РИФАМПІЦИН + ПІРАЗИНАМІД + ІЗОНІАЗИД

Rp.: RIFAMPICIN + PYRAZINAMIDE + ISONIAZID

Препаратів 1

Препарати з відповідною діючою речовиною