МНН лікарських засобів (INN) на літеру Т | Сторінка 2

ТЕЛМІСАРТАН + АМЛОДИПІН

Rp.: TELMISARTAN + AMLODIPINE

Препаратів: 3

ТЕЛМІСАРТАН + ГІДРОХЛОРОТІАЗИД

Rp.: TELMISARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE

Препаратів: 9

ТЕМОЗОЛОМІД

Rp.: TEMOZOLOMIDE

Препаратів: 4

ТЕМОПОРФІН

Rp.: TEMOPORFIN

Препаратів: 0

ТЕМПІДОН

Rp.: TEMPIDON

Препаратів: 0

ТЕНЕКТЕПЛАЗА

Rp.: TENECTEPLASE

Препаратів: 1

Кардіологія

Кардіологія
ТЕНОКСИКАМ

Rp.: TENOXICAM

Препаратів: 2

Ревматологія

Ревматологія
ТЕНОНІТРОЗОЛ

Rp.: TENONITROZOLE

Препаратів: 0

Антибіотики

Антибіотики
ТЕНОФОВІР

Rp.: TENOFOVIR

Препаратів: 5

Антибіотики

Антибіотики
ТЕНОФОВІР + ЕМТРИЦИТАБІН

Rp.: TENOFOVIR + EMTRICITABINE

Препаратів: 4

ТЕНОФОВІР + ЛАМІВУДИН

Rp.: TENOFOVIR + LAMIVUDINE

Препаратів: 1

ТЕНОФОВІР АЛАФЕНАМІД

Rp.: TENOFOVIR ALAFENAMIDE

Препаратів: 0

ТЕОФІЛІН*

Rp.: THEOPHYLLINE

Препаратів: 10

ТЕОФІЛІН* + ЕФЕДРИН + ФЕНОБАРБІТАЛ

Rp.: THEOPHYLLINE + EPHEDRINE + PHENOBARBITAL

Препаратів: 1

ТЕОФІЛІН* + КАЛІЮ ХЛОРИД * + МАГНІЮ ХЛОРИД

Rp.: THEOPHYLLINE + POTASSIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE

Препаратів: 1

ТЕОФІЛІН* + САЛЬБУТАМОЛ

Rp.: THEOPHYLLINE + SALBUTAMOL

Препаратів: 0

ТЕРАЗОЗИН

Rp.: TERAZOSIN

Препаратів: 1

ТЕРБІНАФІН

Rp.: TERBINAFINE

Препаратів: 23

Препаратів: 1

ТЕРБУТАЛІН

Rp.: TERBUTALINE

Препаратів: 0