БОЦЕПРЕВІР

Rp.: BOCEPREVIR

Препаратів: 0

Опис діючої речовини (МНН, INN опис)

Показання:

Хронічний гепатит С (HCV) генотипу 1 (у комбінації з пегільованим інтерфероном-α та рибавірином) у дорослих пацієнтів із компенсованим захворюванням печінки, які лікуються вперше або у яких попередня терапія виявилася неефективною.

Протипоказання:

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Аутоімунний гепатит. Одночасне застосування з препаратами, кліренс яких значною мірою залежить від CYP3A4/5 та з підвищеною концентрацією в плазмі яких пов’язують тяжкі та/або небезпечні для життя явища (мідазолам, триазолам, бепридил, пімозид, лумефантрин, галофантрин, інгібітори тирозинкінази, симвастатин, ловастатин та алкалоїди ріжків. Вагітність.

Інструкція:

Боцепревір необхідно застосовувати в комбінації з пегільованим інтерфероном-α та рибавірином. Рекомендована доза — 800 мг перор. 3 р/доб під час вживання їжі. Максимальна добова доза — 2400 мг. Прийом препарату без їжі може призводити до зменшення його ефективності.