R03AK10ВІЛАНТЕРОЛ ТА ФЛУТИКАЗОНУ ФУРОАТ

Rp.: Vilanterol and fluticasone furoate

Препаратів: 1

Список препаратів

  • Препарати з доведеною ефективністю

    Порошок для інгаляцій дозований