КЛОПІДОГРЕЛ-РІХТЕР таблетки 75 мг

Гедеон Ріхтер

Rp

Форма випуску та дозування

Таблетки, 75 мг

Таблетки, 75 мг

Упаковка

Блістер №14x1
Блістер №14x2

Блістер №14x1

Аналоги

bioequivalence-icon

Rp

КЛОПІДОГРЕЛЬ
КЛОПІДОГРЕЛЬ 75 мг

ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС"(UA)

Таблетки

bioequivalence-icon

Rp

ЛОПІРЕЛ
ЛОПІРЕЛ 75 мг

ТОВ Тева Україна(UA)

Таблетки

bioequivalence-icon

Rp

ПЛАВІКС
ПЛАВІКС 300 мг

ТОВ Санофі-Авентіс Україна(UA)

Таблетки

від 503.00 грн

bioequivalence-icon

Rp

ТРОМБОНЕТ
ТРОМБОНЕТ 75 мг

Фармак(UA)

Таблетки

bioequivalence-icon

Rp

ФЛАМОГРЕЛЬ 75
ФЛАМОГРЕЛЬ 75 75 мг

Ананта Медікеар Лтд.(GB)

Таблетки

Класифікація

Класифікація еквівалентності

N/A

info

Діюча речовина

КЛОПІДОГРЕЛЬ

Форма товару

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою

Умови відпуску

за рецептом

Rp

Реєстраційне посвідчення

UA/14254/01/01

Дата останнього оновлення: 09.12.2020

Загальна інформація

  • Термін дії реєстраційного посвідчення: 10.11.2021
  • Склад: 1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить клопідогрелу гідросульфату 97,857 мг, що відповідає 75 мг клопідогрелу у формі основи
  • Торгівельне найменування: КЛОПІДОГРЕЛ-РІХТЕР
  • Умови відпуску: за рецептом
  • Фармакотерапевтична група: Антитромботичні засоби. Інгібітори агрегації тромбоцитів, за винятком гепарину.

Упаковка

Блістер №14x1

Інструкція

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосуваннялікарськогозасобу

 

КЛОПІДОГРЕЛ-РІХТЕР

(CLOPIDOGREL-RICHTER)

 

Склад:

діюча речовина:клопідогрел;

1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, міститьклопідогрелугідросульфату 97,857 мг, що відповідає 75 мгклопідогрелуу формі основи;

допоміжні речовини: кремнію діоксид колоїдний безводний,гідроксипропілцелюлоза, лактоза безводна, натріюкроскармелоза,гліцеролдибегенат; оболонка:гіпромелоза, лактози моногідрат, титану діоксид (E 171),триацетин, заліза оксид жовтий (Е 172).

 

Лікарська форма. Таблетки, вкритіплівковоюоболонкою.

Основні фізико-хімічні властивості:жовтого кольору круглі двоопуклі таблетки, вкриті плівковою оболонкою, діаметром близько10 мм.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Антитромботичні засоби. Інгібітори агрегації тромбоцитів, за винятком гепарину.Код АТХB01AC04.

 

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Механізм дії.Клопідогрелселективно пригнічує зв’язуванняаденозиндифосфату(АДФ) з рецептором на поверхні тромбоцита та подальшу активацію комплексу GPIIb/IIIa під дією АДФ і таким чином пригнічує агрегацію тромбоцитів. Для утворення активноїінгібіції агрегації тромбоцитів необхіднабіотрансформаціяклопідогрелу.Клопідогрелтакож пригнічує агрегацію тромбоцитів, індуковану іншимиагоністами, шляхом блокування підвищення активності тромбоцитів вивільненим АДФ.Клопідогрел необоротно модифікує АДФ-рецептори тромбоцитів. Отже, тромбоцити, що увійшли у взаємодію зклопідогрелем, змінюються до кінця їх життєвого циклу. Нормальна функція тромбоцитів відновлюється зі швидкістю, що відповідає швидкості оновлення тромбоцитів.

Фармакодинамічні ефекти. З першого дня застосуванняклопідогрелуу повторних добових дозах 75 мг спостерігається суттєве уповільнення АДФ-індукованої агрегації тромбоцитів. Цей ефект прогресивно посилюється і стабілізується між 3-м і 7-м днями. При стабільному стані середній рівень пригнічення агрегації під впливом добової дози 75 мг становить від 40 % до 60 %. Агрегація тромбоцитів і тривалість кровотечі повертаються до початкового рівня у середньому через 5 днів після припинення лікування.

Клінічна ефективність та безпечність. Відомо, щоклопідогрелістотно знижує частоту нових ішемічних явищ (загальна кінцева точка для інфаркту міокарда, ішемічного інсульту і летального наслідку від судинного захворювання) порівняно з АСК; ефективністьклопідогрелуне залежить від застосування комбінованої терапії (наприклад гепарину, антагоністівGPIIb/IIIaрецепторів тромбоцитів,фібринолітиків,гіполіпідемічних засобів, бета-блокаторів, інгібіторів АПФ), дози АСК (75-325 мг 1 раз на добу), а також від віку і статі пацієнта.Клопідогрелзначнознижуваввідносний ризиклетального наслідку відбудь-якої причини, івідносний ризиккомбінації рецидивуінфаркту, інсультуабо летального наслідку.

 

 

 

Фармакокінетика.

Абсорбція

Після одноразового та повторного перорального застосування в дозі 75 мгна добуклопідогрел швидко абсорбується. Середні пікові рівні незміненогоклопідогрелу (приблизно 2,2-2,5нг/мл після одноразового застосування 75 мгперорально) у плазмі крові відзначалися приблизночерез

45 хвилин після прийому. Абсорбція становить не менше 50 % на основі виведення із сечею метаболітівклопідогрелу.

Розподіл

Клопідогрел та основний циркулюючий (неактивний) метаболітоборотно зв'язуютьсяinvitro з білками плазми крові людини (98 % і 94 % відповідно), і цей зв’язок єненасичуваним в широкому діапазоні концентрацій.

Метаболізм

Клопідогрел інтенсивнометаболізуєтьсяу печінці.Invitroіinvivoклопідогрелметаболізується двома основними шляхами метаболізму: один опосередкований естеразами і призводить до гідролізу з утворенням неактивнихкарбоксильних похідних (85 % усіх циркулюючих метаболітів), а другий опосередкований безліччю цитохромів P450.Клопідогрелспочаткуметаболізується до проміжного метаболіту 2-оксоклопідогрелу. Подальший метаболізмпроміжногометаболіту 2-оксоклопідогрелу призводить до утворення активного метаболіту,тіольного похідногоклопідогрелу.Invitroцей метаболічний шлях опосередкований CYP3A4, CYP2C19, CYP1A2 і CYP2B6. Активнийтіольний метаболіт, виділенийinvitro, швидко і необоротно зв'язується з рецепторами тромбоцитів, пригнічуючи таким чином агрегацію тромбоцитів.

Cmax активного метаболітуклопідогрелу після прийому його ударної дози 300 мг вдвічі перевищує Сmaxпісля4 днів прийому підтримуючої дозиклопідогрелу 75 мг. Сmaxдосягається протягом приблизно 30-60 хвилин після прийому препарату.

Виведення

Після перорального прийому міченого14Cклопідогрелуу людини приблизно 50 % виводиться з сечею і приблизно 46 % – з калом протягом 120 годин після прийому. Після одноразового пероральногоприйому75 мгклопідогрелу період йогонапіввиведення становитьприблизно

6 годин. Періоднапіввиведення основного неактивного метаболіту становить 8 годин після одноразового і багаторазового прийому.

Фармакогенетика

Відомо, щоклопідогрел активується кількома поліморфними ферментами CYP450. CYP2C19 бере участь в утворенні як активного метаболіту, так і проміжного метаболіту

2-оксоклопідогрелу. Фармакокінетика активного метаболітуклопідогрелу таантитромбоцитарніефекти, за даними аналізу агрегації тромбоцитівexvivo, різняться залежно від генотипу CYP2C19. Алель CYP2C19*1 відповідає повністю функціональному метаболізму, тоді як алелі CYP2C19*2 і CYP2C19*3 відповідаютьнефункціональному метаболізму. Алелі CYP2C19*2 і CYP2C19*3 становлять 85 % алелей зі зниженою функцією у пацієнтів європеоїдної раси і 99 % – у пацієнтів монголоїдної раси.

Іншіалелі, пов'язанізі зниженим метаболізмом,включаютьCYP2C19*4,*5,*6,*7і*8,але вони зустрічаються рідшевзагальній популяції. Пацієнт зі зниженим метаболізмом має два нефункціональних алелі, як зазначено вище.Опубліковано дані щодочастоти виявленняосібз низькою активністюCYP2C19:приблизно2 %середосібєвропеоїдної раси,4 %середосіб негроїдної расиі14 %середкитайців.

Для визначеннянаявногоу пацієнтагенотипуСYP2C19існуютьвідповідні тести.

В осібз ослабленимметаболізмомCYP2C19спостерігаєтьсяослабленавідповідь на лікуванняклопідогрелем,оптимальнийрежим дозуваннядля таких осібне встановлено.У них,якправило,значночастіше виникаютьсерцево-судинніподії післяінфарктуміокардапорівняноз такимиу пацієнтівз нормальнимфункціонуваннямCYP2C19.

Особливі категорії пацієнтів

 •Порушення функції нирок

Після багаторазового застосування 75 мгклопідогрелу на добу в осіб з тяжкими порушеннями функції нирок (кліренскреатиніну 5-15мл/хв)інгібування індукованої АДФ агрегації тромбоцитів було менш вираженим (25 %) порівняно з таким у здорових добровольців, проте тривалість кровотечі була подібною до такої у здорових добровольців, які отримували 75 мгклопідогрелуна добу. Клінічнапереносимість була хорошою в усіх пацієнтів.

 •Порушення функції печінки

Після багаторазового застосування 75 мгклопідогрелу на добу протягом 10 днів у пацієнтів з тяжким порушенням функції печінкиінгібування індукованої АДФ агрегації тромбоцитів було подібним до такого у здорових добровольців. Середнє подовження часу кровотечі було також подібним.

 •Расова приналежність

Поширеністьалелей CYP2C19, що спричиняє проміжну та слабку метаболічну активність CYP2C19, відрізняється залежно від расової/етнічної приналежності. Є обмежені дані щодо азійської популяції, які дають змогу оцінити клінічне значеннягенотипуванняцього CYP з точки зору клінічного ефекту.

 

Клінічні характеристики.

Показання.

Профілактика проявів атеротромбозу у дорослих

•у хворих, які перенесли інфаркт міокарда (початок лікування − через кілька днів, але не пізніше ніж через 35 днів після виникнення), ішемічний інсульт (початок лікування − через 7 днів, але не пізніше ніж через 6 місяців після виникнення), або у яких діагностовано захворювання периферичних артерій (ураження артерій та атеротромбоз судин нижніх кінцівок);

• у хворих із гострим коронарним синдромом:

– із гострим коронарним синдромом без підйому сегмента ST (нестабільна стенокардія або інфаркт міокарда без зубця Q), у тому числі у пацієнтів, яким було встановленостент у ході проведеннячерезшкірної коронарноїангіопластики, у комбінації з ацетилсаліциловою кислотою (АСК);

– із гострим інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST у комбінації з ацетилсаліциловою кислотою (у хворих, які отримують стандартне медикаментозне лікування та яким показанатромболітичнатерапія). 

Профілактикаатеротромботичнихтатромбоемболічних подій при фібриляції передсердь.Клопідогрел у комбінації з АСК показаний дорослим пацієнтам з фібриляцією передсердь, які мають щонайменше один фактор ризику виникнення судинних подій, у яких існують протипоказання до лікування антагоністами вітаміну К (АВК) і які мають низький ризик виникнення кровотеч, для профілактикиатеротромботичнихтатромбоемболічних подій, у тому числі інсульту.

 

Протипоказання.

•Гіперчутливістьдодіючоїречовиниабобудь-якої здопоміжнихречовин.

• Тяжкапечінкованедостатність.

•Гостракровотеча (наприкладпептичнавиразкаабовнутрішньочерепнийкрововилив).

 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Пероральні антикоагулянти

Одночасно застосовуватиклопідогрел з пероральними антикоагулянтами не рекомендується, оскільки така комбінація може посилити інтенсивність кровотечі (див. розділ «Особливості застосування»). Незважаючи на те, що прийомклопідогрелу в дозі75 мг/добу не змінювавфармакокінетичний профільS-варфарину або МНО (міжнародне нормалізоване відношення), у пацієнтів, які тривалий час одержують лікуванняварфарином, одночасний прийомклопідогрелузбільшує ризик кровотечі у зв'язку з його незалежним додатковим впливом на згортання крові.

ІнгібіториглікопротеїновихрецепторівIIb/IIIa

Клопідогрел слід застосовувати з обережністю пацієнтам з підвищеним ризиком кровотечі через травму, хірургічне втручання або з іншими патологічними станами, при яких одночасно слід застосовувати інгібіториглікопротеїнових рецепторівIIb/IIIa (див. розділ «Особливості застосування»).

Ацетилсаліцилова кислота

Відомо, що АСК не змінюєінгібуючу діюклопідогрелу наАДФ-індуковану агрегацію тромбоцитів, алеклопідогрел посилює дію АСК на агрегацію тромбоцитів, індуковану колагеном.Одночасне застосування 500 мг АСК два рази на добу протягом одного дня істотно не впливало на збільшення часу кровотечі, подовженого прийомомклопідогрелу.Фармакодинамічнавзаємодія міжклопідогрелем і АСК можлива, і цеможе призвести до підвищеного ризику розвитку кровотечі. Тому при одночасному застосуванні слід бути обережними (див. розділ «Особливості застосування»),хоча відомо, що під час клінічних дослідженьклопідогрелі АСКзастосовували одночаснодо 1року.

Гепарин

Відомо, що застосуванняклопідогрелу не вимагало зміни дози гепарину та не змінювало впливу гепарину на коагуляцію. Одночасне застосування гепарину не впливало напригнічувальнудіюклопідогрелу на агрегацію тромбоцитів. Оскількифармакодинамічна взаємодія міжклопідогрелемі гепарином можлива, це може призводити до підвищення ризику кровотечі. Тому одночасне застосування цих препаратів потребує обережності (див. розділ «Особливості застосування»).

Тромболітичні засоби

Відомо, що безпеку одночасного застосуванняклопідогрелу,фібриноспецифічних абофібринонеспецифічнихтромболітичних препаратів і гепарину оцінювали у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда. Частота клінічно значущої кровотечі була аналогічною тій, що спостерігалася при застосуваннітромболітичнихпрепаратів та гепарину разом з АСК (див. розділ «Побічні реакції»).

Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ)

Відомо, що одночасне застосуванняклопідогрелу інапроксену підвищувало частоту прихованих шлунково-кишкових кровотеч. Однак через відсутність досліджень щодо взаємодіїклопідогрелуз іншими НПЗЗ дотепер невідомо, чи підвищується ризик шлунково-кишкової кровотечі при застосуванніклопідогрелу з усімаНПЗЗ. Тому НПЗЗ, включаючи інгібітори ЦОГ-2, слід застосовувати одночасно зклопідогрелом з обережністю (див. розділ «Особливості застосування»).

Інгібітори протонної помпи

Прийомомепразолу в дозі 80 мг 1 раз на добу одночасно зклопідогрелем або через 12 годин після прийомуклопідогрелу знижував концентрацію активного метаболіту на 45 % (після прийому навантажувальної дозиклопідогрелу) і на 40 % (після прийому підтримуючої дозиклопідогрелу). Це зниження супроводжувалося зниженням на 39 % (після прийому навантажувальної дозиклопідогрелу) і на 21 % (після прийому підтримуючої дозиклопідогрелу)інгібуючоїдії на агрегацію тромбоцитів. Вважається, щоезомепразолвзаємодіє зклопідогрелем аналогічним чином.

Відомо, що в ході наглядових і клінічних досліджень були отримані суперечливі дані стосовно клінічних аспектівфармакокінетичноїтафармакодинамічної взаємодії щодо основних серцево-судинних подій. Тому як запобіжний захід слід уникати одночасного застосуванняомепразолу іезомепразолузклопідогрелем.

Меншвираженезниженняконцентраціїметаболітуспостерігається призастосуванніпантопразолуаболансопразолу.

При одночасному застосуванніпантопразолу вдозі 80 мг один раз на добу спостерігалося зниження концентрації активного метаболіту в плазмі крові на 20 % (після прийому навантажувальної дозиклопідогрелу) і на 14 % (після прийому підтримуючої дозиклопідогрелу). Це супроводжувалося зниженнямінгібуючої дії на агрегацію тромбоцитів на 15 % і на 11 % відповідно. Отримані результати показують, щоклопідогрелможна застосовувати зпантопразолом.

Якщоінгібіторипротонноїпомпипотрібноприйматиодночасно зклопідогрелем,слідзастосовуватиінгібіторпротонноїпомпиз найменшимінгібуваннямізоферментуCYP2C19,такий якпантопразол.

Немаєданихпро те,щоінші препарати, які знижуютьсекреціюкислоти у шлунку, такі як

H2-блокатори (за виняткомциметидину, який є інгібіторомCYP2C19) абоантациди, впливають наантитромбоцитарну активністьклопідогрелу.

Одночасне застосування інших препаратів

Оскількиклопідогрелметаболізуєтьсядо активного метаболіту частково під дією CYP2C19, застосування препаратів,щопригнічуть активність цього ферменту, може призводитидо зниження рівня активного метаболітуклопідогрелу у плазмі крові і зниження клінічної ефективності. Клінічна значущість цієї взаємодії не з'ясована. Тому як запобіжний захід одночасного застосування препаратів, які є сильними або помірними інгібіторамиCYP2C19, слід уникати. До препаратів, які пригнічують активність ферменту CYP2C19, належать:омепразол,езомепразол,флувоксамін,флуоксетин,моклобемід,вориконазол,флуконазол,тиклопідин,ципрофлоксацин,циметидин,карбамазепін,окскарбазепін тахлорамфенікол.

Не виявлено клінічно значущихфармакодинамічнихвзаємодій при одночасному застосуванніклопідогрелу затенололом,ніфедипіном або комбінацієюатенололу ініфедипіну.

Нафармакодинамічну активністьклопідогрелу істотно не впливало одночасне застосування фенобарбіталу або естрогенів.

Фармакокінетикадигоксину і теофіліну не змінювалася при одночасному застосуванні зклопідогрелем.

Антациди не впливали на рівень абсорбціїклопідогрелу.

Відомо,щокарбоксильний метаболітклопідогрелу можепригнічуватиактивністьцитохрому P450 2C9. Це потенційно може підвищити рівеньфенітоїну ітолбутамідуу плазмі крові, а також НПЗЗ, якіметаболізуютьсяцитохромом P450 2C9, але, незважаючи на це,фенітоїнітолбутамід можна безпечно застосовувати одночасно зклопідогрелем.

Крім взаємодії зі специфічними лікарськими засобами, описаними вище, досліджень щодо взаємодіїклопідогрелу з лікарськими засобами, які часто застосовують пацієнтам із атеротромбозом, не проводили. Однак відомо, що при одночасному застосуванні інших лікарських засобів зклопідогрелем, включаючидіуретики, бета-блокатори, інгібіториангіотензинперетворювальногоферменту, антагоністи кальцію, засоби, що знижують рівень холестерину, коронарнівазодилататори,антидіабетичнізасоби (включаючи інсулін),протиепілептичні засоби та антагоністиGPIIb/IIIa, не спостерігалося клінічно значущих побічних дій.

 

Особливостізастосування.

Кровотечі і небажані гематологічні ефекти

 • Через ризик кровотечі та гематологічних побічних реакцій слід одразу ж провести підрахунок формених елементів крові та/або інші відповідні дослідження, якщо під час лікування з'являються клінічні симптоми, що свідчать про можливість кровотечі (див. розділ «Побічні реакції»). Як і іншіантитромбоцитарніпрепарати,клопідогрел слід застосовувати з обережністю пацієнтам з підвищеним ризиком кровотечі внаслідок травми, хірургічного втручання або інших патологічних станів, а також пацієнтам, які отримують лікування АСК, гепарином, інгібіторамиглікопротеїнуIIb/IIIa абонестероїдними протизапальними засобами (НПЗЗ), включаючи інгібітори ЦОГ-2.

Необхідно уважно спостерігати за появою будь-яких симптомів кровотечі, в тому числі прихованої кровотечі, особливо протягом перших тижнів лікування та/або після інвазійних процедур на серці або хірургічних втручань. Одночасне застосуванняклопідогрелуз пероральними антикоагулянтами не рекомендується, оскільки це може посилити інтенсивність кровотечі (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»).

 • Якщо пацієнту необхідна планова хірургічна операція, яка тимчасово не потребує застосуванняантитромбоцитарних засобів, лікуванняклопідогрелем слід припинити за 7 днів до операції.

Пацієнтиповинніінформуватилікарів, у т.ч.стоматологів,про те,щовониприймаютьклопідогрел,передплануваннямхірургічної операціїіперед призначеннямбудь-якогоновоголікарського засобу.Клопідогрел подовжує тривалість кровотечі, томуйогослідобережнозастосовуватипацієнтамз підвищеним ризиком кровотечі(особливошлунково-кишковоїівнутрішньоочної).

 • Пацієнтів слід попередити, що може бути потрібним триваліший час, ніж зазвичай, для зупинки кровотечі, якщо вони приймаютьклопідогрел(якмонотерапію або в комбінації з АСК), і що вони повинні повідомляти лікарю про будь-яку незвичну кровотечу (її місце та тривалість).

Тромботичнатромбоцитопенічнапурпура

Тромботичнатромбоцитопенічнапурпура (TTП) при прийоміклопідогрелу спостерігалася дуже рідко, іноді навіть після короткочасного застосування. TTП супроводжуєтьсятромбоцитопенією тамікроангіопатичноюгемолітичною анемією з неврологічними симптомами,дисфункцієюнирок або гарячкою.ТТП єпотенційнонебезпечним станом,якийможепризводити долетальногонаслідку, і томупотребуєнегайноголікування, у томучислі іпроведенняплазмаферезу.

Набута гемофілія.Повідомлялося про випадки розвитку набутої гемофілії після застосуванняклопідогрелу. У випадках підтвердженого ізольованого збільшення АЧТЧ (активованого частковоготромбопластинового часу), що супроводжується або не супроводжується кровотечею, питання про діагностування набутої гемофілії повинно бути розглянуто. Пацієнти, з підтвердженим діагнозом набутої гемофілії повинні знаходитися під наглядом лікаря і отримувати лікування, застосуванняклопідогрелу повинно бути припинено.

Недавно перенесенийішемічнийінсульт

Через відсутність данихклопідогрел не можна призначати протягом перших 7 днів після гострого ішемічного інсульту.

ЦитохромP450 2C19 (CYP2C19)

Фармакогенетика. Є дані, що у пацієнтів з генетично зниженою функцією CYP2C19 спостерігається нижча концентрація активного метаболітуклопідогрелу у плазмі крові і менш вираженийантитромбоцитарний ефект.

Для визначеннянаявногоу пацієнтагенотипуізоферментуСYP2C19існують відповіднітести.

Оскількиклопідогрелметаболізуєтьсяв активний метаболіт частково під дією CYP2C19, то застосування препаратів,які знижують активність цього ферменту, може призвести до зменшення концентрації активного метаболітуклопідогрелу у плазмі крові і до зниження клінічної ефективності. Проте клінічне значення цієї взаємодії не з'ясоване.Тому як запобіжний захід слід уникати одночасного застосування препаратів, які є сильними або помірними інгібіторами CYP2C19 (див. перелік інгібіторів CYP2C19 у розділі «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»).

Перехресна реактивність поміжтієнопіридинів.Пацієнтівслід перевіритина наявністьв анамнезігіперчутливостідо іншихтієнопіридинів(такихяктиклопідин,прасугрель),тому щонадходили повідомлення проперехреснуалергіюсередтієнопіридинів(див.розділ «Побічніреакції»). Застосуваннятієнопіридинівможе призвести до виникнення від легких до важких алергічних реакцій, такихяк висип, набрякКвінке, або гематологічних реакцій, таких яктромбоцитопенія інейтропенія.Пацієнти, які в минулому мали в анамнезі алергічні реакції та/або гематологічні реакції на одинтієнопіридин, можуть мати підвищений ризик розвитку тієї ж або іншої реакції на іншийтієнопіридин. Рекомендується проводити моніторинг симптомівгіперчутливості у пацієнтів з відомою алергією натієнопіридини.

Порушення функціїнирок

Терапевтичний досвід застосуванняклопідогрелупацієнтам з нирковою недостатністю обмежений, тому таким пацієнтамклопідогрел слід застосовувати з обережністю (див. розділ «Спосіб застосування та дози»).

Порушення функціїпечінки

Досвід застосуванняклопідогрелу пацієнтам із захворюваннями печінки середньої тяжкості та можливістю розвиткугеморагічного діатезу обмежений. Тому таким пацієнтамклопідогрел слід застосовувати з обережністю (див. розділ «Спосіб застосування та дози»).

Допоміжні речовини.

Клопідогрел-Ріхтер містить139,143мглактозибезводноїта2,4 мглактозимоногідрату. Пацієнтам з такими рідкісними спадковими захворюваннями як непереносимість галактози, недостатність лактазиЛаппаабо порушення всмоктування глюкози-галактози не слід застосовуватиКлопідогрел-Ріхтер.

 

Застосуванняуперіодвагітностіабогодуваннягруддю.

Вагітність.Клопідогрел-Ріхтерне рекомендується застосовувати у період вагітності, оскільки клінічні дослідження застосуванняклопідогрелу в цей період відсутні (застережний захід).

Період годування груддю. Невідомо, чи проникаєклопідогрел у грудне молоко. У період лікування препаратомКлопідогрел-Ріхтер слід припинити годування груддю.

Фертильність.Відомо,щов ходідослідженьналабораторних тваринах негативноговпливу нафертильністьвиявлено не було.

 

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабоіншимимеханізмами.

Клопідогрел не впливає або має незначний вплив на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. У разі виникнення запаморочення (див. розділ «Побічні реакції») пацієнти не повинні керувати автотранспортом і виконувати потенційно небезпечні види діяльності.

 

Спосібзастосування тадози.

Дорослі та пацієнтилітнього віку

Клопідогрел застосовувати 1 раз на добу в дозі 75 мг незалежно від вживання їжі.

• Пацієнтаміз гострим коронарним синдромомбез підйому сегмента ST(нестабільна стенокардія або інфаркт міокарда без зубця Q) лікуванняклопідогрелем слід починати з одноразового прийому навантажувальної дози 300 мг (4 таблетки по 75 мг) і потім продовжувати в дозі 75 мг

1 раз на добу (з АСК в дозі 75-325 мг на добу). Оскільки застосування більш високих доз АСК підвищує ризик кровотечі, рекомендується не перевищувати дозу ацетилсаліцилової кислоти

100 мг.

Оптимальна тривалість лікування формально не встановлена. Відомо, що застосування можливе протягом періоду до 12 місяців, а максимальний ефект відзначається через 3 місяці лікування.

• Пацієнтаміз гострим інфарктом міокарда з підйомом сегмента STклопідогрел застосовувати

1 раз на добу в дозі 75 мг, починаючи з одноразового прийому навантажувальної дози 300 мг

(4 таблетки по 75 мг) у комбінації з АСК, із застосуваннямтромболітичних препаратів або без них. Лікуванняклопідогрелем пацієнтів віком від 75 років слід проводити без навантажувальної дози. Комбіноване лікування слід розпочинати якомога раніше після появи симптомів і продовжувати принаймні 4 тижні. Користь від комбінованого застосуванняклопідогрелу та АСК у період, що перевищує 4 тижні, невідома.

•Пацієнтамзфібриляцією передсердьклопідогрелзастосовувати1 раз на добу у дозі 75 мг. Разом ізклопідогрелемслід розпочати та продовжувати застосування АСК (у дозі 75-100 мг на добу).

Пропускдози.

Якщо з моменту, коли потрібно було приймати чергову дозу, минуло менше 12 годин, пацієнту слід негайно прийняти пропущену дозу, а наступну дозу вже приймати у звичний час.

Якщо минуло більше 12 годин, пацієнту слід приймати наступну чергову дозу у звичний час та не подвоювати дозу з метою компенсування пропущеної дози.

Діти

Клопідогрел-Ріхтер не слід застосовувати дітям через відсутність даних про ефективність застосуванняклопідогрелу цій категорії пацієнтів.

Порушення функції нирок

Щодо застосування пацієнтам з порушенням функції нирок терапевтичний досвід обмежений (див. розділ «Особливості застосування»).

Порушення функції печінки

Щодо пацієнтів із захворюваннями печінки середньої тяжкості та пацієнтів, у яких може бутигеморагічний діатез, терапевтичний досвід застосування обмежений (див. розділ «Особливості застосування»).

 

Діти.

Клопідогрел-Ріхтер не слід застосовувати дітям черезвідсутність даних про ефективністьклопідогрелу для цієї вікової категорії пацієнтів.

 

Передозування.

При передозуванні

клопідогрелу може спостерігатися подовження часу кровотечі зподальшимиускладненнями. У разі виникнення кровотечі рекомендується симптоматичне лікування.Антидот фармакологічної активностіклопідогрелу невідомий. При необхідності негайного корегування подовженого часу кровотечі діяклопідогрелу може бути припинена шляхом переливаннятромбоцитарної маси.

 

 

Побічні реакції.

Відомо, що кровотеча є найпоширенішою реакцією, вона відзначалась головним чином протягом першого місяця лікування.

 •З боку системи крові та лімфатичної системи:тромбоцитопенія,лейкоцитопенія,еозинофілія,нейтропенія, включаючи тяжкунейтропенію,тромботичнатромбоцитопенічнапурпура (TTП) (див. розділ «Особливості застосування»),апластична анемія,панцитопенія, агранулоцитоз, тяжкатромбоцитопенія, набута гемофілія А,гранулоцитопенія, анемія.

 •З боку імунної системи: сироваткова хвороба,анафілактоїдніреакції; перехреснагіперчутливість середтієнопіридинів (таких яктиклопідин,прасугрель) (див. розділ «Особливості застосування»).

 •З боку психіки: галюцинації, сплутаність свідомості.

 •З бокунервовоїсистеми:внутрішньочерепнакровотеча (удеяких випадках злетальнимнаслідком),головнийбіль,парестезія,запаморочення,порушеннясмакового сприйняття.

 •З бокуорганівзору:кровотеча в ділянку ока(кон'юнктивальна,окулярна,ретинальна).

 •З боку органів слуху талабіринту:вертиго.

 •З бокусудинноїсистеми:гематома,тяжкийкрововилив, кровотеча з операційної рани, васкуліт, артеріальнагіпотензія.

 •З боку дихальної системи, органів грудної клітки і середостіння:носова кровотеча,кровотеча з дихальних шляхів (кровохаркання, легенева кровотеча),бронхоспазм,інтерстиціальнийпневмоніт, еозинофільна пневмонія.

 •З боку шлунково-кишкового тракту: шлунково-кишкова кровотеча, діарея, абдомінальний біль, диспепсія, виразка шлунка і дванадцятипалої кишки, гастрит, блювання, нудота, запор, метеоризм,ретроперитонеальнакровотеча, шлунково-кишкова іретроперитонеальнакровотеча з летальним наслідком, панкреатит, коліт (включаючи виразковий чилімфоцитарний коліт), стоматит.

 •З бокугепатобіліарної системи: гостра печінкова недостатність, гепатит, аномальні результати показників функції печінки.

 •З боку шкіриі підшкірно-жирової клітковини: підшкірні крововиливи, висипання, свербіж,внутрішньошкірні крововиливи (пурпура),бульозний дерматит (токсичний епідермальнийнекроліз, синдромСтівенса-Джонсона,мультиформна еритема),ангіоневротичнийнабряк,еритематозні висипання, кропив'янка, медикаментозний синдромгіперчутливості, медикаментозне висипання зеозинофілією і системними проявами (DRESS-синдром), екзема, плескатий лишай.

 •З боку кістково-м'язової системи, сполучної і кісткової тканини: кістково-м'язові крововиливи (гемартроз), артрит, артралгія,міалгія.

 •З бокунирок і сечовивідних шляхів: гематурія,гломерулонефрит, підвищення концентраціїкреатиніну в крові.

 •Загальніпорушенняіпорушенняумісцівведення:кровотеча умісціін'єкції, гарячка.

 •Лабораторніпоказники: подовженнячасукровотечі,зниженнякількостінейтрофіліві тромбоцитів.

Повідомлення про підозрювані побічні реакції.

Повідомлення про підозрювані побічні реакції після схвалення лікарського засобу дозвільними органами є важливою процедурою. Це дозволяє здійснювати постійний моніторинг співвідношення «користь/ризик» застосування цього лікарського засобу. Медичних працівників просять повідомляти про усі підозрювані побічні реакції через національні системи повідомлень.

 

Термінпридатності.2 роки.

 

Умовизберігання.Зберігати при температурі не вище 25 °C воригінальнійупаковці для захисту від впливусвітлата вологи.

Зберігативнедоступному длядітеймісці.

 

Упаковка.По 14таблеток ублістері, по 1 (14×1)абопо 2 (14×2)блістери вкартоннійупаковці.

 

 

 

Категоріявідпуску.За рецептом.

 

Виробник.ВАТ «Гедеон Ріхтер».

 

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження його діяльності.

Н-1103, Будапешт, вул.Демреї, 19-21, Угорщина.

 

Виробник.

Гедеон Ріхтер Румунія А.Т.

 

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження його діяльності.

Вул. Куза Воде, 99-105,Тиргу-Муреш,жудецьМуреш,540306, Румунія.

 

Заявник.

ВАТ «Гедеон Ріхтер».

 

Місцезнаходження заявника.

Н-1103, Будапешт, вул.Демреї, 19-21, Угорщина.