

КардіологіяКардіологія

ДАНАЗОЛ

Rp.: DANAZOL

Препаратів 0

Препаратів 0

ДАПАГЛІФЛОЗИН

Rp.: DAPAGLIFLOZIN

Препаратів 1

ДАПОКСЕТИН

Rp.: DAPOXETINE

Препаратів 5

ДАПТОМІЦИН

Rp.: DAPTOMYCIN

Препаратів 0

Препаратів 0

АнтибіотикиАнтибіотики

ДАРАТУМУМАБ

Rp.: DARATUMUMAB

Препаратів 1

Препаратів 1

Препаратів 1

ДАРУНАВІР

Rp.: DARUNAVIR

Препаратів 3

Препаратів 3

АнтибіотикиАнтибіотики

Препаратів 1

ДАСАБУВІР

Rp.: DASABUVIR

Препаратів 1

ДАУНОРУБІЦИН

Rp.: DAUNORUBICIN

Препаратів 0

Препаратів 0

ДЕГАРЕЛІКС

Rp.: DEGARELIX

Препаратів 0

Препаратів 0

ОнкологіяОнкологія

ДЕЗЛОРАТАДИН

Rp.: DESLORATADINE

Препаратів 31