ТЕМОПОРФІН

Rp.: TEMOPORFIN

Препаратів: 0

Опис діючої речовини (МНН, INN опис)

Показання:

Епідермоїдний рак голови та шиї, резистентний до попередньої терапії та з протипоказаннями до проведення променевої терапії, хірургічного втручання та системної хіміотерапії (як паліативне лікування).

Протипоказання:

Підвищена чутливість до компонентів препарату, у т.ч. в анамнезі; порфірія або інші захворювання, які загострюються під впливом світла; пухлини, які вразили великі або близько розташовані до ділянок опромінення кровоносні судини, для яких заплановане хірургічне втручання у найближчі 30 днів; супутні очні захворювання, які потребують обстеження із використанням щілинної лампи в найближчі 30 днів; супутня терапія фотосенсибілізуючими засобами; період годування гуддю.

Інструкція:

Фотодинамічну терапію слід проводити виключно у спеціалізованих онкологічних центрах, де можливе всебічне оцінювання результатів лікування та забезпечено нагляд лікарів, що мають досвід фотодинамічної терапії. Внутрішньовенно через постійний судинний катетер у проксимальну велику вену кінцівки одноразово і повільно, не швидше ніж за 6 хв. Дозу встановлюють із розрахунку 0,15 мг/кг маси тіла. Через 96 год після застосування препарату ділянку, що лікується, опромінюють світлом із довжиною хвилі 652 нм, використовуючи апробований лазер. По можливості, опромінювана ділянка має бути більша за ділянку пухлини на 0,5 см. Інтервал між введенням препарату та опроміненням — не менше ніж 90 год та не більше ніж 110 год. Доза опромінення — 20 Дж/см2 при освітленні 100 мВт/см2 із часом опромінення приблизно 200 с.