АТЕЗОЛІЗУМАБ

Rp.: ATEZOLIZUMAB

Препаратів: 1

Опис діючої речовини (МНН, INN опис)

Показання:

Місцево поширена або метастатична уротеліальна карцинома у пацієнтів: яким не можна призначити цисплатинвмісну хіміотерапію; у яких наявне прогресування захворювання під час або після платиновмісної хіміотерапії, або протягом 12 міс після неоад’ювантної або ад’ювантної хіміотерапії. Метастатичний недрібноклітинний рак легень у пацієнтів із прогресуванням захворювання під час або після хіміотерапії, що включає препарати платини.

Протипоказання:

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Інструкція:

Рекомендована доза — 1200 мг в/в інфузійно протягом 60 хв кожні 3 тиж до прогресування захворювання або неприйнятної токсичності. У разі переносимості першої дози (інфузії) усі наступні дози можуть бути введені протягом 30 хв. Не слід застосовувати препарат в/в струминно або болюсно.

Препарати з відповідною діючою речовиною

  • Дані про ефективність не надано

    Концентрат для приготування розчину для інфузій