ВЕНОКОР раствор 50 мг/мл

B.4

info

Rp

Действующее вещество
АТХ-код

Дата последнего обновления: 01.12.2019

Форма выпуска и дозировка

r-in_d_in

Розчин для ін’єкцій, 50 мг/мл

Упаковка

Ампули 2 мл №10x1

Варианты дозирования

Дозировка

50 мг/мл

Варианты дозирования

50 мг/мл

Форма

Розчин для ін’єкцій

Эквивалентность

B.4

info

Аналоги

Характеристика

  • Заявитель: Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"
  • Регистрационное удостоверение: UA/14785/01/01
  • Срок действия регистрационного удостоверения: 18-12-2020
  • Состав: 1 мл розчину містить етилметилгідроксипіридину сукцинату 50 мг
  • Торговое наименование: ВЕНОКОР
  • Условия отпуска: за рецептом
  • Фармакологическая группа: Засоби, що впливають на нервову систему.

Упаковка

Ампули 2 мл №10x1

Инструкция

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ВЕНОКОР

(VENOCOR)

 

Склад:

діюча речовина:ethylmethylhydroxypyridinesuccinate;

1 мл розчину міститьетилметилгідроксипіридину сукцинату 50 мг;

допоміжніречовини:натрію метабісульфіт (Е 223), вода для ін’єкцій.

 

Лікарська форма.Розчин для ін’єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості:безбарвна або злегка жовтувата прозора рідина.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Засоби, що впливають на нервову систему.

Код АТХN07XX.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Венокор є інгібітором вільнорадикальних процесів, мембранопротектором, справляє антигіпоксичну, стресопротекторну, ноотропну, протисудомну та анксіолітичну дію. Препарат підвищує резистентність організму до дії різних шкідливих факторів, до кисневозалежних патологічних станів (шок, гіпоксія та ішемія, порушення мозкового кровообігу, інтоксикація алкоголем та антипсихотичними засобами (нейролептиками)).

Венокор покращує мозковий метаболізм i кровозабезпечення головного мозку, покращує мікроциркуляцію та реологічні властивості крові, зменшує агрегацію тромбоцитів. Стабілізує мембранні структури клітин крові (еритроцитів і тромбоцитів) при гемолізі. Справляє гіполіпідемічну дію,зменшує вмістзагального холестерину та ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ). Зменшує ферментативну токсемію та ендогенну інтоксикацію при гострому панкреатиті.

Механізм дії препарату зумовлений його антиоксидантною та мембранопротекторною дією.Biн інгібує перекисне окиснення ліпідів, підвищує активність супероксиддисмутази, підвищує співвідношення ліпід – білок,зменшує в’язкість мембрани, збільшує її плинність. Модулює активність мембранозв’язаних ферментів (кальційнезалежної фосфодіестерази, аденілатциклази, ацетилхолінестерази), рецепторних комплексів (бензодіазепінового, гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК), ацетилхолінового), що посилює їх можливість зв’язуватися з лігандами, сприяє збереженню структурно-функціональної організації біомембран, транспорту нейромедіаторів і покращенню синаптичної передачі. Венокор підвищує вміст вголовному мозку дофаміну. Викликає посилення компенсаторної активації аеробного гліколізу та зниження ступеня пригнічення окисних процесів у циклі Кребса в умовах гіпоксії з підвищенням вмісту аденозинтрифосфату (АТФ) і креатинфосфату, активацію енергосинтезувальних функцій мітохондрій, стабілізацію клітинних мембран.

Венокор нормалізує метаболічні процеси в ішемізованному міокарді, зменшує зону некрозу, відновлює і покращує електричну активність та скоротливість міокарда, а також збільшує коронарний кровотік в зоні ішемії, зменшує наслідки реперфузійного синдрому при гострій коронарній недостатності. Підвищує антиангінальну активність нітропрепаратів. Венокор сприяє збереженню гангліозних клітин сітківки та волокон зорового нерва при прогресуючій нейропатії, наслідками якої є хронічна ішемія і гіпоксія. Покращує функціональну активність сітківки і зорового нерва, збільшує гостроту зору.

Фармакокінетика.

Привнутрішном’язовомувведені препаратвизначається в плазмі кровіпротягом 4 годинпісля введення. Часдосягнення максимальноїконцентрації становить 0,45-0,5години. Максимальна концентрація при дозах 400-500 мг – 3,5-4,0 мкг/мл.Венокоршвидко переходитьзкровоносного русла ворганиітканини ташвидкоелімінуєтьсязорганізму. Препаратвиводитьсязорганізмуіз сечею, в основному вглюкуронокон’югованій форміта внезначнихкількостях –незміненому вигляді.

 

Клінічні характеристики.

Показання.

Гострі порушення мозкового кровообігу;

черепно-мозкова травма, наслідки черепно-мозкових травм;

дисциркуляторна енцефалопатія;

нейроциркуляторна дистонія;

легкі когнітивні порушення атеросклеротичного генезу;

тривожні розлади при невротичних і неврозоподібних станах;

гострий інфаркт міокарда (з першої доби), в складі комплексної терапії;

первинна відкритокутова глаукома різних стадій, у складі комплексної терапії;

купіруванняабстинентного синдрому приалкоголізмі зпереважаннямневрозоподібних інейроциркуляторнихпорушень;

гостраінтоксикація антипсихотичнимизасобами;

гострігнійно-запальніпроцеси учеревнійпорожнині (гострий некротичний панкреатит,перитоніт),у складі комплексноїтерапії.

 

Протипоказання.

Гострапечінкова абониркова недостатність,підвищена індивідуальна чутливість до препарату,дитячий вік,вагітність, період годування груддю.

 

Взаємодіязіншимилікарськимизасобами таіншівидивзаємодій.

Венокор посилює дію бенздіазепінових анксіолітиків, протисудомних засобів (карбамазепіну), протипаркінсонічних засобів (леводопи). Зменшує токсичний ефект етилового спирту.

 

Особливості застосування.В окремих випадках, особливо у схильних пацієнтів, у пацієнтів з бронхіальною астмою при підвищеній чутливості до сульфітів, можливий розвиток тяжких реакцій гіперчутливості.

 

Застосуванняуперіодвагітностіабогодуваннягруддю.Суворо контрольованих клiнiчних досліджень безпеки застосування препарату в період вагiтностi та годування груддю не проводилося, томуВенокорне застосовують у цей період.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванні автотранспортомабоіншимимеханізмами.У період лікування необхідно бути обережним при керуванні автотранспортом або роботі зі складними механізмами, враховуючи ймовiрнiсть побічних ефектів, що можуть впливати нашвидкість реакції та здатність концентрувати увагу.

 

Спосібзастосування тадози.

Венокорпризначаютьвнутрішньом’язовоабовнутрішньовенно (струминно,краплинно).Дозипідбирають індивідуально. Приінфузійномуспособівведення препаратслідрозводити уфізіологічному розчині натрію хлориду (200 мл).Починаютьлікуваннядорослихздози 50-100 мг 1-3 рази надобу,поступовопідвищуючи дозу доотриманнятерапевтичного ефекту. СтруминноВенокорвводятьповільнопротягом 5-7хвилин, краплинно –зішвидкістю 40-60крапель за 1хвилину. Максимальнадобова доза не повиннаперевищувати 800 мг.

Пригострихпорушеннях мозкового кровообігуВенокорпризначають дорослим вкомплексній терапіївперші 2-4днівнутрішньовенно струминноабо краплинно по 200-300 мг1 раз надобу,потімвнутрішньом’язово по 100 мг 3 рази надобу.Термінлікування становить 10-14 діб.

При черепно-мозковій травмі та наслідках черепно-мозкових травм Венокор застосовують протягом 10-15 днів шляхом внутрішньовенного краплинного введення по 200-500 мг 2-4 рази на добу.

При дисциркуляторній енцефалопатії у фазі декомпенсації Венокор слід застосовувати внутрішньовенно струминно або краплинно в дозі 100 мг 2-3 рази на добу протягом 14 днів.Потім препаратвводять внутрішньом’язово по 100 мг надобупротягомнаступних 2тижнів.

Длякурсовоїпрофілактикидисциркуляторноїенцефалопатії препаратдорослимвводятьвнутрішньом’язово по 100 мг 2 рази надобупротягом 10-14 днів.

При легкихкогнітивнихпорушенняхухворихлітньоговіку та притривожних станах препаратзастосовуютьвнутрішньом’язово в дозі 100-300 мг надобупротягом 14-30 днів.

При гострому інфаркті міокарда Венокор вводять внутрішньовенно або внутрішньом’язово протягом 14 діб на тлі традиційної терапії інфаркту міокарда, що включає нітрати, бета-адреноблокатори, інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ), тромболітики, антикогулянтні та антиагрегантні засоби, а також симптоматичні засоби за показаннями. У перші 5 діб, для досягнення максимального ефекту, бажане внутрішньовенне введення Венокору, в наступні 9 діб можливе внутрішньом’язове введення Венокору. Внутрішньовенне введення Венокору проводять шляхом краплинної інфузії, повільно (щоб уникнути побічних ефектів), з 0,9% розчином хлориду натрію або 5% розчином декстрози (глюкози) в об’ємі 100-150 мл протягом 30-90 хв. За необхідності, можливе повільне струминне введення Венокору протягом не менше
5 хвилин.

Введення Венокору (внутрішньовенне або внутрішньом’язове) здійснюють 3 рази на добу, через кожні 8 годин. Добова терапевтична доза становить 6-9 мг на кожен кілограм маси тіла на день, разова доза – 2-3 мг/кг маси тіла. Максимальна добова доза не повинна перевищувати800 мг, разова – 250 мг.

При відкритокутовій глаукомі різних стадій Венокор застосовують у складі комплексної терапії внутрішньом’язово по 100-300 мг на добу, 1-3 рази на добу, протягом 14 днів.

При абстинентному алкогольному синдроміВенокорвводять у дозі 100-200 мг внутрішньом’язово 2-3 рази надобуабовнутрішньовенно краплинно 1-2 рази надобупротягом 5-7днів.

Пригострій інтоксикаціїантипсихотичнимизасобамидорослим препаратвводятьвнутрішньовеннов дозі50-300 мг надобупротягом 7-14 днів.

При гострих гнійно-запальних процесах черевної порожнини (гострий некротичний панкреатит, перитоніт)препарат призначають у першу добу як у передопераційний, так і в післяопераційний період. Дози залежать від форми та тяжкості захворювання, поширеності процесу, клінічного перебігу. Відміна препарату повиннапроводитисьпоступово,тільки після стійкого позитивногоклінічно-лабораторногоефекту. Пригостромунабряковому (інтерстиціальному) панкреатитіВенокорпризначаютьдорослим по 100 мг 3 рази надобувнутрішньовеннокраплинно (з ізотонічним розчином натрію хлориду) та внутрішньом’язово.Середній ступіньтяжкості:дорослим – по 200 мг 3 рази надобувнутрішньовенно краплинно (зізотонічнимрозчином натрію хлориду). Тяжкийперебіг: у пульс-дозуванні 800 мгу першудобу придворазовому введенні; далі – по 300 мг 2 рази надобузпоступовимзниженнямдобовоїдози.Дуже тяжкийперебіг:упочатковій дозі800 мг надобу достійкогокупіруванняпрояву панкреатогенного шоку,післястабілізації стану – по 300-400 мг 2 рази надобувнутрішньовенно краплинно (зізотонічним розчином натрію хлориду)зпоступовимзниженнямдобовоїдози.

 

Діти.Суворо контрольованих клiнiчних досліджень безпеки застосування препарату дітям не проводилося, томуВенокор не застосовують цій категорії пацієнтів.

 

Передозування.

Припередозуванніможливасонливість.Лікування –дезінтоксикаційна терапія.

 

Побічніреакції.

Рідко – нудота, сухість слизової оболонки рота, алергічні реакції, сонливість, порушення процесу засинання, відчуття тривоги, емоційна реактивність, дистальний гіпергідроз, головні болі, порушення координації, підвищення артеріального тиску, зниження артеріального тиску.

 

Термінпридатності.2 роки.

 

Умовизберігання.Зберігати воригінальнійупаковці притемпературі невище 25○С.Зберігатиу недоступному длядітеймісці.

 

Несумісність.

Препарат не слід змішувати з іншими лікарськими засобами. Використовувати тільки розчинники, вказані в iнструкцiї.

 

Упаковка.В ампулах по 2 мл, по 10 або по 100 ампул у пачці або по 5 ампул у блістері, по 2 блістери у пачці; в ампулах по 5 мл, по 5 або 100 ампул в пачці або по 5 ампул в блістері, по 1 блістеру у пачці.

 

Категоріявідпуску. За рецептом.

 

Виробник/заявник.Приватне акціонерне товариство «Лекхім – Харків».

 

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/місцезнаходження заявника. Україна,61115, Харківська обл., місто Харків,вул. Северина Потоцького, будинок 36.