ЕРБІСОЛ УЛЬТРАФАРМ розчин

Лабораторія Ербіс

Rp

Форма випуску та дозування

Розчин

Розчин

Упаковка

Ампули 1 мл №10x1
Ампули 2 мл №10x1

Ампули 1 мл №10x1

Аналоги

Відповідних аналогів не знайдено

Класифікація

Форма товару

Розчин для ін’єкцій

Умови відпуску

за рецептом

Rp

Реєстраційне посвідчення

UA/3030/01/01

Дата останнього оновлення: 18.03.2021

Загальна інформація

  • Термін дії реєстраційного посвідчення: 01.09.2021
  • Склад: комплекс природних небілкових низькомолекулярних органічних сполук негормонального походження, отриманих із тваринної ембріональної тканини, містить олігопептиди та глікопептиди, нуклеотиди, амінокислоти
  • Торгівельне найменування: ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАФАРМ
  • Умови відпуску: за рецептом
  • Умови зберігання: При зберіганні допускається появаопалесценції.
  • Фармакотерапевтична група: Імуностимулятори. Противірусні засоби для системного застосування.

Упаковка

Ампули 1 мл №10x1

Інструкція

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм

ERBISOL® ULTRApharm

Склад на 1мл препарату:

діючіречовини: комплекс природних небілкових низькомолекулярних органічних сполук негормонального походження, отриманих із тваринної ембріональної тканини, містить олігопептиди та глікопептиди, нуклеотиди, амінокислоти;

допоміжні речовини: розчин 0, 9% натрію хлориду ізотонічного.

Лікарська форма. Розчин для ін'єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора або злегка опалесцююча безбарвна або світло-жовтого кольорурідина зі специфічним запахом.

Фармакотерапевтична група.

Імуностимулятори. Код АТХ L03A X.

Противірусні засоби для системного застосування. Код АТХ J05.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Фармакологічна активність препарату визначається вмістом у ньому низькомолекулярних біологічно активних пептидів, які активують природні, еволюційно сформовані контролюючі системи організму, які відповідають за пошук та усунення патологічних змін. ЕРБІСОЛ®УЛЬТРАфармактивізує імунну систему на прискорення відновлення ушкоджених та знищення аномальних клітин і тканин. Основний імуномодулю-ючий ефект препарату проявляється, перш за все, завдяки дії наNК-клітини (CD3-/16+56+) та Т-кілери (CD3+/16+56+), які відповідають за знищення ушкоджених клітин, нездатних до регенерації, або аномальних клітин (мутантних, злоякісних, клітин-вірусоносіїв тощо) і тканин, а також через макрофагальну ланку, яка відповідає за репарацію пошкоджених клітин та відновлення функціональної активності органів і тканин. У той же часЕРБІСОЛ®УЛЬТРАфармчинить імунокоригуючу дію і при порушеннях імунного статусу сприяє його нормалізації, активуючи Т-лімфоцити, Тp-хелпери і Т-кілери, що важливо для відновлення балансу між клітинним та гуморальним імунітетом при онкозахворюваннях і алергічних процесах. Залежно від стану імунної системи організму препарат коригує рівень і деяких інших факторів імунітету: індукує синтез α-, b- іg-інтерферонів, фактора некрозу пухлини, інтерлейкіну-2 (ІЛ-2) і ІЛ-12, пригнічує синтез ІЛ-10. ЕРБІСОЛ®УЛЬТРАфармпосилює дію антибіотиків, екзогенних інтерферонів і, разом з тим, зменшує їх токсичну побічну дію.

При вірусних гепатитахЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм активує цитотоксичні Т-лімфоцити (CD8+) та Т-кілери (CD3+/16+56+), які відповідають за знищення клітин-вірусоносіїв, а також індукує синтез інтерферонів, що сприяє прискоренню елімінації вірусу. У той же час, активуючи процеси регенерації печінки, препарат сприяє заміщенню загиблих гепатоцитів здоровими, що дозволяє віднестиЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфармдо препаратів, які знижують ступінь тяжкості інфекційного захворювання. Препарат має протизапальні властивості, але лікування хронічних запальних процесів може проходити через фазу загострення впродовж 2-5 діб.

При онкозахворюванняхЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм сприяє корекції імунної системи хворих, нормалізуючи її параметри за рахунок активації Тp-хелперів і Т-кілерів та інгібування активності Тp-хелперів і В-лімфоцитів, що сприяє відновленню специфічного клітинного імунітету і, перш за все, активізації Т-кілерів. Препарат активує також макрофаги та натуральні кілери (N-кілери ) неспецифічного імунітету, індукуєсинтезa- таg-інтерферонів і фактор некрозу пухлин. Це може призводити до інгібування як росту, так і метастазування злоякісних пухлин, а у комплексі з хірургічним втручанням або з хіміо- і радіопроменевою терапією може сприяти їх ефективному знищенню. Як препарат супроводу при хіміо- та радіопроменевій терапіїЕРБІСОЛ®УЛЬТРАфармзначно пiдвищує ефективність лікування за двома напрямами. По-перше, як репарант та імунопротектор - захищає здорові клітини і тканини від хімічного та променевого ураження, відновлюючи ушкоджені дiлянки. Це дозволяє використовувати більш посилені схеми із застосуванням сильнодіючих хіміопрепаратів та доз випромінення без ризику виникнення особливо негативних наслідкiв для стану хворих, запобігаючи випадінню волосся, усуненню або суттєвому зниженню проявiв вегетативного, диспептич­ного та больового синдромiв, для підтримки якості життя хворого. По-друге, як імунокоректор препарат відновлює протипухлинні функції імунної системи і, незважаючи на ушкоджуючу дію хіміо- та радiопроменевої терапії, сприяє нормалiзації імунного статусу хворих після лікування. У той же часЕРБІСОЛ®УЛЬТРАфармяк препарат, виготовлений з ембріональної тканини, проявляє також властивості природного супресора аномального росту клітин та тканин. Це дозволяє, на відміну від стандартної хіміо- і радіопроменевої терапії, мобілізувати захисні протипухлинні функції організму як під час лікування, так і в міжкурсові періоди, що сприяє надалі збільшенню їх ролі і поліпшенню якості життя хворих, а також можливості зменшення кількості курсів хіміопроменевої терапії.

Імуномодулюючий ефект починає розвиватися на 3-5-й день та досягає максимальних значень на 20-21-й день, утримуючись після закінчення застосування препарату на тому ж рівні ще 8-10 днів. Препарат не токсичний, позбавлений комулятивної токсичності, тератогенних, мутагенних і канцерогенних властивостей.

Фармакокінетика Не вивчена.

Клінічні характеристики.

Показання.

- Захворюваннябактеріальної етіології–хронічні неспецифічні захворювання легенів у період загострення та ремісії;

- захворюваннявірусної етіології–гострий та хронічний вірусний гепатит В, хронічний вірусний гепатит С; гострі та хронічні форми захворювань, спричинені вірусами родини герпесу;

-онкологія–онкозахворювання шлунково-кишкового тракту, первинний рак печінки та метастатичні ураження печінки, пухлини головного мозку та легенів.

Протипоказання.

Індивідуальна непереносимість препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм посилює дію антибактеріальних засобів. Для ефективної реалізації спрямованої імуномодулюючої діїЕРБІСОЛ®УЛЬТРАфарм не слідзастосовувати разом з алкоголем(нейтралiзує репаративну дiю макрофагiв), а такожнерекомендується призначати з імуномодуляторами, які стимулюють гуморальний імунітет.

Особливості застосування

Застосування в період вагітності або годування груддю.

У період вагітності та годування груддю, ЕРБІСОЛ®УЛЬТРАфармслід призначати у тому випадку, якщо, на думку лікаря, користь від застосування перевищує потенційний ризик для плоду/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

ЕРБІСОЛ®УЛЬТРАфармне впливає на швидкість реакції при управлінні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози.

При лікуванніхронічних неспецифічних захворювань легенівЕРБІСОЛ®УЛЬТРАфарм вводятьвнутрішньовеннодорослимпо 2 млу розведенні 0, 9 % розчином натрію хлориду до 20 мл струминно ввечері щоденно протягом 10 діб абовнутрішньом'язовопо 2 мл ввечері щодено протягом 20 днів, абовнутрішньом'язово2 рази у день по 2 мл вранці та ввечері щоденно протягом 10 діб. Курсова доза - 10-20 ампул по 2 мл.

У період загострення захворювання застосовують у комплексній терапії, а у період ремісії препаратЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм може застосовуватись самостійно.

При лікуванні захворювань, спричиненихвірусамисімейства герпесу, препаратЕРБІСОЛ®УЛЬТРАфармвводятьвнутрішньовеннопо 2 мл у розведенні 0, 9 % розчином натрію хлориду до 20 мл струминно ввечері через кожні 48 год протягом 20 діб абовнутрішньом'язовопо 2 мл ввечері щоденно протягом 20 діб, або 2 рази у день по 2 мл вранці та ввечері щоденно протягом 10 діб. Курсова доза - 10-20 ампул по 2 мл.

При ураженнівірусамисімейства герпесувнутрішніх органів та систем препаратЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфармвводять внутрішньовенно по 2 мл у розведенні 0, 9 % розчином натрію хлори-ду до 20 мл струминно ввечері щоденно протягом 20 діб, а потім, для запобігання рецидивів, протягом 20 діб по 2 мл ввечері внутрішньом`язово через кожні 48 год, або внутріш-ньом`язово 2 рази у день по 2 мл вранці та ввечері щоденно протягом 20 діб, а потім, для запобігання рецидивів, протягом 20 діб по 2 мл ввечері внутрішньом`язово через кожні 48 год. Курсова доза - 30-50 ампул по 2 мл.

У гострий період захворювання застосовують у комплексній терапії, а у період ремісії препаратЕРБІСОЛ®УЛЬТРАфарм може бутизастосований самостійно.

При комплексній терапіїгостроговірусногогепатиту ВпрепаратЕРБІСОЛ®УЛЬТРАфарм вводятьвнутрішньовенно по 2 мл у розведенні 0, 9 % розчином натрію хлориду до 20 мл струминно ввечері щоденно протягом 20 діб, а потім протягом 20 діб по 2 мл ввечері внутрішньом`язово через кожні 48 год, абовнутрішньом'язовопо 2 мл 2 рази у день по 2 мл вранці та ввечері щоденно протягом 20 діб, а потім протягом 20 діб по 2 мл ввечері внутрішньом`язово через кожні 48 год. Курсова доза 30-50 ампул по 2 мл.

При комплексній терапіїхронічнихвіруснихгепатитів С та ВпрепаратЕРБІСОЛ®УЛЬТРАфармвводятьвнутрішньовеннопо 2 мл урозведенні0, 9 % розчином натрію хлориду до 20 мл струминно ввечері щоденно протягом 20 діб або внутрішньом`язово 2 рази по 2 мл вранці та ввечері щоденно протягом 20 діб, а потім протягом 20 діб по 2 мл ввечері внутрішньом`язово через кожні 48 год. Курсова доза – 30-50 ампул по 2 мл.

Після 40-60-денної перерви необхідно проводити повторні курси лікування, кількість яких визначається ступенем тяжкості патологічного процесу.

Прионкозахворюванняхміж курсами хіміо- чи променевої терапії проводять курси імунотерапії, при яких препаратЕРБІСОЛ®УЛЬТРАфармвводять 4 циклами (підкурсами), кожен з яких включає 5-денне щоденне введення препарату та 2-денну перерву, під час якої призначають введення хіміопрепаратів: внутрішньовенно по 2 мл, у розведенні 0, 9% розчином натрію хлориду до 20 мл струминно щодня протягом 5 днів, потім через 2 дні перерви продовжують таким же чином наступні цикли (підкурси) або внутрішньом'язово 2 рази на день по 2 мл вранці й ввечері щодня протягом 5 днів, потім через 2 дні перерви продовжують таким же чином наступні цикли (підкурси). Курсова доза - 20-40 ампул по 2 мл.

Курси імунотерапії комбінують з курсами стандартної протипухлинної терапії. У цьому випадку препаратЕРБІСОЛ®УЛЬТРАфарм водять внутрішньовеннокраплинно по 6 мл, розведених 0, 9 % розчином натрію хлориду до 200 мл щоденно спочатку 5 днів, потім через 2 дні перерви 4 дні, потім через 3 дні перерви під час якої, у комплексному застосуванні разом з хіміотерапією, призначють введення хіміопрепаратів (•), продовжують таким же чином ще 3 дні, а на 4-й та 5-й день вводять по 4 млЕРБІСОЛ®УЛЬТРАфарм, розведеного 0, 9 % розчином натрію хлориду до 200 мл (спрощенасхема).

Можливе поєднання з радіопроменевою терапією. Курсовадоза - 40 ампул по 2 мл.

Після 2-6-денноїперерви можна проводити повторний курс такої терапії.

Спрощена схема (мінімальний курс) терапії онкозахворювання

при внутрішньовенному введенні препарату

(в комплексі зхіміотерапією(•) або зрадіотерапією)

• • •

Дні

Год.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

900 -1500

Радіотерапія

Радіотерапія

Радіотерапія

1600 -2400

| 3 дні | 5 днів |2дні| 4 дні | 3 дні | 5 днів | 3 дні |

Повна схемакурсу терапії припускає введення препарату 4-7 циклами, кожен з яких включає 5-денне щоденне введення препарату та 2-денну перерву: внутрішньовенно

краплинно по 6 мл, розведених 0, 9% розчином натрію хлориду до 200 мл щоденно протягом 5 днів, потім через 2 дні перерви, під час якої, у комплексному застосуванні разом з хіміотерапією, призначають введення хіміопрепаратів, продовжують таким же чином наступні 3-6 цикли. Курсова доза – 60-110 ампул по 2 мл.

Привнутрішньом'язовомувведенніЕРБІСОЛ®УЛЬТРАфармвводять 2 рази на день по 4 мл вранці і ввечері щодня протягом 5 днів, потім через 2 дні перерви, під час якої, у комплексному застосуванні разом з хіміотерапією, призначають введення хіміопрепаратів, продовжують таким же чином наступні 3-5 циклів. Курсова доза – 80-140 ампул по 2 мл.

По завершенні курсу комбінованої терапії, після 2-4-денної перерви бажано провести курс

імунотерапії, при якому препаратЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм вводять внутрішньом'язово 2 рази

на день по 2 мл вранці і ввечері щодня протягом 5 днів, потім через 2 дні перерви продовжують таким же чином ще 5 днів. Курсова доза – 10-20 ампул по 2 мл.

Повна схема курсу терапії онкозахворювання

при внутрішньовенному введенні препарату

(в комплексі зхіміотерапією(•) або зрадіотерапією)

• • • •

Дні

Год.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

600- 900

1600 -2400

| 2дні | 5 днів |2дні| 5 днів |2дні| 5 днів |2дні| 5 днів |2дні|

• • •

Дні

Год.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

600- 900

у

у

у

у

у

у

у

у

у

у

1600 -2400

2100 -2400

у

у

у

у

у

у

у

у

у

у

|2дні| 5 днів |2дні| 5 днів |2дні| 5 днів |2дні| 5 днів |2 дні|

Якщо курси хіміотерапії не передбачають введення гормонів або препаратів, що впливають на гормональний стан пацієнта, то курси препаратуЕРБІСОЛ®УЛЬТРАфарм комбінують з курсами хіміотерапії і призначають через 1-2 години після введення хіміопрепаратів, бажановнутрішньовенно краплинно. При хіміотерапії пухлин мозку 5-денні курси хіміопрепарату темозолід поєднують з 5-денними циклами введення препаратуЕРБІСОЛ®УЛЬТРАфарм.

При радіопроменевій терапії 5-денні цикли опромінювання можна проводити разом з 5-денними циклами введення препарата ЕРБІСОЛ®УЛЬТРАфарм, роз’єднавши їх між собою не менш ніж 3-годинним інтервалом.

Ін’єкціїпрепаратуЕРБІСОЛ®УЛЬТРАфармбажанопризначати надщесерце, тобто вранці за 1-2годинидоїжи або ввечері через 2-3 годинипісля. Чай, соки, воду і таке інше можна вживати у будь-який час.

Діти.

Дітям віком до 18 роківнемає досвіду застосування препарату.

Передозування.

Можлива короткочасна стомлюваність, що не потребує специфічної терапії.

Побічні реакції.

ЕРБІСОЛ®УЛЬТРАфармдобре переноситься хворими без прояву алергічних реакцій. Проте у деяких випадках протягом перших 2-5 днів прийому препарат може викликати загострення хронічного запального процесу, яке не слід розглядати як негативне явище, тому що в більшості випадків воно є стадією лікувального процесу. За час клінічних випробувань, а також протягом застосування препарату в клінічній практиці алергічні реакції не відмічалися, але повністю не виключається ризик їх розвитку, асаме: шкірні висипи, відчуття свербежу.

При застосуванні курсу інтенсивної терапії звнутрішньовенним краплинним введеннямпрепаратуЕРБІСОЛ®УЛЬТРАфарму перші дні прийому можливе підвищення артеріального тиску і температури тіла, які слід знизити до норми. Якщо стан хворого тяжкий і температура

підвищується і в подальшому, то наступний 5-денний цикл слід провести звнутрішньо-м'язовим введенням препарату(2 рази на день по 4 млвранці і ввечері щодняпротягом 5 днів).

Термін придатності. 5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати при температурі 4-12оС у недоступному для дітей місці.

При зберіганні допускається появаопалесценції.

Несумісність.

Не змішувати при введенні з іншими лікарськими засобами. При розведенні застосовувати тільки розчини, які зазначені в розділі «Спосіб застосування та дози» .

Упаковка. 10 ампул по 1мл або 2 мл.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробники. ТОВ “ЕРБІС”,

ПП “Лабораторія ЕРБІС”.

E-mail:

erbis@ukr. net

Веб-сторінка: www. erbisol. com. ua

Місцезнаходження. Україна, 02002, м. Київ, вул. Р. Окіпної 10Б, офіс 92.

тел: (044) 569-70-13; 569-70-14; 569-70-12; 592-37-77.