ІКЕРВИС краплі 1 мг/мл

Сантен АТ

Rp

Форма випуску та дозування

Краплі, 1 мг/мл

Краплі, 1 мг/мл

Упаковка

Тюбик-крапельниця 0,3 мл №30x1

Тюбик-крапельниця 0,3 мл №30x1

Аналоги

Rp

ІКЕРВИС
ІКЕРВИС 1 мг/мл

Сантен(FI)

Краплі

Класифікація

Класифікація еквівалентності

N/A

info

Діюча речовина

ЦИКЛОСПОРИН

Форма товару

Краплі очні

Умови відпуску

за рецептом

Rp

Реєстраційне посвідчення

UA/17100/01/01

Дата останнього оновлення: 19.01.2021

Загальна інформація

  • Термін дії реєстраційного посвідчення: 05.12.2023
  • Склад: 1 мл емульсії містить 1 мг циклоспорину
  • Торгівельне найменування: ІКЕРВИС®
  • Умови відпуску: за рецептом
  • Умови зберігання: Зберігати при температурі не вище 25 °C. Не заморожувати.
  • Фармакотерапевтична група: Інші офтальмологічні засоби.

Упаковка

Тюбик-крапельниця 0,3 мл №30x1

Інструкція

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ІКЕРВИС®

Склад:

діюча речовина: циклоспорин;

1 мл емульсії містить 1 мг циклоспорину;

допоміжні речовини: цеталконію хлорид, тригліцериди середнього ланцюга, тілоксапол, гліцерин, полоксамер 188, натріюгідроксид 0, 1N, вода для ін’єкцій.

Лікарська форма. Крапліочні, емульсія.

Основні фізико-хімічні властивості: молочно-біла рідина.

Фармакотерапевтична група. Інші офтальмологічні засоби. Код АТХ S01X A18.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Циклоспорин (також відомий як циклоспорин А) ̶ це циклічний поліпептид, який є імуномодулятором і має імуносупресивну дію. Було показано, що препарат збільшує виживаність алогенних трансплантатів у тварин і значно збільшує виживаність будь-яких трансплантатів всіх органів у людини.

Було показано, що циклоспорин також має протизапальний ефект.

Дослідження на тваринах показали, що циклоспорин пригнічує розвиток клітинно-опосередкованих реакцій. Було показано, що циклоспорин пригнічує вироблення і вивільнення прозапальних цитокінів, включаючи інтерлейкін 2 (ІL-2) або фактор росту Т-клітин (TCGF). Також було показано, що він підвищує вивільнення протизапальних цитокінів. Було показано, що циклоспорин блокує лімфоцити у спокої в фазіG0 або G1 клітинного циклу. Всі наявні дані показують, що циклоспорин чинить специфічну оборотну дію на лімфоцити і не пригнічує гематопоез, а також не впливає на фагоцити. У пацієнтів із синдромом сухого ока захворювання пов’язане з імунозапальним механізмом і розвивається при місцевому застосуванні циклоспорину. Циклоспорин пасивно всмоктується в інфільтрати з Т-лімфоцитів в рогівці і кон’юнктиві й інактивує фосфатазу кальцинейрину. Інактивація кальцинейрину ігібує дефосфорильовані фактори транскрипції NF-AT і запобігає транскрипції останнього в ядро, блокуючи вивільнення прозапальних цитокінів типу ІL-2.

Кінічна ефективність та безпека

Ефективність та безпека лікарського засобу ІКЕРВИС® досліджувалися в двох рандомізованих подвійних сліпих плацебо-контрольованих клінічних дослідженнях за участю дорослих пацієнтів із сухим кератокон’юнктивітом (синдромом сухого ока).

У 12-місячному сліпому подвійному, контрольованому клінічному дослідженні (SANSIKA) 246 пацієнтів із синдромом сухого ока (DED) з тяжким кератитом (вираженість якого оцінювалася за допомогою забарвлення рогівки флуоресцеїном (CFS)) оцінкою 4 за модифікованою шкалою Oxford) були рандомізовані для щоденного застосування 1 краплі лікарського засобу ІКЕРВИС® або речовини-провідника перед сном протягом 6 місяців. Пацієнтигрупи прийому речовини-провідникабули переведені на лікарський засіб ІКЕРВИС®через 6 місяців. Основна група дослідження складалась з пацієнтів, які досягали полегшення симптомів протягом 6 місяців (дві стадії кератиту за шкалою визначення забарвлення рогівки флуоресцеїном (CFS)) у 30% досліджуваних осіб спостерігалось поліпшення симптомів, що вимірювалось за допомогою Індексу захворювання поверхні очей (OSDI). В учасників групи, що взяли участь у дослідженні, де застосовувався лікарський засіб ІКЕРВИС®, поліпшення відзначалось у 28, 6 %, порівняно з результатом ̶ 23, 1 % у контрольній групі. Різниця не була статистично значущою (р = 0, 326).

Тяжкість кератиту оцінювали з урахуванням шкали визначення забарвлення рогівки флуоресцеїном (CFS), стан значно покращився порівняно з початковим через 6 місяців застосуваннялікарського засобуІКЕРВИС®порівняно з контрольним (середнє відхилення від початкової лінії було ̶ 1, 764 з препаратом ІКЕРВИС® проти ̶ 1, 418 в контрольній групі р = 0, 037). Частина пацієнтів, які лікувалися лікарським засобом ІКЕРВИС®і мали поліпшення 3 класу за шкалою визначення забарвлення рогівки флуоресцеїном (CFS) через 6 місяців (від 4 до 1), становила 28, 8 % порівняно з 9, 6% пацієнтів, які застосовували речовину-провідник, але це було визначено після вторинного аналізу, який обмежує надійність цього результату. Сприятливий вплив на лікування кератиту підтримувався у відкритому етапі дослідження від 6 до 12 місяців.

Середня зміна від початкової лінії за 100-бальною шкалою OSDI склала 13, 6 у разі застосування препарату ІКЕРВИС® і 14, 1 у разі застосування речовини-провідника через 6 місяців (р = 0, 858). Крім того, ніяких поліпшень не спостерігалося протягом застосування лікарського засобу ІКЕРВИС®порівняно з речовиною-провідником через 6 місяців відповідно до інших вторинних кінцевих точок, у тому числі оцінки очного дискомфорту, тесту Шірмера (Schirmertest), застосування супутніх штучних сліз, загальної оцінки дослідження ефективності, тесту Норна, лісамінового зеленого забарвлення ока, показника якості життя і осмолярності сльози.

Зменшення поверхні очного запалення оцінювали за допомогою вираження людського лейкоцитарного антигену-DR (HLA-DR) (розвідувальна кінцева точка), що спостерігалися через 6 місяців на користь застосування лікарського засобу ІКЕРВИС® (р = 0, 021).

У 6-місячному подвійному сліпому плацебо-контрольованому клінічному дослідженні (SICCANOVE) за участю 492 пацієнтів із синдромом сухого ока з помірним або тяжким кератитом (який визначається за значеннями CFS від 2 до 4) дослідження були рандомізовані на користь препарату ІКЕРВИС® або речовини-провідника, після щоденного застосування перед сном протягом 6 місяців. В первинній кінцевій точці були зміни в оцінці CFS, а зміна загальної оцінки очного дискомфорту не була пов’язана з досліджуваним препаратом, як було визначено через 6 місяців. Невелика, але статистично значуща відмінність в поліпшенні CFS спостерігалася групами лікування протягом 6 місяців на користь лікарського засобу ІКЕРВИС®(середня зміна від початкової лінії в CFS ̶ 1. 05 з ІКЕРВИС® і ̶ 0, 82 з контрольним засобом, р = 0, 009).

Мається на увазі середня зміна від базової лінії щодо очного дискомфорту (оцінювали за допомогою візуальної шкали Analogic), що становила ̶ 12, 82 з ІКЕРВИС® і ̶ 11, 21 з провідником (р = 0, 808). В обох дослідженнях не спостерігалося значного поліпшення симптомів з ІКЕРВИС®порівняно з контрольною групою після 6 місяців лікування, що визначалося за допомогою візуальної аналогової шкали або OSDI. В обох дослідженнях в середньому третина пацієнтів страждала синдромом Шегрена; в популяції в цілому відзначено статистично значуще поліпшенняCFS при застосуванні препарату ІКЕРВИС® у цій групі пацієнтів.

По завершенню дослідження SANSIKA (12 місяців дослідження) пацієнтам було запропоновано вступити в дослідження Post SANSIKA. Це дослідження було відкритим, не рандомізованим, одностороннім, 24-місячним розширенням дослідженняSANSIKA. У дослідженні SANSIKA пацієнти отримували лікування як альтернативу препарату ІКЕРВИС® або не отримували лікування залежно від оцінкиCFS(пацієнти отримували ІКЕРВИС®, коли спостерігалося посилення кератиту). Це дослідження було розроблено для моніторингу довгострокової ефективності та частоти рецидивів у пацієнтів, які раніше отримували ІКЕРВИС®.

Основна мета дослідження полягала в тому, щоб оцінити тривалість після поліпшення припинення лікування лікарським засобом ІКЕРВИС®, як тільки стан пацієнта поліпшувався щодо початкової лінії дослідження SANSIKA (тобто щонайменше 2 рівні поліпшення за модифікованою шкалою Oxford).

67 пацієнтів були включені у дослідження (37, 9 % з 177 пацієнтів закінчили дослідження SANSIKA). Після 24-місячного періоду 61, 3 % з 62 пацієнтів в основній популяції ефективності не мали рецидиву за оцінкою CFS. Відсоток пацієнтів, які перенесли важкий рецидив кератиту, склав 35 % і 48 % пацієнтів, які отримували лікування препаратомІКЕРВИС® протягом 6 і 12 місяців відповідно в дослідженні SANSIKA.

На основі даних першого кварталу (середній показник не може бути оцінений через невелике число рецидивів), час до рецидиву (повернення до CFS 4 класу) становив ≤ 224 дні і ≤ 175 днів у пацієнтів, які раніше отримували ІКЕРВИС® протягом 12 і 6 місяців відповідно. Пацієнти витратили більше часу на CFS 2 класу (медіана 12, 7 тижня/рік) і 1 класу (медіана 6, 6 тижня/рік), ніж CFS 3 класу (медіана 2, 4 тижня/рік), CFS 4 і 5 класів (середній час 0 тижнів/рік).

Оцінка симптомів сухого ока (DED) за візуальною аналоговою шкалою (VAS), показала посилення дискомфорту пацієнта від лікування, після того як лікування вперше було припинено та заново розпочато, за винятком болю, який залишався відносно слабким і стабільним.

Загальний середній показник за візуальною шкалою(VAS), збільшився з моменту припинення (23, 3 %) до моменту поновлення лікування (45, 1 %). Жодні істотні зміни не спостерігалися і в інших вторинних кінцевих точках (TBUT, лісамінове забарвлення ока і тест Ширмера, NEI-VFQ і EQ-5D) протягом розширеного дослідження.

Фармакокінетика.

Формальних фармакокінетичних досліджень щодо застосування препарату ІКЕРВИС® на людях не проводилося.

Концентрація препарату ІКЕРВИС® в крові вимірювалася за допомогою специфічної рідинної хроматографії високого тиску/мас-спектрометрії. У 374 пацієнтів у двох дослідженнях ефективності вимірювалася концентрація циклоспорину в плазмі перед призначенням препарату та через 6 місяців (дослідження SICCANOVE і SANSIKA) і 12 місяців (дослідження SANSIKA) лікування. Після застосування препарату ІКЕРВИС®протягом 6 місяців 1 раз на добу у 327 пацієнтів цей показник був нижче нижньої межі виявлення (0, 050 нг/мл), а у 35 пацієнтів ̶ нижче нижньої межі кількісного визначення (0, 100 нг/мл). У 8 пацієнтів визначалися вимірювані значення, що не перевищують 0, 206 нг/мл, які можна вважати допустимо малими. У 4 пацієнтів показники перевищували верхню межу виявлення (5 нг с/мл), проте вони вже застосовували циклоспорин внутрішньо в постійній дозі, що допускалося протоколом дослідження. Після 12 місяців лікування значення були нижче межі виявлення у 56 пацієнтів і нижче нижньої межі кількісного визначення у 19 пацієнтів. У7 пацієнтів визначалися значення від 0, 105 до 1, 27 нг/мл. У 2 пацієнтів показники перевищували верхню межу виявлення, однак вони також застосовували циклоспорин внутрішньо в постійній дозі з моменту вступу в дослідження.

Клінічні характеристики.

Показання.

Лікування тяжкого кератиту у дорослих пацієнтів із синдромом сухого ока при відсутності покращання на тлі терапії препаратами штучної сльози.

Протипоказання.

Гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якого іншого компонента препарату.

Інфекції очей чи прилеглих тканин або підозра на них.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

ІКЕРВИС® не вивчався в дослідженнях щодо взаємодії.

Одночасне застосування препарату ІКЕРВИС® з очними краплями, що містять кортикостероїди, може посилити дію циклоспорину на імунну систему.

Особливості застосування.

Застосування лікарського ІКЕРВИС® у пацієнтів з герпетичним ураженням очей в анамнезі не вивчали, тому його слід з обережністю застосовуватися таким пацієнтам.

Контактні лінзи

Застосування препарату пацієнтам, які носять контактні лінзи, не вивчалося. Необхідний ретельний моніторинг стану пацієнтів з тяжким кератитом. Перед сном при застосуванні препарату слід знімати контактні лінзи і надягати їх після пробудження.

Супутня терапія

Є обмежений досвід застосування препарату ІКЕРВИС® пацієнтам з глаукомою. Слід з обережністю застосовувати ІКЕРВИС® таким пацієнтам одночасно з іншими препаратами, особливо з бета-адреноблокаторами, які, як відомо, знижують сльозовиділення.

Вплив на імунну систему

Лікарські засоби, що впливають на імунну систему, в тому числі циклоспорин, можуть знизити захист організму хазяїна щодо інфекцій і злоякісних новоутворень.

Одночасне застосування препарату ІКЕРВИС® з очними краплями, що містять кортикостероїди, може посилити дію препарату ІКЕРВИС® на імунну систему.

Допоміжна речовина

ІКЕРВИС® містить цеталконію хлорид, який може спричинити подразнення очей.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

ІКЕРВИС®не рекомендуєтьсязастосовуватижінкамрепродуктивноговіку, які не використовують ефективну контрацепцію.

Вагітність

Дані щодозастосування препарату ІКЕРВИС®вагітнимжінкамвідсутні.

Дослідження на тваринах показали репродуктивну токсичність при системному застосуванні циклоспорину, коли препарат мавістотно більш сильний вплив порівняноз впливом в максимальній дозі у людини. Таким чином цейфакт має мінімальне значення щодо клінічного застосування препарату ІКЕРВИС®.

ЛікарськийзасібІКЕРВИС® не рекомендується застосовуватиу періодвагітності, якщо тільки можлива користь для матері не перевищує потенційний ризик для плода.

Годування груддю

Після прийому внутрішньоциклоспорин виводиться з грудним молоком. Відсутня достатня інформація про дію циклоспорину у новонароджених/грудних дітей. Разом з тим при застосуванні циклоспорину у терапевтичних дозах в очних краплях малоймовірно, що препарат буде виводитися в значній кількості з грудним молоком. Слідприйнятирішеннящодонеобхідності продовження годуваннягруддюабо припинення терапії препаратом ІКЕРВИС®, беручи до уваги користь грудного вигодовування для дитини і користь проведення терапіїдляматері.

Репродуктивна функція

Даніщодовпливупрепарату ІКЕРВИС® на репродуктивну функцію людини відсутні.

У тварин, якимвводилициклоспорин внутрішньовенно, не спостерігалосяпорушення здатності до запліднення.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

ІКЕРВИС®виявляє помірний вплив на здатність керувати транспортними засобами та працювати з механізмами.

Лікарський засіб може викликати тимчасове двоїння в очах або інші порушення зору, що може впливати на здатність керуватитранспортним засобом або працювати зіншимимеханізмами. Пацієнтам рекомендується не керувати транспортними засобами і не працювати зіншимимеханізмами, поки не відновиться нормальний зір.

Спосіб застосування та дози.

ІКЕРВИС® має призначати офтальмолог або спеціаліст охорони здоров’я, який має кваліфікацію в офтальмології.

Лікарський засіб слід закапувати в кон’юнктивальний мішок.

Перед застосуванням препарату пацієнти повинні вимити руки.

Перед введенням необхідно обережно струсити упаковку для однодозового застосування.

Тільки для одноразового застосування. Однієї упаковки для одноразового застосування достатньо для закапування в обидва ока. Невикористану емульсію слід негайно утилізувати.

Пацієнтам слід рекомендувати проводити носослізну оклюзію і закрити очі на 2 хвилини після застосування препарату з метою зниження системного всмоктування. Це знизить імовірність системних небажаних ефектів і підвищення місцевої активності захворювання.

При застосуванні більше одного місцевого офтальмологічного лікарського засобу слід дотримуватись як мінімум з 15-хвилинного інтервалу. ІКЕРВИС® слід застосовувати останнім.

Дозування

Дорослі

Рекомендована доза становить 1 краплю препарату ІКЕРВИС® один разна добу в уражене око перед сном.

Ефективність лікування слід оцінювати не рідше 1 разу на 6 місяців.

У разі пропуску дозилікування слід продовжити з наступного дня в звичайному режимі. Необхідно рекомендувати пацієнтам не закапувати більше однієї краплі в уражене око.

Пацієнтилітньоговіку

Корекціядози не потрібна.

Пацієнти з порушенням функції нирок або печінки

Дія препарату ІКЕРВИС®не вивчалася у пацієнтів із порушеннями функцій печінки або нирок. Разом з тим цим пацієнтам жодних спеціальних заходів не потрібно.

Діти

Відсутній достатній досвід застосування препарату ІКЕРВИС® дітям (віком до 18 років) для лікування тяжкого кератиту із синдромом сухого ока при відсутності покращання на тлі терапії препаратами штучної сльози.

Передозування.

Місцеве передозування при закапуванні лікарського препарату в око малоймовірне. У разі виникнення передозування при застосуванні препарату ІКЕРВИС®необхідне проведення симптоматичної і підтримуючої терапії.

Побічні реакції.

У п’яти клінічних дослідженнях взяли участь 532 пацієнта, які отримували ІКЕРВИС®, і 398 пацієнтів, які отримували плацебо (контрольна група). ІКЕРВИС®застосовувалищонайменше 1 разна добув обидва ока протягом1 року. Серед небажаних реакційчастішевідзначалися біль у місці застосування (15%), подразнення очей (8%), подразнення у місці введення (8%) і біль в оці (3%), які зазвичаймалитимчасовий характер і виникали після закапування препарату.

У більшості випадків небажані явища при застосуванні лікарського препарату ІКЕРВИС®у клінічних дослідженнях мали локальний характер і були легкого або помірного ступеня тяжкості.

У клінічних дослідженнях були відзначені, наведені нижче небажані реакції. Вони впорядковані відповідно до систем-органів і класифікуються за частотою: дуже часті (≥ 1/10), часті (від ≥ 1/100 до < 1/10), нечасті (від ≥ 1/1000 до < 1/100) , рідкісні (від ≥ 1/10 000 до < 1/1000), дуже рідкісні (< 1/10 000), частота невідома (неможливо оцінити на підставі наявних даних).

Інфекційні і паразитарні захворювання

Нечасті

Бактеріальний кератит, оперізувальний герпес з ураженням очей.

Порушення з боку очей

Часті

Еритема повік, збільшення сльозотечі, гіперемія, розмитий зір, набряклість повік, гіперемія кон’юнктиви, подразнення очей, біль в очах.

Нечасті

Набряк кон’юнктиви, порушення сльозовиділення, виділення з очей, свербіж у ділянці очей, кон’юнктивіт, відчуттястороннього тіла в оці, кератит, блефарит, декомпенсація рогівки, халазіон, інфільтрати в рогівці, рубцювання рогівки, свербіжуділянціповіки, іридоцикліт.

Загальні порушення і ускладнення у місці застосування препарату

Дуже часті

Біль у місці застосування.

Часті

Подразнення, еритема, сльозотеча у місці застосування.

Нечасті

Дискомфорт, свербіж, відчуття стороннього тіла у місці застосування.

За результатами проведення клінічних досліджень часто повідомлялося про виникнення болю у місці застосування при лікуванні препаратом ІКЕРВИС®. Імовірно, це пов’язано з дією циклоспорину.

Повідомлялося про один випадок тяжкого ерозивного ураження рогівки, який був розцінений дослідником як декомпенсація рогівки.

Пацієнти, які отримують імуносупресивну терапію, у тому числі циклоспорин, мають підвищений ризик розвитку інфекцій. Можуть розвиватися як генералізовані, так і локальні інфекції. Можливо також наростання тяжкості вже наявних інфекцій. Повідомлялося про те, що випадки інфекцій нечасто виникали при застосуванні лікарського препарату ІКЕРВИС®.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °C. Не заморожувати.

Після відкриття алюмінієвих пакетів однодозові контейнери зберігати в темному місці, щоб уникнути випаровування.

Відкритий однодозовий контейнер, що містить емульсію, слід викинути відразу ж після використання.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

№30 (5х6) тюбик-крапельниць для однократного застосування по 0, 3 мл у ламінованих алюмінієвих пакетах, по 5 тюбик-крапельниць у пакеті, по 6 пакетів у картонній коробці.

Категорія відпуску.

За рецептом.

Виробники.

Сантен АТ, Фінляндія.

ЕКСЕЛЬВІЖЕН, Франція.

Місцезнаходження виробників та їх адреса місця провадження діяльності.

Нііттихаанкату 20, 33720 Тампере, Фінляндія.

27 рю де ля Ломбардієр, Анноне, 07100, Франція.

Заявник.

Сантен АТ, Фінляндія.

Нііттихаанкату 20, 33720 Тампере, Фінляндія.