R03AL03ВІЛАНТЕРОЛ ТА УМЕКЛІДИНІУМУ БРОМІД

Rp.: Vilanterol and umeclidinium bromide

Препаратів: 1

Список препаратів

  • Препарати з доведеною ефективністю

    Порошок для інгаляцій дозований