ЦЕРВАРИКС™ суспензія

ГлаксоСмітКляйн Експорт Лімітед

Rp

Форма випуску та дозування

Суспензія

Суспензія

Упаковка

Флакон 0,5 мл (1 доза) №1x1
Шприц попередньо заповнений 0,5 мл (1 доза) №1x1

Флакон 0,5 мл (1 доза) №1x1

Аналоги

Відповідних аналогів не знайдено

Класифікація

Форма товару

Суспензія для ін’єкцій

Умови відпуску

за рецептом

Rp

Реєстраційне посвідчення

UA/16310/01/01

Дата останнього оновлення: 19.01.2021

Загальна інформація

  • Термін дії реєстраційного посвідчення: 30.12.2075
  • Склад: доза вакцини 0, 5 мл містить: 20 мкг вірусу папіломи людини тип 16 L1 протеїн; 20 мкг вірусу папіломи людини тип 18 L1 протеїн
  • Торгівельне найменування: ЦЕРВАРИКС™ ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЩО ВИКЛИКАЮТЬСЯ ВІРУСОМ ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ ТИПІВ 16 ТА 18
  • Умови відпуску: за рецептом
  • Умови зберігання: Зберігати при температурі від 2 до 8 °С (в холодильнику). Зберігати в оригінальній упаковці, в захищеному від світла та недоступному для дітей місці.
  • Фармакотерапевтична група: Противірусні вакцини. Вакцина для профілактики захворювань, що викликаються вірусом папіломи людини (типи 16, 18).

Упаковка

Флакон 0,5 мл (1 доза) №1x1

Інструкція

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичного застосуваннялікарського засобу

ЦЕРВАРИКС

Вакцина для профілактики захворювань, що викликаються вірусом папіломи

людини типів 16 та 18

Cклад:

доза вакцини 0, 5 мл містить:

діючі речовини: 20 мкг вірусу папіломи людини тип 16 L1 протеїн; 20 мкг вірусу папіломи людини тип 18 L1 протеїн;

допоміжні речовини: 3-O-дезацил-4’-монофосфорил ліпід А, алюмінію гідроксид гідратований; натрію хлорид; натрію дигідрофосфатдигідрат; вода для ін’єкцій.

Лікарська форма. Суспензія для ін’єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості: ЦЕРВАРИКС™, вакцина для профілактики захворювань, що викликаються вірусом папіломи людини (ВПЛ), виготовлена з використанням технології рекомбінантної ДНК, AS04 ад’ювантна, адсорбована.

Фармакотерапевтична група. Противірусні вакцини. Вакцина для профілактики захворювань, що викликаютьсявірусом папіломи людини(типи 16, 18).

Код АТX J07BM02.

Імунологічні та біологічні властивості.

Механізм дії

Як було доведено, персистенція онкогенних типів ВПЛ є причиною практично всіх випадків цервікального раку шийки матки у всіх регіонах світу.

ЦЕРВАРИКС™ – рекомбінантна вакцина, виготовлена з високоочищених неінфекційних вірусоподібних часток (ВПЧ) основного білка L1 оболонки ВПЛ 16 і 18 типів. Вірусоподібні частки не містять вірусної ДНК, тому вони не можуть інфікувати клітини або бути причиною раку даної локалізації. У дослідженнях на тваринах було продемонстровано, що вірусоподібні частки основного білка L1 вакцини є відповідальними за розвиток гуморальної імунної відповіді та формування клітинної імунної пам’яті.

ЦЕРВАРИКС™ містить ад’ювантAS04, який продемонстрував у клінічних дослідженнях здатність викликати вищий та тривалий рівень імунної відповіді у порівнянні з вакциною, що містить ті ж самі антигени з гідроксидом алюмінію (Al(OH)3) у якості ад’юванту.

Інвазивний рак шийки матки включає плоскоклітинну цервікальну карциному (84 %) та аденокарциному (16 %, до 20 % в розвинутих країнах за даними програм масових обстежень).

ВПЛ-16 та ВПЛ-18 відповідають приблизно за 70 % раку шийки матки, 90% раку ануса, 70 % пов’язаних з ВПЛ випадків інтраепітеліальної неоплазії вульви (VIN 2/3) та інтраепітеліальної неоплазії піхви (VaIN 2/3) та 78 % пов’язаних з ВПЛ випадків анальної (AIN 2/3) інтраепітеліальної неоплазії високого ступеню в усіх регіонах світу. Інші онкогенні типи ВПЛ (ВПЛ-31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -56, -58, -59, -66, -68) також можуть викликати аногенітальний рак. ВПЛ-16, -18, -45 та -31 – це 4 найбільш розповсюджені типи, виявлені у плоскоклітинній цервікальній карциномі (приблизно 76 %) та аденокарциномі (приблизно 91 %).

Дані клінічних досліджень

Докази анамнестичної відповіді (імунної пам’яті)

Призначення бустерної дози в середньому через 6, 8 років після першої вакцинації спричинило анамнестичну імунну відповідь на ВПЛ-16 та ВПЛ-18 (при визначенні методом ELISA та методом нейтралізації псевдовіріону) на 7-й день. Через 1 місяць після введення провокуючої дози, середній геометричний титр перевищував такий, що спостерігався через місяць після первинного курсу вакцинації.

Анамнестична відповідь була отримана також і на супутні типи ВПЛ-31 та ВПЛ-45 (методом ELISA).

Профілактична ефективність

Клінічна ефективність у жінок від 15 до 25 років

Ефективність вакциниЦЕРВАРИКС™ була оцінена у 2 контрольованих подвійних сліпих рандомізованих клінічних дослідженнях (HPV-001/007 таHPV-008) із залученням загалом 19 778 осіб жіночої статі віком від 15 до 25 років.

Клінічні дослідження HPV-001/007 проводилися у Північній та Латинській Америці. У дослідженнях HPV-023 спостерігалися пацієнти з бразильської когорти досліджень 001/007. Критеріями включення у дослідження були: відсутність ДНК онкогенних ВПЛ типів (ВПЛ-16, -18, -31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -56, -58, -59, -66 та -68) у досліджуваних зразках шийки матки, серонегативність стосовно антитіл до вірусів ВПЛ-16 та ВПЛ-18 і цитологічні показники в нормі. Такі характеристики були у представників популяції, не інфікованої онкогенними типами ВПЛ до вакцинації.

Клінічні дослідження HPV-008 проводилися у Північній Америці, Латинській Америці, Європі, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Австралії. Отримані до вакцинації зразки тестувалися на наявність ДНК онкогенних ВПЛ (ВПЛ-16, -18, -31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -56, -58, -59, -66 та -68), проводився також серологічний тест на наявність антитіл до вірусів ВПЛ-16 та ВПЛ-18. Жінки проходили вакцинацію незалежно від основних цитологічних показників, ВПЛ та ДНК - статусу. Такі характеристики були у представників популяції, що включала жінок з підтвердженим інфікуванням ВПЛ в минулому та/або в теперішній час.

Як і у будь-яких дослідженнях профілактичної ефективності, особи, первинно інфіковані ВПЛ певного типу, не залучалися до оцінки ефективності цього типу.

Цервікальна інтраепітеліальна неоплазія 2-го (CIN) та 3-го (CIN2+) ступенів використовувалася у дослідженнях як сурогатний маркер цервікального раку. Персистентна інфекція, що тривала не менше 6 місяців, також вважалася сурогатним маркером цервікального раку. Хоча цервікальна інтраепітеліальна неоплазія 1-го (CIN) ступеня не є сурогатним маркером цервікального раку, це захворювання вимагає медичного спостереження.

Eфективність вакцини проти ВПЛ-16/18 у жінок, не інфікованих онкогенними ВПЛ типами (дослідження HPV-001/007/023)

Результати ефективності для гістологічних кінцевих точок, пов’язані з ВПЛ-16 та/або ВПЛ-18 (ВПЛ-16/18), що спостерігалися у дослідженні HPV-001/007 (у загальній когорті, тобто у жінок, які отримали хоча б одну дозу вакцини), представлені в Таблиці 1.

Таблиця 1

Ефективність вакцини у запобіганні випадків CIN2+ та CIN1+ асоційованих з ВПЛ 16 та 18 типів

Кінцева точка

ВПЛ 16/18

ЦЕРВАРИКС™

N = 481

Контроль

(сіль алюмінію)

N = 470

Ефективність %

(95% ДІ)

Кількість випадків

CIN2+(1)

0

9

100 % (51, 3; 100)

CIN1+(2)

0

15

100 % (73, 4; 100)

(1) Цервікальна інтраепітеліальна неоплазія 2-го рівня та вище.

(2) Цервікальна інтраепітеліальна неоплазія 1-го рівня та вище.

Ефективність проти цитологічних відхилень, що викликані ВПЛ-16/18 складала 96, 7 % (95 % ДІ (довірчий інтервал): 87, 3; 99, 6). Ефективність проти персистентної інфекції ВПЛ-16/18 інфекції складала 98, 2 % (95 % ДІ: 89, 5; 100) та 96, 9 % (95 % ДІ: 81, 4; 99, 9) для 6- та 12-місячного визначення відповідно.

У дослідженні HPV-023, особи (N = 437) спостерігалися протягом 9, 4 року (приблизно 113 місяців) після першої дози. У вакцинованій групі нових випадків інфекції або гістопатологічних захворювань, асоційованих з ВПЛ-16/18, не було. У групі плацебо було 4 випадки 6-місячної персистентної інфекції, 1 випадок 12-місячної персистентної інфекції та 1 випадок CIN1+, пов’язані з ВПЛ-16/18.

У дескриптивному факторному аналізі досліджень HPV-001/007/023 ефективність проти інфікування ВПЛ-16/18 та 6-місячної персистентної інфекції складала 91, 0 % (95 % ДІ: 80, 3; 96, 5) та 96, 8 % (95 % ДІ: 80, 4; 99, 9) відповідно. Незважаючи на ознаки того, що жінки продовжували піддаватися впливу ВПЛ-інфекції, як спостерігалося у контрольній групі, доказів зниження захисту у вакцинованих жінок не було.

Ефективність вакцини у жінок з доведеною наявністю інфекції ВПЛ у минулому та/або теперішньому часі (дослідження HPV-008)

Профілактична ефективність проти ВПЛ-16/18 у жінок, не інфікованих ВПЛ-16 та/або ВПЛ-18

У дослідженні HPV-008 був проведений первинний аналіз ефективності відповідно до протоколу когорти (КЗП) (когорта КЗП: включає жінок, які отримали 3 дози вакцини і не були інфіковані відповідним типом ВПЛ на 0-му та 6-му місяці) та загальної когорти вакцинованих -1 (ЗКВ-1) (когорта ЗКВ-1: включає жінок, які отримали хоча б одну дозу вакцини і не були інфіковані відповідним типом ВПЛ на 0-му місяці). Обидві когорти включали жінок з показниками в нормі або цитологічними показниками низького вихідного рівня, виключалися тільки жінки з цитологічними показниками (0, 5 %) високого рівня.

Крім того, був проведений аналіз ефективності на більш численній загальній когорті вакцинованих (ЗКВ) та загальній когорті вакцинованих неінфікованих (ЗКВ-Н).

У випробуваннях HPV-008 близько 26 % жінок мали доведену інфекцію ВПЛ-16/18 в минулому та/або у теперішній час, а менше 1 % жінок були ДНК- ВПЛ- позитивними на вихідному рівні відносно типів ВПЛ-16 та ВПЛ-18.

Остаточний аналіз випробування HPV-008 був ініційований подією, тобто виконувався, коли в когорті КЗП накопичувалося не менше 36 випадків CIN2+, асоційованих з ВПЛ-16/18. Період подальшого спостереження тривав у середньому 39 місяців після першої дози.

Аналіз випробування здійснювався в кінці 4-річного періоду спостереження (тобто через 48 місяців після першої дози) і включав усіх осіб із загальної когорти вакцинованих (ЗКВ).

У визначеному протоколом аналізі ефективність вакцини проти CIN1+ та CIN2+, асоційованих з ВПЛ-16/18, була статистично значимою в когортах КЗП та ЗКВ-1.

Подальше дослідження встановило, що кілька випадків CIN3+, CIN1+ та CIN2+ мали різні онкогенні типи ВПЛ. Щоб відрізнити тип (або типи) ВПЛ, які найімовірніше відповідають за захворювання, від типу (або типів) ВПЛ, асоційованих тимчасово, застосовувалося виділення типу ВПЛ (дослідницький аналіз). Виділення типу ВПЛ – це виявлення типів ВПЛ за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) хоча б в одному з двох наданих цитологічних зразків, крім типів, виявлених у захворюванні. На підставі виявлення типу ВПЛ, аналіз виключає випадки (в групі вакцинованих та контрольній групі), які не вважаються причинно асоційованими з інфекціями ВПЛ-16 або ВПЛ-18, набутими під час дослідження. Результати, що спостерігалися в обох аналізах (тобто у визначеному протоколом аналізі та виявленні типів ВПЛ), наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Ефективність вакцини проти CIN1+, CIN2+, CIN3+, асоційованих з ВПЛ-16/18

Кінцева точка ВПЛ-16/18

Остаточний аналіз дослідження

Аналіз на кінцевій стадії дослідження

ЦЕРВАРИКС™

Контрольна група

Ефективність, % (ДІ 96, 1 %)

ЦЕРВАРИКС™

Контрольна група

Ефективність, % (ДІ 95 %)

N

n

N

n

N

n

N

n

Аналіз за протоколом (КЗП та ЗКВ-1)

CIN3+

КЗП(1)

7344

2

7312

10

80, 0 %

(0, 3; 98, 1)

7338

2

7305

24

91, 7 %

(66, 6; 99, 1)

ЗКВ-1(2)

8040

2

8080

22

90, 9 %

(60, 8; 99, 1)

8068

2

8103

40

95, 0 %

(80, 7; 99, 4)

СIN2+

КЗП(1)

7344

4

7312

56

92, 9 %

(79, 9; 98, 3)

7338

5

7305

97

94, 9 %

(87, 7; 98, 4)

ЗКВ-1(2)

8040

5

8080

91

94, 5 %

(86, 2; 98, 4)

8068

6

8103

135

95, 6 %

(90, 1; 98, 4)

CIN1+

КЗП(1)

7344

8

7312

96

91, 7 %

(82, 4; 96, 7)

7338

12

7305

165

92, 8 %

(87, 1; 96, 4)

ЗКВ-1(2)

8040

11

8080

135

91, 8 %

(84, 5; 96, 2)

8068

15

8103

210

92, 9 %

(88, 0; 96, 1)

Визначення типу ВПЛ (аналіз дослідження) (КЗП та ЗКВ-1)

CIN3+

КЗП(1)

7344

0

7312

8

100 %

(36, 4; 100)

7338

0

7305

22

100 %

(81, 8; 100)

ЗКВ-1(2)

8040

0

8080

20

100 %

(78, 1; 100)

8068

0

8103

38

100 %

(89, 8; 100)

СIN2+

КЗП(1)

7344

1

7312

53

98, 1 %

(88, 4; 100)

7338

1

7305

92

98, 9 %

(93, 8; 100)

ЗКВ-1(2)

8040

2

8080

87

97, 7 %

(91, 0; 99, 8)

8068

2

8103

128

98, 4 %

(94, 3; 99, 8)

CIN1+

КЗП(1)

7344

2

7312

90

97, 8 %

(91, 4; 99, 8)

7338

3

7305

154

98, 1 %

(94, 3; 99, 6)

ЗКВ-1(2)

8040

5

8080

128

96, 1 %

(90, 3; 98, 8)

8068

6

8103

196

97, 0 %

(93, 3; 98, 9)

N=кількість осіб в кожній групі

n=кількість випадків

(1) 3 дози вакцини, ДНК-негативні та серонегативні на 0 місяці та ДНК-негативні на 6 місяці відносно відповідного типу ВПЛ (ВПЛ-16 або ВПЛ-18)

(2) хоча б одна доза вакцини, ДНК-негативні та серонегативні на 0 місяці відповідного типу ВПЛ (ВПЛ-16 або ВПЛ-18)

Крім того, під час остаточного аналізу дослідження в окремих випадках продемонстровано статистично значиму ефективність вакцини проти CIN2+, асоційованої з ВПЛ-16 та ВПЛ-18, в обох когортах та кожному аналізі.

Також оцінювалася ефективність вакцини проти персистенції інфекції протягом 6 та 12 місяців та цитопатології (≥ наявність атипових плоских клітин неясного значення (клітин ASCUS)), асоційованих з ВПЛ-16/18. Ефективність вакцини проти кожної кінцевої точки була статистично значимою в обох когортах.

Остаточний аналіз дослідження:

- 6-місячна персистенція інфекції: 94, 3 % (91, 5; 96, 3) в когорті КЗП та 90, 2 % (87, 3; 92, 6) в когорті ЗКВ-1;

- 12-місячна персистенція інфекції: 91, 4 % (86, 1; 95, 0) в когорті КЗП та 85, 3 % (79, 9; 89, 4) в когорті ЗКВ-1;

- цитологічні відхилення (≥ наявність клітин ASCUS): 89, 0 % (84, 9; 92, 1) в когорті КЗП та 86, 7 % (82, 8; 89, 8) в когорті ЗКВ-1.

Аналіз на кінцевій стадії дослідження:

- 6-місячна персистенція інфекції: 94, 3 % (92, 0; 96, 1) в когорті КЗП та 91, 0 % (88, 5; 93, 0) в когорті ЗКВ-1;

- 12-місячна персистенція інфекції: 92, 9 % (89, 4; 95, 4) в когорті КЗП та 88, 2 % (84, 5; 91, 2) в когорті ЗКВ-1;

- цитологічні відхилення (≥ наявність клітин ASCUS): 90, 7 % (87, 8; 93, 1) в когорті КЗП та 88, 6 % (85, 6; 91, 0) в когорті ЗКВ-1.

Під час остаточного аналізу в обох когортах спостерігалася статистично значима ефективність вакцини проти VIN1+ (вульварної інтраепітеліальної неоплазії першого ступеня та більш високих ступенів захворювання) або VaIN1+ (вагінальної інтраепітеліальної неоплазії 1-го ступеня та більш високих ступенів захворювання), асоційованих з ВПЛ-16/18: 80, 0 % (96, 1 % ДІ: 0, 3; 98, 1) в когорті КЗП та 83, 2 % (96, 1 % ДІ: 20, 2; 98, 4) в когорті ЗКВ-1. В аналізі кінцевого етапу дослідження ефективність вакцини проти VIN1+ або VaIN1+, асоційованих з ВПЛ-16/18, складала 75, 1 % (95 % ДІ: 22, 9; 94, 0) в когорті КЗП та 77, 7 % (95 % ДІ: 32, 4; 94, 5) в когорті ЗКВ-1.

Було виявлено 2 випадки VIN2+ або VaIN2+, пов’язані з ВПЛ-16 або ВПЛ-18 у групі вакцинації, та 7 випадків у контрольній групі в когорті КЗП. Ціллю дослідження не була демонстрація різниці між вакциною та контрольною групою для цих кінцевих точок.

Немає доказів захисту від захворювання, викликаного типами ВПЛ, до яких особи були ДНК - - ВПЛ позитивними на момент включення у дослідження. Однак особи, які до вакцинації вже були інфіковані одним з типів ВПЛ, які містяться у вакцині, були захищені від клінічних захворювань, що викликаються іншим типом ВПЛ.

Загальний вплив вакцини на тяжкість захворювань, викликаних ВПЛ

Загальна ефективність вакцини, незалежно від типу ДНК ВПЛ в ураженнях та стратифікована за вихідним статусом ДНК ВПЛ і серостатусом, оцінювалася у дослідженні HPV-008.

У когортах ЗКВ та ЗКВ-Н, які включали усіх вакцинованих жінок, була продемонстрована ефективність вакцини проти CIN3+, CIN2+ та CIN1+ (таблиця 3). В цих когортах також був продемонстрований вплив вакциниЦЕРВАРИКС™на зменшення кількості випадків застосування локальної терапії на шийці матки (процедура петльової електроексцизії, конізація ножова або лазерна) (таблиця 3).

Когорта ЗКВ-Н – це підгрупа когорти ЗКВ, що включала жінок з нормальними показниками цитології, які на вихідному рівні були ДНК- ВПЛ- негативними за 14 онкогенними типами ВПЛ(ВПЛ-16, -18, -31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -56, -58, -59, -66, -68) та серонегативними щодоВПЛ-16 та ВПЛ-18.

Таблиця 3

Ефективність вакцини незалежно від ДНК ВПЛ типу у захворюванні, незалежно від первинного серостатусу

Остаточний аналіз дослідження

Аналіз на кінцевій стадії дослідження

ЦЕРВАРИКС™

Контрольна група

Ефективність, % (ДІ 96, 1 %)

ЦЕРВАРИКС™

Контрольна група

Ефективність, % (ДІ 95 %)

N

n

N

n

N

n

N

n

CIN3+

ЗКВ-Н(1)

5449

3

5436

2

87, 0 %

(54, 9; 97, 7)

5466

3

5452

44

93, 2 %

(78, 9; 98, 7)

ЗКВ(2)

8667

77

8682

116

33, 4 %

(9, 1; 51, 5)

8694

86

8708

158

45, 6 %

(28, 8; 58, 7)

СIN2+

ЗКВ-Н(1)

5449

33

5436

110

70, 2 %

(54, 7; 80, 9)

5466

61

5452

172

64, 9 %

(52, 7; 74, 2)

ЗКВ(2)

8667

224

8682

322

30, 4 %

(16, 4; 42, 1)

8694

287

8708

428

33, 1 %

(22, 2; 42, 6)

CIN1+

ЗКВ-Н(1)

5449

106

5436

211

50, 1 %

(35, 9; 61, 4)

5466

174

5452

346

50, 3 %

(40, 2; 58, 8)

ЗКВ(2)

8667

451

8682

577

21, 7 %

(10, 7; 31, 4)

8694

579

8708

798

27, 7 %

(19, 5; 35, 2)

Локальна церві-кальна терапія

ЗКВ-Н(1)

5449

26

5436

83

68, 8 %

(50, 0; 81, 2)

5466

43

5452

143

70, 2 %

(57, 8; 79, 3)

ЗКВ(2)

8667

180

8682

240

24, 7 %

(7, 4; 38, 9)

8694

230

8708

344

33, 2 %

(20, 8; 43, 7)

N=кількість осіб в кожній групі

n=кількість випадків

(1)ЗКВ-Н: включає всіх вакцинованих осіб (хто отримав хоча б одну дозу вакцини), які мали нормальні цитологічні показники і були ДНК- ВПЛ- негативними за 14 онкогенними типами ВПЛ і серонегативними за ВПЛ-16 та ВПЛ-18 на вихідному рівні.

(2) ЗКВ: включає всіх вакцинованих осіб (хто отримав хоча б одну дозу вакцини)

Профілактична ефективність проти інфікування онкогенними типами ВПЛ, відмінними від ВПЛ-16 та ВПЛ-18

У дослідженні HPV-008 ефективність вакцини проти 12 онкогенних типів ВПЛ, що не містяться у вакцині (ВПЛ-31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -56, -58, -59, -66, -68), оцінювалася у когортах КЗП та ЗКВ-1.

У остаточному аналізі дослідження була продемонстрована статистично значима ефективність вакцини проти CIN2+ для усіх типів ВПЛ разом (ВПЛ-31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -56, -58, -59, -66, -68), за винятком типів ВПЛ-16 та -18, яка становила 54, 0 % (ДІ 96, 1 %: 34, 0; 68, 4) в когорті КЗП 46, 0 % (ДІ 96, 1 %: 27, 0; 60, 3) в когорті ЗКВ-1. У аналізі кінцевої стадії дослідження ефективність вакцини проти CIN2+ для усіх типів ВПЛ разом, за винятком типів ВПЛ 16 та18, складала 46, 8 % (ДІ 95 %: 30, 7; 59, 4) в когорті КЗП і 40, 8 % (ДІ 95 %: 25, 5; 53, 1) в когорті ЗКВ-1.

У остаточному аналізі дослідження статистично значима ефективність вакцини проти 6-місячної персистенції інфекції та проти CIN2+ спостерігалася за такими окремими типами ВПЛ:

- 6-місячна персистентна інфекція: типи 31, 33, 45 в когорті КЗП; типи 31, 33, 45, 51 в когорті ЗКВ-1.

- CIN2+: типи 31, 51, 58 в когорті КЗП; типи 31, 33, 35, 51 в когорті ЗКВ-1.

У аналізі кінцевої стадії дослідження спостерігалася більша кількість випадків та нижча межа ДІ 95 % вище нуля для типів 31, 33, 45 і 51 відносно 6-місячної персистенції інфекції та CIN2+ в когортах КЗП і ЗКВ-1. Для CIN2+ нижча межа ДІ 95 % вище нуля також спостерігалася для типу ВПЛ-39 в когорті КЗП і типу ВПЛ-66 в когорті ЗКВ-1.

Клінічна ефективність у жінок віком від 26 років

ЕфективністьЦЕРВАРИКС™оцінювалася у рандомізованому подвійному сліпому клінічному дослідженні фази III (HPV-015) із залученням загалом 5778 жінок віком 26 -72 років(в середньому 37 років). Це дослідження проводилося у Північній Америці, Латинській Америці, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Європі. Остаточний аналіз було здійснено після завершення дослідження через 7 років після введення першої дозиЦЕРВАРИКС™.

Первинною кінцевою точкою була комбінація вірусологічної та гістопатологічної кінцевих точок: 6-місячна персистуюча інфекція та/або CIN1+, пов’язані з ВПЛ-16/18. Первинні аналізи ефективності проводилися на когорті КЗП для визначення ефективності та ЗКВ, які включали субпопуляцію до 15 % жінок з інфекцією або захворюванням, пов’язаним з ВПЛ, в анамнезі. Ефективність вакцинипісля завершення дослідження, наведена у таблиці 4.

Таблиця 4

Ефективність вакцини після завершення дослідження HPV-015

Кінцева точка

КПЗ(1)

ЗКВ(2)

ЦЕРВАРИКС™

Контроль

% ефективності (96, 2 % ДІ)

ЦЕРВАРИКС™

Контроль

% ефективності (96, 2 % ДІ)

n/N

n/N

n/N

n/N

ВПЛ-16/18

6М ПІ та/або CIN1+

7/1852

71/1818

90, 5 %

(78, 6; 96, 5)

93/2768

209/2778

56, 8 %

(43, 8; 67, 0)

6М ПІ

6/1815

67/1786

91, 4 %

(79, 4; 97, 1)

74/2762

180/2775

60, 0 %

(46, 4; 70, 4)

ASC-US+

3/1852

47/1818

93, 8 %

(79, 9; 98, 9)

38/2727

114/2732

67, 3 %

(51, 4; 78, 5)

Перехресна ефективність

ВПЛ-31

6М ПІ

10/2073

29/2090

65, 8 %

(24, 9; 85, 8)

51/2762

71/2775

29, 0 %

(< 0; 52, 5)

ВПЛ-45


6М ПІ

9/2106

30/2088

70, 7 %

(34, 2; 88, 4)

22/2762

60/2775

63, 9 %

(38, 6; 79, 6)

ВПЛ-31


ASC-US+

5/2117

23/2127

78, 4 %

(39, 1; 94, 1)

34/2727

55/2732

38, 7 %

(2, 0; 62, 3)

ВПЛ-45


ASC-US+

5/2150

23/2125

78, 7 %

(40, 1; 94, 1)

13/2727

38/2732

66, 1 %

(32, 7; 84, 1)

N = кількість осіб у кожній групі

n = кількість осіб, у яких відмічався мінімум один випадок, в кожній групі

6M ПІ = 6-місячна персистентна інфекція

ДІ = довірчий інтервал

ASC-US = атипові клітини з невизначеними ознаками (аномальна цитологія)

(1) 3 дози вакцини, ДНК-негативні та серонегативні на 0-му місяці та ДНК-негативні на 6-му місяці відносно відповідного типу ВПЛ (ВПЛ-16 та/або ВПЛ-18).

(2) Хоча б одна доза вакцини, незважаючи на ВПЛ, ДНК та серологічний статус на 0-му місяці. Включає 15 % пацієнтів з захворюваннями/інфекціями, викликаними ВПЛ, в анамнезі.

Клінічна ефективність проти анальної превалюючої інфекції у жінок віком 18-25 років

Дослідження ефективності проти анальної превалюючої інфекції з візитом на 4 році. Ефективність вакцини проти ВПЛ-16/18 та проти невакцинних типів ВПЛ-31/33/45 представлена у таблиці 5. Інфекцію шийки матки у тих самих жінок оцінювали з метою порівняння.

Таблиця 5.

Ефективність проти анальної та цервікальної превалюючої інфекції з ВПЛ-16/18 та ВПЛ-31/33/45 у дослідженні ВПЛ-009.

Кіль-кість жінок

Кіль-кість ВПЛ-16/18 інфек-цій

Ефектив-ність вакцини ВПЛ-16/18 (95 % ДІ)

Кількість жінок

Кількість ВПЛ-31/33/45 інфекцій

Ефектив-ність вакцини ВПЛ-31/33/45 (95 % ДІ)

Повна когорта*

Анус

Група ВПЛ

2103

47

62, 0% (47, 1;

73, 1)

Група ВПЛ

2103

55

49, 4%

(30, 3;

63, 6)

Конт-роль-на група

2107

124

Конт-роль-на група

2107

109

Шийка матки

Група ВПЛ

2103

40

76, 4% (67, 0;

83, 5)

Група ВПЛ

2103

76

45, 2%

(27, 7;

58, 7)

Конт-роль-на група

2107

170

Конт-роль-на група

2107

139

Обмежена когорта**

Анус

Група ВПЛ

1003

8

83, 6% (66, 7;

92, 8)

Група ВПЛ

1629

31

61, 8%

(42, 8;

75, 0)

Конт-рольна група

986

48

Конт-роль-на група

1684

84

Шийка матки

Група ВПЛ

1003

10

87, 9% (77, 4;

94, 0)

Група ВПЛ

1629

49

51, 3%

(31, 9;

65, 5)

Конт-роль-на група

986

81

Конт-роль-на група

1684

104

Група ВПЛ: група провакцинована вакциноюЦЕРВАРИКС™.

Контрольна група: група провакцинована модифікованою вакциною Хаврикс (вакциною проти гепатиту А).

*Повна когорта включала всіх жінок з наявними результатами гістологічного дослідження слизової анусу.

** Обмежена когорта для визначення ефективності проти ВПЛ-16/18 інфекції включала осіб з повної когорти з відсутністю доказів превалюючої цервікальної ВПЛ-16 та ВПЛ-18 інфекції або ВПЛ-16 та ВПЛ-18 антитіл перед вакцинацією, які отримали три дози вакцини ВПЛ або вакцини контролю. Обмежена когорта для визначення ефективності проти ВПЛ-31/33/45 інфекції включала жінок з повної когорти з відсутністю доказів превалюючої цервікальної інфекції ВПЛ-31, 33, 45 перед вакцинацією, які отримали три дози вакцини ВПЛ або вакцини контролю.

Імуногенність, індукована вакциною

Гуморальна імунна відповідь на ВПЛ-16 та ВПЛ-18 вимірювалася за допомогою типоспецифічного імуносорбентного ферментного аналізу ELISA, дані якого корелювали з тестами нейтралізації (включаючи тест на основі нейтралізації псевдовіріону, розроблений Національним інститутом раку США). В клінічних дослідженнях було продемонстровано трансудацію антитіл з сироватки в цервікальну слизову оболонку.

Імуногенність, індукована трьома дозами вакциниЦЕРВАРИКС™, оцінювалася у 5 000 жінок віком від 9 до 55 років і у понад 800 чоловіків віком від 10 до 18 років.

За даними клінічних досліджень у 99, 9 % первинно серонегативних осіб відбулася сероконверсія до обох типів ВПЛ-16 та -18 через місяць після третьої дози. Середній геометричний титр (GMT) поствакцинального імуноглобуліну був набагато вищий за титр, що спостерігався у жінок, які були раніше інфіковані, але звільнилися від ВПЛ - інфекції (природне інфікування). Попередньо серопозитивні та серонегативні особи досягали схожих титрів після вакцинації.

Імуногенність уосіб жіночої статі вікомвід 15 до 25 років

У клінічному дослідженні HPV 001/007 імунна відповідь проти ВПЛ-16 та ВПЛ-18 вивчалася протягом 76 місяців після першої дози вакцини у осіб жіночої статі, яким на момент вакцинування виповнилося 15-25 років. У дослідженні HPV-023 вивчення імунної відповіді у підгрупі популяції з дослідження HPV-001/007 тривало до 9, 4 року після першої дози.

У дослідженні HPV-023 100 % жінок були серопозитивними відносно обох типів, ВПЛ-16 та ВПЛ-18, за даними аналізу ELISA або тесту на основі нейтралізації псевдовіріону (PBNA), до 9, 4 року після першої вакцинації.

Середній геометричний титр (GMT) поствакцинального імуноглобуліну проти ВПЛ-16 та ВПЛ-18 мав найвищий рівень на 7-й місяць та зменшувався до рівня плато з 18-го місяця і, з несуттєвими відхиленнями, до кінця періоду спостереження (113 місяців). На 113-му місяці середні геометричні титри як для ВПЛ-16, так і для ВПЛ-18 були всеще в 10 разів вище, ніж титри, що спостерігалися у жінок, які раніше були інфіковані, але звільнилися від ВПЛ (природнае інфікування), а 100 % жінок були серопозитивними по обох антигенах.

У дослідженні HPV-008 імуногенність до 48-го місяця була подібна до імунної відповіді, що спостерігалася у дослідженні HPV-001/007. Аналогічний кінетичний профіль спостерігався з нейтралізуючими антитілами.

Порівняння даних ефективності вакциниЦЕРВАРИКС™, продемонстрованої у осіб жіночої статі віком від 15 до 25 років та інших вікових груп

За даними сукупного аналізу(HPV-029, -030 та -048)у 99, 7 % та 100 % дівчаток віком 9 років після третьої дози (на 7-й місяць) відбулася сероконверсія до типів ВПЛ-16 та 18 відповідно, а середні геометричні титри були в 1, 4 та 2, 4 рази вище порівняно з віковими групами жіночої статі від 10 до14 років та від 15 до 25 років відповідно.

У двох клінічних дослідженнях(HPV-012; HPV-013), проведених за участю дівчаток та підлітків віком від 10 до14 років, у всіх осіб після третьої дози (на 7-й місяць) відбулася сероконверсія до обох типів ВПЛ-16 та ВПЛ-18, а середні геометричні титри були щонайменше удвічі вищі порівняно з особами жіночої статі віком від 15 до 25 років.

У клінічному дослідженні (HPV-070), проведеному за участю дівчат віком від 9 до14 років, які дотримувалися графіку 2-ї дози (0, 6 місяців або 0, 12 місяців), усі особи були серопозитивними до обох типів ВПЛ-16 та 18 через один місяць після другої дози. Імунна відповідь після 2 доз в дівчат віком від 9 до 14 років виявилася не меншою, ніж імунна відповідь після 3 доз в жінок віком від 15 до 25 років.

На підставі даних з імуногенності був зроблений висновок про ефективність вакциниЦЕРВАРИКС™у дівчат віком від 9 до 14 років.

Тривалість імунної відповіді у жінок віком від 26 років

У дослідженні фази ІІІ (HPV-015) із залученням жінок віком від 26 років сероконверсія у всіх пацієнток відбулася через місяць після третьої дози. За період спостереження 84 місяці, а саме через 78 місяців після завершення повного курсу вакцинації, 99, 3% та95, 9% первинно серонегативних жінок залишалися серопозитивними до ВПЛ-16 та ВПЛ-18 відповідно. Титри антитіл досягли піка на 7 місяці, потім поступово знижувалися до 18 місяця тастабілізувалися до 84 місяця.

В іншому клінічному дослідженні (HPV-014), проведеному серед жінок віком від 15 до55 років (229 - віком 15-25 років, 226 - віком 26-45 років та 211 - віком 46-55 років), всі жінки були серопозитивні до обох типів ВПЛ-16 та ВПЛ-18 після третьої дози (у місяць 7). Однак, титри антитіл були нижчі у групи пацієнток віком від 26 до 55 років порівняно з жінками віком від 15 до25 років. Пацієнтки (142 - віком 15-25 років, 172 - віком 26-45 років та 156 - віком 46-55 років), які закінчили дослідження HPV-014 та отримали3-дозну схему вакцинації, проходили спостереження протягом 10 років у продовженому дослідженні HPV-060. Через десять років після введення першої дози 100% пацієнток у групі від 15 до25 років, 99, 2 % пацієнток у групі від 26 до45 років та 96, 3 % пацієнток у групі від 46 до55 років все ще були серопозитивними до ВПЛ-16, а 99, 2 %, 93, 7 % та 83, 8 % – до ВПЛ-18 відповідно. У всіх вікових групах титри антитіл залишалися у 5-32 рази вищими для ВПЛ-16 та у 3-14 разів вищими для ВПЛ-18, ніж у жінок, якізвільнилися від ВПЛ-інфекції (природне інфікування).

Порівняння імуногенності вакциниЦЕРВАРИКС™та вакцини для профілактики захворювань, що викликаються ВПЛ типів 6, 11, 16, 18

У дівчат віком від 9 до 14 років.

Порівняльне дослідження з використанням вакцини ЦЕРВАРИКС™ за 2-дозною схемою на 0 та 6 місяці введення тавакцини для профілактики захворювань, що викликаються ВПЛ 6, 11, 16, 18 типів за 2-дозною схемою введення на 0 та 6 місяці та за стандартною 3-дозною схемою введення на 0, 2 та 6 місяці (дослідження HPV-010) серед жінок віком від 9 до 14 років, продемонструвало за методом ELISA більшу ефективність імунної відповіді, викликаної вакциноюЦЕРВАРИКС™для нейтралізуючих антитіл до обох типів ВПЛ-16 та ВПЛ-18 (таблиця 6).

Таблиця 6

Оцінка більшої ефективності імунної відповіді проти типів ВПЛ-16 та ВПЛ-18 з використанням вакцини ЦЕРВАРИКС™ (2-дозна схема введення в 0 та 6 місяців) у порівнянні з вакциною для профілактики захворювань, що викликаються ВПЛ 6, 11, 16, 18 типів (2-дозна схема введення в 0 та 6 місяців та 3-дозна схема введення в 0, 2 та 6 місяців) через 1 та 6 місяців після останньої дози (загальна група вакцинованих).

Антитіло

N

GMT

N

GMT

ВідношенняGMT

(Cervarix /квадрівалентна вакцина)

95%ДІ (НМ; ВМ)

7-й місяць

ЦЕРВАРИКС™ 0, 6місяці

Квадрівалентна вакцина0, 6місяці

Проти типу ВПЛ-16

357

8256

353

4886

1, 7 (1, 5; 1, 9)

Проти типу ВПЛ-18

357

5268

353

1166

4, 5 (4, 0; 5, 1)

ЦЕРВАРИКС™ 0, 6місяці

Квадрівалентна вакцина 0, 2, 6місяці

Проти типу ВПЛ-16

357

8256

351

4789

1, 7 (1, 5; 1, 9)

Проти типу ВПЛ-18

357

5268

351

1636

3, 2 (2, 8; 3, 7)

12-й місяць

ЦЕРВАРИКС™ 0, 6місяці

Квадрівалентна вакцина0, 6місяці

Проти типу ВПЛ-16

355

2217

347

1260

1, 8 (1, 5; 2, 0)

Проти типу ВПЛ-18

355

1296

347

261

5, 0 (4, 3; 5, 7)

ЦЕРВАРИКС™ 0, 6місяці

Квадрівалентна вакцина0, 2, 6місяці

Проти типу ВПЛ-16

355

2217

348

1567

1, 4 (1, 2; 1. 6)

Проти типу ВПЛ-18

355

1296

348

469

2, 8 (2, 4; 3, 2)

GMT =середній геометричний титр антитіл за методом ELISA

N =кількість суб’єктів з наявними поствакцінальнимирезультатами

95%ДІ= 95%довірчий інтервалGMTвідношення(модельAnova –загальна дисперія); НМ =нижня межа, ВМ=верхня межа; p-величина = 0, 0001

Зв’язок між рівнями антитіл та клінічною ефективністюзалишаєтьсяостаточно нез’ясованим.

У жінок віком від18до45 років.

Порівняльне дослідження не меншої ефективності з використанням комерційної вакцини для профілактики захворювань, що викликаються ВПЛ типів 6, 11, 16, 18 (дослідження HPV-010) серед жінок віком 18 - 45 років продемонструвало не меншу ефективність імунної відповіді, викликаної вакциноюЦЕРВАРИКС™для нейтралізуючих антитіл до обох типів ВПЛ-16 та ВПЛ-18 у всіх вікових групах упродовж максимум трьох років після першої вакцинації (таблиця 7).

Таблиця 7

Оцінка не меншої ефективності* з точки зору титрів нейтралізуючих антитіл між вакциноюЦЕРВАРИКС™та вакциною для профілактики захворювань, що викликаються ВПЛ типів 6, 11, 16, 18, до ВПЛ-16 та ВПЛ-18 у місяць 7 та місяць 60 (КЗП) у дослідженні HPV-010

ЦЕРВАРИКС™

Вакцина для профілактики захворювань, що викликаються ВПЛ типів 6, 11, 16, 18

Коефіцієнт GMT

ЦЕРВАРИКС™/вакцина для профілактики захворювань, що викликаються ВПЛ типів 6, 11, 16, 18

97, 6 % ДІ у місяць 7

95 % ДІ у місяць 60

Вік

(років)

N

GMT (ED50)

N

GMT (ED50)

Місяць 7

ВПЛ-16

18-26

104

36792

103

10053

3, 7 (2, 6; 5, 2)

27-35

90

23908

85

4958

4, 8 (3, 3; 7, 1)

36-45

96

17301

83

7634

2, 3 (1, 5; 3, 4)

ВПЛ-18

18-26

118

16487

131

2258

7, 3(5, 1; 10, 4)

27-35

102

9502

101

1043

9, 1 (6, 0; 13, 9)

36-45

110

9845

91

1439

6, 8 (4, 6; 10, 2)

Місяць60

ВПЛ-16

18-26

35

4118

40

530

7, 8 (4, 3; 14, 0)

27-35

43

1925

29

346

5, 6 (3, 0; 10, 2)

36-45

46

1784

47

765

2, 3 (1, 3; 4, 3)

ВПЛ-18

18-26

39

1523

52

126

12, 1 (6, 6; 22, 1)

27-35

54

967

36

74

13, 0 (7, 6; 22, 2)

36-45

55

817

51

105

7, 8 (4, 5; 13, 3)

ED50 = очікувана доза = розведення сироватки, що забезпечує зменшення сигналу на 50 % порівняно з контролем без сироватки

GMT = середнє геометричне титру антитіла

N = кількість пацієнтів з поствакцинальними результатами

Не менша ефективність була продемонстрована, коли нижня межа 97, 6 % ДІ або 95 % ДІ була вище 0, 5

* Більша імунна відповідь, викликана вакциноюЦЕРВАРИКС™, була також продемонстрована за період до 60-го місяця для нейтралізуючих антитіл ВПЛ-16 та ВПЛ-18 у всіх вікових групах. Зв’язок між рівнями антитіл та клінічною ефективністю залишається остаточно не з’ясованим.

Імуногенність у ВІЛ-інфікованих жінок

У клінічному дослідженні, проведеному серед 120 ВІЛ-позитивних пацієнток віком від 18 до25 років, в яких не відмічалися симптоми (60 пацієнток отрималиЦЕРВАРИКС™), всі пацієнтки були серопозитивні проти обох типів ВПЛ-16 та18 після третьої дози (у місяць 7), і серопозитивність проти ВПЛ типів 16 та 18 тривала до 12 місяців. Середній геометричний титр антитіл (GMT) був менше в цій популяції порівняно з ВІЛ-негативними пацієнтками, однак більше ніж в 15 разів перевищував відповідь при природному ВПЛ - інфікуванні та дорівнював чи перевищував рівні GMT антитіл, для яких була продемонстрована стійка ефективність.

ВакцинуЦЕРВАРИКС™загалом добре переносили жінки віком 18 - 25 років, інфіковані ВІЛ, протягом максимум шести місяців після останньої дози вакцини та протягом 12 місяців періоду спостереження, вакцина також не впливала на кількість клітин CD4+, вірусне навантаження ВІЛ та клінічну стадію ВІЛ.

Імуногенність у чоловіків віком від 10 до18 років.

Імунногенність у чоловіків оцінювали за результатами 2 клінічних дослідженьHPV-011 (N=173) та HPV-040 (N=556). Отримані дані показали порівнянну імуногенність у чоловіків та жінок. У дослідженні HPV-011 всі чоловіки були серопозитивними до обох типів ВПЛ-16 та ВПЛ-18 та рівні GMT були не нижче тих, що спостерігали у жінок віком від 15 до 25 років у дослідженніHPV-012.

Клінічні характеристики

Показання.

Вакцина ЦЕРВАРИКС™показана для профілактики персистентної інфекції, передпухлинних уражень аногенітальної зони (шийки матки, вульви, піхви та ануса) та раку шийки матки і ануса, що спричиняються певними онкогенними типами вірусу папіломи людини (ВПЛ) (див. розділ«Особливості застосування»та«Імунологічні і біологічні властивості»), у осіб жіночої та чоловічої статті з 9-тирічного віку.

Протипоказання.

ЦЕРВАРИКС™ не можна призначати особам з відомою підвищеною чутливістюдо діючих речовин або до будь-якого компонента вакцини (див. розділ«Склад»).

Тяжкі ускладнення від попередньої дози вакциниЦЕРВАРИКС™у вигляді анафілактичної реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами й інші форми взаємодії

У всіх клінічних дослідженнях не приймали участі особи, які отримали імуноглобулін або препарати крові протягом 3 місяців до введення першої дози вакцини.

Застосування з іншими вакцинами

ЦЕРВАРИКС™ може одночасно застосовуватись з будь-якою з нижченаведених вакцин: вакциною для профілактики дифтерії, правця та кашлюку (ацелюлярний компонент) зі зменшеним вмістом антигенів (dTpa), інактивованою поліовірусною вакциною (IPV) та комбінованою вакциною dTpa-IPV, кон’югованою вакциною проти правця(MenACWY-TT)менінгококової інфекції серотипівA, C, W-135, Y, вакциною (інактивованою) для профілактики гепатиту А (HepA), вакциною (рекомбінантною) для профілактики гепатиту В (HepВ) та комбінованою вакциною для профілактики гепатитів А та В (HepA-HepB).

Застосування вакцини ЦЕРВАРИКС™ одночасно із вакциною ТВІНРИКС™ (комбінованою вакциною для профілактики гепатитів А та В) не виявило клінічно значущого взаємовпливу на вироблення антитіл до антигенів папіломавірусу людини та гепатиту А. Середній геометричний титр антитіл до гепатиту В був нижчим при одночасному застосуванні, але клінічна значимість цього спостереження невідома, оскільки показники серопротекції залишились незміненими. Кількісне відношення вакцинованих, у яких рівень антитіл до гепатиту В ≥ 10мМО/мл, становило 98, 3 % при одночасній вакцинації, та 100 % при вакцинації вакциною ТВІНРИКС™ окремо. Подібні результати спостерігались при одночасному застосуванніЦЕРВАРИКС™з вакциноюЕНДЖЕРИКС™-В, коли 97, 9% вакцинованих досягли рівня антитіл до гепатиту B≥ 10 мМО/мл, порівняно з 100% привакцинації вакциноюЕНДЖЕРИКС™-В окремо.

ЯкщоЦЕРВАРИКС™вводиться одночасно з іншими вакцинами для ін’єкцій, препарати обов’язково потрібно вводити в різні ін’єкційні ділянки.

Застосування з гормональними контрацептивами

Приблизно 60 % жінок, які отримувалиЦЕРВАРИКС™ у клінічних дослідженнях, застосовували гормональні контрацептиви. Свідчень того, що гормональні контрацептиви можуть впливати на ефективність вакцини ЦЕРВАРИКС™, немає.

Застосування зсистемними імуносупресивними препаратами

Як і при застосуванні інших вакцин, може очікуватися, що у хворих, які лікуються імуносупресивними препаратами, адекватна реакція на вакцину може бути не отримана.

Особливості застосування.

Відповідно до стандартів медичної практики, рекомендовано перед щепленням збирати анамнез пацієнта (особливо щодо наявності наслідків попереднього щеплення і можливого виникнення побічних реакцій) і проводити клінічне обстеження.

Як і при застосуванні інших ін’єкційних вакцин, місця проведення щеплень мають бути забезпечені медичними засобами та лікарськими препаратами для надання медичної допомоги у разі виникнення рідкісних проявів анафілактичних реакцій. Тому пацієнти повинні бути під наглядом не менше 30 хвилин після вакцинації.

Синкопе (непритомність) може виникати після або навіть до вакцинації як психогенна відповідь на ін’єкцію голкою. Це може супроводжуватись кількома неврологічними симптомами, такими як візуальний розлад, парестезії і тоніко-клонічні рухи кінцівок під час відновлення. Тому важливо забезпечити умови для уникнення можливого травматизму пацієнта при втраті свідомості.

Введення вакциниЦЕРВАРИКС™слід відкласти для осіб з лихоманкою. Проте присутність незначних інфекцій, таких як застуда, не повинно призводити до відкладення вакцинації.

ЦЕРВАРИКС™ні в якому разі не можна вводити внутрішньосудинно або внутрішньошкірно. Дані стосовно підшкірного введення вакциниЦЕРВАРИКС™відсутні.

Як і для інших вакцин, що застосовуються внутрішньом’язово, ЦЕРВАРИКС™потрібно призначати з обережністю пацієнтам із тромбоцитопенією або будь-яким порушенням згортання крові, оскільки у цих осіб може виникнути кровотеча після внутрішньом’язового введення.

Як і для інших вакцин, захисна імунна відповідь може бути отримана не у всіх вакцинованих.

ЦЕРВАРИКС™ є профілактичною вакциною. Вона не призначена для запобігання прогресуванню наявних на момент вакцинації захворювань, викликанихВПЛ. ЦЕРВАРИКС™ не забезпечує захист проти всіх онкогенних типів ВПЛ (див. розділ«Імунологічні і біологічні властивості»). ЦЕРВАРИКС™ забезпечує захист тільки проти захворювань викликаних ВПЛ типів 16 та 18 та в деякій мірі проти захворювань викликаних деякими іншими онкогенними типами ВПЛ (див. розділ«Імунологічні і біологічні властивості»). Тому, слід дотримуватись відповідних заходів безпеки для запобіганнязахворювань, що передаються статевим шляхом.

Вакцинація є первинною профілактикою і не скасовує регулярних профілактичних оглядів і скринінгу на рак шийки матки (SVC) (вторинної профілактики), не усуває загрози щодо впливу ВПЛ та не захищає від захворювань, що передаються статевим шляхом.

Окрім пацієнтів з вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), в яких не відмічаються симптоми та щодо яких доступні обмежені дані(див. розділ«Імунологічні і біологічні властивості»), дані щодо застосування вакциниЦЕРВАРИКС™пацієнтам з порушеною імунною реакцією, наприклад, пацієнтам, які отримують імуносупресивне лікування, відсутні. Для цієї групи хворих очікувана імунологічна відповідь після вакцинації може бути не отримана.

Тривалість захисної реакції повністю не встановлена. Подовжена захисна ефективність спостерігалась протягом 9, 4 року після застосування першої дози. Довготривалі дослідження з вивчення тривалості захисної ефективності вакцини продовжуються (див. розділ «Імунологічні і біологічні властивості»).

Даних з безпеки, імуногенності та ефективності щодо взаємозамінності вакциниЦЕРВАРИКС™ з іншими ВПЛ-вакцинами не отримано.

Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг)/дозу натрію, тобто практично вільний від натрію.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Вагітність

Спеціальних досліджень з вивчення застосування вакцини у вагітних не проводилось.

Дані щодо вагітних жінок, отримані у рамках клінічних випробувань, з реєстрів вагітностей і епідеміологічних досліджень, свідчать про те, що застосування вакциниЦЕРВАРИКС™не змінює ризик розвитку патології у новонароджених, включаючи вроджені дефекти. Даних недостатньо, щоб зробити висновок про те, чи впливає застосування вакциниЦЕРВАРИКС™на ризик мимовільного аборту.

Проте, в ході програми клінічних досліджень, було зареєстровано в цілому 10, 476 вагітностей, включаючи 5, 387 вагітностей у жінок вакцинованихЦЕРВАРИКС™. Загалом, результати вагітностей (наприклад, новонароджені без патологій, новонароджені з патологіями, включаючи вроджені дефекти, передчасні пологи і мимовільні аборти) були ідентичними між групами вакцинованих та невакцинованих жінок.

Вплив вакциниЦЕРВАРИКС™на ембріональне/фетальне, перинатальне і післяпологове виживання і розвиток оцінювали у щурів. Ці експериментальні дослідження не виявили прямих або непрямих несприятливих ефектів на фертильність, вагітність, ембріональний розвиток, пологи або післяпологовий розвиток.

Жінкам, які завагітніли або намагаються завагітніти, рекомендується відкласти вакцинацію до завершення вагітності.

Лактація

У клінічних дослідженнях вплив вакциниЦЕРВАРИКС™на дітей у разі її застосування матерям, які годували дітей грудним молоком, не вивчався.

ЦЕРВАРИКС™слід призначати у період годування груддю лише тоді, коли можлива користь від вакцинації буде перевищувати можливий ризик.

За даними серологічних досліджень на щурах можна припустити перенесення антитіл до ВПЛ 16 та ВПЛ 18 через грудне молоко під час лактації. Однак невідомо, чи екскретуються індуковані вакциною антитіла в грудне молоко людини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Дослідження щодо впливу вакциниЦЕРВАРИКС™на здатність керувати автомобілем і працювати з механізмами не проводились. Прот деякі побічні реакції можуть тимчасово впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами (див. розділ «Побічні реакції»).

Спосіб застосування і дози.

ВакцинаЦЕРВАРИКС™показана для внутрішньом’язової ін’єкції у ділянку дельтоподібного м’яза (див. розділи «Особливості застосування» та «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»).

Разова доза вакцини становить 0, 5 мл і є однаковою для дітей та дорослих.

Графік вакцинації залежить від віку особи.

Починаючи з 9-річного віку та до 14 років на момент першої ін’єкції, ЦЕРВАРИКС™можна застосовувати відповідно до дводозового або тридозового графіка.

Починаючи з 15-річного віку рекомендується лише тридозовий графік вакцинації.

Перша вакцинація

Графік вакцинації

Гнучкість графіка вакцинації за необхідності

Від 9 до 14 років включно

Дві дози по 0, 5 мл. :

0, 5 - 13 місяців (дивіться розділ «Імунологічні та біологічні властивості»).

Друга доза вводиться в період між 5 та 13 місяцями після першої дози.

Від 15 років

Три дози по 0, 5 мл. :

0, 1, 6 місяців.

Друга дозавводиться в період між 1 та 2, 5 місяцями після першої дози.

Третя дозавводиться в період між 5 та 12 місяцями після першої дози

Незалежно від віку особи у разі введення другої дози у період до 5 місяців після першої дози, завжди призначається третя доза.

Хоча необхідність введення бустерної дози не встановлена, після застосування такої дози спостерігалась анамнестична відповідь (див. розділ «Імунологічні та біологічні властивості»).

Особам, які отримали першу дозу вакциниЦЕРВАРИКС™, рекомендовано завершити курс щеплення вакциноюЦЕРВАРИКС™(див. розділ«Особливості застосування).

Щеплення на території України здійснюється згідно з вимогами діючих наказів Міністерства Охорони Здоров’я України у галузі вакцинопрофілактики.

Діти.

ВакцинаЦЕРВАРИКС™не рекомендується для застосування дітям віком до 9 років у зв’язку з відсутністю даних щодо безпеки та імуногенності у цій віковій групі(див. розділ «Спосіб застосування і дози»).

Передозування.

Повідомлень про випадки передозування не було.

Побічні реакції.

Дані клінічних досліджень

У клінічних дослідженнях приблизно 45 000 доз вакциниЦЕРВАРИКС™було введено приблизно 16 000 жінок віком від 9 до 72 років та близько 7 800 доз було введено приблизно 2 600 чоловікам віком від 10 до18 років. Ці суб’єкти знаходились під спостереженням для оцінки безпеки застосування вакцини.

Найпоширенішою реакцією, що спостерігалася після введення вакцини, був біль у місці ін’єкції, який виникав після введення 78 % усіх доз. Більшість цих реакцій мали помірний або низький ступінь прояву і швидко зникали.

Побічні реакції, що можуть бути пов’язані з вакцинацією, розподілені за частотою на такі групи:

Дуже часто (≥ 1/10)

Часто (≥ 1/100 - < l/10)

Нечасто (≥ l/l 000 - < l/100)

Рідко (≥ 1/10 000 - < l/l 000)

Інфекції та інвазії

Нечасто: інфекції верхніх дихальних шляхів.

Порушення нервової системи

Дуже часто: головний біль.

Нечасто: запаморочення.

Шлунково-кишкові порушення

Часто: шлунково-кишкові порушення, включаючи нудоту, блювання, діарею і біль у животі.

Порушення з боку шкіри та підшкірної тканини

Часто: зуд/свербіж, висипання, кропив’янка.

Порушення скелетно-м’язової системи і сполучної тканини

Дуже часто: міалгія.

Часто: артралгія.

Загальні порушення та реакції в місці введення

Дуже часто: реакції в місці введення, включаючи біль, почервоніння, набряк, втома.

Часто: лихоманка (≥ 38 °C).

Нечасто: інші реакції в місці введення, такі як ущільнення, місцева парестезія.

Дані постмаркетингового застосування

Порушення з боку кровоносної та лімфатичної системи

Нечасто: лімфаденопатія.

Порушення з боку імунної системи

Рідко: алергічні реакції (включаючи анафілактичні та анафілактоїдні реакції), ангіоневротичний набряк (набряк Квінке).

Порушення з боку нервової системи

Рідко: непритомність або вазовагальна реакція на ін’єкційне введення, що інколи супроводжується тоніко-клонічними рухами (див. розділ«Особливості застосування»).

Звітування про побічні реакції.

Звітування про побічні реакції після реєстрації лікарського засобу має велике значення.

Це дозволяє здійснювати безперервний моніторинг співвідношення між користю та ризиком пов’язаним із застосуванням лікарського засобу. Медичним працівникам необхідно повідомляти про будь-які побічні реакції.

Термін придатності. 5 років. Дата закінчення терміну зберігання вакцини зазначена на етикетці та упаковці.

Рекомендації щодо застосування/використання. При зберіганні у шприці/флаконі може утворитися білий осад з прозорим безбарвним супернатантом. Це не є ознакою псування.

Перед застосуванням вакцини вміст шприца/флакона, як перед струшуванням, так і після нього, необхідно оглянути візуально, перевірити на наявність будь-яких сторонніх часток і/або ознак порушення фізичних властивостей.

У разі виявлення будь-яких дефектів необхідно знищити дану упаковку з вакциною.

Перед використанням вакцину необхідно добре струсити.

Техніка з використання вакцини у попередньо наповненому шприці

Захисний ковпачок


Голка

Шприц

Кришечка шприца


  1. Тримаючициліндр шприца в одній руці (уникати тримання за поршень) відкрутити кришечку шприца, повертаючи її проти годинникової стрілки.
  2. Приєднати голку до шприца, повертаючи її за годинниковою стрілкою, доки голка не буде повністю зафіксована (див. малюнок).
  3. Зняти захисний ковпачок з голки (інколи він може зніматись із зусиллям).
  4. Ввести вакцину шляхом внутрішньом’язової ін’єкції.

Невикористаний препарат і матеріали відходу необхідно утилізувати відповідно до вимог чинного законодавства.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі від 2 до 8 °С (в холодильнику). Зберігати в оригінальній упаковці, в захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Не заморожувати. Не використовувати, якщо вакцина була заморожена.

ЦЕРВАРИКС™слід застосувати одразу після виймання з холодильника.

Однак, у випадку тимчасового зберігання вакцини поза холодильником, експериментальні дані показали, що монодоза вакцини залишається стабільною, коли зберігається при температурі від 8 до 25 °С до 3-х діб, при температурі від 25 до 37 °С – до 1 доби.

ВакцинуЦЕРВАРИКС™необхідно транспортувати згідно з правилами холодового ланцюга.

Несумісність.

Через відсутність досліджень сумісності, цей лікарський препарат не слід змішувати з іншими лікарськими препаратами.

Упаковка.

По 0, 5 мл (1 доза) суспензії для ін’єкцій у попередньо наповненому шприці (скло типу 1) з поршнем і ковпачком (бутилова гума) у комплекті з голкою або у флаконі (скло типу 1) із пробкою (бутилова гума).

По 1 попередньо наповненому шприцу з голкою (в блістері) або по 1 флакону в картонній коробці.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник. ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С. А. , Бельгія /GlaxoSmithKlineBiologicalsS. A. , Belgium.

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Рю де л’Інстітю, 89 1330 м. Ріксенсарт, Бельгія /Rue de l’Institut, 89 1330 Rixensart, Belgium.