МНН лікарських засобів (INN) на літеру С | Сторінка 2

СЕВЕЛАМЕР

Rp.: SEVELAMER

Препаратів: 1

СЕВОФЛУРАН

Rp.: SEVOFLURAN

Препаратів: 4

СЕКВІФЕНАДИН

Rp.: SEQUIFENADINE

Препаратів: 1

СЕКНІДАЗОЛ

Rp.: SECNIDAZOLE

Препаратів: 2

Антибіотики

Антибіотики
СЕЛЕГІЛІН

Rp.: SELEGILINE

Препаратів: 2

Нейрологія

Нейрологія
СЕНИ ГЛІКОЗИДИ

Rp.: SENNOSIDES A & B

Препаратів: 8

СЕРРАПЕПТАЗА

Rp.: SERRAPEPTASE

Препаратів: 6

Нейрологія

Нейрологія
СЕРТАКОНАЗОЛ

Rp.: SERTACONAZOL

Препаратів: 5

СЕРТИНДОЛ

Rp.: SERTINDOLE

Препаратів: 1

Нейрологія

Нейрологія
СЕРТРАЛІН

Rp.: SERTRALIN

Препаратів: 12

Нейрологія

Нейрологія

Препаратів: 0

СИБУТРАМІН

Rp.: SIBUTRAMINE

Препаратів: 0

СИЛДЕНАФІЛ

Rp.: SILDENAFIL

Препаратів: 42

СИЛІБІНІН

Rp.: SILYMARIN

Препаратів: 1

Препаратів: 11

СИЛОДОЗИН

Rp.: SILODOSIN

Препаратів: 1

СИМАЛЬДРАТ

Rp.: SIMALDRATE

Препаратів: 0

СИМВАСТАТИН

Rp.: SIMVASTATIN

Препаратів: 12

Кардіологія

Кардіологія
СИМВАСТАТИН + ЕЗЕТИМІБ

Rp.: SIMVASTATIN + EZETIMIBE

Препаратів: 0

СИМЕПРЕВІР

Rp.: SIMEPREVIR

Препаратів: 1

Антибіотики

Антибіотики