Форма випуску та дозування

por_d_prig_r-nu_d_inf

Порошок для приготування розчину для інфузій, 500 мг + 500 мг

Упаковка

Флакон №50x1
 • Виробник: Факта Фарма Італія
 • Форма товару: Порошок для приготування розчину для інфузій
 • Умови відпуску: за рецептом

Варіанти дозування

Дозування

500 мг + 500 мг

Варіанти дозування

500 мг + 500 мг

Форма

Порошок для приготування розчину для інфузій

Еквівалентність

-

Аналоги

Характеристика

 • Заявник: Містрал Кепітал Менеджмент Лімітед
 • Реєстраційне посвідчення: UA/16166/01/01
 • Термін дії реєстраційного посвідчення: 25-07-2022
 • Склад: 1 флакон містить іміпенему моногідрату 530 мг, що відповідає 500 мг іміпенему, та натрію циластатину 530 мг, що відповідає 500 мг циластатину
 • Торгівельне найменування: ІМІПЕНЕМ/ЦИЛАСТАТИН - ВІСТА
 • Умови відпуску: за рецептом
 • Фармакотерапевтична група: Антибактеріальні засоби для системного застосування, Карбапенеми. Іміпенем та інгібітор ферменту.

Упаковка

Флакон №50x1

Інструкція

 

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

 

ІМІПЕНЕМ/ЦИЛАСТАТИН-ВІСТА

(IMIPENEM/CILASTATIN-VISTA)

 

Склад:

діючі речовини:

1 флакон містить іміпенему моногідрату 530 мг, що відповідає 500 мг іміпенему, та натрію циластатину 530 мг, що відповідає 500 мг циластатину;

допоміжна речовина:натрію гідрокарбонат.

 

Лікарська форма.Порошок дляприготуваннярозчину для інфузій.

Основні фізико-хімічні властивості:порошок від білого до майже білого або злегка жовтуватого кольору.

 

Фармакотерапевтична група.Антибактеріальні засоби для системного застосування,Карбапенеми. Іміпенем та інгібітор ферменту. Код АТХ J01D H51.

 

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Іміпенем/Циластатин-Вістаскладається з двох компонентів: іміпенему, першого представника нового класу b-лактамних антибіотиків – тієнаміцинів, і циластатину натрію, особливого інгібітору ферменту, що блокує метаболізм іміпенему в нирках та істотно підвищує концентрацію незміненого іміпенему в сечовивідних шляхах. Вагове співвідношення іміпенему і циластатину натрію у препараті становить 1:1.

Клас тієнаміцинових антибіотиків, до якого належить іміпенем, характеризується ширшим спектром потужної бактерицидної дії, ніж той, що забезпечується будь-яким із вивчених антибіотиків.

Іміпенем/Циластатин-Вістапоказаний для лікування змішаних інфекцій, спричинених чутливими до нього штамами аеробних та анаеробних бактерій. Іміпенем/Циластатин-Віставиявив свою ефективність при лікуванні багатьох інфекцій, спричинених аеробними та анаеробними грампозитивними та грамнегативними бактеріями, стійкими до цефалоспоринів, у тому числі і до цефазоліну, цефоперазону, цефалотину, цефокситину, цефотаксиму, моксалактаму, цефамандолу, цефтазидиму і цефтріаксону. Велика кількість інфекцій, зумовлених стійкими до аміноглікозидів (гентаміцину, амікацину, тобраміцину) та/або пеніцилінів (ампіциліну, карбеніциліну, пеніциліну-G, тикарциліну, піперациліну, азлоциліну, мезлоциліну) збудниками, також піддається лікуванню даною комбінацією.

Іміпенем/Циластатин-Вістане показаний для лікування менінгіту.

Іміпенем/Циластатин-Вістає потужним інгібітором синтезу клітинної стінки бактерії і чинить бактерицидну дію щодо широкого спектра грампозитивних і грамнегативних, аеробних та анаеробних патогенних мікроорганізмів.

Іміпенем/Циластатин-Вістаразом з новітніми цефалоспоринами та пеніцилінами має широкий спектр дії відносно грамнегативних видів, але його визначною рисою є висока активність щодо грампозитивних видів, яка раніше спостерігалась лише у b-лактамних антибіотиків вузького спектра. Спектр активності препарату Іміпенем/Циластатин-ВістаохоплюєPseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalisтаBacteroides fragilis, різну за складом і проблемну у клінічному плані групу збудників, стійких, як правило, до інших антибіотиків.

Іміпенем/Циластатин-Вістаефективний проти великої кількості мікроорганізмів, таких якPseudomonas aeruginosa,видиSerratiaтаEnterobacter,які є від природи стійкими до більшості b-лактамних антибіотиків.

Антибактеріальний спектр іміпенему/циластатину ширший, ніж будь-якого іншого з уже відомих антибіотиків, і охоплює всі клінічно важливі патогенні мікроорганізми. До мікроорганізмів, щодо яких Іміпенем/Циластатин-Вістазазвичай ефективнийin vitro, належать:

Грамнегативні аеробні бактерії

ВидиAchromobacter

ВидиAcinetobacter(ранішеMima-Herellea)

Aeromonas hydrophila

ВидиAlcaligenes

Bordetella bronchicanis

Bordetella bronchiseptica

Bordetella pertussis

Brucella melitensis

Burkholderia pseudomallei (раніше Pseudomonas pseudomallei)

Burkholderia stutzeri (раніше Pseudomonas stutzeri)

ВидиCampylobacter

Види Capnocytophaga

ВидиCitrobacter

Citrobacter koseri (раніше Citrobacter diversus)

Citrobacter freundii

Eikenella corrodens

ВидиEnterobacter

Enterobacter aerogenes

Enterobacter agglomerans

Enterobacter cloacae

Escherichia coli

Gardnerella vaginalis

Haemophilus ducreyi

Haemophilus influenzae(включаючиштами,щопродукують b-лактамаз)

Haemophilus parainfluenzae

Hafnia alvei

Види Klebsiella

Klebsiella oxytoca

Klebsiella ozaenae

Klebsiella pneumoniae

ВидиMoraxella

Morganella morganii(ранішеProteus morganii)

Neisseria gonorrhoeae (включаючиштами,щопродукуютьпеніциліназу)

Neisseria meningitidis

ВидиPasteurella

Pasteurella multocida

Plesiomonasshigelloides

ВидиProteus

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris

ВидиProvidencia

Providencia alcalifaciens

Providencia rettgeri (ранішеProteus rettgeri)

Providencia stuartii

ВидиPseudomonas*

Pseudomonas fluorescens

Pseudomonas putida

Pseudomonas aeruginosa

ВидиSalmonella

Salmonella typhi

ВидиSerratia

Serratia proteamaculans(ранішеSerratia liquefaciens)

Serratia marcescens

ВидиShigella

Види Yersinia(ранішеPasteurella)

Yersinia enterocolitica

Yersinia pseudotuberculosis

*Stenotrophomonas maltophilia(ранішеXanthomas maltophilia,ранішеPseudomonas maltophilia)таштамиBurkholderia cepacia(ранішеPseudomonas cepacia)вціломунечутливіщодопрепаратуІміпенем/Циластатин-Віста.

Грампозитивніаеробнібактерії

ВидиBacillus

Enterococcus faecalis

Erysipelothrix rhusiopathiae

Listeria monocytogenes

ВидиNocardia

ВидиPediococcus

Staphylococcus aureus(включаючиштами,щопродукуютьпеніциліназу)

Staphylococcus epidermidis(включаючиштами,щопродукуютьпеніциліназу)

Staphylococcus saprophyticus

Streptococcus agalactiae

StreptococcusгрупиС

Streptococcusгрупи G

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Viridans Streptococci (включаючиαтаγ-гемолітичніштами)

Enterococcus faeciumтадеякістійкідометицилінустафілококи,нечутливідопрепаратуІміпенем/Циластатин-Віста.

Грамнегативніанаеробнібактерії

ВидиBacteroides

Bacteroides distasonis

Bacteroides fragilis

Bacteroides ovalus

Bacteroides thelaiotaomicron

Bacteroides uniformis

Bacteroides vulgatus

Bilophila wadsworthia

ВидиFusobacterium

Fusobacterium necrophorum

Fusobacterium nucleatum

Porphyromonas asaccharolytica(ранішеBacteroides asaccharolyticus)

Prevotella bivia(ранішеBacteroides bivius)

Prevotella disiens(ранішеBacteroides disiens)

Prevotella intermedia(ранішеBacteroides intermedius)

Prevotella melaninogenica(ранішеBacteroides melaninogenicus)

Veilonella spp.

Грампозитивніанаеробнібактерії

ВидиActinomyces

ВидиBifidobacterium

ВидиClostridium

Clostridium perfringens

ВидиEubacterium

Види Lactoballus

Види Mobiluncus

Microaerophilic streptococcus

Види Peptococcus

Види Peptostreptococcus

Види Propionibacterium(включаючиP. acnes)

Інші

Mycobacterium fortuitum

Mycobacterium smegmatis

Випробуванняin vitroсвідчать,щоіміпенемдієсинергічнозаміноглікозидамивідноснодеякихізолятівPseudomonas aeruginosa.

 

Фармакокінетика.

Іміпенем. У здорових добровольців внутрішньовенна інфузія препарату Іміпенем/Циластатин-Віста у дозі 500 мг протягом 20 хв призводила до пікових рівнів у плазмі іміпенему від 21 до 58 мкг/мл. Зв’язування іміпенему з протеїнами сироватки крові людини становить приблизно 20 %.

При застосуванні окремо іміпенем метаболізується у нирках дегідропептидазою-І. Індивідуальне відновлення в сечі було в діапазоні від 5 до 40 %, в середньому у кількох дослідженнях – 15 – 20 %.

Циластатинспецифічний інгібітор ензиму дегідропептидази-І, він ефективно пригнічує метаболізм іміпенему, тому супутнє застосування іміпенему і циластатину дає змогу досягти терапевтичних антибактеріальних рівнів іміпенему в сечі і плазмі.

Період напіввиведення іміпенему із плазми крові становив 1 годину. Приблизно 70 % застосованого антибіотика виявляли в інтактному вигляді в сечі протягом 10 годин, і подальшого виведення препарату з сечею не спостерігалося. При застосуванні препарату Іміпенем/Циластатин-Вістаза схемою кожні 6 годин не спостерігалося накопичення іміпенему у плазмі крові або сечі у пацієнтів з нормальною функцією нирок. Сумісне застосування препарату Іміпенем/Циластатин-Вістаі пробенециду призводило до мінімального підвищення рівнів у плазмі і напіввиведення іміпенему з плазми крові.

Циластатин. Пікові рівні у плазмі крові циластатину після 20-хвилинної внутрішньовенної інфузії препарату у дозі 500 мг знаходилися в діапазоні від 21 до 55 мкг/мл. Зв’язування циластатину з білками сироватки крові людини становить приблизно 40 %. Період напіввиведення циластатину із плазми крові становить приблизно 1 годину. Приблизно 70 –80 % дози циластатину протягом10 годин після застосування препарату виводиться у незміненому вигляді з сечею. Після цього циластатин не виявлявся в сечі. Приблизно 10 % виявляли у вигляді метаболіту N-ацетилу, який чинить пригнічувальну дію щодо дегідропептидази, порівнянну з такою материнського препарату. Сумісне застосування препарату і пробенециду призводило до збільшення удвічі рівня у плазмі крові і періоду напіввиведення циластатину, але не мало впливу на відновлення з сечею циластатину.

Ниркова недостатність

Після одноразової внутрішньовенної дози іміпенему/циластатину 250 мг/250 мг площа під кривою «концентрація–час» (AUC) для іміпенему збільшилася відповідно в 1,1, 1,9, та 2,7 раза у пацієнтів з незначною (кліренс креатиніну (CrCL 50 –80 мл/хв/1,73 м2), помірною (CrCL 30–<50 мл/хв/1,73 м2) та тяжкою (CrCL <30 мл/хв/1,73 м2) нирковою недостатністю порівняно з пацієнтами з нормальною функцією нирок (CrCL >80 мл/хв/1,73 м2), а площа під кривою «концентрація–час» (AUC) для циластатину збільшилася відповідно в 1,6, 2 та 6,2 раза у пацієнтів з незначною, помірною та тяжкою нирковою недостатністю, порівняно з пацієнтами з нормальною функцією нирок. Після одноразової внутрішньовенної дози іміпенему/циластатину 250 мг/250 мг, застосованої через 24 години після гемодіалізу, площа під кривою «концентрація–час» (AUC) для іміпенему та циластатину була більшою відповідно у 3,7 та 16,4 раза порівняно з пацієнтами з нормальною функцією нирок. Виведення з сечею, нирковий кліренс та плазмовий кліренс іміпенему та циластатину зменшуються разом зі зниженням ниркової функції після внутрішньовенного введення препарату Іміпенем/Циластатин-Віста. Коригування дози необхідне для пацієнтів з порушенням функції нирок.

Печінкова недостатність

Фармакокінетика іміпенему у пацієнтів з печінковою недостатністю не встановлювалася. Через обмежений обсяг печінкового метаболізму іміпенему очікується, що печінкова недостатність не впливатиме на його фармакокінетику. Тому не рекомендоване коригування дози для пацієнтів з печінковою недостатністю.

Діти

Середній кліренс та об'єм розподілу для іміпенему були приблизно на 45 % вищими у дітей (віком від 3 місяців до 14 років) порівняно з дорослими. Площа під кривою «концентрація - час» (AUC) для іміпенему після застосування дози іміпенему/циластатину 15/15 мг/кг маси тіла у дітей була приблизно на 30 % вищою, ніж експозиція у дорослих, які одержували дозу 500 мг/500 мг. При більш високій дозі експозиція після застосування 25/25 мг/кг іміпенему/циластатину дітям була на 9 % вищою порівняно з експозицією у дорослих, які одержували дозу в 1000 мг/1000 мг.

Пацієнти літнього віку

У здорових добровольців літнього віку (віком від 65 до 75 років з нормальною функцією нирок для їхнього віку) фармакокінетика одноразової внутрішньовенної дози іміпенему/циластатину 500 мг/500 мг, що вводилася протягом 20 хвилин, узгоджувалася з очікуваними результатами у пацієнтів з незначною нирковою недостатністю, для яких будь-які зміни дози вважаються непотрібними. Середні величини напіввиведення іміпенему та циластатину з плазми становили відповідно 91±7 хвилин та 69±15 хвилин. Багаторазове дозування не мало впливу на фармакокінетику іміпенему чи циластатину, і не спостерігалося будь-якого накопичення іміпенему/циластатину.

 

Клінічні характеристики.

Показання.

Лікування інфекцій у дорослих та дітей віком від 1 року, спричинених чутливими до препарату мікроорганізмами:

 • внутрішньочеревні інфекції;
 • інфекції нижніх дихальних шляхів (тяжка пневмонія, включаючи лікарняну та вентиляторасоційовану пневмонію);
 • інтранатальні та післяпологові інфекції;
 • ускладненіінфекції сечостатевої системи;
 • ускладненіінфекції шкіри та м’яких тканин;
 • інфекції кісток і суглобів;
 • септицемія;
 • ендокардит.

Препарат можна застосовувати при лікуванні пацієнтів з нейтропенією, що супроводжується гарячкою, імовірною причиною виникнення якої є бактеріальна інфекція.

Лікування пацієнтів з бактеріємією, що асоційована або імовірно асоційована з будь-якою з вищевказаних інфекцій.

 

 

Протипоказання.  

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату, інших препаратів карбапенему,гострі прояви підвищеної чутливості ( наприклад анафілактичні реакції, реакції шкіри тяжкого ступеня) доінших ß-лактамних антибіотиків (наприклад до пеніциліну або цефалоспоринів).

 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

У хворих, які застосовувалиганцикловірразом з іміпенемом/циластатином для внутрішньовенного застосування, відмічалисьгенералізовані судоми. Ці препарати можна застосовувати сумісно тільки у разі, коли очікувана користь від застосування переважає можливий ризик.

Повідомлялося про зниження рівнявальпроєвої кислоти у плазмі крові при сумісному застосуванні з карбапенемами, а у деяких випадках повідомлялося про раптові судоми. Тому не рекомендується одночасне застосування іміпенему та вальпроєвої кислоти/натрію вальпроату.

Пероральні антикоагулянти.

Одночасне застосування антибіотиків з варфарином може збільшити його антикоагуляційні ефекти.Було отримано багато звітів щодо збільшення антикоагуляційних ефектів пероральних антикоагулянтів, включаючи варфарин, у пацієнтів, які одночасно приймаютьантибіотики.Ризик може змінюватися залежно від типу інфекції, віку та загального статусу пацієнта. Рекомендується проводити частий моніторинг міжнародного нормалізованого відношення (INR) під час та після супутнього застосування антибіотиків з пероральними антикоагулянтами.

Супутнє застосування іміпенему/циластатину тапробенецидупризводило до мінімального збільшення концентрації іміпенему у плазмі та періоду напіввиведення іміпенему з плазми крові. Виведення з сечею активного (незасвоєного) іміпенему зменшувалося приблизно до 60 % дози, коли препарат застосовували з пробенецидом. Супутнє застосування препарату та пробенециду подвоювало рівень циластатину у плазмі та період напіввиведення циластатину, але не мало ніякоговпливу на виведення циластатину з сечею.

 

Особливості застосування.

Загальні рекомендації.

При виборі іміпенему/циластатину як препарату для лікуванняу кожномуконкретному випадкуслід брати до уваги доцільністьзастосуваннякарбапенемівз оглядуна тяжкість інфекції, поширеність резистентності до іншихприйнятних до застосуванняантибактеріальних засобів тазважаючи на можливість наявностірезистентних докарбапенемубактерій.

Гіперчутливість.

Відомі деякі клінічні та лабораторні дані, які вказують на часткову перехресну алергенність препарату Іміпенем/Циластатин-Вістата інших b-лактамних антибіотиків, пеніцилінів та цефалоспоринів. Тяжкі реакції (включаючи анафілаксію) спостерігаються при застосуванні більшості b-лактамних антибіотиків. Перед початком терапії препаратом слід ретельно вивчити анамнез хворого на наявність реакції гіперчутливості до карбапенемів, пеніцілінів, цефалоспоринів, інших b-лактамних антибіотиків та інших алергенів (див. розділ «Протипоказання»). Якщо під час застосування препарату розвинулася алергічна реакція, препарат слід відмінити і вжити відповідних заходів. Серйозні анафілактичні реакції вимагають невідкладної терапії.

Функції печінки.

Під час лікування іміпенемом/циластатином слід ретельно контролювати функції печінки через ризик печінкової токсичності (збільшення рівня трансаміназ, печінкова недостатність і блискавичний гепатит).

Пацієнтам з існуючими раніше захворюваннями печінки потрібно контролювати функції печінки під час лікування іміпенемом/циластатином. Немає потреби в коригуванні дози.

Гематологія.

Під час лікування іміпенемом/циластатином можлива позитивна пряма або непряма проба Кумбса.

Антибактеріальний спектр.

Перед будь-яким емпіричним лікуванням слід враховувати антибактеріальний спектр іміпенему/циластатину, особливо при станах, що становлять загрозу для життя пацієнта. Крім того, слід дотримуватися обережності через обмежену чутливість певних патогенів (асоційованих, наприклад, з бактеріальними інфекціями шкіри та м'якихтканин) до іміпенему/циластатину. Застосування іміпенему/циластатину є доцільним для лікування цих типів інфекцій, якщо конкретний патоген був уже задокументований і відомий як чутливий або коли існують дуже серйозні підстави вважати, що найбільш імовірний патоген (-и) єсприйнятливим (-и) дотакого лікування. Супутнє застосування даного засобу проти стійкого до метицилінуStaphylococcus aureus (MRSA) може бути показане, коли підозрюється або доведенанаявністьMRSA-інфекцій при затверджених показаннях. Супутнє застосування аміноглікозиду може бути показане, коли підозрюється або доведена участь інфекційPseudomonas aeruginosa при затверджених показаннях.

Clostridium difficile

Розвиток псевдомембранозного коліту був зареєстрований як ускладнення при застосуванні майже всіх антибіотиків; форми його можуть бути від легких до таких, що загрожують життю хворого. Через це антибіотики необхідно з обережністю призначати хворим, в анамнезі яких виявляються шлунково-кишкові захворювання, особливо коліти. Важливо пам’ятати про можливість розвитку псевдомембранозного коліту, коли у хворого під час лікування або після припинення лікування антибіотиками розвивається діарея. Слід розглядати можливість припинення терапії іміпенемом/циластатином і застосування специфічного лікуванняClostridium difficile. Не слід призначати лікарськізасоби, які інгібують перистальтику.

Менінгіт.

Препарат не рекомендований для лікування менінгіту.

Ниркова недостатність.

У пацієнтів зпорушенням функціїнирок іміпенем/циластатин кумулюється. Якщо доза препарату не буде знижена у зв’язку зі станом функції нирок, можливий розвиток побічних реакцій з боку центральної нервової системи (див. «Спосіб застосування та дози» та нижче).

Центральна нервова система (ЦНС).

Як і при терапії іншими антибіотиками групи β-лактамів, при застосуванні препарату Іміпенем/Циластатин-Вістаописанотакі побічні ефекти з боку ЦНС, як міоклонія, сплутаність свідомості або судоми, особливо уразіперевищеннярекомендованихдоз, які визначалисязалежно від функції нирок та маси тіла. Звичай подібні розлади відзначалися у пацієнтів з ураженням ЦНС (травмами головного мозку або нападами судом в анамнезі) та/або у пацієнтів з порушеною функцією нирок, у  яких можлива кумуляція препарату в організмі. У зв’язку з цим, особливо для подібних хворих, вкрай необхідно суворо дотримуватися рекомендованих доз та лікувального режиму. Терапію протисудомними препаратами потрібно продовжити хворим із судомами в анамнезі.

Особливо уважно слід ставитися до неврологічних симптомів або судом у дітей з відомими факторами ризикурозвиткусудом або які отримують супутнє лікування лікарськимизасобамидля зниження інтенсивності судом.

Якщо в процесі лікування препаратом виникають фокальний тремор, міоклонія або судомні напади, пацієнти повинні пройти неврологічне обстеження з призначенням протисудомної терапії, якщо до цього вона не була призначена. Якщо симптоми порушень з боку ЦНС зберігаються, то дозу препарату Іміпенем/Циластатин-Вістапотрібно зменшити або зовсім відмінити препарат.

Іміпенем/Циластатин-Вістане показаний для лікування пацієнтів із кліренсом креатиніну ≤ 5 мл/хв/1,73 м2, за винятком тих випадків, коли через 48 годин буде проведено гемодіаліз. Для пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі, Іміпенем/Циластатин-Вістарекомендується тільки тоді, коли позитивні результати лікування перевищують потенційний ризик розвитку судом.

Допоміжні речовини.

Препарат містить 37,6 мг натрію (1,6 мг-екв.), що слід враховувати при застосовуванні його пацієнтам, які перебувають на контрольованій натрієвій (безсольовій) дієті.

 

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Вагітність.

Застосування препарату для лікування вагітних жінок належним чином не вивчене, тому призначати його у період вагітності можна тільки у разі, якщо очікувана користь длявагітноїперевищує можливий ризик для плода.

Період годування груддю.

Іміпенем та циластатин екскретуються в невеликих кількостях у грудне молоко. У разі необхідності застосування препарату годування груддю слід припинити.

 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Враховуючи ризик виникнення таких побічних явищ, як галюцинації,сонливість, запаморочення, вертиго, слідуникатикерування автотранспортом та роботи з іншими механізмами при застосуванні препарату.

 

Спосіб застосування та дози.

Рекомендації доз препарату Іміпенем/Циластатин-Вістастосуються кількості іміпенему/циластатину, яка буде застосовуватися.

Добову дозу препаратуІміпенем/Циластатин-Віставизначають, беручи до уваги ступінь тяжкості інфекції,типвиділеного патогену (-ів); розподіляють на декількаоднаковихвведень,в рівних дозах,враховуючи стан функції нирок і масу тіла.

Дорослі пацієнти з нормальною функцією нирок

Дози для пацієнтів з нормальною функцією нирок (кліренс креатиніну >70 мл/хв/1,73 м2) і масою тіла не менше 70 кг:

 • 500 мг/500 мг через кожні 6 годин  або
 • 1000 мг/1000 мг через кожні 8 годин або через кожні 6 годин.

Для лікування інфекцій, встановленою або імовірною причиною яких є менш чутливі види бактерій (такі якPseudomonas aeruginosa),та тяжких інфекцій (наприклад, у нейтропенічних пацієнтів з гарячкою) рекомендується застосування дози 1000 мг/1000 мг через кожні 6 годин.

Дозу слід знижувати для пацієнтів із:

- кліренсом креатиніну ≤ 70 мл/хв/1,73 м2та/або

- з масою тіла менше 70 кг. Зменшення дози залежно від маси тіла особливо важливе для пацієнтів зі значно меншою за 70 кг масою тіла та/або помірною/тяжкою формою порушення функції нирок.

Дозу для пацієнтів, маса тіла яких менше 70 кг, визначають за допомогою формули:

фактична маса тіла (кг) *стандартна доза

                                   70 (кг)

Максимальна добова доза не повинна перевищувати 4000 мг/4000 мг на добу.

Дорослі пацієнти із порушеннями функцій нирок

Щоб визначити знижену дозу для дорослих пацієнтів із порушеннями функцій нирок, необхідно:

 1. Визначити загальну добову дозу (тобто 2000/2000, 3000/3000 або 4000/4000 мг), яку зазвичай застосовують пацієнтам з нормальною функцією нирок.
 2. Підібрати необхідний режим введення зниженої дози (див. таблицю 1) відповідно до кліренсу креатиніну пацієнта та тривалість проведенняінфузії (див. «Спосіб застосування»).

 

Таблиця 1

Дозиіміпенему/циластатину для дорослих хворихз порушеннями функцій нирок і масою ≥ 70 кг *

Загальна добова доза для пацієнтів з нормальною функцією нирок (мг/доба)

Кліренс креатиніну (мл/хв/1,73 м2)

41–70

21–40

6–20

доза в мг (інтервал у годинах)

2000/2000

500/500 (8)

250/250 (6)

250/250 (12)

3000/3000

500/500 (6)

500/500 (8)

500/500 (12) **

4000/4000

750/750 (8)

500/500 (6)

500/500 (12) **

* Для пацієнтів із масою тіла менше 70 кг призначену дозу слід пропорційно знижувати. Пропорційна доза для хворих з масою тіла <70 кг розраховуєтьсяшляхом ділення фактичної маситіла пацієнта (в кілограмах) на 70 кг імноження отриманого показника на відповідні дози, рекомендовані в таблиці1.

** При застосуванні дози 500 мг/500 мг пацієнтам із кліренсом креатиніну 6–20 мл/хв/1,73 м2значно зростає ризик виникнення судом.

Пацієнтам із кліренсом креатиніну ≤ 5 мл/хв/1,73 м2

Іміпенем/Циластатин-Вістау для внутрішньовенного введення не слід призначати, якщо протягом найближчих 48 годин їм не проводитимуть гемодіаліз.

Гемодіаліз

При лікуванні пацієнтів, у яких кліренс креатиніну ≤ 5 мл/хв/1,73 м2і які перебувають на гемодіалізі, застосовують дози, рекомендовані пацієнтам із кліренсом креатиніну
6-20 мл/хв/1,73 м2(див. табл. 1).

Як іміпенем, так і циластатин виводяться протягом проведення гемодіалізу. Пацієнту необхідно ввестиіміпенем/циластатинодразу ж після сеансу гемодіалізу і надалі вводити кожні 12 годин після його закінчення. Пацієнти, які перебувають на гемодіалізі, а особливо ті, укогоосновним захворюванням є захворювання центральної нервової системи, потребують уважного спостереження; призначатиіміпенем/циластатинтаким пацієнтам рекомендується тільки за умови, що очікуваний ефект переважає можливий ризик виникнення судом (див. «Особливості застосування»).

Насьогоднііснує недостатньо даних щодо застосування препарату пацієнтам, які перебувають на перитонеальному діалізі, тому не рекомендується застосовувати його для лікування цієї категорії пацієнтів.

Печінкова недостатність

Коригування дози не потрібне для пацієнтів з порушеннями функцій печінки.

 

Пацієнти літнього віку

Коригування дози не потрібне для пацієнтів літнього віку з нормальною функцією нирок.

Діти віком від 1 року.

Для дітей віком> 1 року рекомендована доза становить 15/15 або 25/25 мг/кг/доза через кожні 6 годин.

Для лікування інфекцій, встановленою або імовірною причиною яких є менш чутливі види бактерій (такі якPseudomonas aeruginosa), та тяжкихінфекцій(наприклад, у нейтропенічних пацієнтів з гарячкою), рекомендується застосування дози 25/25 мг/кг через кожні 6 годин.

Діти віком до 1 року та/або з порушенням функції нирок.

Не рекомендується застосовувати препарат дітям з порушеннями функцій нирок (креатинін сироватки крові > 2 мг/дл) через недостатню кількість клінічних даних.

 

Спосіб застосування.

Кожен флакон призначений тільки для одноразового використання.

Перед застосуванням вміст флакона(порошок) необхідно розчинити та розвести відповідним чином (див. рекомендації нижче). Кожну дозу, що не перевищує  500 мг/ 500 мг препарату Іміпенем/Циластатин-Вістадля внутрішньовенного застосування, слід вводити протягом 20–30 хв. Кожну дозу, що перевищує 500 мг/500 мг, слід вводити протягом 40–60 хв. Якщо у пацієнта під час інфузії з’являється нудота, необхідно зменшити швидкість введення препарату.

Приготування розчину для внутрішньовенного введення.

Іміпенем/Циластатин-Вістадля внутрішньовенної інфузії випускається у вигляді стерильного порошку у флаконах, що містять 500 мг еквіваленту іміпенему і 500 мг еквіваленту циластатину.

До складу препарату Іміпенем/Циластатин-Вістаяк буфер входить натрію гідрокарбонат, який забезпечує отримання розчину з рН від 6,5 до 8,5. Ці зміни рН не мають істотного значення, якщо розчин готують і зберігають згідно з наведеними вказівками. У препараті Іміпенем/Циластатин-Вістадля внутрішньовенного застосування міститься 37,5 мг натрію (1,6 мЕкв).

Стерильний порошок Іміпенем/Циластатин-Вістаслід розводити так, як це зазначено у таблиці 2. Отриманий розчин необхідно струшувати до утворення прозорої рідини. Варіативність кольору розчину від безбарвного до жовтого не впливає на активність препарату.

 

Таблиця 2.

Приготування розчину Іміпенем/Циластатин-Вістадля внутрішньовенного введення

ДозапрепаратуІміпенем/Циластатин-Віста
(іміпенем/циластатин)

Потрібний об’єм розчинника (мл)

Приблизна середня концентраціяіміпенем/циластатину (мг/мл)

500/500

100

5/5

 

Вміст флакона потрібно суспендувати та довести до 100 мл відповідним розчином для інфузій.

На першому етапі рекомендується додати приблизно 10 мл 0,9 % розчину натрію хлориду до флакона. За виняткових обставин, коли 0,9 % розчин натрію хлориду не можна застосовувати з клінічних причин, як розчинник можна застосовувати 5 % глюкозу.

Добре струсити та перенести суспензію, що утворилася, до ємності з розчином для інфузій.

Попередження:Суспензія не є готовим розчином для інфузій.

Повторити процедуру, додавши знову 10 мл розчину для інфузій для того, щоб увесь вміст флакона перейшов до розчину для інфузій. Суміш, що утворилася, потрібно струшувати, поки вона не стане прозорою.

Концентрація відновленого розчину після вищевказаної процедури становить приблизно 5 мг/мл іміпенему та циластатину.

 

Розведені розчини слід негайно застосовувати.

Не заморожувати відновлений розчин.

Невикористані матеріали та залишки продукту повинні бути утилізовані згідно з чинними вимогами.

 

Діти.

Оскільки недостатньо клінічних даних, не рекомендовано застосовуватипрепаратІміпенем/ Циластатин-Вістадітям віком до1 року та дітям з порушеннями функцій нирок (креатинін сироватки > 2 мг/дл) (див. «Спосіб застосування та дози»).

 

Передозування.

Симптоми передозування, що можуть виникати, узгоджуються з профілем побічних реакцій; вони можуть включати судоми, сплутаність свідомості, тремор, нудоту, блювання, артеріальну гіпотензію, брадикардію.

Немає специфічної інформації щодо лікування при передозуванні препаратом. Препарат видаляється шляхом гемодіалізу. Однак ефективність цієї процедури при передозуванні не встановлена. Лікування симптоматичне.

 

Побічні реакції.

Найпоширенішими системними побічними реакціями, які, можливо, булипов'язаніз лікуванням іміпенемом/циластатином, були нудота (2 %), діарея (1,8 %), блювання (1,5 %), висипання (0,9 %), гарячка (0,5 %), артеріальна гіпотензія (0,4%), судоми (0,4 %), запаморочення (0,3 %), свербіж (0,3 %), кропив'янка (0,2 %), сонливість (0,2 %).

Найпоширенішими місцевими побічними реакціями були: флебіт/тромбофлебіт (3,1 %), біль у місці ін'єкції (0,7 %), еритема в місці ін'єкції (0,4 %) та індурації вени (0,2 %).

Також відзначалося збільшення рівнів трансаміназ і лужної фосфатази в сироватці крові.

Побічні реакціїподано в табл.3 за класами систем органів і частотою: дужечасто
(від> 1/10),часто (від> 1/100 до <1/10), нечасто(від> 1/1000 до <1/100), рідко (від> 1/10000 до <1/1000), дуже рідко (від <1/10000) та невідомі (не можна оцінити на підставі доступних даних).

Таблиця 3

Клас системи органів

Частота

Побічні реакції

Інфекції та інвазії

рідко

псевдомембранозний коліт, кандидоз

дуже рідко

гастроентерит

З боку системи крові та лімфатичної системи

часто

еозинофілія

нечасто

панцитопенія, нейтропенія, лейкопенія, тромбоцитопенія, тромбоцитоз

рідко

агранулоцитоз

дуже рідко

гемолітична анемія, пригнічення функції кісткового мозку

З боку імунної системи

рідко

анафілактичні реакції

Збоку психіки

нечасто

психічні порушення, включаючи галюцинації та стани сплутаність свідомості


 

З боку нервової системи


нечасто

судоми, міоклонічна активність, запаморочення, сонливість

рідко

енцефалопатія, парестезія, фокальний тремор, спотворення смаку

дуже рідко

посиленняміастенії гравіс, головного болю

невідомо

ажитація, дискінезія

З боку органів слуху та лабіринту

рідко

втрата слуху

дуже рідко

вертиго, шум у вухах

Кардіальні порушення

дуже рідко

ціаноз, тахікардія, сильне серцебиття

Судинні розлади

часто

тромбофлебіт

нечасто

артеріальна гіпотензія

дуже рідко

припливи

З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння

дуже рідко

диспное, гіпервентиляція, фарингеальний біль

З боку травного тракту

часто

діарея, блювання, нудота
(нудота та/або блювання, пов'язані з лікарським засобом, зустрічаються частіше у пацієнтів із гранулоцитопенією, ніж у пацієнтів без гранулоцитопенії)

рідко

зміна кольору зубів та/або язика

дуже рідко

геморагічний коліт, біль у животі, печія, глосит, гіпертрофія сосочків язика, збільшене слиновиділення

Гепатобіліарні порушення

рідко

печінкова недостатність, гепатит

дуже рідко

блискавичний гепатит

З боку шкіри та підшкірної клітковини

часто

висипання (наприклад, екзантематозні)

нечасто

кропив'янка, свербіж

рідко

токсичний епідермальний некроліз, синдром Квінке, синдром Стівенса–Джонсона, поліморфна еритема, ексфоліативний дерматит

дуже рідко

гіпергідроз, зміни структури шкіри

З боку опорно-рухової системи та сполучної тканини

дуже
рідко

поліартралгія, біль у торакальній ділянці хребта

З боку нирок та сечовидільної системи

рідко

гостра ниркова недостатність, олігурія/анурія, поліурія, зміна кольору сечі (безпечна, не слід плутати з гематурією)
Роль препарату у змінах функції нирок важко оцінити, оскільки зазвичай були присутні фактори, що зумовлюють схильність до преренальної азотемії або погіршення ниркової функції

З боку репродуктивної системи та молочних залоз

дуже рідко

генітальний свербіж

Загальні порушення і стани у місцівведення

нечасто

гарячка, місцевий біль та індурація у місці ін'єкції, еритема у місці ін'єкції

дуже рідко

дискомфорт у ділянці грудей, астенія/слабкість

Дослідження

часто

збільшення рівнів трансаміназ у сироватці крові, збільшення рівнів лужної фосфатази в сироватці крові

нечасто

позитивна пряма проба Кумбса, подовження протромбінового часу, зниження гемоглобіну, збільшення рівнів білірубіну в сироватці крові, збільшення рівнів креатиніну в сироватці крові, збільшення рівнів азоту сечовини крові

При застосуванні іміпенему/циластатину у дітей віком> 3 місяців повідомлялося про побічні реакції, цілком подібні до тих, що спостерігалися у дорослих пацієнтів.

 

Термін придатності.

3 роки.

 

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

 

Несумісність.Препарат хімічно несумісний з лактатами (солями молочної кислоти) і його не можна розводити розчинниками, до складу яких вони входять. Незважаючи на це,препаратІміпенем/Циластатин-Віста можна вводити через ту ж внутрішньовенну систему, через яку здійснюється інфузія розчинів лактату.

Препарат не дозволяється змішувати з іншими антибіотиками та будь-якими іншими лікарськими засобами,окрімтих, які зазначені в розділі «Спосіб застосування».

 

Упаковка.По 1 г порошку у флаконах з безбарвного скла.По1або 10флаконів у картонній коробці.

 

Категорія відпуску.За рецептом.

 

Виробник.АЦС ДОБФАР С.П.А./ACSDOBFAR S.P.A.

 

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Нуклео Індустріале С. Атто (лок. С. Ніколо'А Тордіно),64100, Терамо (ТЕ),Італія

Nucleo Industriale S.Atto (loc. S. Nicolo' A Tordino),64100 Teramo (TE), Italy.