НАТРИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР ИЗОТОНИЧЕСКИЙ 0,9 % Б. БРАУН раствор 9 мг/мл (0,9 %)

Б. Браун Мельзунген АГ

Rp

Форма выпуска и дозировка

Раствор, 9 мг/мл (0,9 %)

Раствор, 9 мг/мл (0,9 %)

Упаковка

Флакон 1 л №10x1
Флакон 100 мл №20x1
Флакон 250 мл №10x1
Флакон 500 мл №10x1

Флакон 1 л №10x1

Аналоги

Rp

НАТРИЯ ХЛОРИД
НАТРИЯ ХЛОРИД 9 мг/мл (0,9 %)

ЧАО Лекхим-Харьков(UA)

Раствор

Rp

НАТРИЯ ХЛОРИД
НАТРИЯ ХЛОРИД 9 мг/мл (0,9 %)

Юрия-Фарм(UA)

Раствор

Rp

НАТРИЯ ХЛОРИД
НАТРИЯ ХЛОРИД 9 мг/мл (0,9 %)

ООО фирма "Новофарм-Биосинтез"(UA)

Раствор

Rp

НАТРИЯ ХЛОРИД
НАТРИЯ ХЛОРИД 9 мг/мл (0,9 %)

Диако Биофарма(IT)

Раствор

Rp

НАТРИЯ ХЛОРИД
НАТРИЯ ХЛОРИД 9 мг/мл (0,9 %)

ДП "Фарматрейд"(UA)

Раствор

Классификация

Классификация эквивалентности

N/A

info

Действующее вещество

НАТРИЯ ХЛОРИД*

Форма товара

Раствор для инфузий

Условия отпуска

по рецепту

Rp

Регистрационное удостоверение

UA/9611/01/01

Дата последнего обновления: 19.01.2021

Общая информация

  • Срок действия регистрационного удостоверения: 30.12.2075
  • Состав: 1000 мл раствора содержат натрия хлорида 9, 0 г; /электролиты: натрий – 154 ммоль/л; хлориды – 154 ммоль/л
  • Торговое наименование: НАТРИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР ИЗОТОНИЧЕСКИЙ 0, 9% Б. БРАУН
  • Условия отпуска: по рецепту
  • Условия хранения: Хранить 25°С.
  • Фармакологическая группа: Кровезаменители и перфузионные растворы. Растворы электролитов.

Упаковка

Флакон 1 л №10x1

Инструкция

Warning icon

Данный перевод инструкции еще не прошел редакторскую проверку. Оригинальная инструкция на украинском языке доступна по ссылке: НАТРИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР ИЗОТОНИЧЕСКИЙ 0,9 % Б. БРАУН раствор 9 мг/мл (0,9 %) инструкция

Инструкция

для медицинского применения лекарственного средства

НАТРИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР ИЗОТОНИЧЕСКИЙ 0,9% Б. БРАУН

(SODIUMCHLORIDE ISOTONIC SOLUTION 0. 9% В. BRAUN)

Состав:

действующаявещество: натріюхлорид;

1000 млрозчинумістятьнатріюхлориду 9, 0 г;

электролиты: натрий 154ммоль/л; хлориды–154ммоль/л;

вспомогательное оборудованиеа: вода для них.

Ликарская форма. Раствор для инфузий.

Основные физико-химические свойства: прозрачный бесцветный раствор, практически без частиц.

Теоретичнаосмолярність: 308мОсм/л; кислотность (титрование дорН 7, 4): < 0, 3 ммоль/л; рН: 4, 5-7, 0.

Фармакотерапевтическая группа. Кровозамінникитаперфузійнірозчини. Растворы электролитов. КодАТХВ05Х А03.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамiка.

Механизм действия

Натрий—цеосновнийкатіон упозаклітинномупросторі, якийспільнозрізноманітнимианіонамирегулюєобсягцьогопростору. Натрійналежитьдоголовнихмедіаторівбіоелектричнихпроцесівворганізмілюдини.

Хлорид —цеосновнийосмотичноактивнийаніон упозаклітинномупросторі.

Підвищеннярівняхлориду всироватцікровіпризводитьдозбільшеннянирковоїекскреціїбікарбонату. Таким образом, введенняхлоридувикликаєпідкислюючийефект.

Фармакодинамический эффект

Вместнатриютаметаболизмридины ворганизмилюдинитисноповязанимижсобоя. Любой якевідхиленняконцентраціїнатрію всироватцікровівідфізіологічногорівняодночасновпливаєнарідиннийбалансорганізму.

Підвищеннявмістунатрію ворганізмітакожвикликаєзменшеннякількостівільноїрідининезалежновідосмоляльностісироватки крови.

Осмолярністьрозчинунатріюхлориду 0, 9 %відповідаєосмолярностіплазми. Введенияцегорастворенияупершучергуприводитьдоповненняинтерстициального пространства, которое установитусусьогопозаклеточного пространства. Усудинахзалишаєтьсятільки ⅓введеногорозчину. Таким образом, гемодинамический эффект раствора является кратковременным.

Фармакокинетика.

Поглощение

Поскольку решение отводится путем внутривенной инфузии, его доступность составляет 100 %.

Распределение

Загальнийвмістнатрію ворганізмістановитьприблизно80 ммоль/кг (5 600 ммоль), зчого 300 ммольналежать довнутрішньоклітинноїрідини зконцентрацією2 ммоль/л, тогда как 2500 ммольвиділеніукістковутканину. Приблизно2 моль принадлежат доміжклітинноїрідинизконцентрацієюприблизно135–145 ммоль/л (3, 1-3, 3 г/л).

Загальнийвмістхлориду ворганізмідорослоїлюдинистановитьприблизно33 ммоль/кгмаситіла. Вмістхлориду всироватцікровіутримуєтьсянарівні98–108 ммоль/л.

Биотрансформация

Хочанатрій и хлоридпоглинаються, розподіляютьсятавиводятьсяорганізмом, метаболизм, уточномузначенніцьоготерміну, невідбувається.

Основнимрегуляторомнатрієвоготаводногобалансу єнирки. Вместе с механизмамигормонального контроля (ренин-ангиотензин-альдостероновасистема, антидиуретичныйгормон) тагипотетичнымнатрийуретичнымгормонныркинесутьосновнувидветальностьзаподдержкупостойногообъемупозаклеточногопространства тарегуляциюйогородинногосклада.

Усистеміканальціввідбуваєтьсязамінахлориду нагідрокарбонат; таким образом, хлоридбереучасть урегуляціїкислотно-лужногобалансу.

Вывод

Ионинатриюта хлоридувыводятьсяс потом, мочой и черезжелудочно-кишечный тракт.

Клiнiчнiхарактеристики.

Показания.

Дляпоповненняоб'ємурідини таелектролітівпригіпохлоремічномуалкалозі.

Дефіцитнатрію.

Втратаіонівхлору.

Для короткострокогоповненнявнутришнесосудинногообъемуридини.

Гіпотонічнадегідратаціяабоізотонічнадегідратація.

Применять как розчинникдлясуміснихконцентратівелектролітівталікарськихзасобів.

Застосовуватизовнішньо дляпромиванняран, зволожуваннятампонад іпов'язок.

Противопоказания.

Запрещается приводить "Натриюхлоридурастворизотоничный0, 9 % Б. Браун" пациентами с такими состояниями:

- гипергидратация;

- гіпернатрієміявтяжкійформі;

- гіперхлореміявтяжкійформі.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Одновременное введение лекарственных средств, содержащих натрия (например, кортикостероидов, нестероидныхпротизапальныхпрепаратов), можепривестидовиникненабряков.

Приодночасномузастосуваннізпрепаратами лития нирковийкліренснатрію талітіюможепідвищитись. Применение " Натриюхлоридурастворизотоничный0, 9% Б. Браун»может привести к снижению уровня лития.

Особенности применения.

«Натрия хлорида раствор изотонический 0, 9 % Б. Браун» следует применять с мерами предосторожности в таких случаях:

- гипокалиемия;

- гипернатриемия;

- гиперхлоремия;

- расстройства, приякихпоказанообмеженняпотребления, например: сердцеванедостатнистьздекомпенсованымивадами сердца, анасарка, отечность, гипертензия, эклампсия, тяжеланиркованедостатность, циррозпеченки.

Следует соблюдать осторожность и соблюдать правила, предписывающие препаратилитию (см. раздел «Взаимодеязиншимиликарскимизасобамиабоиншивыдывзаимодействий»).

При шоковых состояниях и потерях крови одновременно с применением 0, 9 % раствора натрия хлорида можно здійснюватигемотрансфузію, переливание плазмы іплазмозамінників.

Для предотвращения синдромов осмотической гемиелинизации увеличение уровня натрия в сыворотке крови не должно превышать 9 ммоль/л/сут. Убільшостівипадківрекомендованашвидкістькорекціїстановитьвід 4 до 6 ммоль/л/сутки, ізврахуваннямстанупацієнтаісупутніхфакторівризику.

Клінічниймоніторингповиненвключатиперевіркуіонограмисироваткикрові, водного баланса и кислотно-лужногостану.

Якщонеобхідновиконатишвидкуінфузію, слідздійснюватиретельниймоніторингфункціональногостанусерцево-судинноїідихальноїсистеми.

Примечание. Если вы не знаете, что это такое.

Дети

Унедоношенихідоношенихнемовлятможеспостерігатисянадлишокнатрію связи знедорозвинутоюфункцієюнирок. Таким образом, повторнуінфузіюхлоридунатріюнедоношенимідоношенимнемовлятамможнапроводититількипіслявизначеннярівнянатрію всироватцікрові.

Флакониназначениивыключнодля однократного применения. Післязастосуванняслідутилізуватифлакон тайогоневикористанийвміст.

Незастосовувати, якщорозчиннепрозорий, небезбарвнийабоякщофлакончийогокришкамаютьявніознакипошкодження.

Застосуванняуперіодвагітностіабогодуваннягруддю.

Беременность

Даніщодозастосуваннялікарського средства«Натріюхлоридурозчинізотонічний0, 9 %Б. Браун»в періодвагітностіобмежені. Цідані непідтверджуютьнаявністьпрямогоабоопосередкованогошкідливоговпливунатріюхлориду 9 мг/мл, якийбивказувавнарепродуктивнутоксичність.

Поскольку, по его словам, в настоящее время не существует ни одного человека, ни одного из них.

Таким образом, "Натриюхлоридурастворизотонический0, 9% Б. Браун" можно применять с показаниями.

Однакпринаявностіеклампсіїслідвжитизапобіжнихзаходів(см. раздел «Особливостізастосування»).

Кормление грудью

Поскольку, по его словам, в настоящее время не существует ни одного человека, ни одного из них.

При необходимости«Натріюхлоридурозчинізотонічний0, 9 % Б. Браун»можназастосовуватипідчасгодуваннягруддю.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

"Натрия хлорида раствор изотонический 0, 9% Б. Браун» не влияет или имеет незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами или на работу с другими механизмами.

Способ применения и дозы.

Дозы

Взрослые

Дозувизначатизалежновідреальноїпотреби упоповненнірівняводи таелектролітів.

Максимальная суточная доза

К 40 мл/кгмаситіланадобу, щовідповідає6 ммольнатрію на 1 кгмаситіла.

Дополновтратиридины (например, вязкузгарячкою, диареей, рваннямтощо)следкомпенсуватизалежноидобъемута складувтраченоїридини.

Прилікуваннігострогодефіцитурідини, асамевираженого или такого, что угрожает жизни, гіповолемічногошоку, допускаєтьсязастосуваннявищихдоз, наприкладшляхомшвидкоїінфузії (поджимом).

Приликуваннидефицитунатриюобъемнатрию, нужногодляотновленняровнянатрию вплазмикрови, можнаобчислитизадопомогоюформулы:

Потребаунатрии [ммоль] = (желаемый –реальныйобъемnaусироватцикровые) × TBW

где TBW (общий объемводы ворганизме)вычисляется как частокамаситела. Цячасткастановить 0, 6 у детей, 0, 6 и 0, 5 удорослихчоловічоїіжіночоїстатітавідповідно0, 5 и
0, 45 учоловіківтажіноклітнього возраста.

Скорость инфузии

Скорость инфузии зависит от индивидуального состояния пациента (см. раздел «Особенности применения»).

Лица пожилого возраста

Как правило, для лиц пожилого возраста следует применять такую же дозировку, как для других взрослых пациентов, однако следует принимать особые меры безопасности при лечении пациентов с такими заболеваниями, как сердечная недостаточность или почечная недостаточность, часто связанные с пожилым возрастом.

Растворитель

Призастосуваннілікарського средства «Натріюхлоридурозчинізотонічний0, 9 % Б. Браун» якрозчинникадозуванняташвидкістьінфузіївизначаютьпереважнонаосновіхарактеристик и режимудозуваннярозчинюваногозасобу.

Промываниеран

Объемрастворенияпромыванияранабозволожениеповязокопределяетсяосновинаявныхпотреб.

Способвведение

Внутрішньовенневведенняабопромиванняізволоження.

Припроведеннишскоростной инфузии привыканиемрасчинувполиэтиленовых флаконахперед началом инфузии зфлаконатаинфузионной системислидобязковоповнистювидалитиповитря.

Дети.

Дозу следует определять в зависимости от индивидуальной потребности в пополнении уровня воды и электролитов, а также возраста, массы тела и клинического состояния пациента.

В случае тяжелой дегидратации во время первого часа лечения рекомендуется прием препарата в дозе 20 мл/кг массы тела.

Привведенніцьогорозчинуслідвраховуватидобовеспоживаннярідини.

Передозировка.

Симптомы

Передозировка лекарственного средства «Натрия хлорида раствор изотонический 0, 9 % Б. Браун» может привести догіпернатріємії, гіперхлоремії, гипергидратации, острого объемного перегрузки, отека, гіперосмолярностісироватки тагіперхлоремічногоацидозу.

Быстрое увеличение уровня натрия в сыворотке крови у пациентов с хронической гипонатриемией может привести к возникновению синдрома осмотической гемиелинизации(см. раздел «особенности применения»).

К первым признакам передозировки могут относиться жажда, спутанность сознания, потение, головная боль, слабость, сонливость и тахикардия. Уразитяжкоигипернатриемииможевиникнутигипертензияабогипотензия, дыхательная недостаточность или кома.

Лечение

Залежновідступенятяжкостірозладів: негайнеприпиненняінфузії, введеннядіуретиківізмоніторингомрівнівелектролітівусироватцікрові, корекціярівнівелектролітівтапорушенькислотно-лужногобалансу.

В случае тяжкогопередозуванняабо приолігуріїчиануріїможевиникнутипотреба вдіалізі.

Побочные реакции.

При применении лекарственного средства согласно инструкции о побочных реакциях не сообщалось.

При проведении массивных инфузий возможен розвитокхлоридногоацидозу.

Отчет о нежелательных реакциях

Важно отчитываться о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного средства. Таким образом, можно осуществлять непрерывный надзор за соблюдением законодательства. Просьба домедицинских работников сообщать о любых подозрениях.

Срок годности.

3 года.

Условия хранения.

Хранить 25°С.

Хранить в недоступном для вас месте.

Незамораживать.

Несовместимость.

При смешивании с другими лекарственными средствами следует учитывать возможную несовместимость.

Упаковка.

По 100 млрозчинуу флаконахполіетиленових№ 20; по 250 млабо по500 мл, или
1000 млрозчинуу флаконахполіетиленових№ 10.

КлассИяотпуску.

По рецепту.

Производители.

1. Б. БраунМельзунгенАГ / B. BraunMelsungen AG.

2. Б. Браунмедикалса / B. BraunMedicalSA.

Местонахождение производителей и их адреса места осуществления деятельности.

1. Карл-Браун-Штрассе 1, 34212Мельзунген, Германия /Carl-Braun-Strasse 1, 34212Melsungen, Germany.

2. Карретера деТеррасса121, 08191Рубі (Барселона), Испания /CarreteradeTerrassa 121, 08191Rubi (Barcelona), Spain.