Інгібітори тирозинкінази рецептора фактора росту ендотелію судин (EGFR)L01EK