Актавис, Италия

Список препаратов

Концентрат

ВЕЛБИМЕДА

Актавис (IT)

10 мг/мл

Флак. 1 мл №1x1, 5 мл №1x1

Rp

10 мг/мл

Флак. 1 мл №1x1, 5 мл №1x1

Rp

ГЕМЦИМЕДА

Актавис (IT)

40 мг/мл

Флак. 5 мл №1x1, 25 мл №1x1

Rp

ДЕЗТРОН

Актавис (IT)

4 мг/5 мл

Флак. 5 мл №1x1

Rp

2 мг/мл

Флак. 5 мл №1x1, 10 мл №1x1, 25 мл №1x1, 50 мл №1x1, 75 мл №1x1, 100 мл №1x1

Rp

20 мг/мл

Флак. 1 мл №1x1, 4 мл №1x1, 7 мл №1x1

Rp

20 мг/мл

Флак. 1 мл №1x1, 4 мл №1x1, 7 мл №1x1

Rp

4 мг/5 мл

Флак. 5 мл №1x1

Rp

ЗОЛЕМЕДА

Актавис (IT)

4 мг/5 мл

Флак. 5 мл №1x1

Rp

20 мг/мл

Флак. 1 мл №1x1, 5 мл №1x1, 15 мл №1x1, 25 мл №1x1

Rp

10 мг/мл

Флак. 5 мл №1x1, 15 мл №1x1, 45 мл №1x1, 60 мл №1x1

Rp

6 мг/мл

Флак. 16,7 мл №1x1, 43,33 мл №1x1, 5 мл №1x1, 25 мл №1x1, 50 мл №1x1

Rp

ФЛУДАМЕДА

Актавис (IT)

25 мг/ мл

Флак. 2 мл №1x1

Rp

Порошок

200 мг

Флак. №1x1

Rp

1 г

2 г

200 мг

Флак. №1x1, №1x1, №1x1

Rp

Раствор

2 мг/мл

Флак. 5 мл №1x1, 10 мл №1x1, 25 мл №1x1, 50 мл №1x1, 100 мл №1x1

Rp