АКТЕМРА розчин 162 мг/0,9 мл

Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд

Rp

Форма випуску та дозування

Концентрат, 20 мг/мл
Розчин, 162 мг/0,9 мл

Розчин, 162 мг/0,9 мл

Упаковка

Шприц попередньо заповнений №4x1

Шприц попередньо заповнений №4x1

від 36674 грн

Аналоги

Відповідних аналогів не знайдено

Ціни в аптеках

Aптека 911

Aптека 911

АКТЕМРА розчин 162 мг/0,9 мл

36673.60 грн

Класифікація

Класифікація еквівалентності

N/A

info

Діюча речовина

ТОЦИЛІЗУМАБ

Форма товару

Розчин для ін’єкцій

Умови відпуску

за рецептом

Rp

Реєстраційне посвідчення

UA/13909/02/01

Дата останнього оновлення: 19.01.2021

Загальна інформація

  • Термін дії реєстраційного посвідчення: 21.11.2024
  • Склад: 1 попередньо наповнений шприц містить тоцилізумабу 162 мг/0, 9 мл
  • Торгівельне найменування: АКТЕМРА®
  • Умови відпуску: за рецептом
  • Умови зберігання: Зберігати при температурі від 2 до 8 °С в оригінальній упаковцідля захистувід світла. Зберігатиу недоступному для дітей місці. Не заморожувати.
  • Фармакотерапевтична група: Імуносупресанти, інгібітори інтерлейкіну.

Упаковка

Шприц попередньо заповнений №4x1

Інструкція

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

Актемра®

(Аctemra®)

Склад:

діюча речовина: tocilizumab;

1 попередньо наповнений шприц містить тоцилізумабу162 мг/0, 9 мл;

допоміжні речовини: полісорбат 80, L-аргінін, L-аргініну гідрохлорид, L-метіонін,

L-гістидин, L-гістидину гідрохлориду моногідрат, вода для ін’єкцій.

Лікарська форма. Розчин для ін’єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості: рідина від прозорої безбарвної до злегка жовтуватої, сильно опалесціюючої, з величиною опалесцентності не більше 30, 0 турбідиметричних одиниць за формазином, забарвлена не інтенсивніше ніж еталон Y4.

Фармакотерапевтична група.

Імуносупресанти, інгібітори інтерлейкіну.

Код АТХ L04А C07.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Тоцилізумаб – рекомбінантне гуманізоване моноклональне антитіло, дія якого спрямована до людських розчинних та мембранних рецепторів інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) з підкласу імуноглобулінів G1 (IgG1).

Механізм дії

Тоцилізумаб специфічно зв’язується як з розчинними, так і з мембранними рецепторами ІЛ-6 (sIL-6R і mIL-6R). Продемонстровано, що тоцилізумаб інгібує sIL-6R і mIL-6R-опосередковані сигнали. ІЛ-6 є багатофункціональним прозапальним цитокіном, що виробляється різними типами клітин, включаючи Т-і В-клітини, моноцити та фібробласти. ІЛ-6 залучений у різноманітні фізіологічні процеси, такі як стимуляція секреції імуноглобулінів, активація Т-клітин, стимуляція продукування білків гострої фази в печінці та стимуляція гемопоезу. ІЛ-6 залучений в патогенез різних захворювань, у тому числі запальних захворювань, остеопорозу та новоутворень.

Фармакодинамічні ефекти

У клінічних дослідженнях препарату Актемра® спостерігалося різке зменшення рівнів С-реактивного білка (CPБ), швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ), сироваткового амілоїду А (СAA) та фібриногену. Відповідно до впливу на реагенти гострої фази лікування препаратом Актемра® було пов’язано зі зменшенням кількості тромбоцитів в межах нормального діапазону. Спостерігалося підвищення рівня гемоглобіну завдяки дії препарату Актемра®, яке призводило до зменшення ефекту IЛ-6 на продукування гепсидину, і, в свою чергу, до збільшення наявності заліза. У пацієнтів, яких лікували препаратом Актемра®, вже на другий тиждень спостерігалося зменшення рівнів CPБ до меж норми, яке підтримувалося протягом лікування.

У клінічному дослідженні лікування гігантоклітинного артеріїту WA28119 спостерігалося аналогічне швидке зниження показників СРБ та ШОЕ разом із незначним збільшенням середньої концентрації гемоглобіну в крові.

У здорових добровольців, яким призначався препарат Актемра® у дозах від 2 до 28 мг/кг внутрішньовенно і від 81 до 162 мг підшкірно, абсолютне число нейтрофілів знизилося до найнижчого рівня на 2-5-й день після призначення. Згодом число нейтрофілів поверталося до вихідного рівня, що залежало від дози.

Пацієнти після застосування препарату Актемра® демонструють, порівняно із здоровими людьми, зниження абсолютного числа нейтрофілів.

Ефективність препарату Актемра® при введенні підшкірно у послабленні симптомів РА та рентгенологічну відповідь оцінювали у двох рандомізованих, подвійних сліпих, контрольованих, багатоцентрових дослідженнях. У дослідження І (ПШ-І) були включені пацієнти віком > 18 років з помірним або тяжким активним РА, діагностованим відповідно до критеріїв Американської колегії ревматологів (AКР), які мали на початку дослідження принаймні 4 суглоби з болем і 4 суглоби з набряком. Всі пацієнти отримували базову небіологічну терапію захворювання-модифікуючими протизапальними препаратами (ЗМПЗП). Для дослідження II (ПШ-II) були залучені пацієнти віком > 18 років з помірним або тяжким активним РА, діагностованим відповідно до критеріїв AКР, які мали на початку дослідження принаймні 8 суглобів з болем і 6 суглобів із набряком.

Переведення з внутрішньовенного введення 8 мг/кг один раз на 4 тижні на підшкірне застосування 162 мг один раз на тиждень впливає на експозицію в пацієнта. Ступінь зміни залежить від маси тіла пацієнта (збільшена у пацієнтів з малою масою тіла та зменшена у пацієнтів з великою масою тіла), але клінічний результат відповідає такому, що спостерігався у пацієнтів при внутрішньовенному введенні.

Ефективність та безпеку препарату Актемра® у разі введення підшкірно при гігантоклітинному артеріїті (ГКА) оцінювали у рандомізованому мультицентровому плацебо-контрольованому клінічному дослідженні WA28119.

Усі пацієнти отримували базову глюкокортикоїдну терапію (преднізоном).

Був виявлений статистично значимий ефект лікування на користь препарату Актемра® порівняно з плацебо щодо досягнення стійкої безстероїдної ремісії на 52 тижні застосування препарату Актемра® у комбінації з поступовим зниженням дози преднізону протягом 26 тижнів у порівнянні з плацебо у комбінації з поступовим зниженням дози преднізону протягом 26 тижнів та плацебо з поступовим зниженням дози преднізону протягом 52 тижнів.

Фармакокінетика.

Фармакокінетика препарату Актемра® характеризується нелінійною елімінацією, яка являє собою поєднання лінійного кліренсу та елімінації Міхаеліса–Ментен. Нелінійна частина елімінації препарату Актемра®призводить до більш ніж дозопропорційного зростання експозиції. Фармакокінетичні параметри препарату Актемра® не змінюються з часом. Зважаючи на залежність загального кліренсу від концентрації препарату Актемра®у сироватці крові, період напіввиведення препарату також залежить від концентрації та змінюється залежно від рівня концентрації в сироватці крові. Популяційний фармакокінетичний аналіз у будь-якій популяції пацієнтів, протестований дотепер, показує відсутність зв’язку між уявним кліренсом та наявністю антитіл до препарату.

Ревматоїдний артрит (РА)

Внутрішньовенне введення

Фармакокінетичні параметри препарату Актемра® оцінювалися за допомогою популяційного фармакокінетичного аналізу бази даних 3552 пацієнтів з ревматоїдним артритом, які отримували препарат Актемра® у дозі 4або 8 мг/кг шляхом одногодинної інфузії кожні 4 тижні протягом 24 тижнів або 162 мг підшкірно 1 раз на тиждень чи 1 раз на 2 тижні протягом 24 тижнів.

Параметри (прогнозоване середнє±СВ), які були оцінені для дози препарату Актемра®8 мг/кг при введенні кожні 4 тижні: площа під кривою «концентрація—час» у рівноважному стані (AUC)дорівнює 38 000 ± 13 000 год•мкг/мл, мінімальна концентрація (Cmin) становить 15, 9 ± 13, 1 мкг/мл, а максимальна (Cmax) – 182 ± 50, 4 мкг/мл, коефіцієнт накопичення для AUC та Cmaxбули невеликими, 1, 32 та 1, 09 відповідно. Коефіцієнт накопичення був більшим дляCmin(2, 49), що було очікуваним через вплив нелінійного кліренсу при більш низьких концентраціях. Рівноважний стан для Cmax досягався після першого введення та через 8 і 20 тижнів застосування для AUC та Cminвідповідно. AUC, Cmin та Cmax препарату Актемра®зростали зі збільшенням маси тіла пацієнта. При масі тіла ≥100 кгпрогнозовані середні (± СВ) AUC, Cmin та Cmax для препарату Актемра®у рівноважному стані становили 50 000 ± 16 800 мкг•год/мл, 24, 4 ± 17, 5 мкг/мл та 226 ± 50, 3 мкг/млвідповідно, що перевищує середні значення експозиції в популяції пацієнтів (тобто пацієнтів з будь-якою масою тіла), зазначені вище. Крива доза-відповідь для тоцилізумабу згладжується при більш високій експозиції, наслідком чого є менший приріст ефективності з кожним збільшенням концентрації препарату Актемра®таким чином, що у пацієнтів, які отримували препарат Актемра®у дозі > 800 мг, не продемонстровано клінічно значущого збільшення ефективності. Тому не рекомендується застосовувати на інфузію дозу препарату Актемра®, що перевищує 800 мг (див. розділ «Спосіб застосування та дози»).

Розподіл

У пацієнтів з РА центральний об’єм розподілу становив3, 72 л, периферичнийоб’єм розподілу –3, 35 л, як наслідок, об’єм розподілу в рівноважному стані –7, 07 л.

Виведення

Після внутрішньовенного введення препарат Актемра® виводиться із системного кровотоку у два етапи. Загальний кліренс препарату Актемра®залежить від концентрації та є сумою лінійного та нелінійного кліренсу. Лінійний кліренс був розрахований як параметр у популяційному фармакокінетичному аналізі і становить 9, 5 мл/год. Нелінійний кліренс, що залежить від концентрації, має найбільше значення при низьких концентраціях препарату Актемра®. При більш високих концентраціях препарату Актемра® переважає лінійний кліренс через насичення шляху нелінійного кліренсу.

Період напіввиведення (t1/2) залежить від концентрації. У рівноважному стані після застосування дози препарату 8 мг/кг кожні 4 тижні ефективний період напіввиведення t1/2 знижувався паралельно зі зниженням концентрації при інтервалі застосування від 18 до 6 днів.

Лінійність

Фармакокінетичні параметри препарату Актемра® не змінюються у часі. Більш ніж дозопропорційне збільшення AUC та Cminвідзначалося для доз 4 та 8 мг/кг кожні 4 тижні. Cmax збільшується прямо пропорційно до збільшення дози. У рівноважному стані розрахункові AUC та Cminбули відповідно у 3, 2 та 30 раз вищі при дозі 8 мг/кг порівняно з дозою 4 мг/кг.

Підшкірне введення

Фармакокінетичні параметри препарату Актемра® визначалися за допомогою популяційного фармакокінетичного аналізу бази даних 3552 пацієнтів з РА, які отримували підшкірно ін’єкцію препарату Актемра® у дозі 162 мг 1 раз на тиждень, 162 мг 1 раз на 2 тижні або 4 чи 8 мг/кг внутрішньовенно кожні 4 тижні протягом 24 тижнів.

Фармакокінетичні параметри препарату Актемра® не змінюються залежно від часу. Для препарату Актемра® у дозі 162 мг 1 раз на тиждень прогнозована середня (± СВ) AUC1 тиждень, Cmin і Cmax у рівноважному стані становили 7970 ± 3432 мкг•год/мл, 43, 0± 19, 8 мкг/мл і 49, 8 ± 21, 0 мкг/мл відповідно. Коефіцієнти накопичення для AUC, Cminта Cmax становили 6, 32, 6, 30 та 5, 27 відповідно. Рівноважний стан для AUC, Cmax і Cmin був досягнутий після 12 тижнів застосування.

Для препарату Актемра® у дозі 162 мг 1 раз на 2 тижні прогнозована середня (± СВ) AUC2 тижні, Cmin та Cmaxу рівноважному стані становили 3430 ± 2660 мкг•год/мл, 5, 7 ± 6, 8 мкг/мл і 13, 2 ± 8, 8 мкг/мл відповідно. Коефіцієнти накопичення для AUC, Cminта Cmax становили 2, 67, 6, 02 та 2, 12 відповідно. Рівноважний стан для AUC і Cmin був досягнутий після 12 тижнів і для Cmax – після 10 тижнів застосування.

Абсорбція

У пацієнтів з РА після підшкірного введення час до досягнення піка максимальної концентрації в сироватці крові (tmax) становив 2, 8 дня. Біодоступність лікарської форми для підшкірного введення становила 79%.

Виведення

При застосуванні препарату у вигляді підшкірної ін’єкції ефективний період напіввиведення (t1/2) становить до 13 днів при дозуванні 162 мг 1 раз на тиждень у пацієнтів з РА в рівноважному стані.

Системний ювенільний ідіопатичний артрит (сЮІА)

Підшкірне введення

Фармакокінетика препарату Актемра® у пацієнтів із сЮІА визначалася за допомогою популяційного фармакокінетичного аналізу, що включав 140 пацієнтів, які отримували лікування препаратом у дозі 8 мг/кг внутрішньовенно кожні 2 тижні (пацієнти з масою тіла ≥ 30 кг), 12 мг/кг внутрішньовенно кожні 2 тижні (пацієнти з масою тіла < 30 кг), 162 мг підшкірно щотижня (пацієнти з масою тіла ≥30 кг), 162 мг підшкірно кожні 10 днів або кожні 2 тижні (пацієнти з масою тіла < 30 кг).

Наявні обмежені дані щодо експозиції після підшкірного введення препарату пацієнтам із сЮІА віком до 2 років та масою тіла менше10 кг.

Мінімальна маса тіла при лікуванні препаратом Актемра® для підшкірного введення має становити щонайменше10 кг (див. розділ «Спосіб застосування та дози»).

Таблиця 1.

Прогнозовані фармакокінетичні параметри (середні ± СВ) у рівноважному стані після підшкірного введення пацієнтам із сЮІА

Фармакокінетичний параметр препарату Актемра®

162 мг один раз на тиждень при масі тіла ≥30 кг

162 мг один раз на 2 тижні при масі тіла < 30 кг

Cmax(мкг/мл)

99, 8 ± 46, 2

134 ± 58, 6

Cmin(мкг/мл)

79, 2 ± 35, 6

65, 9 ± 31, 3

Cmean(мкг/мл)

91, 3 ± 40, 4

101 ± 43, 2

Cmaxнакопичення

3, 66

1, 88

Cminнакопичення

4, 39

3, 21

Cmeanнакопичення або AUCτ*

4, 28

2, 27

*τ – 1 тиждень або 2 тижні для двох режимів підшкірного введення.

Cmean– середня концентрація.

Після підшкірного введення приблизно у 90% пацієнтів рівноважний стан досягався до тижня 12 застосування при режимах дозування 162 мг один раз на тиждень та один раз на 2 тижні.

Абсорбція

У пацієнтів із сЮІА після підшкірного введення період напівабсорбції становив близько 2 днів. Біодоступність лікарської форми для підшкірного введення у пацієнтів із сЮІА становила 95%.

Розподіл

У дітей із сЮІА центральний об’єм розподілу становив1, 87 л, периферичнийоб’єм розподілу –2, 14 л, як наслідок, об’єм розподілу в рівноважному стані –4, 01 л.

Виведення

Загальний кліренс тоцилізумабу залежить від концентрації та є сумою лінійного та нелінійного кліренсу. Лінійний кліренс був розрахований як параметр у популяційному фармакокінетичному аналізі та становив 5, 7 мл/год у дітей із сЮІА. Після підшкірного введення ефективний t1/2 для препарату Актемра® у пацієнтів із сЮІА у рівноважному стані становив до 14 днів при обох режимах дозування 162 мг один раз на тиждень та один раз на 2 тижні.

Поліартикулярний ювенільний ідіопатичний артрит (пЮІА)

Підшкірне введення

Фармакокінетика препарату Актемра® у пацієнтів з пЮІА визначалася за допомогою популяційного фармакокінетичного аналізу, що включав 237 пацієнтів, які отримували лікування препаратом у дозі 8 мг/кг внутрішньовенно кожні 4 тижні (пацієнти з масою тіла ≥ 30 кг), 10 мг/кг в/в кожні 4 тижні (пацієнти з масою тіла < 30 кг), 162 мгпідшкірнокожні 2 тижні (пацієнти з масою тіла ≥30 кг), 162 мгп/шкожні 3 тижні (пацієнти з масою тіла < 30 кг).

Таблиця 2

Прогнозовані фармакокінетичні параметри (середні ± СВ) у рівноважному стані після підшкірного введення пацієнтам з пЮІА

Фармакокінетичний параметр препарату Актемра®

162 мг один раз кожні 2 тижні при масі тіла ≥30 кг

162 мг один раз на 3 тижні при масі тіла < 30 кг

Cmax (мкг/мл)

29, 4 ± 13, 5

75, 5 ± 24, 1

Cmin (мкг/мл)

11, 8 ± 7, 08

18, 4 ± 12, 9

Cmean (мкг/мл)

21, 7 ± 10, 4

45, 5 ± 19, 8

Cmax накопичення

1, 72

1, 32

Cmin накопичення

3, 58

2, 08

Cmean накопичення або AUCτ*

2, 04

1, 46

*τ – 2 або 3 тижні для двох режимів підшкірного введення.

Після внутрішньовенного введення приблизно у90% пацієнтів рівноважний стан досягався до 12 тижня застосування при дозуванні10 мг/кг (маса тіла < 30 кг) і до 16 тижня застосування при дозуванні 8 мг/кг (маса тіла ≥30 кг). Після підшкірного введення приблизно у 90% пацієнтів рівноважний стан досягався до 12 тижня застосування при обох режимах дозування: по 162 мг кожні 2 тижні або кожні 3 тижні.

Абсорбція

У пацієнтів з пЮІА після підшкірного введення період напівабсорбції становив близько 2 днів, а біодоступність – 96%.

Розподіл

У дітей з пЮІА центральний об’єм розподілу становив1, 97 л, периферичний об’єм розподілу –2, 03 л, як наслідок, об’єм розподілу в рівноважному стані–4, 0 л.

Виведення

Популяційний фармакокінетичний аналіз у пацієнтів з пЮІА продемонстрував, що маса тіла впливає на лінійний кліренс. Таким чином, слід враховувати залежність дози препарату від маси тіла (див. таблицю 2).

Після підшкірного введення пацієнтам з пЮІА ефективний період напіввиведення препарату Актемра® становить до 10 днів, якщо маса тіла < 30 кг (162 мг підшкірно, 1 раз на 3 тижні), та до 7 днів, якщо маса тіла ≥30 кг(162 мг підшкірно, 1 раз на 2 тижні), під час інтервалу застосування у рівноважному стані. Після внутрішньовенного застосування виведення тоцилізумабу із циркуляції відбувається у дві фази. Загальний кліренс тоцилізумабу залежить від концентрації та є сумою лінійного та нелінійного кліренсу. Лінійний кліренс визначався під час популяційного фармакокінетичного аналізу та становив 6, 25 мл/год. Нелінійний, залежний від концентрації кліренс відіграє основну рольпри низьких концентраціях тоцилізумабу. При більш високих концентраціях препарату Актемра® переважає лінійний кліренс у зв’язку з насиченням шляху нелінійного кліренсу.

Гігантоклітинний артеріїт (ГКА)

Підшкірне введення

Фармакокінетика препарату Актемра® у хворих з ГКА була визначена з використанням популяційної фармакокінетичної моделі та набору даних аналізу 149 пацієнтів з ГКА, які отримували 162 мг препарату підшкірно щотижня або 162 мг підшкірно кожні два тижні. Розроблена модель мала таку ж структуру, як і раніше розроблена популяційна фармакокінетична модель, яка базується на даних пацієнтів з РА (див. таблицю 3).

Таблиця 3

Прогнозовані фармакокінетичні параметри середнє ± стандартне відхилення в стаціонарному стані після підшкірного введення дозипри ГКА

Тоцилізумаб ФК параметр

Підшкірно

162 мг один раз на 2 тижні

162 мг щотижня

Cmax (мкг/мл)

19, 3 ± 12, 8

73 ± 30, 4

Cmin (мкг/мл)

11, 1 ± 10, 3

68, 1 ± 29, 5

Cmean (мкг/мл)

16, 2 ± 11, 8

71, 3 ± 30, 1

НакопиченняCmax

2, 18

8, 88

НакопиченняCmin

5, 61

9, 59

Накопичення Cmean або AUCτ

2, 81

10. 91

Стаціонарний профіль післящотижневого введення препарату Актемра®був майже рівним, з дуже малими коливаннями між мінімальним і піковим значеннями, тоді як введення кожні два тижні препарату Актемра®відзначалося значним коливанням концентрації. Приблизно 90% стаціонарного стану (AUCτ ) було досягнуто до тижня 14 при введенні кожні два тижні ідотижня 17 в групі щотижневого застосування.

На підставі поточної фармакокінетичної характеристики, мінімальна концентраціяпрепарату Актемра®в стаціонарному стані на 50% вища в цій популяції в порівнянні з середніми концентраціями у великому наборі даних популяції з РА. Причина цих відмінностей не відома. Розбіжності ФК не супроводжуютьсявираженими розбіжностями в фармакодинамічних параметрах, тому клінічна значимість розбіжностей невідома.

У пацієнтів із ГКА вищий рівень експозиції спостерігався у хворих з меншою масою тіла. Для режиму дозування 162 мг щотижня стаціонарнийстанCavgбув на 51% вищим у пацієнтів з масою тіла менше60 кг у порівнянні з пацієнтами з масою від 60 до100 кг. Для режиму дозування 162 мг кожні 2 тижні стаціонарний станCavgбув на 129% вищим у пацієнтів з масою тіла менше60 кг у порівнянні з пацієнтами з масою від 60 до100 кг. Існують обмежені дані щодо пацієнтів більше100 кг (n = 7).

Абсорбція

Після підшкірного введення у хворих з ГКА t½всмоктування становив близько 4 днів. Біодоступність для підшкірної форми препарату становила 0, 8. Середні значення Tмах становили 3 дні після щотижневої дозипрепарату Актемра®і 4, 5 дні після застосування тоцилізумабу 1 раз на два тижні.

Розподіл

У хворих з ГКА центральний об’єм розподілу становив4, 09 л, периферичнийоб'єм розподілу –3, 37 л, в результаті чого об’єм розподілу в стаціонарному стані становив7, 46 л.

Виведення

Загальний кліренспрепарату Актемра®залежить від концентрації і є сумою лінійного і нелінійного кліренсу. Лінійний кліренс оцінювали як параметр у популяційному фармакокінетичному аналізі, він становив 6, 7 мл/год у пацієнтів з ГКА.

У хворих з ГКА в стаціонарному стані ефективний t½препарату Актемра®становив 18, 3–18, 9 дня при застосуванні 162 мг щотижня та 4, 2-7, 9 днями при застосуванні 162 мг 1 раз на 2 тижні. При високій концентрації в сироватці крові, коли загальний кліренспрепарату Актемра®переважав лінійний кліренс, ефективний t½ становив приблизно 32 дні за оцінками популяційних параметрів.

Особливі популяції

Пацієнти з порушенням функції нирок: офіційні дослідження фармакокінетики препарату Актемра® у пацієнтів з порушенням функції нирок не проводилися. Більшість пацієнтів із РА та ГКА в дослідженнях популяційного фармакокінетичного аналізу мали нормальну функцію нирок або порушення функції нирок легкого ступеня тяжкості (оціночний кліренс креатиніну на основі формули Кокрофта-Голта), що не впливало на фармакокінетику препарату Актемра®.

Приблизно третина пацієнтів у дослідженні ГКА мали порушення функції нирок середнього ступеня тяжкості початково (оціночний кліренс креатиніну 30─59 мл/хв). У цих пацієнтів не спостерігалося жодного впливу на експозицію препарату Актемра®.

Пацієнти з порушенням функції нирок легкого або середнього ступеня тяжкості не потребують корекції дози.

Пацієнти з порушенням функції печінки: офіційні дослідження фармакокінетики препарату Актемра® у пацієнтів з порушенням функції печінки не проводилися.

Стать, раса, вік: популяційний фармакокінетичний аналіз пацієнтів з РА та ГКА показав, що вік, стать і раса не впливають на фармакокінетику препарату Актемра®.

Результати популяційного фармакокінетичного аналізу застосування препарату у пацієнтівз сЮІА чи пЮІА підтверджують, що лише розмір тіла є незалежною змінною (коваріатою), яка має істотний вплив на фармакокінетику препарату Актемра®, зокрема на виведення та абсорбцію. Таким чином, слід враховувати таку залежність дози препарату від маси тіла.

Клінічні характеристики.

Показання.

Ревматоїдний артрит.

Застосування препарату Актемра® в комбінації з метотрексатом (МТ) показано для лікування:

- тяжкого, активного і прогресуючого ревматоїдного артриту (РА) у дорослих пацієнтів, які раніше не отримували лікування метотрексатом;

- ревматоїдного артриту (РА) помірного та тяжкого ступеня у дорослих пацієнтів, у яких спостерігалася неналежна відповідь або непереносимість попередньої терапії одним або більше захворювання-модифікуючим протизапальним препаратом (ЗМПЗП) або антагоністом фактора некрозу (ФНП) пухлини.

Таким пацієнтам препарат Актемра® можна призначати у вигляді монотерапії у випадку непереносимості метотрексату або якщо продовжувати лікування метотрексатом недоцільно.

При застосуванні в комбінації з метотрексатом препаратАктемра®гальмує прогресування деструктивних змін у суглобах, за рентгенологічними даними, та покращує фізичну функцію.

Поліартикулярний ювенільний ідіопатичний артрит

Препарат Актемра® у комбінації з метотрексатом (МТ) показаний для лікування поліартикулярного ювенільного ідіопатичного артриту (пЮІА; ревматоїдний фактор – позитивний або негативний та поширений олігоартрит) у пацієнтів віком від 2 років, у яких спостерігалася неналежна відповідь на попередню терапію метотрексатом. У разі непереносимості метотрексату або недоцільності подальшого лікування метотрексатом препарат Актемра®можна застосовувати як монотерапію.

Гігантоклітинний артеріїт (ГКА)

Препарат Актемра® показаний для лікування гігантоклітинного артеріїту (ГКА) у дорослих пацієнтів.

Системний ювенільний ідіопатичний артрит

Препарат Актемра® показаний для лікування активного системного ювенільного ідіопатичного артриту (сЮІА) у пацієнтів віком від 1 року, у яких спостерігалася неналежна відповідь на попередню терапію нестероїдними протизапальними препаратами (НПЗП) та системними кортикостероїдами. Препарат Актемра® можна призначати як у вигляді монотерапії (у разі непереносимості МТ або якщо продовження лікування МТ є недоцільним), так і в комбінації з МТ.

Протипоказання.

Гіперчутливість до тоцилізумабу або будь-якого іншого компонента препарату.

Активні, тяжкі інфекції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Дослідження взаємодії проводилося лише у дорослих пацієнтів.

Одночасне одноразове введення препарату Актемра® у дозі 10 мг/кг і метотрексату у дозі 10-25 мг 1 раз на тиждень суттєво не впливало на експозицію метотрексату.

Популяційний фармакокінетичний аналіз не виявив будь-якого впливу метотрексату, нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) або кортикостероїдів на кліренс препарату Актемра® у пацієнтів з РА. У пацієнтів з ГКА не спостерігалося жодного впливу кумуляції дози кортикостероїдів на експозицію препарату Актемра®.

Експресія печінкових ферментів CYP450 пригнічується під впливом цитокінів, таких як ІЛ-6, що стимулюють хронічне запалення. Таким чином, при проведенні терапії потужними засобами, які інгібують дію цитокінів (наприклад препаратом Актемра®), експресія ферментів CYP450 може бути порушена.

У дослідженняхin vitro, проведених на культурі гепатоцитів людини, було показано, що ІЛ-6 спричиняв зниження експресії ферментів CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 і CYP3A4. Застосування препарату Актемра® нормалізує експресію цих ізоферментів.

В дослідженні у пацієнтів з РА концентрація симвастатину (субстрат CYP3A4) через 1 тиждень після одноразового введення тоцилізумабу у пацієнтів з РА знижувалася на 57 % до аналогічної або дещо підвищеної концентрації симвастатину у здорових добровольців.

На початку чи при закінченні курсу терапії тоцилізумабом необхідно ретельно спостерігати за пацієнтами, які отримують лікарські засоби, що метаболізуються за допомогою ізоферментів CYP450 3A4, 1A2 чи 2C9 (в індивідуально підібраних дозах наприклад метилпреднізолон, дексаметазон (з можливістю синдрому відміни оральних глюкокортикоїдів), аторвастатин, блокатори кальцієвих каналів, теофілін, варфарин, фенпрокоумон, фенітоїн, циклоспорин чи бензодіазепіни). Для забезпечення терапевтичної дії цих препаратів може виникнути потреба у підвищенні їхньої дози. Через тривалий період напіввиведення (t1/2) тоцилізумабу його вплив на активність CYP450 ферментів може зберігатись протягом декількох тижнів після припинення терапії.

Особливості застосування.

Препарат Актемра® для підшкірного введення не призначений для внутрішньовенного введення.

Препарат Актемра® для підшкірного введення не призначений для застосування дітям із сЮІА з масою тіла менше10 кг.

Відстеження застосування

Для покращення відстеження біологічних лікарських засобів, назву та номер серії продукту, що вводиться, має бути чітко записано.

Інфекції

У пацієнтів, які отримують імуносупресивні засоби, у тому числі препарат Актемра®, спостерігалися випадки серйозних інфекцій (іноді з летальним наслідком) (див. розділ «Побічні реакції»). Не слід починати лікування препаратомАктемра®пацієнтам з активними інфекційними захворюваннями (див. розділ «Протипоказання»). При розвитку серйозних інфекцій терапію препаратомАктемра® слід припинити до усунення інфекції (див. розділ«Побічні реакції»). Медичним працівникам слід дотримуватися обережності при прийнятті рішення про застосування препаратуАктемра® пацієнтам із рецидивуючими або хронічними інфекціями в анамнезі, а також при супутніх захворюваннях, що сприяють розвитку інфекцій (наприклад дивертикуліт, цукровий діабет та інтерстиціальне захворювання легень).

Слід бути особливо пильним з метою своєчасного виявлення серйозних інфекційних захворювань у пацієнтів, які отримують імуномодулюючі засоби, такі якАктемра®, оскільки симптоми гострого запалення можуть бути стертими через пригнічення реакцій гострої фази. Слід враховувати ефекти тоцилізумабу на С-реактивний білок, нейтрофіли, симптоми інфекцій при оцінці можливості розвитку інфекції у пацієнта. Пацієнтів (включаючи пацієнтів молодшого віку із сЮІА або пЮІА, які можуть бути менш здатними повідомляти про свої симптоми) та батьків/опікунів пацієнтів із сЮІА або пЮІА необхідно проінформувати про необхідність негайного звернення до лікаря при виникненні будь-яких симптомів, що свідчать про появу інфекції, з метою своєчасної діагностики та призначення необхідного лікування.

Туберкульоз

Перед призначенням препарату Актемра®, як і при призначенні інших біологічних препаратів, усім пацієнтам необхідно провести попереднє обстеження на наявність латентного туберкульозу. При виявленні латентного туберкульозу необхідно провести стандартний курс антимікобактеріальної терапії перед початком лікування препаратом Актемра®. Лікарям слід пам’ятати про ризик хибно негативних результатів туберкулінового шкірного тесту і результатів гамма-інтерферон-туберкулінового аналізу крові, особливо у тяжкохворих пацієнтів і пацієнтів з імунодефіцитом.

Пацієнтів слід проінструктувати, що у разі появи симптомів, які можуть свідчити про розвиток туберкульозної інфекції (зокрема, персистувального кашлю, виснаження/втрати ваги, субфебрильної температури тіла) під час або після терапії препаратом Актемра®, слід звернутися до лікаря.

Реактивація вірусних інфекцій

При застосуванні біологічних препаратів для лікування РА спостерігалася реактивація вірусних інфекцій (наприклад, гепатиту В). Пацієнти, які мали позитивний результат при скринінговому обстеженні на гепатит, були виключені із клінічних дослідженьпрепарату Актемра®.

Ускладнення дивертикуліту

У пацієнтів, які одержували лікування препаратом Актемра®, випадки перфорації дивертикулу як ускладнення дивертикуліту виникали нечасто(див. розділ «Побічні реакції»). Препарат Актемра® слід застосовувати з обережністю пацієнтам із виразковим ураженням органів кишечнику чи дивертикулітом в анамнезі. Пацієнтів з ознаками, що вказують на можливий ускладнений дивертикуліт (біль у животі, кровотеча та/або незрозумілі зміни ритму дефекації, що супроводжуються підвищенням температури), слід негайно обстежити з метою раннього виявлення дивертикуліту, що може бути асоційований з перфорацією шлунково-кишкового тракту.

Реакції гіперчутливості

При застосуванні препаратуАктемра®спостерігалися серйозні реакції гіперчутливості, включно з анафілаксією (див. розділ «Побічні реакції»). Такі реакції можуть бути більш тяжкими або летальними у пацієнтів, у яких вже відзначалися реакції гіперчутливості підчас попереднього лікування препаратомАктемра®, навіть якщо вони отримували премедикацію стероїдами та антигістамінними засобами. При виникненні анафілактичної реакції або іншої серйозної реакції гіперчутливості введення препаратуАктемра®слід негайно припинити, розпочати належну терапію і відмінити лікування тоцилізумабом назавжди.

Активні захворювання та порушення функції печінки

Терапія препаратомАктемра®, особливо одночасно з метотрексатом, може бути пов’язана з підвищенням активності печінкових трансаміназ, тому слід бути обережнимпри вирішенні питання про призначення лікування пацієнтамз активними захворюваннями або порушенням функції печінки (див. розділи «Спосіб застосування та дози» та «Побічні реакції»).

Підвищення активності печінкових трансаміназ

У клінічних дослідженнях під час застосування препаратуАктемра® часто спостерігалося транзиторне або періодичне, легке чи помірне підвищення активності печінкових трансаміназ без прогресування до ураження печінки (див. розділ «Побічні реакції»). Додавання потенційно гепатотоксичних препаратів (наприклад, метотрексату) до тоцилізумабу призводило до збільшення частоти подібного підвищення ферментів. За наявності клінічних показань необхідно розглянути питання щодо проведення інших досліджень функцій печінки, включаючи визначення рівня білірубіну.

Слід обережно підходити до вирішення питання про початок лікування препаратомАктемра®пацієнтів із показником АЛТ або АСТ, який перевищує верхню межу норми (ВМН) більш ніж у 1, 5 разу. Терапія не рекомендується при показнику АЛТ або АСТ, що перевищує ВМН більш ніж у 5 разів.

У хворих з РА та ГКА необхідно перевіряти рівні АЛТ і АСТ кожні 4-8 тижнів протягом перших 6 місяців лікування, з наступним проведенням контролю кожні12 тижнів. Рекомендації щодо дозування препарату, залежно від активності печінкових трансаміназ, наведені у розділі «Спосіб застосування та дози». При підвищенні рівнів АЛТ або АСТ у 3-5 разів вище ВМН лікування препаратом слід перервати.

У пацієнтів з сЮІА або пЮІА під час другого введення препарату і надалі слід контролювати рівні АЛТ та АСТ відповідно до належної клінічної практики (див. розділ «Спосіб застосування та дози»).

Відхилення з боку крові

Після лікування тоцилізумабом у дозі 8 мг/кг у комбінації з метотрексатом відзначалося зменшення числа нейтрофілів та тромбоцитів (див. розділ «Побічні реакції»). У пацієнтів, які раніше отримували лікування антагоністами фактора некрозу пухлини, може бути підвищений ризик розвитку нейтропенії.

Для пацієнтів з абсолютним числом нейтрофілів (АЧН) нижче2 × 109/л, які раніше не отримували лікуванняпрепаратомАктемра®, розпочинати лікування препаратом не рекомендується. Слід виявляти обережність при розгляді питання щодо початку лікування препаратомАктемра®пацієнтів із низьким рівнем тромбоцитів(тобто при кількості тромбоцитів нижче 100 × 103/мкл). Не рекомендується продовжувати лікування пацієнтів з АЧН < 0, 5 × 109/л чи кількістю тромбоцитів < 50 × 103/мкл.

Тяжка нейтропенія може бути пов’язана зі збільшенням ризику виникнення серйозних інфекційних захворювань, хоча за даними клінічних досліджень, в яких вивчався препаратАктемра®, не було встановлено чіткого зв’язку між зниженням кількості нейтрофілів та випадками розвитку серйозних інфекційних захворювань.

У пацієнтів з РА та ГКА кількість нейтрофілів та тромбоцитів слід перевіряти кожні 4-8 тижнів з моменту початку лікування препаратомАктемра® і надалі – відповідно до стандартної клінічної практики. Рекомендації щодо корекції дози, виходячи з рівня АЧН та кількості тромбоцитів, див. у розділі «Спосіб застосування та дози».

У пацієнтів з сЮІА або пЮІА під час другого застосування препарату і надалі слід контролювати число нейтрофілів та тромбоцитів відповідно до належної клінічної практики (див. розділ «Спосіб застосування та дози»).

Зміна показників ліпідного обміну

Спостерігалосяпідвищення показників ліпідного обміну(включаючи загальний холестерин, ЛПНЩ, ЛПВЩ, тригліцериди) (див. розділ «Побічні реакції») у пацієнтів, які одержували лікування препаратомАктемра®. У більшості пацієнтів не відзначалося підвищення індексу атерогенності, а підвищені рівні загального холестерину відповідали на застосування гіполіпідемічних препаратів.

У всіх хворих необхідно оцінювати показники ліпідного обміну через 4-8 тижнів після початку терапії препаратомАктемра®. При веденні пацієнтів необхідно керуватися національними рекомендаціями з лікування гіперліпідемії.

Неврологічні розлади

Лікарям слід виявляти особливу пильність з метою раннього виявлення симптомів, які, можливо, вказують на розвиток демієлінізуючих захворювань центральної нервової системи. На цей час здатність препаратуАктемра® спричиняти демієлінізуючі захворювання центральної нервової системи не відома.

Злоякісні новоутворення

У пацієнтів з ревматоїдним артритом ризик виникнення злоякісних новоутворень підвищується. Застосування імуномодулюючих лікарських засобів підвищує ризик злоякісних новоутворень.

Вакцинація

Не слід проводити імунізацію живими та живими ослабленими вакцинами одночасно з лікуванням препаратомАктемра®, оскільки безпека подібного поєднання не встановлена.

У відкритому рандомізованому дослідженні дорослі пацієнти з РА, які отримували препарат Актемра® разом з метотрексатом, після вакцинації 23-валентною пневмококовою полісахаридною та протитуберкульозною вакциною змогли продемонструвати ефективну реакцію-відповідь, що була порівнянною з такою у пацієнтів, які приймали лише метотрексат. Рекомендується, щоб до початку лікування препаратомАктемра®усім пацієнтам, особливо дітям та пацієнтам літнього віку, була проведена вакцинація згідно з діючим національним календарем щеплень. Слід дотримуватися інтервалу (згідно з діючими рекомендаціями з імунізації пацієнтів, які отримують лікування імуносупресивними засобами) між імунізацією живими вакцинами і початком терапії препаратомАктемра®.

Ризик виникнення розладів з боку серцево-судинної системи

Пацієнти з ревматоїдним артритом, при наявності факторів ризику (наприклад, артеріальної гіпертензії, гіперліпідемії), мають підвищений ризик виникнення розладів з боку серцево-судинної системи, що піддаються лікуванню в рамках звичайного стандартного лікування.

Комбіноване застосування з антагоністами фактора некрозу пухлини

Досвід одночасного застосування препаратуАктемра® й антагоністів фактора некрозу пухлини або будь-яких інших біологічних препаратів для лікування пацієнтів з ревматоїдним артритом відсутній. Не рекомендується одночасно застосовувати препаратАктемра® з іншими біологічними препаратами.

ГКA

Монотерапію препаратомАктемра®не слід застосовувати для лікування гострих рецидивів, оскільки ефективність в цих умовах не було встановлено. Глюкокортикоїди слід призначати відповідно до медичної оцінки та практичних рекомендацій.

сЮІА

Синдром активації макрофагів (САМ) є серйозним, загрозливим для життя станом, який може розвиватися у пацієнтів із сЮІА. У клінічних дослідженнях препарат Актемра® не вивчався у пацієнтів у період виникнення САМ.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Жінки репродуктивного віку

Жінкам репродуктивного віку необхідно дотримуватись ефективних методів контрацепції під час лікування та протягом 3 місяців після його закінчення.

Вагітність

Відсутні відповідні дані щодо застосування препаратуАктемра®вагітним жінкам. Дослідження на тваринах виявили підвищений ризик спонтанних викиднів/загибелі ембріона/плода при введенні препарату у високих дозах. Потенційний ризик для людей невідомий.

Не слід застосовувати препаратАктемра®протягом вагітності, за винятком крайньої необхідності.

Годування груддю

Невідомо, чи проникає тоцилізумаб у грудне молоко людини. Проникнення препаратуАктемра®у грудне молоко тварин не досліджувалося. Рішення щодо продовження/припинення годування груддю чи продовження/припинення лікування препаратомАктемра® слід приймати, виходячи з оцінки користі грудного вигодовування для дитини та користі проведення лікування препаратомАктемра®для жінки.

Фертильність

Наявні доклінічні дані свідчать про відсутність впливу на фертильність під час лікування препаратомАктемра®.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

ПрепаратАктемра®має незначний вплив на здатність керувати транспортними засобами або іншими механізмами (див. розділ «Побічні реакції», запаморочення).

Спосіб застосування та дози.

Тоцилізумаб у лікарській формі для підшкірного застосування вводиться за допомогою попередньо наповненого шприца зі встановленим пристроєм безпеки голки.

Лікування слід розпочинати медичним працівникам, які мають досвід діагностики та лікування ревматоїдного артриту (РА), поліартикулярного ювенільного ідіопатичного артриту (пЮІА), системного ювенільного ідіопатичного артриту (сЮІА) та/або гігантоклітинного артеріїту (ГКА). Першу ін’єкцію слід виконувати під наглядом кваліфікованого медичного працівника. Пацієнт або батьки/опікун може(-уть) самостійно виконувати ін’єкцію препарату Актемра®, тільки якщо лікар визначить, що це доцільно, а пацієнт або батьки/опікун погоджує(ю)ться на необхідність подальшого медичного спостереження та пройде(уть) навчання з належної техніки ін’єкції.

Пацієнтам, яких переводять із внутрішньовенної терапії тоцилізумабом на підшкірне введення, першу підшкірну дозу препарату слід вводити замість наступної запланованої внутрішньовенної дози під наглядом кваліфікованого медичного працівника.

Усім пацієнтам, яких лікують препаратом Актемра®, потрібно надати пам’ятку для пацієнта. Потрібно оцінити можливість застосування препарату для підшкірного введення пацієнтом або батьками/опікуном в домашніх умовах та проінструктувати його/їх щодо необхідності інформування медичних працівників у разі виникнення симптомів алергічної реакції. У разі появи симптомів серйозних алергічних реакцій пацієнту слід негайно звернутися до медичного закладу (див. розділ «Особливості застосування»).

Лікування ревматоїдного артриту.

Рекомендована доза для лікування ревматоїдного артриту – 162 мг 1 раз на тиждень у вигляді підшкірної ін’єкції.

Наявні дані щодо переведення пацієнта із застосування препаратуАктемра® у лікарській формі для внутрішньовенного введення на лікарську форму для підшкірного введення у фіксованій дозі обмежені. Потрібно дотримуватись інтервалу застосування 1 тиждень.

При переведенні пацієнта із застосування препарату у вигляді внутрішньовенної ін’єкції на підшкірну, першу дозу при підшкірному застосуванні слід вводити замість наступної внутрішньовенної дози під наглядом кваліфікованих медичних працівників.

Лікування гігантоклітинного артеріїту.

Рекомендована доза для лікування гігантоклітинного артеріїту – 162 мг один раз на тиждень підшкірно у поєднанні зі скороченням курсу глюкокортикоїдів. ПрепаратАктемра® у режимі монотерапії можна використовувати після припинення застосування глюкокортикоїдів.

Монотерапію препаратом Актемра®не слід застосовувати для лікування гострих рецидивів (див. розділ «Особливості застосування»).

З огляду на хронічну природу ГКА, при тривалості лікування понад 52 тижні слід враховувати активність захворювання, поради лікаря та вибір пацієнта.

Лікування ревматоїдного артриту та гігантоклітинного артеріїту.

Корекція дози при зміні лабораторних показників (див. розділ «Особливості застосування»).

Таблиця 4

Підвищення активності печінкових ферментів

Значення показника

Корекція лікування

Перевищенняверхньої межі норми (ВМН) у > 1–3 рази

За необхідності провести корекцію дози одночасно призначенихзахворювання-модифікуючих протизапальних препаратів (ЗМПЗП) або імуномодулюючих засобів для пацієнтів з ГКА, якщо це доречно.

При стійкому підвищенні активності трансаміназ у цьому діапазоні зменшити частоту дозування препаратуАктемра® до 1 разуна 2 тижні чи перервати лікування препаратом до нормалізації показників аланінамінотрансферази (АЛТ) чи аспартатамінотрансферази (АСТ).

Відновити лікування препаратом у дозі 1 раз на тиждень чи 1 раз на 2 тижні відповідно до клінічної необхідності.

Перевищення ВМН у > 3–5 разів

Перервати лікування препаратомАктемра® до зниження показника до рівня менше < 3 × ВМН; далі дотримуватися рекомендацій при перевищенні ВМН у > 1-3 рази (див. вище).

Припинити лікування препаратомАктемра® при стійкому підвищенні показника, який перевищує ВМН більше ніж у 3 рази (підтверджене при повторному дослідженні, див. розділ «Особливості застосування»).

Перевищення ВМН більш ніж у 5 разів

Припинити лікування препаратомАктемра®.

Низьке абсолютне число нейтрофілів (АЧН)

Розпочинати лікування препаратомАктемра®пацієнтам, які раніше не проходили лікування цим препаратом, при АЧН менше 2 ×109/л не рекомендується.

Значення показника

(число клітин × 109/л)

Корекція лікування

АЧН > 1

Дозу не змінювати.

АЧН 0, 5-1

Перервати лікування препаратомАктемра®.

При підвищенні показника > 1×109/л відновити лікування препаратом у дозі 1 раз на 2 тижні і підвищити дозу до 1 разуна тиждень відповідно до клінічної необхідності.

АЧН < 0, 5

Припинити лікування препаратомАктемра®.

Низьке число тромбоцитів

Значення показника

(число клітин × 103/мкл)

Корекція лікування

50-100

Перервати лікування препаратомАктемра®.

При підвищенні показника > 100 × 103/мкл відновити лікування препаратомАктемра®у дозі 1 раз на2 тижні і підвищити дозу до 1 разна тиждень відповідно до клінічної необхідності.

< 50

Припинити лікування препаратомАктемра®.

Лікування ревматоїдного артриту та гігантоклітинного артеріїту.

Пропущений прийом дози

Якщо пацієнт пропустив прийом дозипрепаратуАктемра® (у вигляді підшкірноїін’єкції у дозуванні1 раз на тиждень протягом 7 днів планового прийому), йому слід прийняти пропущену дозу на наступний запланований день. Якщо пацієнт пропустив прийом дозипрепаратуАктемра® (у вигляді підшкірноїін’єкції у дозуванні1 раз на 2 тижні протягом 7 днів планового прийому), йому слід прийняти пропущену дозу негайно, а чергову дозу – на наступний запланований день.

Особливі популяції

Пацієнти літнього віку

Корекція дозування не потрібна пацієнтам літнього віку (≥ 65 років).

Пацієнти з порушенням функції нирок

Корекція дозування не потрібна пацієнтам з порушенням функції нирок легкого чи помірного ступеня. Застосування препаратуАктемра®пацієнтам з порушенням функції нирок тяжкого ступеня не вивчалося. Необхідно ретельно контролювати функцію нирок у таких пацієнтів.

Пацієнти з порушенням функції печінки

Застосування препаратуАктемра®пацієнтам з порушенням функції печінкине досліджувалося, тому неможливо надати рекомендації з дозування.

Діти.

Ефективність та безпека застосування препаратуАктемра® у лікарській формі для підшкірного введення дітям від народження до 1 року не встановлені. Дані відсутні.

Зміна дози препарату повинна ґрунтуватися тільки на стійкій зміні маси тіла пацієнта з часом. Препарат Актемра® можна застосовувати як монотерапію або у комбінації з МТ.

Пацієнти із сЮІА

Рекомендована доза пацієнтам віком від 1 року становить 162 мг один раз на тиждень підшкірно при масі тіла ≥ 30 кг або 162 мг один раз на 2 тижні підшкірно при масі тіла < 30 кг.

При лікуванні препаратом Актемра® для підшкірного введення мінімальна маса тіла пацієнта має становити щонайменше10 кг.

Пацієнти із пЮІА

Рекомендована доза препарату пацієнтам віком від 2 років становить 162 мг підшкірно один раз на 2 тижні, якщо маса тіла пацієнта ≥ 30 кг, та 162 мг підшкірно один раз на 3 тижні, якщо маса тіла < 30 кг.

Корекція дози при зміні лабораторних показників (сЮІА та пЮІА)

У разі необхідності дозування метотрексату та/або інших супутніх лікарських засобів слід змінити або припинити застосування, а також призупинити застосування тоцилізумабу до завершення оцінки клінічної ситуації. Оскільки є багато супутніх захворювань, які можуть впливати на лабораторні показники пацієнтів із сЮІА або пЮІА, рішення про припинення застосування тоцилізумабу у зв’язку зі зміною лабораторних показників повинно ґрунтуватися на медичний оцінці для кожного пацієнта індивідуально.

Підвищення активності печінкових ферментів

Значення показника

Корекція лікування

Перевищення верхньої межі норми (ВМН) у > 1–3 рази

За необхідності провести корекцію дози одночасно застосовуваного метотрексату.

У разі стійкого підвищення показників у цьому діапазоні перервати лікування препаратом Актемра® до нормалізації показників аланінамінотрансферази (АЛТ)/ аспартатамінотрансферази (АСТ).

Перевищення ВМНу > 3–5 разів

За необхідності провести корекцію дози одночасно застосовуваного метотрексату.

Перервати застосування препарату Актемра® до зниження показника до рівня < 3 × ВМН, далі дотримуватися рекомендацій при перевищенні ВМН у > 1–3 рази (див. вище).

Перевищення ВМНу > 5 разів

Припинити лікування препаратом Актемра®.

Рішення про припинення лікування препаратом Актемра® при сЮІА абопЮІА у зв’язкузі зміною лабораторного показника повинно ґрунтуватися на медичній оцінці для кожного пацієнта індивідуально.

Низьке абсолютне число нейтрофілів (АЧН)

Значення показника

(число клітин × 109/л)

Корекція лікування

АЧН > 1

Дозу не слід змінювати

АЧН 0, 5–1

Перервати лікування препаратом Актемра®.

У разі підвищення АЧН до > 1 × 109/л відновити лікування препаратом Актемра®.

АЧН < 0, 5

Припинити лікування препаратом Актемра®.

Рішення про припинення лікування препаратом Актемра® при сЮІА абопЮІА у зв’язкузі зміною лабораторного показника повинно ґрунтуватися на медичній оцінці для кожного пацієнта індивідуально.

Низьке число тромбоцитів

Значення показника

(число клітин × 103/мкл)

Корекція лікування

50–100

За необхідності провести корекцію дози одночасно застосовуваного метотрексату.

Перервати лікування препаратом Актемра®.

При підвищенні показника > 100 × 103/мкл відновити лікування препаратом Актемра®

< 50

Припинити лікування препаратом Актемра®.

Рішення про припинення лікування препаратом Актемра® припри сЮІА або пЮІА через зміну лабораторного показника повинно ґрунтуватися на медичній оцінці для кожного пацієнта індивідуально

Зменшення частоти застосування тоцилізумабу внаслідок зміни лабораторних показників у пацієнтів з сЮІА або пЮІА не досліджувалося.

Для дітей з іншими захворюваннями, ніж сЮІА або пЮІА, безпека та ефективність лікарської форми препарату Актемра® для підшкірного введення не встановлені.

Наявні дані щодо застосування лікарської форми для внутрішньовенного введення свідчать, що впродовж 12 тижнів після початку лікування препаратом Актемра® спостерігалося клінічне поліпшення. Для пацієнтів з відсутністю поліпшення впродовж цього часового проміжку слід ретельно переглянути доцільність продовження терапії.

Пропущений прийом дози

У разі пропуску пацієнтом із сЮІА щотижневої підшкірної ін’єкції препарату Актемра® впродовж 7 днів від запланованого дня ін’єкції, йому слід ввести пропущену дозу наступного запланованого дня. Якщо пацієнт пропустив прийом дози препарату Актемра® (у вигляді підшкірної ін’єкції у дозуванні 1 раз на 2 тижні протягом 7 днів планового прийому), йому слід прийняти пропущену дозу негайно, а чергову дозу – на наступний запланованийдень.

У разі пропуску пацієнтом з пЮІА підшкірної ін’єкції препарату Актемра® впродовж 7 днів від запланованого дня ін’єкції, йому/їй слід виконати ін’єкцію як тільки він про це згадає, та виконати наступну ін’єкцію, як було заплановано. Якщо пацієнт пропустив підшкірну ін’єкцію препарату Актемра® протягом більше ніж 7 днів від запланованої ін’єкціїабо не впевнений, коли необхідно виконувати ін’єкцію препарату Актемра®, слід звернутися до лікаря або фармацевта.

Спосіб застосування

ПрепаратАктемра® вводять шляхом ін’єкції під шкіру (підшкірно).

Після належного тренування щодо техніки ін’єкційного введення пацієнти можуть самостійно вводити препаратАктемра®, у разі якщо їхній лікар вирішив, що це доцільно. Повний вміст попередньо наповненого шприца (0, 9 мл) слід вводити шляхом підшкірної ін’єкції. Рекомендовані місця для ін’єкцій (передня частина живота, передня частина стегна або плеча) слід змінювати і ніколи не вводити препарат в бородавки, шрами або болючу, з синцями, почервонінням, затвердінням чи пошкодженнями ділянку шкіри.

ПрепаратАктемра®постачають в попередньо наповненому шприці для одноразового використання зі встановленим пристроєм безпеки голки. Діставши з холодильника препарат слід застосувати протягом 8 годин. Після першого розкриття упаковки зберігати при температурі не вище30°C.

Діставши попередньо наповнений шприц з холодильника, його слід довести до кімнатної температури (від 18 °С до 28 °С), очікуючи від 25 до 30 хвилин, перед ін’єкцією препаратуАктемра®. Не слід струшувати попередньо наповнений шприц. Після зняття ковпачка ін’єкцію слід розпочати протягом 5 хвилин з метою уникнення випаровування препарату та блокування голки. Якщо після введення голки ви не можете натиснути на поршень, попередньо наповнений шприц слід утилізувати в контейнер, стійкий до проколювання, та застосувати новий попередньо наповнений шприц.

Не можна застосовувати препарат, якщо розчин непрозорий, містить часточки чи змінив колір або виявлені ознаки ушкодження будь-якої частини попередньо наповненого шприца.

Невикористаний лікарський засіб або відходи після його застосування слід утилізувати відповідно до місцевих вимог.

Діти.

Ефективність та безпека застосування препарату Актемра® у лікарській формі для підшкірного введення дітям від народження до 1 року не встановлені. Дані відсутні.

Передозування.

Дані пропередозування препаратомАктемра®обмежені. При одному випадковому передозуванні при внутрішньовенному введенні препарату у дозі 40 мг/кг одноразово у пацієнта з множинною мієломою не було відзначено небажаних реакцій.

Не відзначалося також серйозних небажаних реакцій у здорових добровольців, які отримували одноразово препаратАктемра®у дозі до 28 мг/кг, хоча спостерігалася дозолімітувальна нейтропенія.

Побічні реакції.

Коротка характеристика профілю безпеки

Профіль безпеки складається з даних 4510 хворих, які отримували препаратАктемра® у клінічних дослідженнях; більшість із цих хворих брали участь у дослідженнях РА у дорослих (n = 4009), а решта – у дослідженнях ГКА (n = 149), поліартикулярного ювенільного ідіопатичного артриту (пЮІА) (n = 240) та системного ювенільного ідіопатичного артриту (сЮІА) (n = 112). Профіль безпеки препаратуАктемра® за цими показаннями залишається подібнимта недиференційованим.

Побічними реакціями на препарат, про які повідомлялося найчастіше, були: інфекції верхніх дихальних шляхів, назофарингіт, головний біль, артеріальна гіпертензія та підвищений рівень АЛТ.

Найбільш серйозними побічними реакціями були: інфекції, ускладнення дивертикуліту та реакції гіперчутливості.

Зведені дані побічних реакцій

Зведені дані щодо побічних реакцій з клінічних випробувань та/або післяреєстраційного досвіду застосування препарату, спонтанних повідомлень, літературних джерел та неінтервенційних досліджень, наведені нижче з використанням медичного словника

для регуляторної діяльності (MedDRA), за класами систем органів та частотою виникнення: дуже часто (≥1/10), часто (≥1/100 і < 1/10), нечасто (≥1/1000 і < 1/100), рідко (≥1/10000 і < 1/1000) або дуже рідко (< 1/10000). У кожній групі за частотою виникнення побічні реакції представлені у порядку зменшення їх серйозності.

Розлади з боку крові та лімфатичної системи: часто – лейкопенія, нейтропенія, гіпофібриногенемія.

Розлади з боку ендокринної системи: нечастогіпотиреоз.

Розлади з боку органів зору: часто – кон’юнктивіт.

Розлади з боку травної системи: частовиразки ротової порожнини, гастрит, біль у животі; нечастостоматит, виразка шлунка.

Загальні розлади та стан місця введення: дуже часто – реакції у місці ін’єкції, часто – периферичні набряки, реакції гіперчутливості.

Інфекції та інвазії: дуже часто інфекції верхніх дихальних шляхів; частофлегмони, пневмонія, інфекції, спричиненіHerpes simplexта Herpes zoster; нечасто дивертикуліт.

Дослідження: часто – підвищення рівня печінкових трансаміназ, збільшення маси тіла, підвищення рівня загального білірубіну1.

Розлади обміну речовин, метаболізму: дуже часто – гіперхолестеринемія1; нечастогіпертригліцеридемія.

Розлади з боку нервової системи: частоголовний біль, запаморочення.

Розлади з боку нирок та сечовивідної системи: нечастонефролітіаз.

Розлади з боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння: часто – кашель, задишка.

Розлади з боку шкіри і підшкірної клітковини: частовисипання, свербіж, кропив’янка.

Розлади з боку судин: частоартеріальна гіпертензія.

1 Включає підвищення при лабораторному моніторингу (див. нижче).

Лікування РА

Внутрішньовенне введення

Безпека препаратуАктемра®досліджувалася у 5 подвійно сліпих контрольованих дослідженнях фази III та протягом періодів їх продовження.

Усі контрольні популяції включали всіх пацієнтів з подвійно сліпих періодів кожного базового дослідження від рандомізації до першої зміни схеми дозування або до досягнення дворічного періоду перебування в дослідженні. Контрольний період в 4 з цих досліджень становив 6 місяців та в одному дослідженні – до2 років. Уподвійно сліпих плацебо-контрольованих дослідженнях 774 пацієнти отримували лікування препаратом Актемра® в дозі 4 мг/кг маси тіла у комбінації з метотрексатом, 1870 пацієнтів отримували тоцилізумаб у дозі 8 мг/кг маси тіла у комбінації з метотрексатом/ іншимизахворювання-модифікуючими протизапальними препаратами, та 288 пацієнтів отримували тоцилізумаб у дозі 8 мг/кг маси тіла як монотерапію.

Загальна популяція включала всіх пацієнтів, які отримали щонайменше одну дозу препарату Актемра® під часподвійно сліпого плацебо-контрольованого періоду або під час відкритого, подовженого періоду досліджень. 3577 з 4009 пацієнтів отримували лікування протягом щонайменше 6 місяців, 3296 пацієнтів – протягом щонайменше 1 року, 2806 пацієнтів – протягом щонайменше 2 років та 1222 – протягом 3 років.

Опис окремих побічних реакцій

Інфекції

За даними 6-місячних контрольованих досліджень частота інфекцій при введенні препаратуАктемра® в дозі 8 мг/кг в комбінації зЗМПЗП становила 127 випадків на 100 пацієнто-років порівняно з 112 випадками на 100 пацієнто-років в групі пацієнтів, які отримували плацебо в комбінації зЗМПЗП. В популяції з довготривалою експозицією загальна частота інфекцій при застосуванні препаратуАктемра® становила 108 на 100 пацієнто-років експозиції.

За даними 6-місячних контрольованих клінічних досліджень частота серйозних інфекцій в групі пацієнтів, які отримували препаратАктемра®у дозі 8 мг/кг у комбінаціїзЗМПЗП, становила 5, 3 випадки на 100 пацієнто-років експозиції порівняно з 3, 9 випадками на 100 пацієнто-років еспозиції в групі пацієнтів, які отримували плацебо у комбінації зЗМПЗП. При дослідженні монотерапії частота серйозних інфекцій становила 3, 6 випадків на 100 пацієнто-років експозиції у групі препаратуАктемра®порівняно з групою метотрексату (1, 5 випадків на 100 пацієнто-років експозиції).

У популяції усіх експозицій загальна частота серйозних інфекцій становила 4, 7 на 100 пацієнто-років. Були зареєстровані серйозні інфекційні захворювання, деякі з летальним наслідком, які включали пневмонію, флегмони, оперізувальний лишай, гастроентерити, дивертикуліти, сепсис, бактеріальні артрити. Повідомлялися випадки виникненння опортуністичних інфекцій.

Інтерстиціальна хвороба легень

Порушення функції легень може підвищувати ризик розвитку інфекцій. Існують постмаркетингові повідомлення про інтерстиціальну хворобу легень (включаючи пневмоніт та легеневий фіброз), деякі з таких повідомлень мали летальні наслідки.

Перфорації шлунково-кишкового тракту

Під час проведення 6-місячних контрольованих досліджень у групі пацієнтів, які отримували лікування препаратом Актемра®, загальна частота перфорації шлунково-кишкового тракту становила 0, 26 подій на 100 пацієнто-років. У популяції довготривалої експозиції загальна частота перфорації шлунково-кишкового тракту становила 0, 28 подій на 100 пацієнто-років. В основному, випадки перфорації шлунково-кишкового тракту на фоні прийому препаратуАктемра®повідомлялися як ускладнення дивертикуліту і включали розлитий гнійний перитоніт, перфорацію нижніх відділів шлунково-кишкового тракту, фістулу та абсцес.

Інфузійні реакції

Під час проведення 6-місячних контрольованих досліджень, побічні реакції, пов’язані з введенням препарату (окремі реакції, що виникають під час введення препарату чи протягом 24 годин після введення), були виявлені у 6, 9 % пацієнтів, які отримували тоцилізумаб у дозі 8 мг/кг в комбінації зЗМПЗП, та у 5, 1 % пацієнтів, які отримували плацебо разом з ЗМПЗП. Небажаними реакціями, які відзначалися під час введення препарату, в основному були епізоди підвищення артеріального тиску. Побічними реакціями, що спостерігалися протягом 24 годин після закінчення введення препарату, були головний біль та реакції з боку шкіри (висипання, кропив’янка). Ці реакції не призводили до обмеження терапії.

Частота анафілактичних реакцій (у 6 з 3778 пацієнтів, 0, 2 %) була в декілька разів вищою у пацієнтів, які отримували препарат у дозі 4 мг/кг, ніж у пацієнтів, які отримували препарат у дозі 8 мг/кг. У контрольованих і відкритих клінічних дослідженнях клінічно значимі реакції гіперчутливості, зумовлені введенням препаратуАктемра®, які вимагали припинення лікування, спостерігалися у 13 з 3778 пацієнтів (0, 3 %). Зазвичай, вказані реакції спостерігалися в період між другою та п’ятою інфузією тоцилізумабу (див. розділ «Особливості застосування»). Анафілаксія з летальним наслідком зафіксована після реєстрації препарату під час лікування препаратомАктемра®для внутрішньовенного введення (див. розділ «Особливості застосування»).

Імуногенність

Загалом 2876 пацієнтів були обстежені на наявність антитіл до препарату Актемра® у 6-місячних контрольованих дослідженнях. У 6 (1, 6%) із 46 пацієнтів, у яких були виявлені антитіла до препарату Актемра®, це асоціювалося з медично значущими реакціями гіперчутливості, які призвели до повної остаточної відміни лікування у 5 пацієнтів. У 30 пацієнтів (1, 1 %) були виявлені нейтралізуючі антитіла.

Зміни з боку лабораторних показників:

Нейтрофіли

У 6-місячних контрольованих дослідженнях зменшення числа нейтрофілів нижче 1× 109/л було відзначено у 3, 4 % пацієнтів, яким препаратАктемра®застосовували у дозі 8 мг/кг у комбінації ззахворювання-модифікуючим протизапальним препаратом, у порівнянні з менш ніж 0, 1 % пацієнтів, які отримували плацебо в комбінації зЗМПЗП. Приблизно у половині випадків зниження АЧН нижче 1 × 109/л відбулося протягом 8 тижнів після початку лікування. Зменшення числа нейтрофілів нижче 0, 5 × 109/л відзначалося у 0, 3 % пацієнтів, які отримували препаратАктемра®у дозі 8 мг/кг в комбінації зЗМПЗП. Повідомлялося про розвиток інфекцій з нейтропенією.

Протягомподвійного сліпого контрольованого періоду дослідженьз довготривалою експозицією картинаі частота зниження числа нейтрофілів відповідала результатам, зареєстрованим у 6-місячних контрольованих клінічних дослідженнях.

Тромбоцити

У 6-місячних контрольованих дослідженнях зниження числа тромбоцитів нижче 100×103/мкл спостерігалося у 1, 7 % пацієнтів, які отримували препаратАктемра® у дозі 8 мг/кг в комбінації ззахворювання-модифікуючим протизапальним препаратом, у порівнянні з менш ніж 1 % пацієнтів, які отримували плацебо у комбінації ззахворювання-модифікуючим протизапальним препаратом. Ці зміни не супроводжувалися розвитком епізодів кровотеч.

Протягомподвійного сліпого контрольованого періоду дослідженьз довготривалою експозицією картинаі частота зниження числа тромбоцитів відповідала результатам, зареєстрованим у 6-місячних контрольованих клінічних дослідженнях.

Дуже рідко повідомлялося про панцитопенію, що відзначалася в постмаркетинговий період.

Підвищення активності печінкових трансаміназ

У ході 6-місячних контрольованих клінічних досліджень транзиторне підвищення активності АЛТ/АСТ (перевищення ВМН більшніж у 3 рази) спостерігалося у 2, 1 % пацієнтів, які отримували препаратАктемра®у дозі 8 мг/кг, і у 4, 9 % пацієнтів, які отримували метотрексат. Ці зміни виникли у 6, 5 % пацієнтів, які отримували препаратАктемра®у дозі 8 мг/кг у комбінації зЗМПЗП, і у 1, 5 % пацієнтів, які отримували плацебо у комбінації зЗМПЗП.

Додавання до монотерапії препаратомАктемра®препаратів, що мають потенційно гепатотоксичну дію (наприклад, метотрексату), призводило до збільшення частоти випадків підвищення активності трансаміназ. Підвищення активності АЛТ/АСТ, яке перевищує ВМН більш ніж у 5 разів, спостерігалося у 0, 7 % пацієнтів, які отримували монотерапію тоцилізумабом, і у 1, 4 % пацієнтів, які отримували тоцилізумаб у комбінаціїзЗМПЗП. При цьому у більшості пацієнтів терапію тоцилізумабом припинили назавжди. Таке підвищення активності печінкових трансаміназ не супроводжувалося клінічно значимим підвищенням рівня прямого білірубіну, а також клінічними проявами гепатиту чи печінкової недостатності. Протягом подвійного сліпого контрольованого періоду, при рутинному лабораторному моніторингу, частота підвищення рівня непрямого білірубіну вище верхньої границі норми, який визначався як рутинний лабораторний параметр, у пацієнтів, які отримували препаратАктемра® у дозі 8 мг/кг у комбінації зЗМПЗП становила 6, 2 %. Загалом, у 5, 8 % пацієнтів спостерігалося підвищення рівня непрямого білірубіну від 1 до 2 разів вище верхньої границі норми та у 0, 4 % – більш ніж у 2 рази вище ВМН.

Протягомподвійного сліпого контрольованого періоду дослідженьз довготривалою експозицією характер і частота підвищення рівня АЛТ/АСТ відповідала результатам, зареєстрованим у 6-місячних контрольованих клінічних дослідженнях.

Зміна показників ліпідного обміну

Протягом рутинного лабораторного моніторингу у 6-місячних контрольованих дослідженнях часто спостерігалося підвищення показників ліпідного обміну (загального холестерину, тригліцеридів, ЛПНЩ та/або ЛПВЩ). При рутинному лабораторному моніторингу в клінічних дослідженнях стійке підвищення показника загального холестерину ≥ 6, 2 ммоль/л спостерігалося у 24 % пацієнтів, а стійке підвищення показника ЛПНЩ ≥4, 1 ммоль/л – у 15 % пацієнтів, які отримували препаратАктемра®. Підвищення рівня показників ліпідного обміну ефективно коригувалося гіполіпідемічними препаратами.

Протягомподвійного сліпого контрольованого періоду дослідженьз довготривалою експозицією характер і частота підвищення рівня показників ліпідного обміну відповідала результатам, зареєстрованим у 6-місячних контрольованих клінічних дослідженнях.

Злоякісні новоутворення

Клінічних даних недостатньо для оцінки можливості розвитку злоякісних новоутворень після застосування тоцилізумабу. Довгострокова оцінка безпеки застосування препарату триває.

Реакції з боку шкіри

Про випадки синдрому Стівенса-Джонсона в постмаркетинговий період повідомлялося дуже рідко.

Підшкірне введення

Лікування РА

Безпека застосуванняпрепаратуАктемра®у вигляді підшкірної ін’єкції пацієнтам з ревматоїдним артритом вивчалась уподвійному сліпому, контрольованому, багатоцентровому дослідженні ПШ-І. ПШ-І – це дослідження щонайменше також ж ефективності, у якому порівнювались ефективність та безпекапрепаратуАктемра®у дозі 162 мг 1 раз на тиждень у порівнянні з внутрішньовенним введенням у дозі 8 мг/кг у 1262 пацієнтів з ревматоїдним артритом. Усі пацієнти отримували базову терапію у вигляді небіологічних захворювання-модифікуючих протизапальних препаратів. Безпека й імуногенністьпрепаратуАктемра®при підшкірному введеннівідповідала відомому профілю безпеки тоцилізумабу при внутрішньовенному введенні, і ніяких новихабо неочікуваних небажаних реакцій не спостерігалося. Більш висока частота реакцій у місці ін’єкції спостерігалася у групі з підшкірним застосуванням, ніж у групі з внутрішньовенним застосуванням, в якій вводилося підшкірно плацебо.

Реакції у місці інєкції

У ході 6-місячного контрольованого періоду дослідження ПШ-I частота реакцій у місці ін’єкції становила 10, 1 % (64/631) і 2, 4 % (15/631) для тоцилізумабу у вигляді підшкірної ін’єкції з дозуванням 1 раз у тиждень та плацебо у вигляді підшкірної ін’єкції (група з внутрішньовенним введенням) відповідно. Ці реакції у місці ін’єкції (включаючи еритему, свербіж, біль та гематому) були від легкого до помірного ступеня тяжкості. Більшість з них були оборотними без будь-якого лікування і не потребували відміни препарату.

Імуногенність

У клінічному дослідженні ПШ-I загалом 625 пацієнтів, які отримувалипрепаратАктемра®у дозуванні 162 мг 1 раз на тиждень, були обстежені протягом6-місячного контрольованого періоду на наявність антитіл до препарату Актемра®. У п’ятьох пацієнтів (0, 8 %) були виявлені антитіла допрепаратуАктемра®; у кожного з них продукувалися нейтралізуючі антитіла допрепаратуАктемра®. У одного з пацієнтів було виявлено позитивний результат на ізотип IgE (0, 2 %).

У клінічному дослідженні ПШ-II загалом 434 пацієнти, які отримувалипрепаратАктемра® у дозуванні 162 мг 1 раз на 2 тижні, перевірялися протягом6-місячного контрольованого періоду на наявність антитіл допрепаратуАктемра®. У сімох пацієнтів (1, 6 %)було виявлено антитіла допрепаратуАктемра®, у шістьох з них (1, 4 %)продукувалися нейтралізуючі антитіла допрепаратуАктемра®. У чотирьох з пацієнтів був виявлений позитивний результат на ізотип IgE (0, 9 %).

Не спостерігалося кореляції між продукуванням антитіл та клінічною відповіддю або небажаними реакціями.

Гематологічні порушення

Нейтрофіли

Протягом рутинного лабораторного моніторингу в 6-місячному контрольованому дослідженнітоцилізумабуПШ-Ізменшення числа нейтрофілів нижче 1 × 109/л спостерігалося у2, 9 %пацієнтів, яким препарат вводили підшкірно 1 раз на тиждень.

Не спостерігалося чіткого взаємозв’язку між зменшенням нейтрофілів нижче 1 × 109/л і виникненням серйозних інфекцій.

Тромбоцити

Протягом рутинного лабораторного моніторингу в 6-місячному контрольованому дослідженніПШ-ІпрепаратуАктемра®у жодного з пацієнтів, яким препарат вводили підшкірно 1 раз на тиждень, невідзначалося зменшення кількості тромбоцитів ≤ 50 × 103/мкл.

Підвищення активності печінкових трансаміназ

Протягом рутинного лабораторного моніторингу в 6-місячному контрольованому дослідженні препаратуАктемра®ПШ-І підвищення активностіАЛТабо АСТ ≥ 3 × ВМН спостерігалося у 6, 5 % та 1, 4 % пацієнтів відповідно, з введенням препарату підшкірно 1 раз на тиждень.

Зміни показників ліпідного обміну

Протягом рутинного лабораторного моніторингу в 6-місячному контрольованому дослідженні препаратуАктемра®ПШ-І у 19 % пацієнтів відзначалося стійке підвищення загального холестерину > 6, 2 ммоль/л (240 мг/дл), а стійке підвищення показника ЛПНЩ до ≥ 4, 1 ммоль/л (160 мг/дл) – у 9 % пацієнтів, яким препарат вводили підшкірно 1 раз на тиждень.

Підшкірне введення

Лікування сЮІА

Профіль безпеки препарату Актемра® для підшкірного введення вивчався у 51 дитини із сЮІА (віком від 1 до 17 років). Загалом у пацієнтів із сЮІА побічні реакції за типами були подібними до тих, які спостерігалися у пацієнтів з РА (див. вище розділ «Побічні реакції»).

Інфекції

Частота інфекцій у пацієнтів із сЮІА, які отримували лікування препаратом Актемра® для підшкірного введення, була порівнянною з такою у пацієнтів із сЮІА, які отримували лікування препаратом Актемра® для внутрішньовенного введення.

Реакції у місці введення

У дослідженні підшкірного введення препарату Актемра® (WA28118) загалом у 41, 2% (21/51) пацієнтів із сЮІА спостерігалися реакції у місці підшкірного введення препарату Актемра®. Найпоширенішими реакціями у місці введення були еритема, свербіж, біль та набряк у місці ін’єкції. Більшість повідомлених реакцій у місці введення були 1 ступеню, всі повідомлені реакції у місці введення були нетяжкими та жодна реакція у місці введення не призвела до припинення чи переривання лікування.

Імуногенність

У дослідженні підшкірного введення препарату Актемра® (WA28118) 46 із 51 (90, 2%) пацієнтів були обстежені на наявність антитіл до тоцилізумабу на вихідному рівні та принаймні один раз обстежувалися впродовж дослідження. У жодного пацієнта не розвинулися антитіла до тоцилізумабу після вихідного рівня.

Відхилення лабораторних показників від норми

У 52-тижневому відкритому дослідженні підшкірного застосування (WA28118) зменшення числа нейтрофілів до рівня менше 1 × 109/л спостерігалося у 23, 5% пацієнтів, які отримували лікування препаратом Актемра® для підшкірного введення. Зменшення числа тромбоцитів до рівня менше 100 × 103/мкл спостерігалося у 2% пацієнтів, які отримували лікування препаратом Актемра® для підшкірного введення. Підвищення рівня AЛT або AСT до ≥3 × ВМН спостерігалося відповідно у 9, 8% та 4, 0% пацієнтів, які отримували лікування препаратом Актемра® для підшкірного введення.

Зміни показників ліпідного обміну

У 52-тижневому відкритому дослідженні підшкірного введення препарату (WA28118) у 23, 4% та 35, 4% пацієнтів у будь-який час протягом досліджуваного лікування спостерігалося підвищення рівня холестерину ЛПНЩ до ≥ 130 мг/дл та рівня загального холестерину до ≥ 200 мг/дл відповідно.

Підшкірне введення

Пацієнти з пЮІА

Профіль безпеки підшкірного введення препарату Актемра® також оцінювався у 52 дітей з пЮІА. Загальна експозиція препаратом Актемра® у загальній популяції експозиції пацієнтів з пЮІА становила 184, 4 пацієнто-років для тоцилізумабу, що застосовувався внутрішньовенно, та 50, 4 пацієнто-років для тоцилізумабу, що застосовувався підшкірно. Загалом профіль безпеки, що спостерігався у пацієнтів з пЮІА, відповідав відомому профілю безпеки препарату Актемра®, за винятком реакцій у місці введення. У пацієнтів з пЮІА реакції у місці введення після підшкірної ін’єкцій препарату Актемра виникали частіше, ніж у дорослих пацієнтів з РА.

Інфекції

У дослідженні підшкірного застосування препарату Актемра® частота інфекцій у пацієнтів з пЮІА, які отримували лікування препаратом Актемра® для підшкірного введення, була такою ж, як і у пацієнтів з пЮІА, які отримували лікування препаратом Актемра® для внутрішньовенного введення.

Реакції у місці введення

Загалом у 28, 8 % (15/52) пацієнтів з пЮІА виникали реакції у місці введення після підшкірного застосування препарату Актемра®. Ці реакції виникали у 44 % пацієнтів з масою тіла ≥30 кг порівняно з 14, 8 % пацієнтів з масою тіла < 30 кг. Найбільш частими реакціями у місті введення були почервоніння шкіри, припухлість, гематома, біль та свербіж. Усі повідомлені реакції були нетяжкими подіями 1 ступеня. Жодна з реакцій не призвела до припинення або переривання лікування.

Імуногенність

У дослідженні підшкірного застосування у 5, 8 % (3 з 52) пацієнтів спостерігалося утворення нейтралізуючих антитіл до тоцилізумабу без розвитку серйозних або клінічно значущих реакцій гіперчутливості. Із цих 3 пацієнтів1 надалі припинив участь у дослідженні. Не спостерігалося кореляції між утворенням антитіл та клінічною відповіддю або небажаними явищами.

Відхилення лабораторних показників від норми

За результатами стандартного лабораторного моніторингу в загальній популяції зменшення числа нейтрофілів нижче 1 × 109/л спостерігалося у 15, 4 % пацієнтів, які отримували лікування препаратом Актемра® шляхом підшкірного введення. Зростання рівня АЛТ або АСТ ≥ 3 × ВМН спостерігалося відповідно у 9, 6 % та 3, 8 % пацієнтів, які отримували лікування препаратом Актемра® шляхом підшкірного введення. У пацієнтів, які отримували лікування препаратом Актемра® шляхом підшкірного введення, зниження числа тромбоцитів ≤ 50 × 103/мкл не було.

Показники ліпідного обміну

У дослідженні підшкірного застосування препарату Актемра® у 14, 3 % та 12, 8 % пацієнтів у будь-який час після початку досліджуваного лікування спостерігалося зростання рівня холестерину ЛПНЩ до ≥ 130 мг/дл та рівня загального холестерину до ≥ 200 мг/дл відповідно.

Підшкірне введення

Лікування ГКА

Безпека підшкірного застосування препарату Актемра® вивчалася в одному дослідженні фази III (WA28119) у 251 пацієнта з ГКА. Загальна тривалість застосування препарату Актемра® усім пацієнтам становила 138, 5 пацієнто-років впродовж 12-місячного подвійно сліпого плацебо-контрольованого етапу дослідження. Загальний профіль безпеки, який спостерігався у пацієнтів з ГКА, яким застосовували препарат Актемра®, відповідав відомому профілю безпекипрепаратуАктемра® (див. Зведені дані побічних реакцій).

Інфекції

Частота інфекцій/ серйозних інфекцій була схожою у групі щотижневого введення препарату Актемра® (200, 2/9, 7 випадку на 100 пацієнто-років), у групі введення плацебо при 26-тижневому зниженні дози преднізону (156, 0/4, 2 випадку на 100 пацієнто-років) та у групі введення плацебо при 52-тижневому зниженні дози преднізону (210, 2/12, 5 події на 100 пацієнто-років).

Реакції у місці ін’єкції

У групі підшкірного щотижневого введення препарату Актемра®загалом 6% (6 зі 100) пацієнтів повідомили про побічну реакцію, яка виниклана місці підшкірної ін'єкції. Не повідомлялося про серйозні побічні реакції у місці введення або про такі, що потребували припинення лікування.

Імуногенність

У групі підшкірного щотижневого введення препарату Актемра® у одного хворого (1, 1 %, 1 з 95) утворились позитивні нейтралізуючі антитіла до препарату Актемра®, хоча і не ізотипу IgE. У цього пацієнта не розвинулася реакція гіперчутливості або реакція у місці введення.

Гематологічні відхилення

Нейтрофіли

Під час планового лабораторного моніторингу у 12-місячному контрольованому клінічному дослідженні препарату Актемра® спостерігалося зменшення кількості нейтрофілів нижче 1 × 109/л у 4 % у пацієнтів групи підшкірного щотижневого введення. Це явище не спостерігалося у жоднійз груп введення плацебо при зниженні дози преднізону.

Тромбоцити

Під час планового лабораторного моніторингу в 12-місячному контрольованому клінічному дослідженні препарату Актемра® один пацієнт (1 %, 1 зі 100) у групі підшкірного щотижневого введення препарату Актемра®мав єдиний випадок тимчасового зменшення кількості тромбоцитів до < 100 × 103/мкл без пов’язаних випадків кровотечі. Зменшення кількості тромбоцитів нижче 100 × 103/мкл не спостерігалося у жодній з груп введення плацебо при зниженні дози преднізону.

Підвищення рівня печінкових трансаміназ

Під час планового лабораторного моніторингу в 12-місячному контрольованому клінічному дослідженні препарату Актемра® спостерігалося підвищення рівня АЛТ ≥ 3 × ВМН у 3 % пацієнтів групи підшкірного щотижневого введення препарату Актемра® у порівнянні з 2 % у групі введення плацебо при 52-тижневому зниженні дози преднізону та жодногоу групі введення плацебо при 26-тижневому зниженні дози преднізону. Підвищення рівня AСT > 3 ВМН спостерігалося у 1 % пацієнтів у групі підшкірного щотижневого введення препарату Актемра® у порівнянні з 0 % пацієнтів у кожній з груп введення плацебо при зниженні дози преднізону.

Зміни показників ліпідного обміну

Під час планового лабораторного моніторингу в 12-місячному контрольованому клінічному дослідженні препарату Актемра® у 34 % пацієнтів спостерігалося стійке підвищення рівня загального холестерину > 6, 2 ммоль/л (240 мг/дл), у 15% спостерігалося стійке підвищення ЛПНЩ до ≥ 4, 1 ммоль/л (160 мг/дл) у групі підшкірного щотижневого введення препарату Актемра®.

Термін придатності.

24 місяці.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі від 2 до 8 °С в оригінальній упаковцідля захистувід світла. Зберігатиу недоступному для дітей місці. Не заморожувати.

Несумісність.

За відсутності досліджень сумісності цей лікарський засіб не слід змішувати з іншими лікарськими засобами.

Упаковка.

Попередньо наповнений шприц об’ємом 1 мл, циліндр якого виготовлений з безбарвного скла (клас 1), змащеного силіконовою олією, з прикріпленою адгезивом голкою з нержавіючої сталі (27G 1/2), закритою ковпачком з поліізопрену, таз пробкою поршня з бутилкаучуку, ламінованого фтор полімером зі встановленим пристроєм безпеки голки. По 4 попередньо наповнених шприциу картонній коробці.

Категорія відпуску.

За рецептом.

Виробник.

Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд

Місцезнаходженнявиробника та його адреса місця провадження діяльності.

Вурмісвег, 4303, Кайсераугст, Швейцарія