ІРИНОТЕКАН

Rp.: IRINOTECAN

Препаратів: 13

Опис діючої речовини (МНН, INN опис)

Показання:

Поширений колоректальний рак: у пацієнтів, які не отримували попередньої хіміотерапії для лікування поширеного захворювання (у комбінації з 5-фторурацилом та фолінієвою кислотою); у пацієнтів, яким встановлений режим лікування із застосуванням 5-фторурацилу виявився неефективним (як монотерапія).

Метастатичний колоректальний раку з диким типом гена КRAS, що експресує рецептори до епідермального фактора росту у пацієнтів, які раніше не отримували лікування від метастатичного раку або для яких цитотоксичне лікування із застосуванням іринотекану, виявилося неефективним (у комбінації з цетуксимабом).

Терапія першої лінії пацієнтам із метастатичним колоректальним раком (у комбінації з капецитабіном з додаванням бевацизумабу або без нього).

Терапія першої лінії пацієнтам із метастатичними карциномами товстої або прямої кишки (у комбінації з 5-фторурацилом, фолінієвою кислотою та бевацизумабом).

Протипоказання:

Підвищена чутливість до компонентів препарату; хронічні запальні захворювання кишечнику та/або обструкція кишечнику; рівень білірубіну більш ніж у 3 рази вище верхньої межі норми; тяжка недостатність кісткового мозку; стан здоров’я за індексом ВООЗ >2; одночасне застосування препаратів звіробою; період годування груддю.

Інструкція:

Препарат застосовують в/в інфузійно у периферичну або центральну вену. Тривалість інфузії — 30–90 хв. Монотерапія (для пацієнтів, які раніше отримували лікування): рекомендована доза — 350 мг/м2 поверхні тіла 1 р/3 тиж. Пацієнтам, яким необхідний більш ретельний нагляд або які знаходяться у групі підвищеного ризику розвитку тяжкої нейтропенії, може бути розглянута щотижнева схема застосування препарату. Комбінована терапія (для пацієнтів, які раніше не отримували лікування): рекомендована доза — 180 мг/м2 поверхні тіла 1 р/2 тиж з подальшим введенням шляхом інфузії фолінієвої кислоти або 5-фторурацилу. Іринотекан слід вводити не раніше ніж через 1 год після закінчення інфузії цетуксимабу. Лікування препаратом слід продовжувати до об’єктивного прогресування захворювання або до розвитку ознак неприйнятної токсичності. 

Препарати з відповідною діючою речовиною

  • Препарати з доведеною ефективністю

    Концентрат для приготування розчину для інфузій

  • Дані про ефективність не надано

    Концентрат для приготування розчину для інфузій