СИМВАСТАТИН

Rp.: SIMVASTATIN

Препаратів: 12

Опис діючої речовини (МНН, INN опис)

Показання:

Гіперхолестеринемія за відсутності ефекту дієтотерапії; як доповнення до дієтотерапії в хворих на первинну гіперхолестеринемію, гетерозиготну, гомозиготну сімейну й комбіновану гіперхолестеринемію й гіпертригліцеридемію (ІІА–ІІВ тип); ішемічна хвороба серця з метою зниження ризику раптової смерті й інфаркту міокарда, розвитку інсульту й порушень мозкового кровообігу, сповільнення прогресування коронарного атеросклерозу; цукровий діабет із нормальним чи підвищеним рівнем холестерину.

Протипоказання:

Підвищена чутливість до компонентів препарату; захворювання печінки в активній фазі або нез’ясоване стійке підвищення рівня трансаміназ; міопатія; наявність трансплантованих органів та прийом імунодепресантів; одночасне призначення сильнодіючих інгібіторів ізоензиму CYP3А4, наприклад, ітраконазолу, кетоконазолу, інгібіторів ВІЛ-протеази, еритроміцину, кларитроміцину, телітроміцину й нефазодону; порфірія; препарат можна призначати жінкам дітородного віку тільки за умови застосування контрацептивів; період вагітності й годування груддю; вік до 18 років.

Інструкція:

Гіперхолестеринемія: початкова доза — перор. 10 мг 1 р/доб ввечері. Для пацієнтів з легкою та помірної гіперхолестеринемією початкова доза — 5 мг/доб у поєднанні з нефармакологічними методами (фізичні вправи та зниження маси тіла), якщо окремо нефармакологічні методи адекватного ефекту не забезпечують. Дозу коригують 1 раз на 4 тиж. Максимальна добова доза — 40 мг при тяжкій гіперхолестеринемії, у разі високого ризику з боку серцево-судинної системи добову дозу можна підвищити до 80 мг. Ішемічна хвороба серця: початкова доза — 20 мг 1 р/доб ввечері, максимальна добова доза — 80 мг 1 р/доб ввечері. Супутня терапія: максимальна добова доза — 10 мг за 1 год до або через 4 год після прийому інших препаратів.

Препарати з відповідною діючою речовиною