КАПЕЦИТАБІН КРКА таблетки 150 мг

КРКА, д.д., Ново место

Rp

Форма випуску та дозування

Таблетки, 150 мг
Таблетки, 500 мг

Таблетки, 150 мг

Упаковка

Блістер №10x3
Блістер №10x6
Блістер №10x12

Блістер №10x3

Аналоги

bioequivalence-icon

Rp

КАПЕЦИТАБІН АМАКСА
КАПЕЦИТАБІН АМАКСА 150 мг

Амакса Фарма ЛТД(GB)

Таблетки

Rp

АПСИБИН
АПСИБИН 150 мг

Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд(IN)

Таблетки

Rp

КАКСІТА
КАКСІТА 500 мг

Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед(IN)

Таблетки

Rp

КАПЕЦИБЕКС 150
КАПЕЦИБЕКС 150 150 мг

Аккорд Хелскеа Лімітед(GB)

Таблетки

Rp

КАПЕЦИБЕКС 500
КАПЕЦИБЕКС 500 500 мг

Аккорд Хелскеа Лімітед(GB)

Таблетки

Класифікація

Класифікація еквівалентності

N/A

info

Діюча речовина

КАПЕЦИТАБІН

Форма товару

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою

Умови відпуску

за рецептом

Rp

Реєстраційне посвідчення

UA/15821/01/01

Дата останнього оновлення: 20.01.2021

Загальна інформація

  • Термін дії реєстраційного посвідчення: 02.03.2022
  • Склад: 1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 150 мг капецитабіну
  • Торгівельне найменування: КАПЕЦИТАБІН КРКА
  • Умови відпуску: за рецептом
  • Фармакотерапевтична група: Антинеопластичні засоби. Структурні аналоги піримідину.

Упаковка

Блістер №10x3

Інструкція

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

Капецитабін КРКА

(Capecitabine KRKA)

Склад:

діюча речовина: капецитабін;

1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 150 мг або500 мг капецитабіну;

допоміжні речовини: лактоза безводна, целюлоза мікрокристалічна, натрію кроскармелоза, гіпромелоза, магнію стеарат;

плівкова оболонка: гіпромелоза, тальк, титану діоксид (Е 171), оксид заліза червоний (Е 172), оксид заліза жовтий (Е 172).

Лікарська форма. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

Основні фізико-хімічні властивості:

дозування 150 мг: продовгуватої форми, двоопуклі, світло-персикового кольору, з гравіюванням “150” з одного боку і гладкі з іншого боку таблетки, вкриті плівковою оболонкою;

для дозування 500 мг: продовгуватої форми, двоопуклі, персикового кольору, з гравіюванням “500” з одного боку і гладкі з іншого боку таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

Фармакотерапевтична група. Антинеопластичні засоби. Структурні аналоги піримідину. Код АТXL01B С06.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Капецитабін – нецитотоксичне похідне фторпіримідину карбамату, пероральний попередник цитотоксичної сполуки – 5-фторурацилу (5-ФУ). Капецитабін активують декілька ферментних етапів. Фінальне перетворення до 5-ФУ відбувається під дієютимідинфосфорилазиу тканині пухлини, а також уздорових тканинах організму, проте як правило на низькому рівні. На моделях ракових ксенотрансплантатів людини капецитабін продемонстрував синергічний ефект у комбінації з доцетакселом, що може бути пов’язано з підвищенням активностітимідинфосфорилази доцетакселом.

Доведено, що метаболізм 5-ФУ анаболічним шляхом блокує реакцію метилювання дезоксиуридилової кислоти до тимідилової кислоти, таким чином перешкоджаючи синтезу дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК). Вбудовування 5-ФУ також пригнічує синтез РНК та протеїнів. Оскільки ДНК та РНК необхідні для ділення та росту клітин, 5-ФУ може спричиняти дефіцит тимідину, що сприяє незбалансованому росту та загибелі клітин. Впливи на ДНК та РНК більш виражені у клітинах з більш інтенсивною проліферацією і з вищим рівнем метаболізму 5-ФУ.

Фармакокінетика.

Фармакокінетика капецитабіну була визначена в діапазоні доз 502–3514 мг/м2/добу. Параметри капецитабіну, 5'-дезокси-5-фторцитидину(5'-ДФЦТ) та5'-дезокси-5-фторуридину (5'-ДФУР) на день 1-йі 14-йбули подібними. На день 14-й, AUC 5-ФУ була на 30–35 % вище. Зниження дози капецитабіну призводило до зниження експозиції 5-ФУ більше, ніж пропорційно дозі, внаслідок нелінійної фармакокінетики активного метаболіту.

Всмоктування

Після перорального прийому капецитабін швидко та повністю всмоктується, після чого проходить його біотрансформація в метаболіти5'-ДФЦТ і 5'-ДФУР. Прийом їжі зменшує швидкість всмоктування капецитабіну, проте не має значного впливу на величину площі під кривою «концентрація–час» (AUC) 5'-ДФУР і наступного метаболіту 5-ФУ. Призастосуванніпрепарату після прийому їжі у дозі 1250 мг/м2на 14-й день максимальні концентрації Сmахкапецитабіну, 5'-ДФЦТ, 5'-ДФУР, 5-ФУ і α-фтор-β-аланіну (ФБАЛ)становили відповідно 4, 67, 3, 05, 12, 1, 0, 95 і 5, 46 мкг/мл. Час досягнення максимальної концентрації Тmахдорівнює 1, 50, 2, 00, 2, 00, 2, 00 і 3, 34 год, aAUC– 7, 75, 7, 24, 24, 6, 2, 03 і 36, 3 мкг×год/мл відповідно.

Розподіл

Дослідження плазми людиниinvitroпродемонстрували, що для капецитабіну, 5'-ДФЦТ, 5'-ДФУР і 5-ФУ зв’язок з білками (головним чином з альбуміном) становить відповідно 54 %, 10 %, 62 % і 10 %.

Метаболізм

Метаболізується у печінці під дією карбоксилестерази до метаболіту 5'-ДФЦТ, який потім трансформується в 5'-ДФУР під дією цитидиндезамінази, що знаходиться, в основному, у печінці та пухлинних тканинах. Подальша каталітична активація 5'-ДФУР відбувається за рахунок тимідинфосфорилази. Ферменти, залучені у каталітичну активацію, знаходяться як у пухлинних тканинах, так і в нормальних тканинах, але зазвичай на нижчому рівні. Подальша ферментна біотрасформація капецитабіну до 5-ФУ призводить до вищих концентрацій у пухлинних тканинах. У випадку колоректальних пухлин значна частина 5-ФУ локалізується в стромальних клітинах пухлини. Після перорального застосування капецитабіну пацієнтами з колоректальним раком відношення концентрації 5-ФУ у колоректальних пухлинах до концентрації у прилеглих тканинах становила 3, 2 (діапазон від 0, 9 до 8, 0). Відношення концентрації 5-ФУ у пухлині до концентрації у плазмі крові становило 21, 4 (діапазон від 3, 9 до 59, 9, N=8), в той час як відношення концентрації у здорових тканинах до концентрації у плазмі крові становило 8, 9 (діапазон від 3, 0 до 25, 8, N=8). Активність тимідинфосфорилази була у 4 рази вища у первинній колоректальній пухлині порівняно з прилеглими нормальними тканинами. За даними імуногістохімічних досліджень, більша частина тимідинфосфорилази локалізується у стромальних клітинах пухлини.

Потім 5-ФУ катаболізується дигідропіримідиндегідрогеназою (ДПД) з утворенням менш токсичного дигідро-5-фторурацилу (ФУГ2). Дигідропіримідиназа розщеплює піримідинове кільце з утворенням 5-фторуреїдопропіонової кислоти (ФУПК). Кінцевою реакцією є розщеплення β-уреїдопропіоназою ФУПК до α-фтор-β-аланіну (ФБАЛ), що виявляється в сечі. Активність дигідропіримідиндегідрогенази обмежує швидкість реакції. Дефіцит ДПД може призвести до зростання токсичності капецитабіну (див. розділи «Протипоказання» та «Особливості застосування»).

Виведення: період напіввиведення (Т1/2) капецитабіну, 5'-ДФЦТ, 5'-ДФУР, 5-ФУ і ФБАЛ становить відповідно 0, 85, 1, 11, 0, 66, 0, 76 і 3, 23 години. Капецитабін та метаболіти капецитабіну в основному виводяться із сечею. Екскреція із сечею – 95, 5 %, з калом – 2, 6 %. Основним метаболітом у сечі є ФБАЛ, який становить 57 % від прийнятої дози. Приблизно 3 % прийнятої дози виводиться із сечею у незміненому стані.

Комбінована терапія

У дослідженнях фази І не було виявлено впливукапецитабіну на фармакокінетику доцетакселу та паклітакселу (CmaxтаAUC)івпливу доцетакселу та паклітакселу на фармакокінетикукапецитабіну та 5'-ДФУР.

Фармакокінетика в особливих клінічних групах

Популяційний фармакокінетичний аналіз був виконаний після лікування капецитабіном у дозі 1250мг/м2двічі на добу 505 пацієнтів з колоректальним раком. Стать, наявність чи відсутність метастазів у печінку до початку лікування, індекс загального стану пацієнта за Карновськи, концентрація загального білірубіну, сироваткового альбуміну, активністьаланінамінотрансферази (АЛТ) іаспартатамінотрансферази (АСТ)не мали достовірного впливу на фармакокінетику 5'-ДФУР, 5-ФУ і ФБАЛ.

Хворі з метастатичним ураженням печінки. Згіднозданимифармакокінетичних досліджень, ухворих із легким і помірним ступенем порушення функції печінки, обумовленим метастазами, біодоступність капецитабіну та експозиція 5-ФУ можуть підвищуватися порівняно з пацієнтами без порушень функції печінки. Дані з фармакокінетики у хворих з тяжким порушенням функції печінки відсутні.

Хворі з порушенням функції нирок. При різному ступені (від легкого до тяжкого) ниркової недостатності в онкохворих фармакокінетика незміненого препарату і 5-ФУ не залежить від кліренсу креатиніну (КК). КК впливає на величинуAUC5'-ДФУР (збільшенняAUC на 35 % – при зниженні КК на 50 %) і ФБАЛ (збільшенняAUC на 114 % при зниженні КК на 50 %). ФБАЛ– метаболіт, що не має антипроліферативної активності.

Літній вік. За данимипопуляційного фармакокінетичного аналізу, який включав пацієнтів широкого вікового діапазону (27–86 років), з яких 234 пацієнти (46 %) були вікомпонад65 років, вік не впливає на фармакокінетику 5’-ДФУР і 5-ФУ. AUCФБАЛ збільшується з віком (призбільшеннівіку на 20 %AUC ФБАЛ збільшуваласяна 15 %), що, імовірно, зумовлено зміною функції нирок.

Етнічні фактори. Після перорального застосування 825 мг/м2капецитабіну двічі на добу протягом 14 днів у пацієнтів японської національності (N=18)Cmaxкапецитабіну була нижчою на 36 %, аAUC– на 24 % порівняно з пацієнтами європеоїдної раси (N=22). Пацієнти японської національності також мали на 25 % нижчуCmax і на 34 % нижчуAUC ФБАЛ порівняно з пацієнтами європеоїдної раси. Клінічна значимість цієї різниці невідома. Не спостерігається суттєвої різниці в експозиції інших метаболітів (5'-ДФЦТ, 5’-ДФУР і 5-ФУ).

Клінічні характеристики.

Показання.

Рак молочної залози:

– місцево розповсюджений чи метастатичний рак молочної залози – препарат застосовують у поєднанні з доцетакселом після неефективної хіміотерапії, що включала препарати антрациклінового ряду;

– місцево розповсюджений чи метастатичний рак молочної залози – препарат застосовують як монотерапію після неефективної хіміотерапії, що включала таксани і препарати антрациклінового ряду, або при наявності протипоказання до терапії антрациклінами.

Рак ободової кишки, колоректальний рак:

–рак ободової кишки– препарат застосовуютьв ад’ювантній терапії після хірургічного лікування раку ІІІ стадії (стадія С за Дьюком);

– метастатичний колоректальний рак.

Рак шлунка:

застосовують якпрепарат першої лініїдлялікування розповсюдженого раку шлунка у комбінації з препаратами на основі платини.

Протипоказання.

Тяжкі, у тому числі неочікувані реакції на лікування фторпіримідином в анамнезі. Гіперчутливість до капецитабіну або до будь-якого компонента препаратуабофторурацилу. Відома повна відсутність активностідигідропіримідиндегідрогенази(ДПД) (див. розділ «Особливості застосування»). Вагітність та годування груддю. Тяжка лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія. Тяжкі порушення функції печінки. Тяжка ниркова недостатність (кліренс креатиніну < 30 мл/хв). Одночасний прийом соривудину або його структурних аналогів типу бривудину(див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»). Протипоказання для застосування будь-якого лікарського засобу, що застосовуютьукомбінації.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Дослідження взаємодії булипроведені лише у дорослих пацієнтів.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

Субстрати цитохрому Р450 2С9. Дослідження щодо взаємодії капецитабіну та інших препаратів, що метаболізуються ізоферментом 2С9 системи цитохрому Р450, за винятком варфарину, не проводились. Необхідно з обережністю призначати капецитабін із цими препаратами (наприклад, фенітоїном).

Антикоагулянти– похідні кумарину. Капецитабін посилює ефекти непрямих антикоагулянтів (варфарин і фенпрокумон), що може призвести до порушення згортаннякровіі виникнення кровотеч через декілька днів або місяців від початку терапії капецитабіном, ав окремих випадках – протягом одного місяця після закінчення лікування КапецитабіномКРКА. У клінічному фармакокінетичному дослідженні взаємодії після одноразового введення варфарину в дозі 20 мг лікуваннякапецитабіном призводило до збільшення AUCS-варфарину на 57 % і МНС (міжнародне нормалізоване співвідношення)-на 91 %. Оскільки метаболізмR-варфарину не порушувався, вказане свідчить, що капецитабін пригнічує ізофермент 2С9 та не впливає на ізоферменти 1А2 та 3А4. У хворих, які одночасно приймають капецитабін і пероральні антикоагулянти–похідні кумарину, необхідно проводитиретельний моніторинг показників згортання крові (МНС чи протромбіновий час) і підбирати дозу антикоагулянту.

Фенітоїн. При одночасному застосуваннікапецитабіну та фенітоїнутраплялисяокремі випадки підвищення концентрації фенітоїну у плазмі крові, що супроводжувалися виникненням симптомів інтоксикації фенітоїном. У хворих, які приймають капецитабін одночасно з фенітоїном, рекомендується регулярно контролювати концентрацію фенітоїну у плазмі крові.

Фолінова/фолієва кислота. Фолінова кислота суттєво не впливає на фармакокінетику капецитабіну та його метаболітів. Однак фолінова кислота впливає на фармакодинамікукапецитабіну, що може призвести до збільшення токсичності капецитабіну: максимальна переносима дозакапецитабіну в режимі монотерапії при переривчастій схемі дозування становить 3000 мг/м2 на добу, а при комбінованому застосуванні з фоліновою кислотою (30 мг перорально двічі на день) – лише 2000 мг/м2 на добу. Підвищена токсичність може мати місце при переході з 5-ФУ/ЛВ(5-фторурацилілейковорин)на схему лікування капецитабіном. Цеявищетакож може спостерігатися при застосуванні фолієвої кислоти з метою усунення дефіциту фолієвої кислоти через схожість між фоліновою та фолієвою кислотами.

Соривудин і його аналоги. В літературі описана клінічно значуща взаємодія між соривудином та 5-ФУ в результаті пригніченнядигідропіримідиндегідрогенази соривудином. Така взаємодіяпотенційно може призвести до летального посилення токсичності фторпіримідинів. Тому Капецитабін КРКА не можна одночасно застосовувати із соривудином або його структурними аналогами на зразок бривудину (див. розділ «Протипоказання»). Період між початком лікуваннякапецитабіном та закінченням лікування соривудином або його структурними аналогами має становити щонайменше 4 тижні.

Антациди. Вивчався вплив антацидів, що містять алюмінію та магнію гідроксид, на фармакокінетикукапецитабіну. Антациди, що містять алюмінію та магнію гідроксид, незначно підвищують концентрації капецитабіну і одного метаболіту (5'-ДФЦТ) в плазмі; на три основних метаболіти (5'-ДФУР, 5-ФУ і ФБАЛ) капецитабіну вони не впливають.

Алопуринол. Спостерігалася взаємодія між алопуринолом та 5-фторурацилом з можливим зниженням ефективності 5-фторурацилу. У зв’язку з цим слід уникати одночасного застосування КапецитабінуКРКАта алопуринолу.

Інтерферон альфа. Максимальна переносима дозакапецитабіну становить 2000 мг/м2на добу при комбінованому застосуванні з інтерфероном альфа-2а (3 млн МО/м2 на добу) порівняно з 3000 мг/м2 на добу при застосуваннікапецитабіну в режимі монотерапії.

Променева терапія. Максимальна переносима дозакапецитабіну в режимі монотерапії при переривчастій схемі дозування становить 3000 мг/м2 на добу, при комбінованому застосуванні з променевою терапією раку прямої кишки – 2000 мг/м2на добу при безперервному курсі променевої терапії чи щоденному 6-тижневому курсі променевої терапії у період з понеділка по п’ятницю.

Оксаліплатин. При комбінованому застосуванні капецитабіну і оксаліплатину з бевацизумабомчи без, не відзначено клінічно значимої різниці в експозиції капецитабіну чи його метаболітів, вільної платини і сумарної платини.

Бевацизумаб. Не відзначено клінічно значущої дії бевацизумабу на фармакокінетичні параметри капецитабіну і його метаболітів присутності за наявності оксаліплатину.

Взаємодіяз їжею

У всіх дослідженнях пацієнти були проінструктовані про прийомкапецитабіну протягом 30 хв після вживання їжі. Оскільки наявні дані щодо безпеки та ефективності базуються на застосуваннікапецитабіну з їжею, рекомендується приймати Капецитабін КРКА з їжею. Прийом капецитабіну з їжею приводить до сповільнення швидкості всмоктування капецитабіну.

Особливості застосування.

Токсична дія, що залежить від дози: діарея, біль у животі, нудота, стоматит, долонно-підошовний синдром (долонно-підошовні шкірні реакції, долонно-підошовна еритродизестезія). Більшість небажаних ефектів оборотні і не потребують повної відміни препарату, хоча може виникнути необхідність в корекції дози або тимчасовій відміні препарату.

Діарея. Захворими з тяжкою діареєю слід ретельно спостерігати, проводячи їм регідратацію і відновлення втрати електролітів при дегідратації. Можуть бути призначені стандартні протидіарейні препарати (наприклад, лоперамід). Діарея ІІ ступеня за критеріями Національного онкологічного інституту Канади (NCIC СТС) визначається як збільшення кількості дефекацій до 4–6 разів на добу чи дефекації вночі; діарея ІІІ ступеня – як збільшення кількості дефекацій до 7–9 разів на добу чи нетримання калу і мальабсорбція. ДіареяIVступеня визначається як збільшення кількості дефекацій ≥10/добу або масивна діарея з домішками крові, або необхідність призначення парентеральних вливань. При необхідності дозу препарату слід зменшити (див. розділ «Спосіб застосування та дози»).

Дегідратація. Необхідно попереджувати розвиток дегідратації та здійснювати корекцію дегідратації у разі її виникнення. Дегідратація може швидко розвинутись у хворих з анорексією, астенією, нудотою, блюванням чи діареєю. При появі дегідратації ІІ ступеня (або вище) необхідно негайно припинити лікування Капецитабіном КРКА та провести корекцію дегідратації. Відновлення лікування можливе при адекватній корекції дегідратації та корекції/контролі причин преципітації. Корекція дози у разі виникнення преципітувальних побічних явищ проводиться у разі необхідності (див. розділ «Спосіб застосування та дози»). Можлива гостра ниркова недостатність (потенційно летальна) у пацієнтів з існуючими порушеннями функції нирок або у разі одночасного лікування нефротоксичними лікарськими засобами.

Долонно-підошовний синдром (синоніми: долонно-підошовні шкірні реакції, долонно-підошовна еритродизестезія, периферична еритема, спричинена хіміотерапією). Долонно-підошовний синдром І ступеня не порушує щоденної активності хворого і проявляється онімінням, парестезіями, дизестезіями, поколюванням, безболісним набряком або почервонінням долонь і/або підошов і/або дискомфортом.

Долонно-підошовний синдром ІІ ступеня проявляється болісним почервонінням і набряками кистей рук і/або підошов; викликаний цими проявами дискомфорт порушує щоденну активність хворого.

Долонно-підошовний синдром ІІІ ступеня визначається як волога десквамація, утворення виразок, поява пухирів, гострий біль долонь і/або підошов і/або тяжкий дискомфорт, що не дає можливості пацієнтам працювати або займатися повсякденною діяльністю.

У разі появи долонно-підошовного синдрому ІІ або ІІІ ступеня прийом капецитабіну слід припинити до зникнення симптомів або їх зменшення до І ступеня; при наступній появі синдрому ІІІ ступеня дозу капецитабіну потрібно зменшити. Хворим, які одночасно отримують Капецитабін КРКА і цисплатин, не рекомендується застосування вітамінуB6(піридоксин) з метою симптоматичного чи вторинного профілактичного лікування долонно-підошовного синдрому, оскільки опубліковані дані свідчать, що це може призвести до зниження ефективності цисплатину. Існує ряд доказів, що декспантенол ефективний для профілактики долонно-підошовного синдрому у пацієнтів, які отримуваликапецитабін.

Кардіотоксичність. Спектр проявукардіотоксичності при лікуванні капецитабіном аналогічний такому при застосуванні інших фторпіримідинів і включає інфаркт міокарда, стенокардію, аритмії, кардіогенний шок, раптову смерть, зупинку серця, серцеву недостатність і зміни ЕКГ (включаючи дуже рідкісні випадки подовження інтервалуQT). Ці побічні ефекти частіше характерні для пацієнтів з ішемічною хворобою серця. При застосуваннікапецитабіну повідомлялося про випадки серцевих аритмій (включаючи фібриляцію шлуночків, піруетну шлуночкову тахікардію, брадикардію), стенокардії, інфаркту міокарда, серцевої недостатності, кардіоміопатії. Зобережністю призначати Капецитабін КРКА пацієнтам із клінічно значущим захворюванням серця, аритміями і стенокардією.

Гіпо- чи гіперкальціємія. Під час лікування капецитабіном повідомлялося про гіпо- чи гіперкальціємію. З обережністю призначати Капецитабін КРКА пацієнтам із виявленою гіпо- чи гіперкальціємію.

Захворювання центральної чи периферичної нервової системи. З обережністю призначати Капецитабін КРКА пацієнтам із захворюванням центральної чи периферичної нервової системи, наприклад, з метастазами в головний мозок чи невропатією.

Цукровий діабет або порушення рівня електролітів. З обережністю призначати Капецитабін КРКА пацієнтам із цукровим діабетом або порушенням рівня електролітів, оскільки застосування капецитабіну може призводити до ускладнення їх перебігу.

Антикоагулянти – похідні кумарину. У дослідженні взаємодії з одноразовим застосуванням варфарину спостерігалося суттєве збільшення середньої величини площі під кривою «концентрація–час» (AUC)S-варфарину (на 57 %), що свідчить про наявність взаємодії, імовірно, в результаті пригнічення капецитабіном цитохрому Р450 2С9 ізоферменту. У хворих, які одночасно приймають капецитабін і пероральні антикоагулянти – похідні кумарину, необхідно проводити детальний моніторинг показників згортання крові (міжнародне нормалізоване співвідношення чи протромбіновий час) і підбирати дозу антикоагулянту.

Порушення функції печінки. Узв’язку з відсутністю даних з безпеки та ефективності у хворих з порушенням функційпечінкипід часзастосування Капецитабіну КРКА необхіднопроводитиретельниймоніторингстану пацієнтівіз порушенням функції печінки легкого та середнього ступеня тяжкості, незалежно від наявності метастазів у печінку. Якщо в результаті лікування капецитабіном спостерігається гіпербілірубінемія, що перевищує верхню межу норми більш ніж у 3 рази, або підвищується активність печінкових амінотрансфераз (АЛТ, ACT) більше ніж у 2, 5 разапорівняно з верхньою межею норми, застосування капецитабіну слідприпинити. Застосуваннякапецитабіну як монотерапії можна відновити при зниженні рівня білірубіну і активності печінкових трансаміназ нижче за вказані межі.

Порушення функції нирок. Частота виникнення побічних реакцій ІІІ та ІV ступенів у хворих з порушенням функції нирок помірного ступеня тяжкості (кліренс креатиніну – 30–50 мл/хв) підвищена порівняно з такою в загальній групі пацієнтів.

Дефіцит дигідропіримідиндегідрогенази (ДПД): іноді внаслідок дефіциту активності ДПД спостерігалася неочікувана тяжка токсичність (наприклад стоматит, діарея, запалення слизових оболонок, нейтропенія та нейротоксичність), пов’язана з 5-фторурацилом (5-ФУ).

У пацієнтів з низькою активністю ДПД або відсутністю активності ДПД, ферменту, який бере участь у розщепленні фторурацилу, існує підвищений ризик виникнення тяжких, небезпечних для життя або летальних побічних реакцій, спричинених фторурацилом. Хоча дефіцит ДПД неможливо встановити точно, відомо, що у пацієнтів з певними гомозиготними або деякими комбінованими гетерозиготними мутаціями в генетичному локусіDPYD, які можуть спричинити повну або практично повну відсутність ферментної активності ДПД (за визначенням лабораторних аналізів), спостерігається найвищий ризик небезпечної для життя або летальної токсичності, і таких пацієнтів не слід лікувати препаратом Капецитабін КРКА (див. розділ «Протипоказання»). Для пацієнтів з повною відсутністю активності ДПД немає дози з доведеною безпекою.

Пацієнтів з частковим дефіцитом ДПД (зокрема, з гетерозиготними мутаціями генаDPYD) і для яких користь застосування капецитабіну переважає ризики (враховуючи доцільність призначення альтернативних режимів хіміотерапії не на основі фторпіримідину) слід лікувати з надзвичайною обережністю та проводити частий моніторинг із корекцією дози залежно від токсичності. Недостатньо даних, щоб рекомендувати певну дозу пацієнтам з частковою активністю ДПД за результатами проведення специфічного тесту.

У пацієнтів з нерозпізнаним дефіцитом ДПД, яких лікували капецитабіном, можуть спостерігатися прояви загрозливої для життя токсичності, подібні до гострого передозування (див. розділ «Передозування»). У разі гострої токсичності ІІ–IVступеня лікування слід негайно припинити. Слід розглянути питання про остаточну відміну лікування, базуючись на клінічній оцінці виникнення, тривалості та тяжкості спостережуваної токсичності.

Офтальмологічні ускладнення. Стан пацієнтів слід ретельно контролювати щодо офтальмологічних ускладнень, таких як кератит або порушення з боку рогової оболонки, особливо при наявності порушень з боку органів зору в анамнезі. При клінічній необхідності слід розпочати лікування порушень зору.

Тяжкі шкірні реакції. ЛікуванняКапецитабіном КРКА може спричинити тяжкі шкірні реакції, такі як синдром Стівенса–Джонсона та токсичний епідермальний некроліз. Слід остаточно припинити застосування Капецитабіну КРКАпацієнтам, у яких розвинулися тяжкі шкірні реакції протягом застосування препарату.

Оскільки препарат містить як допоміжну речовину безводну лактозу, пацієнтам із вродженою непереносимістю галактози, дефіцитом лактази Лаппа, порушенням всмоктування глюкози-галактози не слід застосовувати Капецитабін КРКА.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Жінки репродуктивного віку/контрацепція у чоловіків та жінок

Жінкам репродуктивного віку слід порадити запобігати вагітності протягом лікування капецитабіном. При настанні вагітності протягом лікування слід роз’яснити пацієнтці потенційний негативний вплив на плід. Слід застосовувати ефективні методи контрацепції протягом лікування.

Вагітність

Застосуваннякапецитабіну у вагітних не вивчалося, однак можна припустити, що застосування Капецитабіну КРКА може бути шкідливим для плода при застосуванні вагітним. У дослідженнях репродуктивної токсичності у тварин капецитабін спричиняв ембріолетальність та тератогенність, які є очікуваними ефектами похідних фторпіримідину. Застосування капецитабінуу період вагітності протипоказано.

Годування груддю

Не має даних щодо проникання капецитабінуу грудне молоко людини. У грудному молоці лактуючих мишей були виявлені значні кількості капецитабіну та його метаболітів. Тому при лікуваннікапецитабіном не рекомендується годуваннягруддю.

Фертильність

Відсутні дані про впливкапецитабінуна фертильність. У базові дослідження застосуваннякапецитабінубули включені тільки ті чоловікитажінки репродуктивного віку, які погоджувалися застосовувати прийнятні методи контролю народжуваності для запобігання вагітності протягом дослідження та відповідноготермінупотому. У дослідженнях на тваринах спостерігався вплив на фертильність.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Препарат має незначний або помірний вплив на здатність керувати транспортними засобами та працювати зі складними механізмами. Капецитабін може спричинити запаморочення, слабкість і нудоту.

Спосіб застосування та дози.

Препарат Капецитабін КРКАможе призначати лише кваліфікований лікар, який має досвід застосування антинеопластичних лікарських засобів. Для всіх пацієнтів рекомендований ретельний моніторингстанупротягом першого циклу лікування.

Лікування слід відмінити при прогресуванні захворювання або розвитку неприйнятної токсичності.

Препарат приймають перорально, не пізніше ніж через 30 хвилин після вживання їжі, запиваючи водою.

Монотерапія

Рак ободової кишки, колоректальний рак та рак молочної залози: рекомендована початкова добова доза Капецитабіну КРКА як ад’ювантної терапії становить 2500 мг/м2поверхні тіла і застосовується у вигляді тритижневих циклів: приймаютьщодня протягом 2 тижнів, після чого роблять тижневу перерву. Сумарну добову дозу Капецитабіну КРКА розподіляють на два прийоми (по 1250 мг/м2поверхні тіла зранку і ввечері). Рекомендована загальна тривалість ад’ювантної терапіїдляпацієнтів з раком ободової кишки ІІІ стадії становить 6 місяців.

Комбінована терапія

Рак молочної залози: у разі застосування капецитабінуу комбінації з доцетакселом рекомендована початкова доза для лікування метастатичного раку молочної залози становитьпо1250 мг/м2 2 рази на добу протягом 2 тижнів з подальшою тижневою перервою (у поєднанні з доцетакселом 75 мг/м21 раз у 3 тижні у вигляді внутрішньовенної інфузії). Премедикація пероральними кортикостероїдами, такими як дексаметазон, проводиться перед введенням доцетакселу відповідно до інструкції для застосування доцетакселу пацієнтам, які отримують комбінацію капецитабін плюс доцетаксел.

Рак ободової кишки, колоректальний рак, рак шлунка: у режимі комбінованого лікування початкову дозу Капецитабіну КРКА необхідно зменшити до 800–1000 мг/м2 2 рази на добупротягом 2 тижнів з наступною тижневою перервою чи до 625 мг/м2 2 рази на добу при безперервному застосуванні. При комбінації з іринотеканом (200 мг/м2удень 1-й) рекомендована початкова доза становить800 мг/м22 рази на добупротягом 2 тижнів з подальшою тижневою перервою. Включення бевацизумабу у схему комбінованого застосування не впливає на початкову дозу Капецитабіну КРКА.

Протиблювотні засоби та премедикацію для забезпечення адекватної гідратації призначають пацієнтам, які отримують Капецитабін КРКА у комбінації з цисплатином чи оксаліплатином перед введенням цисплатину відповідно до інструкції для застосування цисплатину та оксаліплатину. Загальна рекомендована тривалість ад’ювантної терапіїдляпацієнтів з раком ободової кишки ІІІ стадії становить 6 місяців.

Дозу Капецитабіну КРКА розраховуютьза площеюповерхні тіла. У таблицях 1, 2 наведені розрахунки стандартної та зниженої дози (див. «Корекція дози у процесі лікування») для початкової дози Капецитабіну КРКА 1250 мг/м2чи 1000 мг/м2.

Таблиця 1

Розрахунки стандартної та зниженої початкової дози Капецитабіну КРКА1250 мг/м2

залежно від площі поверхні тіла

Площа поверхні тіла, м2

Доза 1250 мг/м2 (2 рази на добу)

Повна доза

1250 мг/м2

Кількість таблеток 150 мгі/або 500 мг на кожен прийом

(зранку і ввечері)

Знижена доза

(75 %)

950 мг/м2

Знижена доза

(50 %)

625 мг/м2

Доза на прийом, мг

150 мг

500 мг

Доза на1прийом, мг

Доза на1прийом, мг

≤1, 26

1500

-

3

1150

800

1, 27–1, 38

1650

1

3

1300

800

1, 39–1, 52

1800

-

3

1450

950

1, 53–1, 66

2000

-

4

1500

1000

1, 67–1, 78

2150

1

4

1650

1000

1, 79–1, 92

2300

-

4

1800

1150

1, 93–2, 06

2500

-

5

1950

1300

2, 07–2, 18

2650

1

5

2000

1300

≥2, 19

2800

-

5

2150

1450

Таблиця 2

Розрахунки стандартної та зниженої початкової дози Капецитабіну КРКА1000 мг/м2

залежно від площі поверхні тіла

Площа поверхні тіла, м2

Доза 1000 мг/м2 (2 рази на добу)

Повна доза

1000 мг/м2

Кількість таблеток 150 мгі/або 500 мг на кожен прийом

(зранку і ввечері)

Знижена доза

(75 %)

750 мг/м2

Знижена доза

(50 %)

500 мг/м2

Доза на1прийом, мг

150 мг

500 мг

Доза на1прийом, мг

Доза на1прийом, мг

≤1, 26

1150

1

2

800

600

1, 27–1, 38

1300

-

2

1000

600

1, 39–1, 52

1450

1

2

1100

750

1, 53–1, 66

1600

-

2

1200

800

1, 67–1, 78

1750

1

2

1300

800

1, 79–1, 92

1800

-

3

1400

900

1, 93–2, 06

2000

-

4

1500

1000

2, 07–2, 18

2150

1

4

1600

1050

≥2, 19

2300

-

4

1750

1100

Корекція дози у процесі лікування

Явища токсичності при лікуванні Капецитабіном КРКА можна усунути симптоматичною терапією і/або зміною дози Капецитабіну КРКА (перервавши лікування чи зменшивши дозу препарату). Якщо дозу довелося зменшити, надалі її не збільшують.

При явищах токсичності, які, на думку лікаря, нестануть серйознимиі небудуть загрожувати життю(наприклад, алопеція, зміна смакових відчуттів, зміни нігтів), застосування препарату можна продовжувати в тій самій дозі, не перериваючи лікування та не зменшуючи дозу препарату.

Пацієнтів, які отримують лікування Капецитабіном КРКА, необхідно попередити, що лікування потрібно припинити у разі розвитку помірних або тяжких токсичних реакцій. Якщо через токсичні явища було пропущено кілька прийомів капецитабіну, то пропущені дози не потрібно застосовувати додатково.

Гематологічна токсичність

Хворим із вихідним рівнем нейтрофілів < 1, 5 × 109/л і/або тромбоцитів < 100 × 109/л не можна призначати терапію капецитабіном. Терапію слід призупинити, якщо під час лабораторного дослідження виявлено зниження рівня нейтрофілів < 1, 0 × 109/л або тромбоцитів < 75 × 109/л.

У таблиці 3наводяться рекомендації для зміни дози у випадкувиникненнятоксичних явищ відповідно до критеріїв ознак токсичності, що часто зустрічаються у клініці. Критерії розроблені Національним онкологічним інститутом Канади (NCICСТC, версія 1).

Таблиця 3

Схема зниження дози Капецитабіну КРКА(3-тижневий цикл або безперервне лікування)

Ступінь токсичності за данимиNCIC

Зміни дози протягом курсу терапії

Коригування дози для наступного циклу (% початкової дози)

Ступінь І

Дозу не змінюють

Дозу не змінюють

СтупіньII

з першою появою ознак токсичності

Припинити терапію, доки ознаки токсичності не зменшаться до ступеня 0–І

100 %

– з другою появою ознак токсичності

75 %

– з третьою появою ознак токсичності

50 %

– з четвертою появою ознак токсичності

Відмінити препарат

Не застосовується

СтупіньIII

з першою появою ознак токсичності

Припинити терапію, доки ознаки токсичності не зменшаться до ступеня 0–І

75 %

– з другою появою ознак токсичності

50 %

– з третьою появою ознак токсичності

Відмінити препарат

Не застосовується

СтупіньIV

з першою появою ознак токсичності

Відмінити препаратабо, якщо в інтересахпацієнталікування необхідно продовжити, припинити терапію, доки ознаки токсичності не зменшаться до ступеня 0–І

50 %

– з другою появою ознак токсичності

Відмінити препарат

Не застосовується

Зміна дози уразівиникнення явищ токсичності при застосуванні капецитабіну протягом 3-тижневого циклу у комбінації з іншими лікарськими засобами

Зміну дози при виникненні явищ токсичності при застосуванні Капецитабіну КРКА протягом3-тижневого циклу у комбінації з іншими лікарськими засобами необхідно проводити відповідно до таблиці 3 для капецитабіну та відповідно до інструкцій для медичного застосування інших лікарських засобів.

На початку курсу лікування при необхідності відстрочення терапії Капецитабіном КРКА чи іншим лікарським засобом слід також відкласти застосування інших препаратів, аж поки застосування всіх компонентів схеми буде можливим.

При виникненні під час лікування токсичних явищ, які на думку лікаря не пов’язані із застосуванням капецитабіну, терапіюКапецитабіном КРКА необхідно продовжувати та провести корекцію дози інших лікарських засобів–компонентів схеми відповідно до інструкцій для медичного застосування.

У разі необхідності відміни інших лікарських засобів, компонентів схеми, лікуванняпрепаратомКапецитабін КРКА можна продовжити при досягненні необхідних умов для повторного призначенняпрепаратуКапецитабін КРКА.

Вказані рекомендації стосуються всіх показань для застосування та всіх груп пацієнтів.

Зміна дози при виникненні явищ токсичності при безперервному режимі застосуваннякапецитабіну у комбінації з іншими лікарськими засобами

Зміну дози при виникненні явищ токсичності при безперервному режимі застосування Капецитабіну КРКА у комбінації з іншими лікарськими засобами необхідно проводити відповідно до таблиці 3 для капецитабіну та відповідно до інструкцій для медичного застосування інших лікарських засобів.

Корекція дози в особливих випадках

Хворі з порушеннями функційпечінки

Даних з безпеки та ефективності у пацієнтів з порушенням функційпечінки недостатньо для надання рекомендацій з корекції дози. Немає інформації про порушення функційпечінки внаслідок цирозу або гепатиту.

Хворі з порушеннями функційнирок

Капецитабін протипоказаний хворим з порушенням функційнирок тяжкого ступеня (кліренс креатиніну нижче 30 мл/хв за Кокрофтом–Голтом на початковому рівні). Частота виникнення побічних реакцій ІІІ або ІV ступеня у пацієнтів з помірним порушенням функційнирок (кліренс креатиніну 30–50 мл/хв на початковому рівні) підвищується порівняно з такою у загальній популяції. Для хворих з вихідною помірною нирковою недостатністю рекомендовано зменшити початкову дозу до 75 % від стандартної (1250 мг/м2). Для хворих з вихідною помірною нирковою недостатністю зниження початкової дози 1000 мг/м2не потрібне. Пацієнтам з нирковою недостатністю легкого ступеня тяжкості (кліренс креатиніну 51–80 мл/хв) корекція початкової дози не потрібна.

Рекомендуєтьсяретельний моніторинг та негайне переривання лікування при виникненні побічних явищІІ, ІІІ абоІVступенів, а також подальше коригування дози відповідно до таблиці 3. При зниженні рівня креатиніну менше 30 мл/хв лікування Капецитабіном КРКА необхідно припинити. Рекомендації щодо корекції дози при помірній нирковій недостатності однакові як при монотерапії капецитабіном, так і при комбінованій терапії.

Пацієнтилітнього віку

Коригування початкової дози при монотерапії капецитабіном не потрібне. Проте у хворихвіком від60 років явища ІІІ та ІVступенів токсичності розвивалися частіше, ніж у молодших пацієнтів.

Рекомендується ретельний моніторинг стану хворихвіком від60 років. При застосуваннікапецитабіну в комбінації з іншими лікарськими засобами у хворих літнього віку (віком від65 років) відзначалася більша частота небажаних ефектів ІІІ та ІVступенів токсичності, які призвели до відміни лікування, порівняно з хворими молодшого віку.

При лікуваннікапецитабіном у комбінації з доцетакселом у хворих віком понад 60 років відзначалося збільшення частоти небажаних ефектів ІІІ та ІVступенів токсичності. Пацієнтам цієї вікової категорії при комбінованому лікуванні Капецитабіном КРКА та доцетакселом рекомендується зменшити початкову дозу Капецитабіну КРКА до 75 % (950 мг/м22 раза на добу). Завідсутності явищ токсичностіупацієнтіввіком від60 роківпід час лікуваннязниженою початковою дозою капецитабіну у комбінації з доцетакселом дозу капецитабіну можна поступово збільшити до 1250 мг/м22 разана добу.

Діти.

Безпека і ефективністькапецитабінудля дітей не вивчалися.

Передозування.

Симптоми гострого передозування: нудота, блювання, діарея, мукозит, подразнення шлунково-кишкового тракту та кровотечі, а також пригнічення кісткового мозку. Лікування повинно включати стандартні терапевтичні та підтримувальнізаходи з метою корекції клінічних проявів та запобігання можливихускладнень.

Побічні реакції.

Загальний профіль безпеки капецитабіну складено на основі даних більше 3000 пацієнтів, які отримували лікування капецитабіном в режимі монотерапії чи в комбінації з різними схемами хіміотерапії за різними показаннями. Профіль безпеки монотерапіїкапецитабіном при метастатичному раку молочної залози, метастатичному колоректальному раку та раку ободової кишки в ад’ювантній терапії є порівнянним.

Найбільш частими і/або клінічно значимими побічними реакціями, пов’язаними з лікуванням, були реакції з боку шлунково-кишкового тракту (діарея, нудота, блювання, біль у животі, стоматит), долонно-підошовний синдром (долонно-підошовна еритродизестезія), слабкість, астенія, анорексія, кардіотоксичність, прогресування порушення ниркової функції у пацієнтів з нирковою недостатністю, тромбоз/емболія.

Побічні реакції, які розглядались якімовірно пов’язані із застосуваннямкапецитабіну, спостерігалисяу дослідженнях монотерапіїкапецитабіном таудослідженнях застосуваннякапецитабіну у комбінації з різними схемами хіміотерапіїзарізнимипоказаннями.

Для опису частоти побічних реакцій використовуютьсятакікатегорії: дуже часто (≥1/10), часто(від ≥1/100 до < 1/10), нечасто (від ≥1/1000 до < 1/100), рідко (від ≥1/10000 до < 1/1000), дуже рідко(< 1/10000). У кожній групі побічні реакції представлено в порядку зменшення тяжкості.

Монотерапія капецитабіном

У таблиці 4 наведено побічні реакції, пов’язані з монотерапією капецитабіном.

Таблиця 4

Побічні реакції у хворих при монотерапіїкапецитабіном

Класифікація за системами органів

Дуже часто

(усі ступені)

Часто

(усі ступені)

Нечасто

(тяжкі і/або побічні реакції, що загрожують життю(ІІІ–ІVступеня), або медично значущі)

Рідко/дуже рідко (досвід пост­маркетингового застосування)

Інфекції та інвазії

-

Герпес (вірусна інфекція), назофарингіт, інфекції нижніх дихальних шляхів.

Сепсис, інфекції сечових шляхів, целюліт, тонзиліт, фарингіт, кандидоз ротової порожнини, грип, гастроентерит, грибкова інфекція, інфекція, абсцес зубів.

Доброякісні, злоякісні та неуточнені новоутворення

-

-

Ліпома.

Збоку крові та лімфатичної системи

-

Анемія, нейтропенія.

Фебрильна нейтропенія, панцитопенія, гранулоцитопенія, тромбоцитопенія, лейкопенія, гемолітична анемія, збільшення міжнародного нормалізованого співвідношення (МНС)/подовження протромбінового часу.

Збоку імунної системи

-

-

Реакції підвищеної чутливості.

Збоку обміну речовин і харчування

Анорексія

Дегідратація, зменшення маси тіла.

Цукровий діабет, гіпокаліємія, розлади апетиту, недоїдання, гіпертригліцеридемія.

Психічні розлади

-

Безсоння, депресія.

Сплутаність свідомості, гострий тривожний стан, депресивний настрій, зниження лібідо.

Збоку нервової системи

-

Головний біль, загальмованість, запаморочення, парестезії, спотворення смаку.

Афазія, порушення пам’яті, атаксія, синкопе, розлади рівноваги, сенсорні розлади, периферична нейропатія.

Токсична лейкоенцефалопатія (дуже рідко).

З боку органів зору

-

Збільшення сльозовиділення, кон’юнктивіт, подразнення органів зору.

Зниження гостроти зору, диплопія.

Стеноз слізних проток (рідко), розлади рогівки (рідко), кератит (рідко), крапковий кератит (рідко).

З боку органів слуху та лабіринту

-

-

Запаморочення, біль у вухах.

Збоку серця

-

-

Нестабільна стенокардія, стенокардія, ішемія міокарда, фібриляція передсердь, аритмія, тахікардія, синусова тахікардія, відчуття серцебиття.

Фібриляція шлуночків (рідко), подовження інтервалу QT (рідко), піруетна шлуночкова тахікардія (рідко), брадикардія (рідко), вазоспазм (рідко).

Збоку судин

-

Тромбофлебіт.

Тромбоз глибоких вен, артеріальна гіпертензія, петехії, артеріальна гіпотензія, приливи, периферичне відчуття холоду.

Збоку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння

-

Задишка, носові кровотечі, кашель, ринорея.

Легенева емболія, пневмоторакс, кровохаркання, астма, задишка при фізичному навантаженні.

Збокутравної системи

Діарея, блювання, нудота, стоматит, біль у животі.

Шлунково-кишкові кровотечі, запори, біль у верхніх відділах живота, диспепсія, метеоризм, сухість у роті.

Кишкова непрохідність, асцит, ентерит, гастрит, дисфагія, біль у нижніх відділах живота, езофагіт, абдомінальний дискомфорт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, коліт, кров у фекаліях.

З боку гепатобіліарної системи

-

Гіпербілірубінемія, відхилення рівня функціональних печінкових тестів.

Жовтяниця.

Печінкова недостатність (рідко), холестатичний гепатит (рідко).

З боку шкіри та підшкірної клітковини

Долонно-підошовний синдром.

Висип, алопеція, еритема, сухість шкіри, свербіж, гіперпігментація шкіри, макулярний висип, злущення шкіри, дерматит, порушення пігментації, порушення з боку нігтів.

Утворення пухирів та виразок на шкірі, висип, кропив’янка, реакції фоточутливості, еритема долонь, набряк обличчя, пурпура, оборотний променевий синдром.

Шкірний червоний вовчак (рідко), тяжкі шкірні реакції, такі як синдром Стівенса–Джонсона і токсичний епідермальний некроліз (дуже рідко).

Збоку опорно-рухового апарату та сполучної тканини

-

Біль у кінцівках, біль у спині, артралгія.

Набряк суглобів, біль у кістках, більуобличчі, ригідність опорно-рухової системи, слабкість у м’язах.

З боку нирок та сечовидільної системи

-

-

Гідронефроз, нетримання сечі, гематурія, ніктурія, підвищення рівня креатиніну крові.

Розлади репродуктивної системи та молочних залоз

-

-

Вагінальні кровотечі.

Загальнірозлади

Слабкість, астенія.

Гарячка, периферичні набряки, нездужання, біль у грудях.

Набряк, лихоманка, грипоподібні симптоми, озноб, підвищення температури тіла.

Комбінована терапія

У таблиці 5наведенопобічні реакції, зареєстровані при застосуваннікапецитабіну у комбінації з різними схемами хіміотерапіїзарізнимипоказаннямиубільш ніж 3000 пацієнтів.

Деякі побічні реакції часто спостерігаються при хіміотерапії (наприклад, периферична сенсорна нейропатія при застосуванні доцетакселу чи оксаліплатину, реакції підвищеної чутливості при застосуванні бевацизумабу). Однак не можна виключити посилення вказаних побічних явищ при застосуваннікапецитабіну.

Таблиця 5

Побічні реакції у хворих при монотерапіїкапецитабіном

Класифікація за системами органів

Дуже часто

(усі ступені)

Часто

(усі ступені)

Рідко/дуже рідко (досвід пост­маркетингового застосування)

Інфекції та інвазії

-

Оперізувальний лишай, інфекції сечовивідних шляхів, кандидоз ротової порожнини, інфекції верхніх дихальних шляхів, риніт, грип, інфекції*, герпес ротової порожнини.

Збоку крові та лімфатичної системи

Нейтропенія*, лейкопенія*, нейтропенічна гарячка*, тромбоцитопенія, анемія*.

Пригнічення кісткового мозку, фебрильна нейтропенія*.

Збоку імунної системи

-

Реакції підвищеної чутливості.

Збоку обміну речовин і харчування

Зниження апетиту.

Гіпокаліємія, гіпонатріємія, гіпомагніємія, гіпокальціємія, гіперглікемія.

Психічні розлади

-

Розлади сну, неспокій.

Збоку нервової системи

Парестезії та дизестезії, периферична нейропатія, периферична сенсорна нейропатія, спотворення смаку, головний біль.

Нейротоксичність, тремор, невралгія, реакції підвищеної чутливості, гіпестезія.

З боку органів зору

Збільшення сльозовиділення.

Порушення зору, сухість в очах, біль в очах, порушення зору, розпливчатий зір.

З боку органів слуху та лабіринту

-

Дзвін у вухах, зниження слуху.

Збоку серця

-

Фібриляція передсердь, ішемія/інфаркт міокарда.

Збоку судин

Набряки нижніх кінцівок, артеріальна гіпертензія, тромбоз/емболія*.

Припливи, артеріальна гіпотензія, гіпертензивний криз, гарячі припливи, флебіт.

Збоку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння

Біль у горлі, дизестезія глотки.

Гикавка, фаринголарингеальний біль, дисфонія.

Збокутравної системи

Запор, диспепсія.

Кровотечі з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, виразки слизової оболонки ротової порожнини, гастрит, здуття живота, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, біль у роті, дисфагія, ректальна кровотеча, біль у нижніх відділах живота, дизестезії ротової порожнини, парестезії ротової порожнини, гіпестезія ротової порожнини, дискомфорт у животі.

З боку гепатобіліарної системи

-

Відхилення рівня функціональних печінкових тестів.

З боку шкіри та підшкірної клітковини

Алопеція, порушення з боку нігтів.

Гіпергідроз, еритематозні висипання, кропив’янка, нічна підвищена пітливість.

Збоку опорно-рухового апарату та сполучної тканини

Артралгії, міалгії, біль у кінцівках.

Біль у щелепах, м’язові спазми, тризм, слабкість у м’язах.

З боку нирок та сечовидільної системи

-

Гематурія, протеїнурія, зниження кліренсу креатиніну, дизурія.

Гостра ниркова недостатність внаслідок зневоднення (рідко).

Загальнірозлади

Підвищення температури тіла, слабкість, загальмованість*, непереносимістьпідвищеної температури.

Запалення слизових оболонок, біль у кінцівках, больові відчуття, озноб, біль у грудях, грипоподібні симптоми, гарячка*.

Пошкодження (травми, рани), отруєння

-

Гематоми.

*Частота включає всі ступені тяжкості, за винятком побічних реакцій, відзначених знаком «*», що включали лише побічні реакції ІІІ–ІVступеня.

Окремі побічні реакції

Долонно-підошовний синдром

При застосуванні капецитабіну у дозі 1250 мг/м2двічі на добу протягом 2 тижнів з подальшою тижневою перервоюдолонно-підошовний синдром усіх ступенів тяжкості в дослідженнях монотерапії (ад’ювантної терапії раку ободової кишки, лікування метастазуючого колоректального раку, лікування раку молочної залози) реєструвався у 53–60 % пацієнтів та у 63 % хворих із метастазуючим раком молочної залози у групі лікування капецитабіном/доцетакселом. При застосуванні капецитабінуудозі 1000 мг/м2двічі на добу протягом 2 тижнів з подальшою тижневою перервою долонно-підошовний синдром усіх ступенів тяжкості спостерігався у 22–30 % хворих, які отримували комбіноване лікування з капецитабіном.

Діарея

Виникнення діареї під час лікуваннякапецитабіном спостерігали у майже 50 % хворих. Зпідвищеним ризиком розвитку діареї були пов’язані: збільшення початкової дози капецитабіну (у грамах), збільшення тривалості лікування (тижні), збільшення віку пацієнта (приріст на 10 років), жіноча стать. Зі зниженням ризику розвитку діареї були пов’язані: зростання кумулятивної дози капецитабіну (0, 1*кг) та відносної інтенсивності дози у перші 6 тижнів лікування.

Кардіотоксичність

Окрімвказаних побічних реакцій були зареєстрованітакіпобічні реакції з частотою менше 0, 1 % при монотерапії капецитабіном: кардіоміопатія, серцева недостатність, шлуночкові екстрасистоли, раптова смерть.

Енцефалопатія

Окрімвказаних побічних реакцій монотерапіякапецитабіном асоціювалась із виникненням енцефалопатії з частотою менше 0, 1 %.

Побічні реакції в особливих групах пацієнтів

Пацієнтилітнього віку: у пацієнтів вікомвід60 років, які отримували монотерапіюкапецитабіном та комбіноване лікуваннякапецитабіномідоцетакселом, спостерігалася підвищеначастотавиникнення побічних реакцій ІІІ та ІVступенів та серйозних побічних реакцій, пов’язаних із лікуванням, порівняно з пацієнтами вікомдо60 років. Пацієнтіввікомвід60 років, які отримували комбіноване лікуваннякапецитабіном та доцетакселоміранішеприпинилилікуваннячерезпобічніреакції, було більшепорівняно з пацієнтами вікомдо60 років.

Стать

Жіноча стать статистично достовірно пов’язана з підвищеним ризиком розвиткудолонно-підошовного синдрому та діареї, а також зниженням ризику розвитку нейтропенії.

Пацієнти з порушенням функції нирок

Упацієнтівз порушенням функції нирок до початку лікування, які отримували монотерапіюкапецитабіном (з приводу колоректального раку), спостерігалося підвищення частоти побічних реакцій ІІІ і ІVступеня, пов’язаних із лікуванням, порівняно з хворими з нормальною функцією нирок: 41 % – упацієнтівз нирковою недостатністю легкого ступеня та 54 % – упацієнтівз помірною нирковою недостатністю. Упацієнтівз помірною нирковою недостатністю частіше виникала необхідність у зниженні дози (44 %) порівняно з 33 % та 32 %пацієнтівбез ниркової недостатності та нирковою недостатністю легкого ступеня відповідноічастіше спостерігалася передчасна відміна лікування (у 21%пацієнтівпід час перших двох курсів) порівняно з 5 % та 8 % упацієнтівз відсутністю порушення функції нирок та нирковою недостатністю легкого ступеня.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °C. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 10 таблеток у блістері; по 3, 6 або 12 блістерів у картонній коробці.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник.

КРКА, д. д. , Ново место/КRKA, d. d. , Novomesto.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Шмар’єшка цеста 6, 8501 Ново место, Словенія/Smarjeskacesta 6, 8501Novomesto, Slovenia.