ГЛОДУ НАСТОЙКА настойка

ТОВ ФК Здоров'я

Форма випуску та дозування

Настойка

Настойка

Упаковка

Флакон 25 мл №1x1
Флакон 50 мл №1x1
Флакон 100 мл №1x1

Флакон 25 мл №1x1

Аналоги

bioequivalence-icon
ГЛОДУ НАСТОЙКА
ГЛОДУ НАСТОЙКА

Хімфармзавод Червона зірка(UA)

Настойка

bioequivalence-icon
ГЛОДУ НАСТОЙКА
ГЛОДУ НАСТОЙКА

ДП Агрофірма Ян ПП Ян(UA)

Настойка

bioequivalence-icon
ГЛОДУ НАСТОЙКА
ГЛОДУ НАСТОЙКА

Фармацевтична фабрика Віола(UA)

Настойка

bioequivalence-icon
ГЛОДУ НАСТОЙКА
ГЛОДУ НАСТОЙКА

ПРАТ ФІТОФАРМ(UA)

Настойка

bioequivalence-icon
ГЛОДУ НАСТОЙКА
ГЛОДУ НАСТОЙКА

ПрАТ Біолік(UA)

Настойка

Класифікація

Класифікація еквівалентності

C.2

info

Діюча речовина

ГЛІД

Форма товару

Настойка

Умови відпуску

без рецепту

Реєстраційне посвідчення

UA/10638/01/01

Дата останнього оновлення: 19.01.2021

Загальна інформація

  • Термін дії реєстраційного посвідчення: 30.12.2075
  • Склад: глоду плодів настойки (Crataegi fructus tinctura) (1: 10) (екстрагент: етанол 70 %)
  • Торгівельне найменування: ГЛОДУ НАСТОЙКА
  • Умови відпуску: без рецепта
  • Фармакотерапевтична група: Засоби, що застосовуються у кардіології.

Упаковка

Флакон 25 мл №1x1

Інструкція

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарськогозасобу

ГЛОДУНАСТОЙКА

(TINCTURA CRATAEGI)

Склад:

діючаречовина: 1флаконміститьглодуплодівнастойки (1: 10)(екстрагент: етанол 70 %) 25млабо 50мл, або 100мл;

допоміжніречовини(крімекстрагенту)відсутні.

Лікарськаформа. Настойка.

Основніфізико-хімічнівластивості: прозорарідинавіджовтогодокоричневогозоранжувато-червонуватимвідтінкомкольорузіспецифічнимзапахом. Допускаєтьсяутворенняневеликогоосаду.

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби, щозастосовуютьсяукардіології. КодАТХС01ЕВ04.

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Біологічноактивніречовини, щомістятьсяуплодахглоду (флавоноїди, холін, ацетилхолін, дубильніречовини, фітостерини, тритерпеновікислоти), посилюютькровообігукоронарнихсудинахісудинахголовногомозку, підвищуютьчутливістьміокардадосерцевихглікозидівізменшуютьйогозбудливість, щопризводитьдопевногопосиленняскороченьсерцевогом’яза.

Фармакокінетика.

Препаратдобревсмоктуєтьсяприприйомівнутрішньо. Ефектнастаєчерез 30хвилин– 1годину.

Клінічні характеристики.

Показання.

Функціональнірозладидіяльностісерцево-судинноїсистеми (нейроциркуляторнідистонії), атакожякдопоміжнийзасібприлегкихформахпорушеньсерцевогоритму (миготливааритмія, пароксизмальнатахікардія).

Протипоказання.

Індивідуальнанепереносимістькомпонентівпрепарату, вираженаформаартеріальноїгіпотензії, брадикардія.

Взаємодіязіншимилікарськимизасобамитаіншівидивзаємодій.

Препаратпотенціюєдіюантиаритмічнихзасобів, посилюєефектисерцевихглікозидів, снодійних, седативних, гіпотензивнихзасобів. Прийомізсолямиалкалоїдівнерекомендуєтьсяузв’язкузможливістюутвореннянегативнихкомплексів. Неслідзастосовуватипрепаратразомізцизапридом. Уразінеобхідностіодночасногозастосуваннябудь-якихлікарськихзасобівслідпроконсультуватисязлікарем.

Особливостізастосування.

Препаратнерекомендуєтьсяприйматипідчасїди, щобуникнутивзаємодіїзкомпонентамиїжі.

Цейлікарськийзасібмістить 70об. %етанолу (алкоголю), тобто 690, 55мг/дозу. Шкідливийдляпацієнтів, хворихнаалкоголізм. Слідбутиобережнимпризастосуванніпацієнтаміззахворюваннямипечінкитахворимнаепілепсію.

Застосуванняуперіодвагітностіабогодуваннягруддю.

Незастосовуватиуперіодвагітностіабогодуваннягруддю, оскількидоскладупрепаратувходитьетанол.

Здатністьвпливатинашвидкістьреакціїприкеруванніавтотранспортомабоіншимимеханізмами.

Препаратміститьетаноліможеспричинитисонливість, томууперіодйогозастосуванняслідутримуватисявідкеруванняавтотранспортомтароботизпотенційнонебезпечнимимеханізмами.

Спосібзастосуванняідози.

Приймативнутрішньодоїди. Дорослимрекомендуєтьсяприйматипо 20крапельнастойки, дітямвікомвід 12років–ізрозрахунку 1крапляна 1рікжиття 3разинаденьдодосягненнястабільноголікувальногоефекту (нормалізаціяартеріальноготиску, зменшеннясерцебиття). Тривалістьлікуваннявизначаєлікаріндивідуально. Пацієнтповиненпроконсультуватисязлікарем, якщосимптомизахворюваннянезниклипідчасзастосуваннялікарськогозасобуабоспостерігаютьсяпобічніреакції, незазначенівінструкціїдлямедичногозастосуваннялікарськогозасобу.

Діти.

Незастосовуватидітямвікомдо 12роківузв’язкузтим, щопрепаратміститьетанол.

Передозування.

Призначномуперевищеннідозиможливевиникненнясонливості, брадикардії, зниженняартеріальноготиску, щовимагаєприпиненняприйомупрепаратуіпроведеннясимптоматичноїтерапії.

Побічніреакції.

Рідкоспостерігаютьсясонливість, значнезниженнясерцевоготиску, алергічніреакції (ут. ч. гіперемія, висипання, свербіж, набрякшкіри).

Уразівиникненнябудь-якихнебажанихреакційслідприпинитизастосуванняпрепаратуіобов’язковозвернутисядолікаря.

Термінпридатності. 2роки.

Умовизберігання.

Зберігативоригінальнійупаковціпритемпературіневище 25°С. Підчасзберіганняможливевипаданняосаду.

Упаковка. По 25мл, 50млабо 100млуфлаконі.

Категоріявідпуску. Безрецепта.

Виробник. Товариствозобмеженоювідповідальністю«Фармацевтичнакомпанія«Здоров’я».

Місцезнаходженнявиробникатаадресамісцяпровадженняйогодіяльності.

Україна, 61013, Харківськаобл. , містоХарків, вулицяШевченка, будинок 22.