МНН лікарських засобів (INN) на літеру Т | Сторінка 8

ТРИПТОРЕЛІН

Rp.: TRIPTORELIN

Препаратів: 4

ТРИПТОФАН

Rp.: TRYPTOPHAN

Препаратів: 0

ТРИФЛУОПЕРАЗИН

Rp.: TRIFLUOPERAZINE

Препаратів: 2

Нейрологія

Нейрологія
ТРИФЛУРИДИН

Rp.: TRIFLURIDINE

Препаратів: 0

ТРИФЛУРИДИН + ТИПІРАЦИЛ

Rp.: TRIFLURIDINE + TIPIRACIL

Препаратів: 2

ТРИФЛУСАЛ

Rp.: TRIFLUSAL

Препаратів: 1

ТРОКСЕРУТИН

Rp.: TROXERUTIN

Препаратів: 8

Препаратів: 2

ТРОПІКАМІД

Rp.: TROPICAMIDE

Препаратів: 3

ТРОПІСЕТРОН

Rp.: TROPISETRON

Препаратів: 2

ТРОСПІЮ ХЛОРИД

Rp.: TROSPIUM CHLORIDE

Препаратів: 1

ТУАМІНОГЕПТАН

Rp.: TUAMINOHEPTAN

Препаратів: 0

Препаратів: 1

ТУБЕРКУЛІН

Rp.: TUBERCULIN

Препаратів: 3

Препаратів: 1