ФАЗЛОДЕКС розчин 50 мг/мл

АстраЗенека ЮК Лімітед

Rp

Форма випуску та дозування

Розчин, 50 мг/мл

Розчин, 50 мг/мл

Упаковка

Шприц попередньо заповнений 5 мл №1x1
Шприц попередньо заповнений 5 мл №2x1

Шприц попередньо заповнений 5 мл №1x1

Аналоги

Rp

ФАЛВАКС
ФАЛВАКС 50 мг/мл

Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд(IN)

Розчин

Класифікація

Класифікація еквівалентності

N/A

info

Діюча речовина

ФУЛЬВЕСТРАНТ

Форма товару

Розчин для ін’єкцій

Умови відпуску

за рецептом

Rp

Реєстраційне посвідчення

UA/5440/01/01

Дата останнього оновлення: 13.01.2021

Загальна інформація

  • Термін дії реєстраційного посвідчення: 19.07.2021
  • Склад: 1 попередньо заповнений шприц (5 мл) містить фулвестранту 250 мг
  • Торгівельне найменування: ФАЗЛОДЕКС
  • Умови відпуску: за рецептом
  • Умови зберігання: Зберігатипри температурівід2 до8°С.
  • Фармакотерапевтична група: Антагоністи гормонів та аналогічні засоби. Антиестрогенні засоби.

Упаковка

Шприц попередньо заповнений 5 мл №1x1

Інструкція

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ФАЗЛОДЕКС (FASLODEX®)

Склад:

діюча речовина: 1 попередньо заповнений шприц(5 мл) містить фулвестранту 250 мг;

допоміжні речовини: етанол 96%, спирт бензиловий, бензилбензоат, олія рицинова.

Лікарська форма. Розчин для ін’єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора, від безбарвного до жовтого кольору, в’язка рідина.

Фармакотерапевтична група. Антагоністи гормонів та аналогічні засоби. Антиестрогенні засоби. Код АТХ L02BA03.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Механізм дії та фармакодинамічні ефекти

Фулвестрант є конкурентим антагоністом естрогенових рецепторів (ЕР), спорідненість до яких порівняна з естрадіолом. Фулвестрант блокує трофічну дію естрогенів, не проявляючи часткової агоністичної (естрогеноподібної) активності. Механізм дії пов’язаний з негативною регуляцією рівнів білків естрогенових рецепторів. Клінічні дослідження з участю жінок у постменопаузі з первинним раком молочної залози показали, що фулвестрант порівняно з плацебо значно зменшує рівень білків ЕР при пухлинах з позитивними ЕР. Спостерігалося також значне зменшення експресії прогестеронових рецепторів, що узгоджується з відсутністю характерних агоністам естрогенів ефектів. Також було показано, що фулвестрант у дозі 500 мг більшою мірою, ніж фулвестрант у дозі 250 мг, пригнічує ЕР і маркер проліферації Ki67 у пухлинах молочної залози при неоад’ювантному лікуванні жінок у постменопаузі.

Клінічна безпека та ефективність застосування препарату на пізніх стадіях раку молочної залози

Два клінічні дослідження Фази 3 були проведені в цілому з участю 851 жінки у постменопаузі з пізніми стадіями раку молочної залози, які мали рецидив захворювання на тлі чи після ад’ювантної гормональної терапії або прогресування після гормональної терапії з приводу пізніх стадій захворювання. Сімдесят сім відсотків (77 %) популяції дослідження хворіли на рак молочної залози з позитивними естрогеновими рецепторами. Ці дослідження порівнювали безпеку та ефективність щомісячного введення Фазлодексу в дозі 250 мг зі щоденним введенням 1 мг анастрозолу (інгібітора ароматази). В цілому Фазлодекс у щомісячній дозі 250 мг був принаймні настільки ж ефективним, як анастрозол, у відношенні виживаності без прогресування захворювання, об’єктивної відповіді і часу до смерті. Між двома групами лікування не було статистично значущої різниці у жодній з цих кінцевих точок. Головною кінцевою точкою була виживаність без прогресування захворювання. Об’єднаний аналіз обох досліджень показав, що прогресування спостерігалось у 83 % пацієнток, які отримували Фазлодекс, порівняно з 85 % пацієнток, які

отримували

анастрозол.

Об’єднаний

аналіз обох досліджень виявив, що співвідношення ризиків для Фазлодексу в дозі 250 мг та анастрозолу щодо параметра виживаності без прогресування захворювання становило 0, 95 (95 % ДІ 0, 82–1, 10). Рівень об’єктивної відповіді для Фазлодексу у дозі 250 мг становив 19, 2 % порівняно з 16, 5 % для анастрозолу. Медіана часу до смерті становила 27, 4 місяця для пацієнток, які отримували Фазлодекс, і 27, 6 місяця для пацієнток, які отримували анастрозол. Співвідношення ризиків Фазлодексу у дозі 250 мг та анастрозолу щодо часу до смерті становило 1, 01 (95 % ДІ 0, 86–1, 19).

Клінічне дослідження Фази 3 CONFIRMбуло проведено з участю 736 жінок у постменопаузі з пізніми стадіями раку молочної залози, які мали рецидив захворювання на тлі чи після ад’ювантної ендокринної терапії або прогресування після ендокринної терапії з приводу пізніх стадій захворювання. У дослідження було включено 423 пацієнтки, у яких хвороба прогресувала або відзначався рецидив на тлі антиестрогенної терапії (підгрупа АЕ), і 313 пацієнток, у яких хвороба прогресувала або рецидивувала на тлі лікування інгібітором ароматази (підгрупа АІ). Це дослідження порівнювало ефективність та безпеку застосування Фазлодексу в дозі 500 мг (n = 362) з Фазлодексом у дозі 250 мг (n = 374). Головною кінцевою точкою була виживаність без прогресування захворювання (ВБП); ключові вторинні кінцеві точки ефективності включали частоту об’єктивної відповіді (ЧОВ), частоту клінічної ефективності (ЧКЕ) і загальну виживаність (ЗВ). Результати ефективності для дослідження CONFIRM узагальнено нижче у Таблиці 1.

Таблиця 1.

Узагальнення результатів аналізу головної кінцевої точки ефективності (ВБП) і ключових вторинних кінцевих точок ефективності у дослідженні CONFIRM

Перемінна

Тип оцінки; порівняння лікування

Фазлодекс

500мг

(n =362)

Фазлодекс 250мг

(n =374)

Порівняння між групами

(Фазлодекс 500 мг/Фазлодекс 250 мг)

Співвідношення ризиків

95% ДІ

p-значення

ВБП

K-M медіанаумісяцях;

співвідноше-ння ризиків

Усі пацієнти

6, 5

5, 5

0, 80

0, 68, 0, 94

0, 006

–підгрупа AE (n=423)

8, 6

5, 8

0, 76

0, 62, 0, 94

0, 013

–підгрупа AI (n=313)a

5, 4

4, 1

0, 85

0, 67, 1, 08

0, 195

ЗВb

K-M медіанаумісяцях;

співвідноше-ння ризиків

Усі пацієнти

26, 4

22, 3

0, 81

0, 69, 0, 96

0, 016c

–підгрупа AE (n=423)

30, 6

23, 9

0, 79

0, 63, 0, 99

0, 038c

–підгрупа AI (n=313)a

24, 1

20, 8

0, 86

0, 67, 1, 11

0, 241c

Перемінна

Тип оцінки; порівняння лікування

Фазлодекс

500мг

(n =362)

Фазлодекс 250мг

(n =374)

Порівняння між групами

(Фазлодекс 500 мг/Фазлодекс 250 мг)

Абсолютна різниця у%

95%ДІ

ЧОВd

%пацієнтів зОВ;

абсолютна різниця у%

Усі пацієнти

13, 8

14, 6

–0, 8

–5, 8, 6, 3

–підгрупаAE(n=296)

18, 1

19, 1

–1, 0

8, 2, –9, 3

–підгрупа AI (n=205)a

7, 3

8, 3

–1, 0

–5, 5, 9, 8

ЧКЕe

%пацієнтів зКЕ;

абсолютна різниця у%

Усі пацієнти

45, 6

39, 6

6, 0

–1, 1, 13, 3

–підгрупа AE(n=423)

52, 4

45, 1

7, 3

–2, 2, 16, 6

–підгрупа AI (n=313)a

36, 2

32, 3

3, 9

–6, 1, 15, 2

аФазлодекс показаний пацієнткам, чия хвороба рецедивувала або прогресувала на тлі антиестрогенної терапії. Результати у підгрупі АІ не є остаточними.

bЗначення ЗВ представлене для остаточного аналізу виживаності при 75 % обробці.

сНомінальне р-значення без будь-яких коригувань, зроблених для повторюваності між первинними аналізами загальної виживаності при 50 % обробці та оновленими аналізами виживаності при 75 % обробці.

d ЧОВ була проаналізована у пацієнток, відповідь яких оцінювалася на вихідному рівні (тобто вони мали прояви захворювання, які можна було оцінити на вихідному рівні: 240 пацієнток у групі застосування Фазлодексу в дозі 500 мг і 261 пацієнток у групі застосування Фазлодексу в дозі 250 мг).

eПацієнти з кращою об’єктивною відповіддю повної відповіді, частковою відповіддю або стабілізацією захворювання впродовж ≥ 24 тижнів.

ВБП: виживаність без прогресування захворювання; ЧОВ: частота об’єктивної відповіді; ОВ: об’єктивна відповідь; ЧКЕ: частота клінічної ефективності; КЕ: клінічна ефективність; ЗВ: загальна виживаність; К-М: Каплан – Мейєр; ДІ: довірчий інтервал; AI: інгібітор ароматази; АЕ: антиестроген.

Було проведено рандомізоване подвійне сліпе з подвійним маскуванням мультицентрове дослідження Фази 3 з вивчення ефективності Фазлодексу 500 мг в порівнянні з анастрозолом 1 мг у жінок у постменопаузі з місцевопоширеним або метастатичним раком молочної залози з позитивними естроген- і/або прогестерон-рецепторами, які раніше не отримували гормонотерапії. Загалом 462 пацієнтки були послідовно рандомізовані 1 : 1 в групу фулвестранту 500 мг або анастрозолу 1 мг.

Рандомізація була стратифікована за ознаками захворювання (місцевопоширений рак або метастатичний), попередньо проведеною хіміотерапією у випадку поширеного захворювання та клінічними проявами захворювання.

Первинною кінцевою точкою ефективності була виживаність без прогресування захворювання (ВБП), за оцінкою дослідника відповідно доRESIST1. 1 (ResponseEvaluationCriteriainSolidTumors). Ключовими вторинними точками ефективності були прийняті загальна виживаність (ЗВ) та частота об’єктивної відповіді (ЧОВ).

Медіана віку пацієнток, залучених у це дослідження, становила 63 роки (у діапазоні від 39 до 90 років). У більшості пацієнток (87, 0 %) спостерігалася метастатична форма захворювання на початку дослідження. 55 % пацієнток мали метастази у внутрішні органи на початку дослідження. Загалом 17, 1 % пацієнток отримували хіміотерапію раніше у зв’язку з поширеним захворюванням; 84, 2 % пацієнток мали вимірювані прояви захворювання.

Достовірнірезультати спостерігалися у більшості пацієнток з попередньо визначених підгруп. У підгрупі пацієнток з метастазами не у внутрішні органи (n = 208), які отримували Фазлодекс, ВР (відношення ризиків) становив 0, 592 (95 % ДІ = 0, 419–0, 837) порівняно з пацієнтками, які отримували анастрозол. У підгрупі пацієнток з метастазами у внутрішні органи (n= 254), які отримували Фазлодекс 500 мг, ВР становив 0, 993 (95 % ДІ = 0, 740–1, 331), порівняно з пацієнтками, які отримували анастрозол. Результати ефективності дослідженняFALCON наведені в таблиці 3 та на графіку 1.

Таблиця 3. Узагальнення результатів аналізу головної кінцевої точки ефективності (ВБП) і ключових вторинних кінцевих точок ефективності у дослідженні FALCON (оцінювання дослідником, вибірка «усі рандомізовані пацієнти відповідно до призначеного лікування»).

Фазлодекс

500 мг

(n= 230)

Анастрозол

1мг

(n= 232)

ВБП

Кількість випадків ВБП (%)

143 (62, 2 %)

166 (71, 6 %)

ВБП ВР (95 % ДІ) та р-значення

ВР = 0, 797(0, 637–0, 999)

р = 0, 0486

ВБПв середньому[місяць (95 % ДІ)]

16, 6 (13, 8, 21, 0)

13, 8 (12, 0, 16, 6)

Кількість випадків ЗВ*

67 (29, 1 %)

75 (32, 3 %)

ЗВ ВР (95% ДІ)

та р-значення

ВР = 0, 875 (0, 629–1, 217)

р = 0, 4277

ЧОВ**

89 (46, 1%)

88(44, 9%)

ЧОВ ВР (95 % ДІ)

та р-значення

ВР = 1, 074 (0, 716–1, 614)

р = 0, 7290

Медіана тривалості відповіді(місяців)

20, 0

13, 2

ЧКЕ

180 (78, 3 %)

172 (74, 1 %)

ЧКЕ ВР (95 % ДІ)

таp-значення

ВР = 1, 253 (0, 815–1, 932)

р = 0, 3045

*(31% обробка) – не фінальний аналіз ЗВ.

**Для пацієнток з вимірюваними проявами хвороби.

Графік 1. Крива ВБП за Капланом – Мейєром (оцінка дослідника,

вибірка «усі рандомізовані пацієнти відповідно до призначеного лікування»

)– дослідження FALCON.

Імовірність ВБП

Час від рандомізації (місяці)

Лікування: Фулвестрант 500 мг (n= 230)…Анастрозол 1 мг (n=232)

Кількістьпацієнтів з ризиками

Фул500 230 187 171 150 124 110 96 81 63 44 24 11 2 0

Анас1 232 194 162 139 120 102 81 60 45 31 22 10 0 0

Вплив на ендометрій у постменопаузальному періоді

Доклінічні дані свідчать про відсутність стимулюючого впливу фулвестранту на ендометрій

у постменопаузальному періоді

. Двотижневе дослідження з участю здорових добровольців

у постменопаузальному періоді

, які отримували етинілестрадіол по 20 мкг на добу, показало, що порівняно з попереднім лікуванням плацебо, попереднє лікування Фазлодексом у дозі 250 мг призводило до значного зменшення стимулюючого впливу на ендометрій у постменопаузальному періоді за даними ультразвукового вимірювання товщини ендометрія.

Неоад’ювантне лікування тривалістю до 16 тижнів у пацієнтів з раком молочної залози, які отримували лікування або Фазлодексом у дозі 500 мг або Фазлодексом у дозі 250 мг, не призводило до клінічно значущих змін

у товщині ендометрія, що вказувало на відсутність агоністичного впливу. На даний час немає доказів небажаного впливу на ендометрій при лікуванні пацієнток з раком молочної залози. Немає доступних даних відносно морфологічної структури ендометрія.

У двох короткострокових дослідженнях (1 і 12 тижнів) з участю пацієнток у пременопаузі з доброякісними гінекологічними захворюваннями між групами лікування фулвестрантом і плацебо не спостерігалося жодних статистично значущих відмінностей у товщині ендометрія, що було підтверджено даними ультразвукового обстеження.

Вплив на кістки

Довгострокові дані стосовно впливу фулвестранту на кістки відсутні. Неоад’ювантне лікування тривалістю до 16 тижнів у пацієнтів з раком молочної залози, які отримували лікування або Фазлодексом у дозі 500 мг або Фазлодексом у дозі 250 мг, не призводило до клінічно значущих змін у рівнях сироваткових маркерів кісткового ремоделювання.

Педіатрична популяція

Фазлодекс не показаний для лікування дітей.

У відкритому дослідженні Фази 2 досліджували безпеку, ефективність і фармакокінетику фулвестранту у 30 дівчаток віком від 1 до 8 років

з

наростаючим

передчасним статевим дозріванням, пов’язаним із синдромом

Олбрайта

–Мак-К’юна–Штернберга(MAS). Діти отримували щомісячно внутрішньом’язово 4 мг/кг фулвестранту. У цьому 12-місячному дослідженні вивчався спектр кінцевих точок щодо ефективності застосування препарату при MAS. Результати дослідження показали зниження частоти вагінальних кровотеч і

зниження темпів дозрівання кісткового віку

. Мінімальні рівноважні концентрації фулвестранту в дітей у цьому дослідженні узгоджувалися з концентраціями препарату в дорослих (див. розділ «Фармакокінетика»). Жодних нових питань, пов’язаних із безпекою застосування препарату, не виникло у ході проведення цього невеликого дослідження, однак п’ятирічні дані ще не доступні.

Фармакокінетика.

Всмоктування

Після введення Фазлодексу у вигляді внутрішньом’язової ін’єкції пролонгованої дії фулвестрант повільно всмоктується, а максимальна концентрація у плазмі крові (Cmax) досягається приблизно через 5 днів. При режимі застосування Фазлодексу у дозі 500 мг рівні експозиції рівноважного стану або близького до нього досягаються протягом першого місяця лікування (середнє значення [коефіцієнт варіації (КВ)]: AUC 475 [33, 4 %] нг. день/мл, Cmax25, 1 [35, 3 %] нг/мл, Cmin 16, 3 [25, 9 %] нг/мл відповідно). У рівноважному стані концентрації фулвестранту у плазмі крові зберігаються у межах відносно вузького діапазону із приблизно триразовою різницею між максимальною та мінімальною концентраціями. Після внутрішньом’язового введення в діапазоні дозування від 50 до 500 мг експозиція є приблизно пропорційною до дози.

Розподіл

Фулвестрант екстенсивно і швидко розподіляється. Значний уявний об’єм розподілу в рівноважному стані (Vdss), що становитьприблизно від 3 до 5 л/кг, свідчить про переважно екстраваскулярний розподіл. Фулвестрант значною мірою (99 %) зв’язується з білками плазми крові. Головними компонентами зв’язування є фракції ліпопротеїдів дуже низької щільності (ЛПДНЩ), ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) і ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ). Досліджень взаємодії на предмет конкурентного зв’язування білків не проводилось. Роль глобуліну, що зв’язується із статевими гормонами (ГЗСГ), не встановлена.

Біотрансформація

Метаболізм фулвестранту повністю не вивчений, але включає комбінацію чисельних можливих метаболічних шляхів біотрансформації, що є аналогічними до метаболічних шляхів біотрансформації ендогенних стероїдів. Ідентифіковані метаболіти (включаючи метаболіти 17-кетон, сульфон, 3-сульфат, 3- і 17-глюкуронід) в антиестрогенних моделях є або менш активними, або демонструють подібну до фулвестранту активність. Дослідження з використанням препаратів печінки людини та рекомбінантних людських ферментів показують, що CYP3A4 є єдиним ізоферментом Р450, що бере участь в окисленні фулвестранту; однак вважається, щоinvivoпереважають не пов’язані з Р450 шляхи. In vitro дані свідчать, що фулвестрант не пригнічує ізоферменти CYP450.

Виведення

Фулвестрантвиводиться переважно у метаболізованій формі. Основний шлях видалення – з калом, при цьому менше 1 % виводиться із сечею. Фулвестрант має високий кліренс, 11 ± 1, 7 мл/хв/кг, що свідчить про високий печінковий коефіцієнт екстракції. Кінцевий період напіввиведення (t1/2) після внутрішньом’язового введення визначається швидкістю всмоктування та оцінений як 50 днів.

Окремі категорії пацієнтів

При популяційному фармакокінетичному аналізі даних досліджень Фази 3 не виявлено відмінностей у фармакокінетичному профілі фулвестранту з огляду на вік (діапазон від 33 до 89 років), масу тіла (від 40 до 127 кг) або расову належність.

Порушення функції нирок

Ступінь впливу легкогоабо помірногопорушення функції нирок на фармакокінетику фулвестрантуне досягає клінічно істотного значення.

Порушення функції печінки

Фармакокінетика фулвестранту

оцінювалась

у клінічному дослідженні з використанням одноразової дози препарату, проведеному з участю жінок з легким та помірним

порушенням функції печінки

(клас A та B

за Чайлдом – П’ю

). Нетривало застосовували високу дозу препарату для внутрішньом’язових ін’єкцій. Порівняно зі здоровими особами у жінок з порушенням функції печінки спостерігалося збільшення AUC майже у 2, 5 раза. Очікується, що збільшення експозиції до такої величини у пацієнтів, яким вводиться Фазлодекс, буде добре переноситись. Жінки з тяжким порушенням функції печінки (клас C за Чайлдом – П’ю) не оцінювалися.

Педіатрична популяція

Фармакокінетика фулвестранту оцінювалась у клінічному дослідженні, проведеному з участю 30 дівчаток з наростаючим передчасним статевим дозріванням, пов’язаним із синдромом Олбрайта – Мак-К’юна – Штернберга (див. розділ «Фармакодинаміка»). Педіатричні пацієнти мали вік від 1 до 8 років і отримували внутрішньом’язово фулвестрант у дозі 4 мг/кг щомісяця.

Геометрична середня (стандартне відхилення) мінімальна

концентрація у рівноважному стані (Cmin, ss) і AUCss становили 4, 2 (0, 9) нг/мл і 3680 (1020) нг*год/мл відповідно. Хоча отримані дані обмежені, рівноважні мінімальні концентрації фулвестранту у дітей, імовірно, узгоджуються з такими у дорослих.

Клінічні характеристики.

Показання.

Фазлодекс показаний для лікування раку молочної залози з естроген-позитивними рецепторами, місцевопоширеного або з метастазамиу жінок у постменопаузі:

-якіраніше не отримували гормональну терапію;

- у разі рецидиву хвороби під час чи після ад’ювантної антиестрогенної терапії або прогресування хвороби під час антиестрогенної терапії.

Протипоказання.

Гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин.

Вагітність і лактація (див. розділ «Застосування у період вагітності або годування груддю»).

Тяжка печінкова недостатність (див. розділи «Особливості застосування» і «Фармакокінетика»).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Дослідження клінічної взаємодії з мідазоламом (субстратом CYP3A4) продемонструвало, що фулвестрант не пригнічує CYP3A4. Дослідження клінічної взаємодії з рифампіцином (індуктором CYP3A4) та кетоконазолом (інгібітором CYP3A4) не показали клінічно значущих змін у кліренсі фулвестранту. Таким чином для пацієнтів, яким одночасно призначені фулвестрант та інгібітори або індукториCYP3А4, корекція дози не потрібна.

Особливості застосування.

Фазлодекс слід з обережністю застосовувати пацієнтам з порушенням функції печінки від легкого до помірного ступеня тяжкості (див. розділи «Спосіб застосування та дози», «Протипоказання» і «Фармакокінетика»).

Фазлодекс слід з обережністю застосовувати пацієнтам з тяжким порушенням функції нирок (кліренс креатиніну менше 30 мл/хв).

Враховуючи внутрішньом’язовий шлях введення, Фазлодекс слід з обережністю застосовувати при лікуванні пацієнтів, хворих на геморагічний діатез, тромбоцитопенію, або тих, які приймають антикоагулянти.

Тромбоемболічні реакції зазвичай спостерігаються у жінок, хворих на прогресуючий рак молочної залози, і були зареєстровані у клінічних дослідженнях Фазлодексу (див. розділ «Побічні реакції»). Це слід враховувати при призначенні Фазлодексу пацієнтам, які входять до групи ризику.

При введенні препарату Фазлодекс повідомляли про реакції, пов’язані з місцем ін’єкції, включаючи ішіас, невралгію, нейропатичний біль та периферичну нейропатію. Через близькість розташування сідничного нерва слід дотримуватися обережності при введенні препарату Фазлодекс у верхній зовнішній квадрант сідничної ділянки (див. розділи «Спосіб застосування та дози» та «Побічні реакції»).

Не існує даних довгострокових досліджень щодо впливу фулвестранту на кістки. Через механізм дії фулвестранту існує потенційний ризик розвитку остеопорозу.

Вплив на дослідження естрадіолу за допомогою антитіл

Через структурну подібність фулвестранту та естрадіолу, фулвестрант може впливати на результати досліджень рівня естрадіолу, що проводяться на основі реакції з антитілами, і спричиняти отримання хибно підвищених рівнів естрадіолу.

Педіатрична популяція

Фазлодекс не рекомендується для застосування дітям та підліткам, оскільки його безпеку та ефективність для цієї вікової групи не встановлено (розділ «Фармакодинаміка»).

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Жінки репродуктивного віку

Пацієнткам репродуктивного віку слід рекомендувати використовувати ефективні засоби контрацепції під час лікування.

Вагітність

Фазлодекс протипоказаний у період вагітності (див. розділ«Протипоказання»). Було показано, що фулвестрант проходить через плацентарний бар’єр після одноразового внутрішньом’язового введення препарату у щурів і кролів. Дослідження на тваринах виявили репродуктивну токсичність, включаючи зростання частоти аномалій і смерті плода. Якщо пацієнтка завагітніла у період лікування Фазлодексом, її слід поінформувати про потенційну небезпеку для плода та потенційний ризик переривання вагітності.

Грудне вигодовування

Під час лікування Фазлодексом грудне вигодовування слід припинити. Фулвестрант екскретується в молоко у лактуючих щурів. На даний час невідомо, чи виділяється фулвестрант у грудне молоко людини. Враховуючи можливість виникнення у немовлят, які знаходяться на грудному вигодовуванні, серйозних небажаних реакцій, спричинених фулвестрантом, годування груддю протипоказане у період застосування цього лікарського засобу (див. розділ «Протипоказання»).

Фертильність

Вплив Фазлодексу на фертильність у людини не досліджений.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Фазлодекс не впливає або має незначний вплив на здатність керувати транспортними засобами та працювати з механізмами. Однак, оскільки при лікуванні Фазлодексом повідомлялося про дуже часті випадки астенії, пацієнтам, у яких під час керування транспортними засобами або роботі з механізмами розвинулася ця побічна реакція, слід дотримуватися обережності.

Спосіб застосування та дози.

Дозування

Дорослі жінки (включаючи осіб літнього віку)

Рекомендована доза становить 500 мг з інтервалом один місяць, через 2 тижні після першої ін’єкції вводиться додаткова доза 500 мг.

Окремі категорії пацієнтів

Порушення функції нирок

Для пацієнтів із порушенням функції

нирок

від легкого до помірного ступеня тяжкості (кліренс креатиніну ≥ 30 мл/хв) коригування дози не потрібно

. Ефективність та безпеку лікарського засобу не оцінювали у пацієнтів з тяжким порушенням функції нирок (кліренс креатиніну < 30 мл/хв), тому таким пацієнтам препарат слід застосовувати з обережністю (див. розділ «Особливості застосування»).

Порушення функції печінки

Для пацієнтів з порушенням функції печінки від легкого до помірного ступеня тяжкості коригування дози не потрібно. Однак таким пацієнтам Фазлодекс слід застосовувати з обережністю з огляду на можливе зростання експозиції фулвестранту. Дані щодо пацієнтів з тяжким порушенням функції печінки відсутні (див. розділи «Особливості застосування» і «Фармакокінетика»).

Спосіб застосування

Фазлодекс слід вводити у вигляді двох послідовних, повільних (1-2 хвилини на ін’єкцію), внутрішньом’язових ін’єкцій по 5 мл, по одній у кожну сідницю(сідничну область).

Через близькість розташування сідничного нерва слід дотримуватися обережності при введенні препарату Фазлодекс у верхній зовнішній квадрант сідничної ділянки.

Інструкція з введення

Препарат слід вводити відповідно до місцевих правил проведення внутрішньом’язових ін’єкцій великого об’єму.

ПРИМІТКА. Через близькість розташування сідничного нерва слід дотримуватися обережності при введенні препарату Фазлодекс у верхній зовнішній квадрант сідничної ділянки (див. розділ «Особливості застосування»).

Застереження: не стерилізувати в автоклаві безпечну голку (вкриту ковпачком підшкірну голку «BDSafetyGlideÔ») перед використанням.

Упродовж усього часу використання та видалення рукиповиннізнаходитися позаду голки.

Для кожного з двох шприців:

•Витягнути скляний циліндр шприца з картриджа і перевірити, чи він не пошкоджений.

•Відкрити зовнішню упаковку безпечної голки (SafetyGlide™).

•Розчини для парентерального введення перед застосуванням слід перевірити візуально на наявність твердих частинок і зміни кольору.

•Тримати шприц ребристою частиною вверх (С). Іншою рукою взяти ковпачок (А) і обережно нахиляти назад і вперед до тих пір, коли ковпачок від’єднається, і його можна буде зняти, не крутити (див. мал. 1).

Малюнок 1

•Зняти ковпачок (А) у прямому напрямку вверх. Для збереження стерильності не торкатися наконечника шприца (В) (див. мал. 2).

Малюнок 2

• Приєднати безпечну голку до насадки Люера і прокрутити до щільного прилягання (див. мал. 3).

•Перевірити, щоб голка була закріплена на наконечнику шприца Люера, перед переміщенням з вертикальної площини.

•Витягнути захисний ковпачок з голки прямо, щоб уникнути пошкодження кінчика голки.

• Наблизити наповнений шприц до точки введення.

• Зняти з голки ковпачок.

• Видалити із шприца надлишок повітря.

Малюнок 3

• Вводити повільно внутрішньом’язово (1–2 хвилини/ін’єкцію) у сідницю(сідничну область). Для зручності користувача зріз голки повинен бути направлений на плече важеля (див. мал. 4).

Малюнок 4

•Одразу після виведення голки натиснути одним пальцем на плече важеля, щоб активувати захисний поршневий механізм(див. мал. 5).

ПРИМІТКА. При активації триматиголку направленою у сторону від себе та інших. Прислухатися до клацання та візуально переконатися, що кінчик голки повністю закрився.

Малюнок 5

Утилізація

Попередньо заповнені шприци призначенітількидля одноразового використання.

Будь-які невикористані вироби медичного призначення або відходи необхідно утилізувати відповідно до місцевих вимог.

Діти.

Безпека та ефективність Фазлодексу для дітей у віковій категорії від народження до 18 років не встановлені. Доступна на даний час інформація наведена в розділах «Фармакокінетика»і «Фармакодинаміка», однак рекомендацій щодо дозування зробити не можна.

Передозування.

Є окремі повідомлення про випадки передозування Фазлодексу у людей. У разі передозування рекомендується проводити симптоматичне підтримувальне лікування. У дослідженнях на тваринах високі дози фулвестранту не спричиняли інших ефектів крім тих, що прямим або непрямим чином пов’язані з антиестрогенною дією.

Побічні реакції.

Побічними реакціями, про які повідомляється найчастіше, є реакції у місці ін’єкції, астенія, нудота та збільшення рівнів печінкових ферментів(АЛТ (аланінамінотрансфераза), АСТ (аспартамамінотрансфераза), ЛФ (лужна фосфотаза)).

Наведені далі категорії частоти побічних реакцій були розраховані на підставі даних групи лікування препаратом Фазлодекс 500 мг з об’єднаного аналізу безпеки досліджень, де порівнювалися Фазлодекс 500 мг та Фазлодекс 250 мг [CONFIRM (дослідження D6997C00002), FINDER 1 (дослідження D6997C00004), FINDER 2 (дослідження D6997C00006) та NEWEST (дослідження D6997C00003)], або ж з окремого дослідженняFALCON(дослідженняD699BC00001), в якому порівнювалися Фазлодекс 500 мг та анастрозол 1 мг. Якщочастотапобічних реакцій у об’єднаному аналізі безпеки та уFALCONвідрізнялася, то брали найвищу частоту. Частота у наведеній таблиці була визначена на підставі даних щодо усіх повідомлених побічних реакцій, незалежно від оцінки дослідником причинного зв’язку.

Наведені нижче побічні реакції класифіковані за частотою та класами систем органів. Частоту визначено таким чином: дуже часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 до < 1/10), нечасто (≥ 1/1000 до < 1/100). У межах групи за частотою побічні реакціїзазначені у порядку зменшення їхньої серйозності.

Таблиця 2. Побічні реакції на препарат.

Побічні реакції, класифіковані відповідно до частоти і класу систем органів

Інфекції та інвазії

Часто

Інфекції сечовивідних шляхів

З боку імунної системи

Дуже часто

Реакції гіперчутливостіe

Нечасто

Анафілактичні реакції

З боку метаболізму та харчування

Часто

Анорексіяа

З боку нервової системи

Часто

Головний біль

З боку судин

Дуже часто

Припливиe

Часто

Венозна тромбоемболіяa

З боку травного тракту

Дуже часто

Нудота

Часто

Блювання, діарея

З боку печінки та жовчовивідних шляхів

Дуже часто

Підвищення рівнів печінкових ферментів (АЛТ, АСТ, ЛФ)а

Часто

Підвищення рівнів білірубінуa

Нечасто

Печінкова недостатністьс, f, гепатитf, підвищення рівнів ГГТf

З боку шкіри та підшкірної клітковини

Дуже часто

Висипe

З бокускелетно-м’язової системита сполучної тканини

Дуже часто

Біль у суглобах та скелетних м’язахd

Часто

Біль у спиніа

З боку репродуктивної системи та молочних залоз

Часто

Вагінальна кровотечаe

Нечасто

Вагінальний кандидозf, лейкореяf,

Загальні розлади та стани у місці введення препарату

Дуже часто

Астенія, ареакції у місці ін’єкціїb

Часто

Периферична нейропатіяe, ішіасe

Нечасто

Геморагії

у місці ін’єкціїf, гематоми у місці ін’єкціїf, невралгіяc, f,

З боку крові та лімфатичної системи

Часто

Зниження кількості тромбоцитівe

aВключено побічні реакції на препарат, для яких зв’язок із Фазлодексом не може бути встановлений через основне захворювання.

bТермін «реакції у місці ін’єкції» не включає в себе терміни «геморагії у місці ін’єкції» і «гематома у місці ін’єкції», «ішіас», «невралгія», «периферична нейропатія».

cРеакція не спостерігалася у великих клінічних дослідженнях (CONFIRM, FINDER 1, FINDER 2, NEWEST).

Частота була розрахована з використанням верхньої межі 95 % довірчого інтервалу для оцінки точки. Вона розраховувалася як 3/560 (де 560 – це кількість пацієнтів у великих клінічних дослідженнях), що відповідає частоті категорії «нечасто».

dВключає артралгію та менш часто – м’язово-кістковий біль, міалгію та біль у кінцівках.

eМають місце деякі відмінності між частотою побічних реакцій у відповідних категоріях щодо органів та систем органів у дослідженні з безпеки та дослідженніFALCON.

fНебажані реакції не спостерігали в дослідженніFALCON.

Опис окремих побічних реакцій.

Наведений опис базується на аналізі безпеки групи з 228 пацієнток, які отримали щонайменше 1 дозу фулвестранту, та групи з 232 пацієнток, які отримали щонайменше 1 дозу анастрозолу в дослідженні Фази 3FALCON.

Біль у суглобах та кістково-м’язовий біль.

За даними дослідженняFALCON, кількість пацієнтів, що повідомили про біль у суглобах та кістково-м’язовий біль, становила 65 (31, 2 %) та 48 (24, 1 %) при прийомі фулвестранту та анастрозолу відповідно. Із 65 пацієнток, які отримували Фазлодекс, 40 % (26/65) пацієнток відмічали суглобовий та кістково-м’язовий біль впродовж першого місяця лікування, 66 % (43/65) пацієнток – впродовж перших 3 місяців лікування. Жоден з пацієнтів не повідомляв про випадки ступеня ≥ 3 заCTCAE або про випадки, що потребували зниження дози препарату, тимчасового припинення прийому або відміни лікування препаратом у зв’язку з цими побічними реакціями.

Повідомлення про підозрювані побічні реакції

Важливо повідомляти про підозрювані побічні реакції після реєстрації лікарського засобу. Це дозволяє продовжувати контроль за співвідношенням користь/ризик при застосуванні лікарського засобу. Медичних працівників просять повідомляти про будь-які підозрювані побічні реакції.

Термін придатності.

4 роки.

Умови зберігання.

Зберігатипри температурівід2 до8°С.

Зберігатиунедоступному для дітей місці.

Зберігати попередньо заповнені шприци в оригінальній упаковці для захисту від світла.

Температурні коливання поза діапазоном від 2 до 8 °С повинні бути обмежені. При цьому слід уникати зберігання при температурах вище 30 °C і не перевищувати 28-денного періоду, при якому середня температура зберігання продукту становить нижче 25 °C (але вище 2–8 °С). Після коливань температури препарат повинен бути негайно повернутий у рекомендовані умови зберігання (зберігання і транспортування в холодильнику при температурі від 2 до 8 °С). Температурні коливання чинять кумулятивний ефект на якість препарату, і 28-денний період не повинен перевищуватися протягом 4-річного терміну придатності Фазлодексу. Вплив температур нижче 2 °С не призводить до пошкодження препарату за умови, що препарат не зберігається при температурі нижче –20 °C.

Несумісність.

Оскільки дослідження сумісності відсутні, цей лікарський засіб не слід змішувати з іншими лікарськими засобами.

Упаковка.

1 картонна коробка містить контурну чарункову упаковку, що містить 2 попередньо заповнені скляні шприци з контролем першого відкриття, кожен з яких містить по 5 мл розчину, з двома безпечними голками«BDSafetyGlideÔ».

Категорія відпуску.

За рецептом.

Виробник.

АстраЗенека ЮК Лімітед/AstraZeneca UK Limited.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Сілк Роад Бізнес Парк, Макклсфілд, Чешир, SK10 2NА, Велика Британія/

SilkRoadBusinessPark, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, UnitedKingdom.