ДРОТРЕКОГІН АЛЬФА (АКТИВОВАНИЙ)

Rp.: DROTRECOGIN ALFA (ACTIVATED)

Препаратів: 0

Опис діючої речовини (МНН, INN опис)

Показання:

Сепсис з гострою поліорганною недостатністю й високим ризиком смерті.

Протипоказання:

Підвищена чутливість до компонентів препарату; активна внутрішня кровотеча; внутрішньочерепна патологія; новоутворення або ознаки мозкової грижі; супутня гепаринотерапія; геморагічний діатез в анамнезі (за винятком гострої коагулопатії внаслідок сепсису); тяжке хронічне захворювання печінки; кількість тромбоцитів <30 000x106/л, навіть при зростанні кількості тромбоцитів після трансфузії; не призначають пацієнтам з підвищеним ризиком кровотечі (будь-яке велике хірургічне втручання, яке потребує загальної чи спінальної анестезії й яке проводять протягом 12 год безпосередньо перед інфузією препарату або після операції з ознаками активної кровотечі, або заплановане чи можливе проведення операції в період інфузії препарату; тяжка травма голови в анамнезі, яка потребувала госпіталізації, внутрішньочерепного чи інтраспінального хірургічного втручання, або геморагічний інсульт упродовж попередніх 3 міс, або будь-які дані про внутрішньомозкову артеріо-венозну мальформацію в анамнезі, церебральну аневризму або ушкодження мозку; не призначають пацієнтам із епідуральним катетером або тим, яким мають поставити епідуральний катетер під час інфузії препарату; травмованим пацієнтам із підвищеним ризиком кровотечі; вроджений геморагічний діатез; шлунково-кишкова кровотеча протягом 6 останніх тижнів, яка потребувала медичної допомоги з проведенням певного хірургічного втручання).

Інструкція:

Препарат призначає лікар з досвідом лікування сепсису. Терапію слід розпочати у період 24–48 год. від початку задокументованої дисфункції органу внаслідок сепсису. Внутрішньовенно, шляхом тривалої інфузії — 24 мкг/кг маси тіла за 1 год. загальною тривалістю 96 год.